Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

МОДЕЛЬ ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (EFQM)НАЗВА
1
()
лідери виробляють місію_ бачення_ цінності і етику_ будучи прикладом культури Досконалості
2
()
лідери персонально залучені в забезпечення діяльності системи управління організації_ її розвиток_ здійснення і постійне поліпшення
3
()
лідери взаємодіють з клієнтами_ партнерами та представниками громадськості
4
()
лідери поширюють інформацію про найкращу практику як всередині_ так і поза організацією
5
()
політика і стратегія засновані на поточних і майбутніх вимогах і очікуваннях всіх зацікавлених сторін організації (власників_ кредиторів_ співробітників організації)
6
()
політика і стратегія засновані на інформації про оцінку результатів діяльності_ дослідженнях_ навчанні та зовнішньої діяльності
7
()
політика і стратегія розвиваються_ переглядаються та оновлюються
8
()
людські ресурси плануються_ управляються і поліпшуються
9
()
персонал спеціально навчається_ щоб вони відповідали діловим потребам
10
()
організація оцінює ефективність та потреби розвитку кар'єри всіх своїх співробітників
11
()
персонал відзначається і винагороджується_ про нього піклуються
12
()
зовнішні партнерські відносини повинні управлятися
13
()
ефективне управління ризиками та оцінка рішення щодо інвестицій
14
()
забезпечення найкращого використання будівель_ обладнання та інших ресурсів
15
()
впровадження технологій для досягнення комерційного чи конкурентного успіху
16
()
процеси систематично розробляються і управляються
17
()
процеси поліпшуються з використанням інновацій для повного задоволення і генерування підвищеної цінності для клієнтів та інших зацікавлених сторін
18
()
продукція та послуги розробляються і розвиваються на основі вимог і очікувань споживачів
19
()
відносини зі споживачами управляються і розширюються
20
()
вивчення рейтингу оціювань
21
()
внутрішні показники з посиланням на оцінювання
22
()
робоче середовище
23
()
перспективи кар'єри
24
()
управління
25
()
оцінювання
26
()
визнання
27
()
навчання
28
()
умови найму на роботу
29
()
наявність прогулів
30
()
захворюваність
31
()
оновлюваність колективу
32
()
зниження чи відвернення ризику для здоров'я чи безпеки
33
()
зниження обсягу відходів та повторне використання матеріалів
34
()
активна співпраця з громадськими та добродійними організаціями_ школами_ добровільними об'єднаннями
35
()
ставлення суспільства до організації_ яке може бути оцінене шляхом опитування або іншими способами
36
()
результати обліку показників прибутків та витрат_ таких як продажна ціна_ собівартість_ прибуток
37
()
позиції балансової звітності_ такі як активи_ робочий капітал_ довготермінова та короткотермінова заборгованість
38
()
позиції оцінювання потоку готівки_ такі як операційний готівковий потік_ капіталовкладення та фінансування готівкових потоків
39
()
частка ринку
40
()
показники виконання послуг
41
()
періоди циклів ( час опрацювання замовлень)
42
()
Можливості
43
()
Модель досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM)
44
()
Результати
45
()
Критерій 1. Лідерство (англ. Leadership)
46
()
Критерій 2. Політика і стратегія (англ. Policy and Strategy)
47
()
Критерій 3. Персонал (англ. People)
48
()
Критерій 4. Партнерство та ресурси (англ. Partnerships and Resources)
49
()
Критерій 5. Процеси (англ. Processes)
50
()
Критерій 6. Результати для клієнта (англ. Customer Results)
51
()
Критерій 7. Результати для персоналу (англ. People Results)
52
()
Критерій 8. Результати для суспільства (англ. Society Results)
53
()
Критерій 9. Ключові результати діяльності (англ. Key Performance Results)
54
()
Вимірники сприйняття
55
()
Показники діяльності
56
()
вимірники сприйняття
57
()
показники діяльності

Страницы: