Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кількість суб'єтів за видами економічної діяльності (2005-2012)НАЗВА 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
()
Усього
1023396 1070705 1133200 1187020 1228888 1258513 1294641 1323807
2
()
у тому числі
3
()
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
82640 84297 85183 84879 84502 83798 83559 83531
4
()
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
1500 1527 1609 1688 1689 1673 1694 1807
5
()
рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги
1448 1565 1671 1836 1954 2064 2132 2210
6
()
добування вугілля, лігніту і торфу
862 902 917 1009 1127 1170 1230 1371
7
()
добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги
252 284 322 369 386 407 429 457
8
()
добування уранової та торієвої руд
3 4 4 5 5 6 6 6
9
()
добування металевих руд
73 74 87 96 107 118 129 142
10
()
інші галузі добувної промисловості
1545 1694 1993 2685 3192 3220 3281 3250
11
()
виробництво харчових продуктів, напоїв
20569 20773 20663 20314 19974 19909 20099 20144
12
()
виробництво тютюнових виробів
66 61 61 56 56 54 62 62
13
()
текстильне виробництво
2445 2511 2562 2511 2460 2440 2417 2456
14
()
виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра
5856 6028 6049 6257 6104 5994 5996 5997
15
()
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
1463 1481 1473 1495 1477 1443 1479 1482
16
()
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
8430 8920 9107 9241 9246 9211 9436 9577
17
()
виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них
1002 1059 1093 1142 1157 1190 1242 1294
18
()
видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
10512 11133 11731 12295 12746 12968 13297 13569
19
()
виробництво коксу, продуктів нафтопереробленя та ядерних матеріалів
514 558 607 638 611 628 653 660
20
()
хімічне виробництво
3836 4003 4155 4252 4342 4445 4558 4575
21
()
виробництво гумових та пластмасових виробів
3746 3972 4243 4536 4726 4781 4845 4890
22
()
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
8679 8893 9151 9573 9932 9941 9940 9906
23
()
металургійне виробництво
867 994 1066 1138 1170 1201 1232 1261
24
()
виробництво готових металевих виробів
5642 6019 6411 6733 7043 7170 7341 7583
25
()
виробництво машин та устатковання
9281 9536 9751 9898 10001 10019 10255 10463
26
()
виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин
1369 1409 1466 1508 1509 1515 1502 1476
27
()
виробництво електричних машин та устатковання
3414 3581 3684 3806 3919 3970 4062 4116
28
()
виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку
1694 1727 1755 1788 1782 1768 1776 1787
29
()
виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників
2201 2264 2356 2466 2524 2584 2661 2711
30
()
виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів
1489 1483 911 910 917 901 915 910
31
()
виробництво інших транспортних засобів
1344 1435 1524 1606 1693 1726 1793 1852
32
()
виробництво меблів, виробництво іншої продукції
4601 4828 5036 5217 5338 5387 5539 5671
33
()
оброблення відходів
5349 5555 5679 5729 5505 5481 5607 5670
34
()
виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води
2886 2902 3043 3126 3177 3259 3319 3456
35
()
збирання, очищення та розподілення води
2060 2177 2281 2382 2408 2397 2402 2519
36
()
будівництво
64385 69866 76934 85820 90048 90402 91457 91650
37
()
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
15443 16371 18047 19399 20537 20929 21866 22909
38
()
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
184487 193316 201764 212416 219538 224981 234513 238302
39
()
роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
68381 68410 68278 68072 67685 67347 67989 68344
40
()
діяльність готелів та ресторанів
19649 20264 20914 21718 22072 22340 22877 23372
41
()
діяльність наземного транспорту
10384 11078 11758 12543 12993 13211 13617 14822
42
()
діяльність водного транспорту
481 503 517 537 545 551 564 592
43
()
діяльність авіаційного транспорту
312 333 352 397 404 412 427 426
44
()
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
15698 16711 17994 19639 21095 22308 23694 25483
45
()
діяльність пошти та зв’язку
3635 3872 4149 4094 4042 4126 4340 4453
46
()
грошове та фінансове посередництво
6549 7358 8406 9268 9898 9848 9749 9877
47
()
страхування
3034 3264 3429 3567 3330 2902 2748 2494
48
()
допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
4883 5111 5319 5566 5813 5879 5980 5944
49
()
операції з нерухомим майном
30065 34609 40707 50356 57869 62992 67351 72434
50
()
оренда машин та устатковання, прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
2423 2569 2730 2917 3105 3197 3382 3584
51
()
діяльність у сфері інформатизації
8477 9051 9655 10225 10781 11298 12060 13098
52
()
дослідження і розробки
16742 16795 16861 16721 16536 16464 16479 16236
53
()
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надавання послуг підприємцям
47692 52225 57239 63695 69709 73675 77818 82244
54
()
державне управління
36714 37145 50234 50794 51485 51888 52172 52262
55
()
освіта
36505 38672 40747 42592 43913 45541 46311 47216
56
()
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24143 26007 27510 28947 30653 33202 34699 35822
57
()
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
2157 2244 2409 2764 2870 2970 3124 3308
58
()
діяльність громадських організацій
93618 102033 110305 119115 127184 134920 142603 148947
59
()
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
19260 20166 21655 22894 23621 24753 25027 25448
60
()
надання індивідуальних послуг
7409 7446 7497 7417 7424 7543 7757 8719
61
()
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

Страницы: