Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Проект Закон України Про освіту (з розділами з $)НАЗВА
1
()
реалізація
2
()
інтелектуальний розвиток
3
()
духовний розвиток
4
()
фізичний розвиток
5
()
культурний розвиток
6
()
всебічний розвиток
7
()
сталий розвиток
8
()
розвиток суспільства
9
()
розвиток людини
10
()
мета освіти
11
()
право на освіту
12
()
спільні цінності
13
()
цінності суспільства
14
()
формування цінностей
15
()
розвиток особистості
16
()
права людини
17
()
безоплатна освіта
18
()
дуальна форма освіти
19
()
освітня послуга
20
()
суб’єкт освітньої діяльності
21
()
універсальний дизайн у сфері освіти
22
()
цикл освітнього процесу
23
()
академічна свобода
24
()
індивідуальна програма розвитку
25
()
інклюзивне навчання
26
()
інклюзивне освітнє середовище
27
()
компетентність
28
()
особа з особливими освітніми потребами
29
()
результати навчання
30
()
розумне пристосування
31
()
спеціальні закони
32
()
законодавство України
33
()
захист
34
()
біженець
35
()
право на доступ
36
()
реалізація прав
37
()
доступ до освіти
38
()
освітній ресурс
39
()
Закон України «Про біженців та осіб. які потребують додаткового або тимчасового захисту»
40
()
умови доступу
41
()
фінансове забезпечення
42
()
забезпечення підручниками
43
()
сфера освіти
44
()
фінансування освіти
45
()
інноваційний розвиток
46
()
соціально-економічний розвиток
47
()
національно-культурний розвиток
48
()
принцип
49
()
держава
50
()
державна мова
51
()
рідна мова
52
()
жестова мова
53
()
англійська мова
54
()
мова національних меншин
55
()
українська мова
56
()
вивчення мови
57
()
мережа закладів освіти
58
()
функціонування
59
()
право на навчання
60
()
освіта дорослих
61
()
базова професійна освіта
62
()
вища професійна освіта
63
()
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
64
()
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
65
()
другий (магістерський) рівень вищої освіти
66
()
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
67
()
науковий рівень вищої освіти
68
()
часткові кваліфікації
69
()
нульовий рівень
70
()
перший рівень
71
()
другий рівень
72
()
третій рівень
73
()
четвертий рівень
74
()
шостий рівень
75
()
сьомий рівень
76
()
восьмий рівень
77
()
дев'ятий рівень
78
()
перший підрівень
79
()
другий підрівень
80
()
неформальна освіта
81
()
інформальна освіта
82
()
здобуття кваліфікацій
83
()
на робочому місці
84
()
застосування
85
()
очна
86
()
заочна
87
()
дистанційна
88
()
мережева
89
()
змішана
90
()
екстернатна
91
()
сімейна
92
()
педагогічний патронат
93
()
мета
94
()
здобуття дошкільної освіти
95
()
право на дошкільну освіту
96
()
цикл раннього розвитку дитини
97
()
цикл передшкільної освіти
98
()
умови здобуття
99
()
базова середня освіта
100
()
першйи цикл
101
()
другий цикл
102
()
академічне спрямування
103
()
професійне спрямування
104
()
навчання впродовж життя
105
()
базове предметне навчання
106
()
профільне навчання
107
()
продовження навчання
108
()
державна підсумкова атестація
109
()
дошкільний заклад
110
()
позашкільний заклад
111
()
заклад освіти І ступеня
112
()
заклад освіти ІІ ступеня
113
()
заклад освіти ІІІ ступеня
114
()
заклад вищої освіти
115
()
заклад професійної освіти
116
()
діяльність закладів освіти
117
()
юридична особа
118
()
трудова діяльність
119
()
підприємницька діяльність
120
()
освітній округ
121
()
філія закладу освіти
122
()
опорна школа
123
()
розвиток особи
124
()
територіальна доступність
125
()
початкова школа
126
()
культура
127
()
рівень освіти
128
()
здобуття позашкільної освіти
129
()
фінансування позашкільної освіти
130
()
доступність позашкільної освіти
131
()
заклади позашкільної освіти
132
()
здобуття професійної освіти
133
()
базова професійна оосвіта
134
()
ступінь
135
()
заклади професійної освіти
136
()
підвишення кваліфікації
137
()
здобуття вищої освіти
138
()
університет
139
()
академія
140
()
інститут
141
()
інтернатура
142
()
лікарська резидентура
143
()
клінічна ординатура
144
()
асистентура-стажування
145
()
лікарська спеціальність
146
()
провізорська спеціальність
147
()
мистецька діяльність
148
()
медичне спрямування
149
()
мистецьке спрямування
150
()
культурологічне спрямування
151
()
знання
152
()
осіта дорослих
153
()
спеціалізація
154
()
перепідготовка
155
()
стажування
156
()
програма післядипломної освіти
157
()
здобуття післядипломної освіти
158
()
професійне навчання
159
()
заклад післядипломної освіти
160
()
робітнича професія
161
()
окремі завдання
162
()
професійні завдання
163
()
додаткові завдання
164
()
професійна діяльність
165
()
можливість
166
()
навчання осіб
167
()
утримання осіб
168
()
забезпечення прав
169
()
кадрове забезпечення
170
()
матеріально-технічне забезпечення
171
()
забезпечення розумного пристосування
172
()
форма здобуття
173
()
види здобуття
174
()
пристосування
175
()
будівля
176
()
споруда
177
()
приміщення
178
()
освітня потреба
179
()
клас для навчання
180
()
умови навчання
181
()
засоби навчання
182
()
інклюзивна освіта
183
()
харчування
184
()
формування
185
()
стандарт спеціалізованої освіти
186
()
спеціалізовані заклади освіти
187
()
здобувачі спеціалізованої освіти
188
()
вид спеціалізованої освіти
189
()
початкова мистецька освіта
190
()
профільна мистецька освіта
191
()
професійна мистецька освіта
192
()
вища мистецька освіта
193
()
заклади мистецької освіти
194
()
заклади спортивної освіти
195
()
допризовна підготовка
196
()
підготовка осіб за військово-технічними та військово-медичними спеціальностями
197
()
підготовка осіб рядового. сержантського (старшинського) складу строкової військової служби та військової служби за контрактом
198
()
підготовка осіб сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом з одночасним здобуттям особою вищої освіти
199
()
підготовка осіб офіцерського складу
200
()
заклади військової освіти
201
()
базова освіта наукового спрямування
202
()
профільна освіта наукового спрямування
203
()
заклади освіти наукового спрямування
204
()
здібності особи
205
()
спортивний профіль
206
()
військовий профіль
207
()
військово-спортивний профіль
208
()
науковий профіль
209
()
сфера професійної діяльності
210
()
сфера спорту
211
()
сфера управління
212
()
навчальна програма
213
()
здобуття компетентностей
214
()
здобуття спеціалізованої освіти
215
()
дослідно-орієнтоване навчання
216
()
вид мистецтва
217
()
вид спорту
218
()
дослідно-експериментальна діяльність
219
()
конструкторська діяльність
220
()
винахідницька діяльність
221
()
раціоналізаторська діяльність
222
()
індивідуальні здібності
223
()
спеціальні здібності
224
()
виховання
225
()
основа педагогічної освіти
226
()
педагогічна діяльність
227
()
процес навчання
228
()
методи навчання
229
()
технології навчання
230
()
процес підготовки
231
()
основна діяльність
232
()
діяльність закладу освіти
233
()
бюджетна установа
234
()
неприбутковий заклад освіти
235
()
прибутковий заклад освіти
236
()
провадження освітньої діяльності
237
()
фізична особа
238
()
автономія закладів освіти
239
()
обсяг автономії
240
()
документи закладу
241
()
система управління
242
()
колегіальний орган управління закладу освіти
243
()
колегіальний орган громадського самоврядування
244
()
інші органи
245
()
право засновника
246
()
обов'язки засновника
247
()
орган управління
248
()
повноваження керівника
249
()
права керівника
250
()
обов'язки керівника
251
()
вимоги
252
()
фінансово-господарська діяльність
253
()
державний орган
254
()
вчена рада
255
()
педагогічна рада
256
()
самоврядування працівників закладу освіти
257
()
самоврядування здобувачів освіти
258
()
орган громадського самоврядування
259
()
батьківська рада
260
()
учнівське самоврядування
261
()
збори
262
()
повноваження органів громадського самоврядування
263
()
колегіальний орган
264
()
установчі документи
265
()
формування наглядової ради
266
()
члени наглядової ради
267
()
склад наглядової ради
268
()
права наглядової ради
269
()
діяльність наглядової ради
270
()
орган громадського нагляду
271
()
веб-сайт
272
()
обов'язки закладу освіти
273
()
оприлюднення інформації
274
()
категорії інформації
275
()
додаткова інформація
276
()
відкритий доступ
277
()
обмежений доступ
278
()
державні заклади освіти
279
()
комунальні заклади освіти
280
()
приватні
281
()
посадова особа
282
()
релігійна організація
283
()
політична партія
284
()
працівники закладу освіти
285
()
орган державної влади
286
()
вимога
287
()
проект стандарту освіти
288
()
розробка освітньої програми
289
()
наскрізні освітні програми
290
()
освітні програми початкової освіти
291
()
освітні програми базової освіти
292
()
освітні програми профільної середньої освіти
293
()
освітні програми дошкільної освіти
294
()
освітні програми загальної середньої освіти
295
()
розроблення
296
()
затвердження
297
()
заклад дошкільної освіти
298
()
заклад середньої освіти
299
()
заклад позашкільної освіти
300
()
заклад спеціалізованої освіти
301
()
поглиблене вивчення
302
()
повна кваліфікація
303
()
часткова кваліфікація
304
()
професійна кваліфікація
305
()
кваліфікаційні центри
306
()
оцінювання кваліфікації
307
()
присвоєння
308
()
підтвердження
309
()
результат оцінювання
310
()
здобуття компотентностей
311
()
здобуття кваліфікації
312
()
рамка
313
()
призначення
314
()
кваліфікаційні рівні
315
()
структура
316
()
функції
317
()
правовий статус
318
()
діяльність Національного агенства кваліфікацій
319
()
розробка професійного стандарту
320
()
введення в дію
321
()
перегляд
322
()
реєстрація
323
()
професійні кваліфікації
324
()
виготовлення
325
()
виданий документ про освіту
326
()
Єдиний державний реєстр документів про освіту
327
()
акредитована освітня програма
328
()
неакредитована освітня програма
329
()
система забезпечення якості у закладах освіти
330
()
система зовнішнього забезпечення якості освіти
331
()
система забезпечення якості у діяльності органів управління
332
()
діяльність органів управління
333
()
процедура оцінювання
334
()
правила оцінювання
335
()
дотримання академічної доброчесності працівниками
336
()
дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
337
()
академічний плагіат
338
()
фабрикація
339
()
обман
340
()
списування
341
()
хабарництво
342
()
порушення академічної доброчесності працівниками
343
()
порушення академічної доброчесності здобувачами освіти
344
()
конкретні порушення
345
()
виявлення порушення
346
()
відповідальність за порушення
347
()
результат дослідження
348
()
спеціальний закон
349
()
відповідний закон
350
()
джерела інформації
351
()
достовірна інформація
352
()
неправдива інформація
353
()
академічна відповідальність
354
()
юридична відповідальність
355
()
час навчання
356
()
науково-педагогічна діяльність
357
()
навчальна діяльність
358
()
авторське право
359
()
позбавлення права
360
()
ліцензійні умови
361
()
ліцензування освітньої діяльності
362
()
процедура акредитації
363
()
вдосконалення
364
()
відповідність
365
()
орган.який проводить аудит
366
()
проведення інституційного аудиту
367
()
результат інституційного аудиту
368
()
строк
369
()
повторний інституційний аудит
370
()
інституційний аудит закладу освіти
371
()
особливості проведення інституційного аудиту
372
()
якість освітньої діяльності
373
()
управлінський процес
374
()
ліцензійна умова
375
()
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
376
()
сертифікат
377
()
проведення інституційної акредитації
378
()
здійснення інституційної акредитації
379
()
результат інституційної акредитації
380
()
заява про інституційну акредитацію
381
()
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
382
()
зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання
383
()
процедури зовнішнього незалежного оцінювання
384
()
валідність
385
()
об'єктивність
386
()
надійність
387
()
відповідний рівень
388
()
ціль
389
()
міжнародні дослідження
390
()
внутрішній моніторинг якості освіти
391
()
зовнішній моніторинг якості освіти
392
()
здійснення громадської акредитації закладу освіти
393
()
проведення громадської акредитації закладу освіти
394
()
результати громадської акредитації закладу освіти
395
()
категорії педагогічних працівників
396
()
педагогічні звання
397
()
результати атестації
398
()
кваліфікаційні категорії
399
()
здійснення сертифікації педагогічних працівників
400
()
система сертифікації педагогічних працівників
401
()
результати сертифікації педагогічних працівників
402
()
технології в системі освіти
403
()
інші працівники
404
()
фізичні особи
405
()
спеціалісти
406
()
фахівці-практики
407
()
медичні працівники
408
()
представники роботодавців
409
()
представники громадських організацій
410
()
свобода
411
()
права здобувачів освіти
412
()
обов'язки здобувачів освіти
413
()
праця здобувачів освіти
414
()
виробниче навчання
415
()
договір про навчання
416
()
умови праці
417
()
виробнича практика
418
()
творча діяльність
419
()
наукова діяльність
420
()
науково-технічна діяльність
421
()
літературна діяльність
422
()
художня діяльність
423
()
права наукових працівників
424
()
обов'язки наукових працівників
425
()
права науково-педагогічних працівників
426
()
обов'язки науково-педагогічних працівників
427
()
права педагогічних працівників
428
()
обов'язки педагогічних працівників
429
()
діти
430
()
розвиток дитини
431
()
права батьків
432
()
обов'язки батьків
433
()
права предаствників
434
()
обов'язки представників
435
()
допомога
436
()
гуртожиток
437
()
стипендія
438
()
піклування
439
()
заклади освіти
440
()
Кабінет Міністрів України
441
()
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
442
()
місцевий орган виконавчої влади
443
()
період навчання
444
()
ставка
445
()
забезпечення науково педагогічних працівників
446
()
захворювання науково педагогічних працівників
447
()
трудові заслуги науково педагогічних працівників
448
()
забезпечення педагогічних працівників
449
()
захворювання педагогічних працівників
450
()
трудові заслуги педагогічних працівників
451
()
право на безоплатне одержання
452
()
право на земельну частку
453
()
посадовий оклад
454
()
заробітна плата
455
()
почесні звання
456
()
самоосвіта
457
()
програма підвищення кваліфікації
458
()
оплата підвищення кваліфікації
459
()
педагогічі працівники
460
()
професійний розвиток
461
()
сертифікаційна програма
462
()
робочий час науково-педагогічного працівника
463
()
види робіт науково-педагогічного працівника
464
()
навантаження науково-педагогічного працівника
465
()
робочий час педагогічного працівника
466
()
види робіт педагогічного працівника
467
()
навантаження педагогічного працівника
468
()
виконання роботи
469
()
виконання трудових обов'язків
470
()
трудовий договір
471
()
відсоток
472
()
посадовий оклад науково-педагогічного працівника
473
()
доплати науково-педагогічного працівника
474
()
надбавки науково-педагогічного працівника
475
()
посадовий оклад педагогічного працівника
476
()
доплати педагогічного працівника
477
()
надбавки педагогічного працівника
478
()
власні надходження
479
()
кваліфікаційна категорія
480
()
сфера забезпечення
481
()
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
482
()
виконавча влада
483
()
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
484
()
Автономна Республіка Крим
485
()
здійснення повноважень
486
()
повноваження Кабінету Міністрів України
487
()
середня освіта
488
()
порядок формування
489
()
порядок фінансування
490
()
розподіл освітньої субвенції
491
()
розподіл фінансування
492
()
державна форма власності
493
()
заходи забезпечення
494
()
конституційне право
495
()
проведення державної політики
496
()
стратегія розвитку освіти
497
()
цільова програма
498
()
уповноважений орган
499
()
дорадчо-консультативний орган
500
()
діяльність органу

Страницы:   1 2 3