Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

КОНЦЕПЦІЯ «Нова українська школа»НАЗВА
1
()
здобувач освіти
2
()
високоякісна освіта
3
()
елітарна освіта
4
()
мотивація до освіти
5
()
Закон України «Про освіту»
6
()
базова середня освіта
7
()
державний стандарт початкової освіти
8
()
конкурентоспроможність освіти
9
()
ознаки загальної середньої освіти
10
()
державний стандарт загальної і середньої освіти
11
()
децентралізація загальної середньої освіти
12
()
нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти
13
()
Закон України «Про загальну середню освіту»
14
()
реформування змісту загальної середньої освіти
15
()
реформування педагогіки загальної середньої освіти
16
()
реформування структури загальної середньої освіти
17
()
реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти
18
()
бюрократизація системи управління освітою
19
()
план дій
20
()
система освітньої статистики
21
()
система освітньої аналітики
22
()
система внутрішього забезпечення якості освіти
23
()
погіршення якості загальної середньої освіти
24
()
якість освітніх послуг
25
()
створення сучасного освітнього середовища
26
()
державний стандарт профільної освіти
27
()
бакалаврська програма вищої освіти
28
()
освітні потреби учнів
29
()
сільська школа
30
()
міська школа
31
()
автономія школи
32
()
середня школа
33
()
почтакова школа
34
()
керівник школи
35
()
інвентаризація школи
36
()
матеріально-технічне забезпечення школи
37
()
створення нової структури школи
38
()
випускник нової української школи
39
()
випускник профільної школи
40
()
забезпечення престижності профільної освіти
41
()
створення мережі профільних шкіл
42
()
мережа опорних шкіл
43
()
система пвідвищення кваліфікації
44
()
створення системи прозорого розподілу публічних коштів
45
()
технологія навчання
46
()
особистісно-орієнтований підхід до навчання
47
()
методика навчання
48
()
навчання у вищих навчальних закладах
49
()
умови навчання
50
()
навчальний план
51
()
навчання вчителя
52
()
навчання учнів
53
()
навчання впродовж життя
54
()
курси дистанційного навчання
55
()
система дистанційного навчання
56
()
створення умов для інклюзивного навчання
57
()
оцінювання результатів навчання
58
()
забезпечення соціальної рівності
59
()
забезпечення реформи
60
()
забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів
61
()
забезпечення педагогічної складової частини навчального процесу
62
()
міжнародне дослідження якості середньої освіти PISA-2018
63
()
поліпшення якості загальної середньої освіти
64
()
досягнення мети концепції
65
()
перший етап (2017-2018)
66
()
другий етап (2019-2022)
67
()
третій етап (2023-2029)
68
()
створення національної електронної платформи
69
()
створення передумов для скорочення навантаження бакалаврських програм
70
()
співпраця вчителя
71
()
підготовка вчителів
72
()
стимулювання вчителя
73
()
кваліфікація вчителів
74
()
рівень оплати праці вчителя
75
()
державний стандарт базової середньої освіти
76
()
економічний розвиток України
77
()
сталий розвиток
78
()
психофізичний розвиток учнів
79
()
індивідуальна програма розвитку
80
()
співпраця учня
81
()
самореалізації особистості
82
()
самореалізація в професійній діяльності
83
()
самореалізація в особистому житті
84
()
самореалізація в громадській активності
85
()
всебічно розвинена особистість
86
()
прояв проблеми
87
()
шляхи розв'язання проблеми
88
()
способи розв'язання проблеми
89
()
міжнародний рівень
90
()
запровадження принципу педагогіки партнерства
91
()
запровадження принципу дитиноцентризму
92
()
запровадження принципу «гроші ходять за дитиною»
93
()
обсяг фінансування
94
()
бюджетне фінансування школи
95
()
«Про основні компетентності для навчання протягом усього життя»
96
()
компетентності в природничих науках
97
()
інформаційно-цифрова компетентність
98
()
математична грамотність
99
()
фінансова грамотність
100
()
загальнокультурна грамотність
101
()
екологічна грамотність
102
()
академічне спрямування
103
()
професійне спрямування
104
()
дослідження конкурентоспроможності
105
()
конкурентоспроможність держави
106
()
автор підручника
107
()
підготовка підручників
108
()
електронний підручник
109
()
освітня програма
110
()
індивідуальна програма
111
()
бакалаврська програма
112
()
освіта
113
()
КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року
114
()
школа
115
()
система
116
()
навчання
117
()
забезпечення
118
()
якість
119
()
концепція
120
()
створення
121
()
вчитель
122
()
стандарт
123
()
реформування
124
()
розвиток
125
()
мета
126
()
учень
127
()
реалізація
128
()
самореалізація
129
()
особистість
130
()
життя
131
()
проблема
132
()
рівень
133
()
запровадження
134
()
принцип
135
()
фінансування
136
()
педагогіка
137
()
технологія
138
()
компетентність
139
()
грамотність
140
()
спрямування
141
()
мережа
142
()
конкурентоспроможність
143
()
підручник
144
()
загальна середня освіта
145
()
система освіти
146
()
освітня послуга
147
()
освітнє середовище
148
()
освітня статистика
149
()
освітня аналітика
150
()
профільна освіта
151
()
вища освіта
152
()
освітня потреба
153
()
реформа загальної середньої освіти
154
()
зміст загальної середньої освіти
155
()
педагогіка загальної середньої освіти
156
()
упраління загальної середньої освіти
157
()
структура загальної середньої освіти
158
()
система державного фінансування загальної середньої освіти
159
()
якість загальної середньої освіти
160
()
докорінна реформа загальної середньої освіти
161
()
системна реформа загальної середньої освіти
162
()
реформування системи управління загальної середньої освіти
163
()
система управління загальної середньої освіти
164
()
забезпечення школи
165
()
структура школи
166
()
нова українська школа
167
()
профільна школа
168
()
фінансування школи
169
()
опорна школа
170
()
мережа профільних шкіл
171
()
система прозорого розподілу публічних коштів
172
()
дистанційне навчання
173
()
інклюзивне навчання
174
()
результат навчання
175
()
мета концепції
176
()
реалізація концепції
177
()
строки реалізації концепції
178
()
оплата праці вчителя
179
()
проблема.яка потребує розв'язання
180
()
принцип педагогіки партнерства
181
()
принцип дитиноцентризму
182
()
морально-етичні принципи
183
()
принцип «гроші ходять за дитиною»
184
()
ключові компетентності
185
()
управління
186
()
програма
187
()
якість освіти
188
()
$1
189
()
випускник школи
190
()
$2

Страницы: