Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Лісостеп

Ознаки

Полісся

Примітки

Степ

Структури посівних площ та схеми польових сівозмін для різних природних зон України

СІВОЗМІНАНАЗВА Теоретичні відомості
Попередники сільськогосподарських культур в різних зонах України
Степ
Лісостеп
Полісся
Структури посівних площ та схеми польових сівозмін для різних природних зон України
Примітки
Опис сівозмін
Ознаки
1
()
Сівозміна-1
Сівозміна – це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і парів у часі і на території господарства. Чергування культур у часі представляє собою правильну зміну одних рослин іншими на даному полі за роками. Чергування на території о...
2
()
Схема сівозміни
Схема сівозміни це перелік сільськогосподарських культур (і парів) у порядку їх чергування, яке забезпечує розміщення культур після рекомендованих попередників....
3
()
Попередник
Попередник це сільськогосподарська культура або чистий пар, що займали поле перед сівбою наступної культури. Всі попередники залежно від біологічних особливостей і технологій вирощування поділяються на озимі і ярі зернові колосові, ярі зернобобові, баг...
4
()
Чисті пари
Чисті пари-поле, вільне від сільськогосподарських культур протягом майже всього вегетаційного періоду. Чистий пар, у свою чергу, поділяють начорний(основний обробіток під який виконується в літньо-осінній період у рік збирання попередника),весняний або...
5
()
Структури посівних площ та схеми польових сівозмін для різних природних зон України
Період, протягом якого відбувається повна заміна культур на кожному полі, називається ротацією сівозміни. Тривалість цього періоду відповідає кількості полів у сівозміні. Порядок цієї зміни показує ротаційна таблиця. При встановленні кількості полів і...
6
()
Культура-Озима пшениця
Пар чистий, пар зайнятий, пар кулісний, горох, соя, баштанні, багаторічні трави першого і другого року використання, кукурудза на зелений корм і на силос, гречка, озимі на зелений корм, зерно-бобові сумішки, соняшник, просо, озима пшениця... Пар зайнятий, багаторічні трави другого року на один укіс, горох, кукурудза на зелений корм, силос, озима пшениця, виковівсяна та вико-житня сумішки, гречка, озима пшениця... Льон - довгунець, люпин на зелений корм і силос, кукурудза на зелений корм і силос, конюшина, вико-вівсяні сумішки, горох, рання картопля, озимі на зелений корм...
7
()
Культура-Озиме жито
Ті самі, що й для озимої пшениці Зернобобові, кукурудза на силос, ярий ячмінь, овес, гречка Люпин на силос, картопля ранніх і середніх строків достигання, кукурудза на силос, люпин на зерно, (південніше) озима пшениця, ярий ячмінь, овес...
8
()
Культура-Озимий ячмінь
Ті ж самі, що в озимої пшениці, за винятком самої озимої пшениці -
9
()
Культура-Яра пшениця
Кукурудза на силос, цукрові та кормові буряки, овочі, зернобобові Картопля, кукурудза на силос і зерно, цукрові буряки, зернобобові, озима пшениця Озима пшениця, баштанні, горох, кукурудза на силос, зернобобові, картопля
10
()
Культура-Ярий ячмінь
Кукурудза на зерно та силос, озима пшениця, баштанні, горох, просо, цукрові буряки Кукурудза, цукрові буряки, озима пшениця Цукрові та кормові буряки, кукурудза, картопля
11
()
Культура-Овес
Озимі, кукурудза на зерно і силос, цукрові та кормові буряки Озимі, кукурудза на силос, цукрові та кормові буряки, картопля
12
()
Культура-Просо
Озимі, цукрові та кормові буряки, соя, ярі зернові, кукурудза Озимі, цукрові та кормові буряки, картопля, ярі зернові, кукурудза -
13
()
Культура-Гречка
Горох, озимі, цукрові та кормові буряки, кукурудза на зерно і силос Горох, озимі, цукрові та кормові буряки, кукурудза на силос і зерно Озимі, картопля, льон, люпин на зерно
14
()
Культура-Горох і чина
Кукурудза на зерно і силос, цукрові та кормові буряки, озимі зернові, гречка, ярий ячмінь Кукурудза на силос, буряки, озимі, гречка, ярий ячмінь
15
()
Культура-Квасоля.кормові боби.соя.нут
Озимі та просапні культури
16
()
Культура-Люпин
- Сидеральний пар, після озимих і просапних культур
17
()
Культура-Цукрові буряки
Озима пшениця після чорного пару, зайнятого пару, зернобобові Озима пшениця після зайнятого пару та гороху, зернобобові Озима пшениця після багаторічних і однорічних трав, льону, зернобобові
18
()
Культура-Кукурудза
Озимі зернові, кукурудза на зерно і силос, ярий ячмінь, цукрові та кормові буряки Озимі зернові, кукурудза на силос і зерно, цукрові та кормові буряки, ярий ячмінь Озимі зернові, цукрові буряки, ярий ячмінь, кукурудза на силос
19
()
Культура-Соняшник
Озима пшениця, кукурудза на зерно, ярий ячмінь -
20
()
Культура-Картопля
- Озимі пшениця та жито, цукрові буряки, баштанні, кормові культури Озима пшениця та жито, люпин, кормові культури
21
()
Культура-Льон
- Конюшина, картопля, коренеплідні культури, озимі, ярі ячмінь та овес
22
()
Культура-Багаторічні трави
Чистий посів, а також під покрив кукурудзи, на зелений корм, однорічні трави на зелений корм, ярі та озимі зернові на зелений корм, яра пшениця, ячмінь, овес, озимі на зерно, просо... Чистий посів, а також під покрив кукурудзи на зелений корм, однорічні трави на зелений корм, ярі та озимі на зелений корм, яра пшениця, ячмінь, овес, озимі на зерно, просо... Чистий посів, а також під покрив кукурудзи, на зелений корм, однорічні трави, на зелений корм, ярі та озимі на зелений корм (пшениця, ячмінь, овес), озимі на зерно (просо)...
23
()
Періодичність чергування культур у сівозміні/роки
Періодичність чергування культур у сівозміні, роки
24
()
Культура-Озима пшениця-1
2-3 1-3*
25
()
Культура-Озиме жито-1
1-2
26
()
Культура-Ячмінь.овес
1-2
27
()
Культура-Кукурудза-1
можливі повторні посіви**
28
()
Культура-Горох.вика.чина.соя.нагут
3-4
29
()
Культура-Гречка-1
1-2
30
()
Культура-Просо-1
2-3
31
()
Культура-Люпин-1
6-8 6-7 -
32
()
Культура-Бурякі цукрові.кормові.ріпак
3-4 -
33
()
Культура-Картопля-1
2-3 1-2
34
()
Культура-Льон-1
5-7 -
35
()
Культура-Соняшник-1
- 7-8 7-9
36
()
Культура-Капуста-1
6-7
37
()
Культура-Трави багаторічні бобові
3-4
38
()
Примітки-1
* - у Степу можливий повторний посів пшениці озимої після пшениці, яку вирощували після пару чорного;
39
()
Примітки-2
** - повторний посів до 3-4 років з перервою, що відповідає строку повторного посіву
40
()
Класифікація польових сівозмін за Воробйовим С. А.
Польові сівозміни-призначені переважно для виробництва продовольчого і фуражного зерна та сировини для переробної промисловості. Тому більшу частину площі в таких сівозмінах відводять під зернові і технічні культури. У польових сівозмінах Степу частину...
41
()
Тип сівозміни-Польові
Більше 1\2 площ займають зернові та технічні культури
42
()
Вид сівозміни-Зерно-парові
Більше 1\2 площі займають зернові, частину пар
43
()
Вид сівозміни-Зерно-паро-просапні
Крім зернових (більше 1\2) та пару не менше 1 поля займають просапні незернові культури
44
()
Вид сівозміни-Зерно-просапні
Зернові займають більше 1\2 площі, решту просапні
45
()
Вид сівозміни-Зерно-трав'яні
Більшу частину площі займають зернові та непросапні технічні культури, решту – багаторічні трави
46
()
Вид сівозміни-Зерно-трав'яно-просапні (плодозмінні)
Зернові займають не більше 1\2 площі, а решту – просапні та бобові культури
47
()
Вид сівозміни-Просапні
1\2 і більше зайнято просапними культурами, а решта – іншими однорічними культурами
48
()
Вид сівозміни-Трав'яно-просапні
Вирощують переважно просапні культури, а 2 і більше полів зайнято травами
49
()
Сівозміна

Страницы: