Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Державні нагороди

Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років статей в переліку наукових фахових видань України

Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років статей в зарубіжних виданнях

Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років словників, енциклопедій, довідників

Кількість публікацій за 5 років, статей в збірниках та інших виданнях

Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників

Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років монографій

Освіта за дипломом, кваліфікація

Спеціальність за отриманим науковим ступенем доктора наук

Спеціальність за отриманим науковим ступенем кандидата наук

Спеціальність за напрямом науково-технічної діяльності

Картки науковцівНАЗВА Спеціальність за напрямом науково-технічної діяльності
Освіта за дипломом, кваліфікація
Спеціальність за отриманим науковим ступенем кандидата наук
Кількість публікацій за 5 років, статей в збірниках та інших виданнях
Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників
Спеціальність за отриманим науковим ступенем доктора наук
Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років статей в переліку наукових фахових видань України
Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років статей в зарубіжних виданнях
Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років монографій
Кількість наукових публікацій, які вийшли протягом останніх 5 років словників, енциклопедій, довідників
Державні нагороди
1
()
Заєць Світлана Володимирівна
Соціальні та поведінкові науки/Економіка/Статистика економіст Статистика
2
()
Кирієнко Олександр Юрійович
03 Гуманітарні науки, 032 Історія та археологія, 01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) магістр історії, викладач історії, вчитель суспільствознавства Історія України , 07.00.01
3
()
Вернидуб Оксана Михайлівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 07 Управління та адміністрування, 073 Менеджмент вчитель фізики і астрономії середньої школи, керівник навчального закладу 2
4
()
Гінетова Тетяна Леонтіївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) історик, викладач історії 6
5
()
Кремінський Борис Георгійович
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки радіофізик, інженер-дослідник теорія і методика навчання (фізика), 13.00.02 5 1 теорія і методика навчання (фізика), 13.00.02 19
6
()
Мистюк Світлана Петрівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель біології і хімії середньої школи 15
7
()
Гончаренко Наталія Миколаївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія вчитель фізики інженерна психологія ергономіка, 19.00.03 2 1 5
8
()
Гунько Лілія Вікторівна
11 Математика та статистика, 111 Математика математик
9
()
Малікова Світлана Олександрівна
01 Освіта/Педагогіка, 04 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель біології, хімії
10
()
Науменко Григорій Григорійович
03 Гуманітарні науки, 033 Філософія, 01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель математики і програмування філософія освіти, 09.00.10 7
11
()
Астряб Юрій Сергійович
01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта вчитель
12
()
Кайтановська Ольга Миколаївна
02 Культура і мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності
13
()
Котоловець Людмила Олексіївна
“01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель математики та креслення
14
()
Паржницький Віктор Валентинович
01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) інженер-механік теорія і методика професійної освіти, 13.00.04 4 1 7 1
15
()
Пятничук Тетяна Володимирівна
01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 19 Архітектура та будівництво, 192 Будівництво та цивільна інженерія інженер-викладач будівельних дисциплін 13.00.04 теорія і методика професійної освіти 2 5 8 1
16
()
Шнюкова Ірина Вадимівна
10 Природничі науки, 103 Науки про Землю інженер-гідрогеолог 1
17
()
Волик Іван Анатолійович
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Вчитель історії і географії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи
18
()
Ганчева Владислава Ігорівна
01 Освіта/Педагогіка, 017 Фізична культура і спорт викладач-тренер з лижного спорту 23 2
19
()
Дейдиш Лариса Анатоліївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) біологія, географія, екологія, валеологія, організатор туристсько-краєзнавчої роботи 3
20
()
Ївженко Юрій Васильович
23 Соціальна робота, 231 Соціальна робота, 01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки 3 2 10 1
21
()
Корецька Леся Володимирівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури 4 1 3
22
()
Обдула Тетяна Миколаївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Вчитель історії і правознавства 1
23
()
Сухович Георгій Анатолійович
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 1. Вчитель російської мови і літератури, 2. Вчитель історії. Теорія та методика управління освітою, 13.00.06
24
()
Удалова Олена Адамівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) викладач географії, біології Теорія і методика професійної освіти, 13.00.04 9 4 1
25
()
Дараган Тетяна Петрівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Вчитель математики та фізики 7 1 1
26
()
Дашковська Олена Володимирівна
10 Природничі науки, 102 Хімія хімік, викладач органічна хімія, 02.00.03 2 1 5 2
27
()
Денисюк Тетяна Володимирівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка, 07 Управління та адміністрування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 15 Автоматизація та приладобудування, 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології... розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.05 1
28
()
Погребняк Віталій Петрович
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка вакуумна, плазмова та квантова електроніка, 05.27.02 1 1 4 1 5
29
()
Прокопов Сергій Васильович
05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка, 07 Управління та адміністрування, 073 Менеджмент економіст-математик Економіка підприємства і організація виробництва - 08.06.02 1 1
30
()
Сафонов Юрій Миколайович
05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка менеджер-економіст українська література, 10.01.01 17 підручників - 5, посібників - 4 економіка та управління національним господарством, 08.00.03 27 2 8 1 нагрудний знак
31
()
Сідоріна Євгенія Віталіївна
03 Гуманітарні науки, 033 Філософія магістр філософії історія філософії, 09.00.05 3
32
()
Солоденко Алла Костянтинівна
14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 07 Управління та адміністрування, 073 Менеджмент Інженер-електромеханик, Магістр менеджменту (освіти) 1 4 2 нагрудний знак
33
()
Сухомлин Лідія Євтихіївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка... викладач французької та англійської мов, магістр з управління міжнародним бізнесом економіка, організація і управління підприємствами 08.06.01 3 2 3 3 нагрудний знак
34
()
Юдіна Світлана Павлівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка статистика, 08.00.10 4 2
35
()
Китайцев Олег Миколайович
11 Математика та статистика, 111 Математика математик
36
()
Косик Вікторія Миколаївна
10 Природничі науки, 103 Науки про землю, 01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) географ-картограф
37
()
Мельник Оксана Миколаївна
01 Освіта, 011 Освітні, педагогічні науки 1) вчитель фізики і астрономії середньої школи, 2) вчитель англійської мови, 3) лінгвіст-перекладач, перекладач з англійської мови Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 13.00.10 2 10 2
38
()
Перегуда Наталія Ігорівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка, 053 Психологія І вища - магістр інформаційних систем в менеджменті, ІІ вища - практичний психолог в закладах освіти 2 4
39
()
Тропіна Ірина Вікторівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 051 Економіка економіст 3 1 7
40
()
Касмініна-Юрко Тетяна Сергіївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) вчитель історії та географії
41
()
Наконечна Галина Мирославівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) вчитель української мови та літератури 3 1
42
()
Низковська Олена Вікторівна
01 Освіта/Педагогіка, 012 Дошкільна освіта Викладач дошкільної педагогіки і психології, методист з дошкільного виховання 17 12
43
()
Ночвінова Олена Володимирівна
01 Освіта/Педагогіка, 012 Дошкільна освіта Вчитель початкових класів 9 2
44
()
Чуприна Ольга Борисівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 07 Управління та адміністрування, 073 Менеджмент вчитель російської мови та літератури середньої школи, керівник навчального закладу та його підрозділів
45
()
Гончарова Неля Петрівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія практичний психолог 3
46
()
Мельничук Вікторія Олексіївна
23 Соціальна робота, 231 Соціальна робота викладач соціальної педагогіки 3
47
()
Пужайло Віра Григорівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель історії та суспільствознавства, методист виховної роботи 2
48
()
Регент Алла Вікторівна
01 Освіта/Педагогіка, 012 Дошкільна освіта організатор-методист з дошкільного виховання, вихователь 4
49
()
Флярковська Ольга Василівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія, 01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки практичний психолог Теорія і методика виховання, 13.00.07 13 1 11 1
50
()
Буртова Аліна Павлівна
01 Освіта/Педагогіка. 012 Дошкільна освіта вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти (диплом спеціаліста), викладач педагогіки (диплом магістра)
51
()
Гайдамака Олена Василівна
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 02 Культура і мистецтво, 025 Музичне мистецтво... вчитель музики Теорія і методика виховання, 13.00.07 4 11 1
52
()
Пархоменко Наталія Євгенівна
01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 07 Управління та адміністрування, 073 Менеджмент... 8 1
53
()
Тарнавська Світлана Степанівна
01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта Вчитель початкових класів 1
54
()
Деревянко Вікторія Василівна
01 Освіта, 017 Фізична культура і спорт 2 11 2 1
55
()
Забуга Наталія Іванівна
01 Освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 11
56
()
Коломоєць Галина Анатоліївна
01 Освіта, 011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт Вчитель фізичної культури 20 10 27 3
57
()
Михайловська Неля Анатоліївна
01 Освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури 5 7 3
58
()
Паньков Андрій Вікторович
11 Математика та статистика, 111 Математика магістр Диференціальні рівняння, 01.01.02 3 1
59
()
Шопулко Марія Никифорівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
60
()
Апенько Анастасія Анатоліївна
Освіта/педагогіка 7.010106 Дефектологія. Корекційна психопедагогіка і логопедія
61
()
Несен Галина Михайлівна
01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта вчитель школи глухих і туговухих 3 нагрудний знак
62
()
Ярмола Наталія Анатоліївна
01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта вчитель загальноосвітньої допоміжної школи, логопед корекційна педагогіка, 13.00.03 1
63
()
Кириленко Світлана Володимирівна
Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 011 Освітні, педагогічні науки учитель біології та хімії теорія і методика виховання. 13.00.07 21 3 10 1 1 нагрудний знак
64
()
Кіян Ольга Іванівна
Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 011 Освітні, педагогічні науки викладач української мови та літератури 13.00.07 - теорія і методика виховання 5 1 7 Почесна грамота
65
()
Косьмій Олена Михайлівна
05 Соціальні та поведінкові науки, 052 Політологія Магістр політології Політичні інститути та процеси, 23.00.02 6 2 7 2 2
66
()
Семчук Надія Іванівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) Філолог. Викладач Етика, 09.00.07 8 2
67
()
Галегова Олена Валеріївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Вчитель історії
68
()
Копосов Павло Германович
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта Вчитель початкових класів теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.02 2 3 2
69
()
Терещук Борис Миколайович
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 19
70
()
Удалова Олена Юріївна
01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) інженер-педагог теорія і методика професійної освіти 1 3 10
71
()
Ющенко Степан Семенович
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 09 Біологія, 091 Біологія Цитолог, гістолог, ембріолог. Викладач біології і хімії. 2 2
72
()
Гончаренко Олена Леонідівна
11 Математика та статистика, 111 Математика спеціаліст математики 4 2
73
()
Мартинюк Оксана Вікторівна
01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта, 013 Початкова освіта дефектолог, вчитель початкових класів, української мови та літератури шкіл для глухих і слабочуючих дітей 1 2
74
()
Николюк Ольга Василівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія вчитель російської мови і літератури, психолог-практик 4 3
75
()
Шеляг Галина Анатоліївна
01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта вчитель початкових класів 4
76
()
Василашко Ірина Павлівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель географії та біології 14 16 3 1
77
()
Гончарова Наталія Олександрівна
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель географії та організатор турисько-краєзнавчої роботи 12 8 Грамота ДНУ
78
()
Горбенко Світлана Леонідівна
01 Освіта/Педагогіка, 016 Спеціальна освіта, 05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів Спеціальна психологія, 19.00.08 2 2 7 1
79
()
Каменєва Ірина Віталіїївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 03 Гуманітарні науки, 032 Історія та археологія Історик, викладач історії 4
80
()
Лозова Оксана Володимирівна
01 Освіта/Педагогіка, 012 Дошкільна освіта викладач дошкільної педагогіки і психології 10 1 Подяка ДНУ
81
()
Патрикеєва Олена Олександрівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Вчитель математики 6 1 1
82
()
Черноморець Валентина Василівна
01 Освіта/Педагогіка, 012 Дошкільна освіта організатор-методист дошкільного виховання, вихователь 10 Нагрудний знак
83
()
Войтко Оксана Василівна
03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 28 Публічне управління та адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування перекладач, перекладач-референт іспанської й англійської мов, магістр адміністративного менеджменту 19 9
84
()
Воронцова Емілія Валеріївна
01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта, 05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія спеціаліст, спеціаліст 23 4 1 нагрудний знак
85
()
Герман Артем Юрійович
11 Математика та статистика, 111 Математика спеціаліст з математики 1 1
86
()
Клясен Наталія Леонідівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 011 Науки про освіту, Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель етики, естетики і художньої культури теорія і методика професійної освіти, 13.00.04 9 2 12 3 1
87
()
Литвиненко Григорій Миколайович
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) учитель математики і креслення середньої школи 2 5 2 1 Грамота Верховної
88
()
Пушкарьова Тамара Олексіївна
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель фізики, математики, інформатики методика викладання фізики, 13.00.02 освітні, педагогічні науки, 011 нагрудний знак
89
()
Хоменко Володимир Васильович
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 3
90
()
Бережна Таміла Іванівна
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) учитель біології та хімії теорія і методика виховання, 13.00.07 16 1 10 1 2 нагрудний знак
91
()
Дубовик Олена Анатоліївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) хімік, викладач 3 40 нагрудний знак
92
()
Завалевський Юрій Іванович
01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки 13.00.07 - теорія і методика виховання 15 1 13.00.07 – теорія та методика професійної освіти 11 1 2 орден
93
()
Левківський Казимір Михайлович
03 Гуманітарні науки, 032 Історія та археологія Історія України , 07.00.01 Почесна грамота
94
()
Боднарюк Світлана Михайлівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 035 Філологія, 08 Право, 081 Право, 10 Природничі науки, 101 Екологія філолог, викладач англійської мови та літератури, вчитель німецької мови, юрист, інженер-еколог-технолог
95
()
Дутчак Інна Григорівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 03 Гуманітарні науки, 032 Історія та археологія Історик. Викладач Історія України, ІІ.1 21.00.01 5 2
96
()
Заремба Людмила Василівна
01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта Вчитель початкових класів та українознавства
97
()
Зелінська Марія Зенонівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) вчитель французької, англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. Вчитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи першого, другого та третього ступенів... 2 3 9
98
()
Картка. Хлопек А. Б.
1
99
()
Мацькович Марія Романівна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія вчитель української мови і літератури та польської мови і зарубіжної літератури Література слов`янських народів, 10.01.03 1 8 2
100
()
Тарангул Любов Миколаївна
01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Історик, викладач історії та суспільствознавства Нагрудний знак
101
()
1. наукової роботи
102
()
КАРТКИ НАУКОВЦІВ
103
()
2. дошк. та почат. осв не доопрац
104
()
3. заг. сер. освіти
105
()
4. корек. та інклюз. освіти
106
()
5. інноваційної діяльності та дослідно-експерим. роботи
107
()
6. конкурсів навч. літер
108
()
7. видання навчальної літератури
109
()
8. СТЕМ-освіта
110
()
9. проектного управління
111
()
10. роботи з обдарованою молоддю
112
()
11. післяд. пед. освіти
113
()
12. професійної освіти
114
()
13. позашк. осв. та вихов. роб
115
()
14. модернізація вищої освіти
116
()
15. цифрової освіти та ІКТ
117
()
16. засоб. навчання та обладнання
118
()
17. псих. супроводу та соц. -педаг. роботи
119
()
Адміністрація
120
()
Філії

Страницы: