Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Oсновні показники економічношо розвиткуНАЗВА 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
()
Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) -млн.грн. ( 1990-1995 - млрд.крб.)
167 299 5033 148273 1203769 5451642 81519 93365 102593 130442 170070 204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1082569 1302079 1411238 1454931
2
()
Реальний приріст (зниження) ВВП (у відсотках до попереднього року )
-8,7 -9,9 -14,2 -22,9 -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,9 2,3 -14,8 4,1 5,2 0,0 0,00
3
()
Індекси виробництва промислової продукції (у відсотках до поперед-нього року)(у 1990-2000 р.р. - дані за ЗНГНГ, 2001 - дані за КВЕД) з 2007 року індекси обчислено за даними про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі
99,9 95,2 93,6 92,0 72,7 88,0 94,9 99,7 99,0 104,0 112,4 114,2 107,0 115,8 112,5 103,1 106,2 107,6 94,8 78,1 111,2 107,6 99,5 95,70
4
()
Індекси виробництва продукції сільського господарства (у відсотках до попереднього року)
96,3 86,8 91,7 101,5 83,5 96,4 90,5 98,2 90,4 93,1 109,8 110,2 101,2 89,0 119,7 100,1 102,5 93,5 117,1 98,2 98,5 117,5 95,5 113,7
5
()
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) - млн.грн.( 1990-1995 - млрд.крб.)
31 50 866 29310 228033 937816 12557,3 12401,0 13958,2 17552,1 23629,5 32573,1 37177,9 51011,2 75714,4 93096,1 125254,7 188486,1 233081,0 151776,8 171776,8 238174,6 х х
6
()
Інвестиції в основний капітал (у відсотках до попереднього року)
101,9 92,9 63,1 89,6 77,5 71,5 78,0 91,2 106,1 100,4 114,4 120,8 108,9 131,3 128,0 101,9 119,0 129,8 97,4 58,5 99,4 122,4 х х
7
()
Індекси обсягу виконаних будівельних робіт, (у відсотках до попереднього року)
92,0 96 64,6 82,4 64,8 64,6 66,4 89,0 101,4 89,0 100,4 103,5 94,2 126,5 117,2 93,4 109,9 115,6 84,2 51,8 94,6 111,0 86,0 58 879,8
8
()
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах) - млн.грн.(1990-1994 - мрлд.крб.)
78,3 132,0 1456,0 43824,0 336968,0 11964,0 17344,4 18933,1 19317,1 22151,1 28757,4 34417,0 39690,8 49993,5 67556,1 94332,4 129951,7 178232,6 246903,0 230955,0 280890,0 350059,2 404 862,6 429 242,3
9
()
Роздрібний товарооборот підприємств (у відсотках до попереднього року)
111,5 90,3 82,0 65,0 86,4 86,1 94,9 100,2 93,4 92,9 108,1 113,7 115,0 120,5 121,9 123,4 126,4 129,5 117,3 79,1 110,1 113,2 113,7 105,6
10
()
Експорт товарів і послуг, млн.дол.США (за даними НБУ"Платіжний баланс)
8045 7817 16641 17090 20346 20355 17621 17058 19522 21086 23351 28953 41291 44378 50239 64001 85612 54253 69255 88844 90 035,0 85 312,0
11
()
Імпорт товарів і послуг, млн.дол.США (за даними НБУ"Платіжний баланс)
7099 9533 18007 18280 21468,0 21891 18828 15237 17947 20473 21494 27665 36313 43707 53307 72153 99962 56206 73239 99001 104 361,0 100 796,0
12
()
Сальдо (+,-)
946 -1716 -1366 -1190 -1122 -1536 -1207 1821 1575 613 1857 1288 4978 671 -3068 -8152 -14350 -1953 -3984 -10157 -14 326,0 -15 484,0
13
()
Сальдо поточного рахунку платіжного балансу (млн.дол.США)
-1163 -1152 -1185 -1335 -1296 1658 1481 1402 3173 2891 6909 2531 -1617 -5272 -12763 -1732 -3018 -10245 -14 315,0 -16 355,0
14
()
Рахунок операцій з капіталом (млн.дол.США) (за даними НБУ"Платіжний баланс)
97 6 5,0 0,0 -3,0 -10,0 -8,0 3,0 15,0 -17,0 7,0 -65,0 3,0 3,0 5,0 595 187 98 38,0 -83,0
15
()
Прямі іноземні інвестиції (сальдо) (млн.дол.США) (за даними НБУ"Платіжний баланс)
151 257 526 581 747 489 594 769 698 1411 1711 7533 5737 9218 9903 4654 5759 7015 6 627,0 3 351,0
16
()
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) (%)
390,0 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5
17
()
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року)(%)
263,4 4228,5 9767,5 874,0 272,1 117,3 105,0 135,3 115,7 120,8 100,9 105,7 111,1 124,1 109,5 114,1 123,3 123,0 114,3 118,7 114,2 100,3 101,7
18
()
Зведений бюджет
19
()
Доходи Зведеного бюджету (млн.грн.)
0,768 15,572 613,7 6552,0 20689,9 30218,7 28112,0 28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3 75285,8 91529,4 134183,2 171811,5 219936,5 297893,0 272967,0 314506,3 398553,6 445 525,3 442 788,7
20
()
Доходи Зведеного бюджету (у відсотках до ВВП)
25,7 30,9 41,4 54,4 38,0 37,1 30,1 28,2 25,2 28,9 26,9 27,4 28,2 26,5 30,4 31,6 30,5 31,4 29,8 29,1 30,3 31,6 30,4
21
()
Видатки Зведеного бюджету (млн.грн.)
0,979 19,197 572,5 6306,5 24302,8 34182,8 34312,7 31007,2 34714,2 48251,2 55413,7 60489,6 75430,1 101415,5 141698,8 175284,3 226054,4 309203,7 307399,4 377842,8 416853,6 492 454,7 505 843,8
22
()
Видатки Зведеного бюджету (у відсотках до ВВП)
32,7 38,1 38,6 52,4 44,6 41,9 36,7 30,2 26,6 28,4 27,1 26,8 28,2 29,4 32,1 32,2 31,4 32,6 33,6 34,9 31,7 35,0 34,8
23
()
Кредитування Зведеного бюджету (млн.грн.)
188,5 106,7 -102,6 114,3 -170,6 362,4 1122,9 290,7 227,9 1583,9 2813,8 2825,8 1348,4 4757,9 3 856,3 535,2
24
()
Кредитування Зведеного бюджету (у відсотка до ВВП)
0,2 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,3 0,1 0,04 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,037
25
()
Сальдо доходів та видатків (млн.грн.)
-0,211 -3,625 41,2 245,5 -3612,9 -3964,1 -6200,7 -2279,9 -1944,5 969,3 -593,4 1635,4 -506,7 -11009,0 -7806,3 -3700,8 -7701,7 -14124,5 -37258,1 -64684,9 -23057,9 -46 929,4 63 055,1
26
()
Сальдо доходів та видатків (у відсотках до ВВП)
-7,1 -7,2 2,8 2,0 -6,6 -4,9 -6,6 -2,2 -1,5 0,6 -0,3 0,7 -0,2 -3,2 -1,8 -0,7 -1,1 -1,5 -4,1 -6,0 -1,8 -5,7 4,3
27
()
Грошова база, до початку року, %
в 14 р.б. в 45 р.б. в 6 р.б. 232 138 144,6 122,2 139,0 140,0 137,4 133,6 130,1 134,1 153,9 117,5 146,0 131,6 104,4 115,8 106,3 106,4 120,3
28
()
Грошова маса М3 (млн.грн.) (до 1995 р. обліковувалася М2)
2,4 25 482 3216 6930 9364 12541 15705 22070 32252 45755 64870 95043 125801 194071 261063 396156 515727 487298 597872 685515 773199 908 994,3
29
()
Обмінний курс в середньому (грн/100 дол.США)
0,208 4,539 32,75 147,31 182,95 186,17 244,95 413,04 544,02 537,21 532,66 533,27 531,92 512,47 505,00 505,00 526,72 779,12 793,56 796,76 799,1 799,3
30
()
Обмінний курс в середньому (грн/1Євро) (до 1999 р. -ЕКЮ)
0,0027 0,0527 0,3849 1,9279 2,3219 2,1129 2,7676 4,3933 5,0289 4,8136 5,0301 6,0244 6,6094 6,3899 6,3369 6,9179 7,7080 10,8679 10,5329 11,0918 10,3 1 061,2
31
()
Кредиторська заборгованість між підприємствами та установами України (млн.грн.)
19,2 1276,0 6834,4 30543,1 73168,1 102506,6 137613,6 196364,1 222431,7 242558,5 261416,5 305237,7 352631,4 361542,1 416787,7 544158,5 х х х х х х
32
()
Дебіторська заборгованість між підприємствами та установами України (млн.грн.)
17,77 993,38 4904,45 22250,2 48018,1 74085,7 102976,1 163450,6 178176,6 209498,7 228996,4 261520,0 296095,1 303329,5 357504,8 468585,5 х х х х х х
33
()
Основні показники економічного розвитку

Страницы: