Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:добування вугілля, лігніту і торфу

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:добування уранової та торієвої руд

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:добування металевих руд

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:лісове господарство та пов’язані з ним послуги

Кількістьть субєктів за формами господарування:об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:Усього

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:інші галузі добувної промисловості

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво харчових продуктів, напоїв

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво коксу, продуктів нафтопереробленя та ядерних матеріалів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво тютюнових виробів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:текстильне виробництво

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра

Кількістьть субєктів за формами господарування:благодійна організація

Кількістьть субєктів за формами господарування:профспілка, об’єднання профспілок

Кількістьть субєктів за формами господарування:корпорація

Кількістьть субєктів за формами господарування:консорціум

Кількістьть субєктів за формами господарування:концерн

Кількістьть субєктів за формами господарування:асоціація

Кількістьть субєктів за формами господарування:комунальна

Кількістьть субєктів за формами господарування:сільськогосподарський виробничий

Кількістьть субєктів за формами господарування:організація (установа, заклад)

Кількістьть субєктів за формами господарування:державна

Кількістьть субєктів за формами господарування:інші об’єднання юридичних осіб

Кількістьть субєктів за формами господарування:філія (інший відокремлений підрозділ)

Кількістьть субєктів за формами господарування:політична партія

Кількістьть субєктів за формами господарування:громадська організація

Кількістьть субєктів за формами господарування:релігійна організація

Кількістьть субєктів за формами господарування:спілка споживчих товариств

Кількістьть субєктів за формами господарування:споживче товариство

Кількістьть субєктів за формами господарування:представництво

Кількістьть субєктів за формами господарування:товарна біржа

Кількістьть субєктів за формами господарування:кредитна спілка

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:хімічне виробництво

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво гумових та пластмасових виробів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:страхування

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:операції з нерухомим майном

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:оренда машин та устатковання, прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:грошове та фінансове посередництво

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність пошти та зв’язку

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність водного транспорту

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність авіаційного транспорту

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність у сфері інформатизації

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:дослідження і розробки

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність громадських організацій

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:надання індивідуальних послуг

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надавання послуг підприємцям

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:державне управління

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:освіта

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність наземного транспорту

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:діяльність готелів та ресторанів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво електричних машин та устатковання

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво машин та устатковання

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:металургійне виробництво

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво готових металевих виробів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:виробництво інших транспортних засобів

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:будівництво

Кількістьть суб'єтів за видами економічної діяльності:збирання, очищення та розподілення води