Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Уроки з природничих дисциплінНАЗВА
1
()
фізика як наука
2
()
засоби вимірювання
3
()
будова речовини
4
()
інерція
5
()
прямолінійний нерівномірний рух
6
()
визначення густини твердих тіл
7
()
рідина
8
()
дослідження коливань нитяного маятника
9
()
відносність руху
10
()
фізичні явища
11
()
енергія
12
()
енергетика
13
()
сила тяжіння
14
()
фізична лабораторія
15
()
види сил в механіці
16
()
термодинаміка
17
()
сила пружності
18
()
рівновага тіл
19
()
Дослідження коливань тіла на пружині
20
()
Рух тіла_ кинутого горизонтально та під кутом до горизонту
21
()
доба
22
()
Середньовіччя
23
()
держава
24
()
Найважливіші класи неорганічних сполук
25
()
Будова атома і види хімічного зв’язку
26
()
Перiодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
27
()
Неметали як прості речовини
28
()
Значення озонового шару для життя організмів на Землі
29
()
Поширеність неметалічних елементів у природі. Застосування неметалів
30
()
Поняття про адсорбцію
31
()
Основні фізичні та хімічні властивості неметалів
32
()
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном
33
()
Солі амонію
34
()
Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів
35
()
Сульфатна кислота і сульфати
36
()
Нітратна кислота і нітрати. Їх поширеність у природі
37
()
Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах
38
()
Загальні відомості про мiнеральні добрива
39
()
Карбонатна кислота
40
()
Солі карбонатної кислоти. Їх поширеність у природі та застосування
41
()
Принцип дії вогнегасника
42
()
Якісна реакція на карбонат-іони
43
()
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів
44
()
Металічний зв’язок. Металічні кристалічні ґратки
45
()
Загальні фізичні властивості металів
46
()
Поширеність металічних елементів у природі
47
()
Загальні хімічні властивості металів
48
()
Корозія металів. Захист від корозії
49
()
Лужні. Лужноземельні елементи та Магній
50
()
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. Основний характер їх оксидів та гідроксидів. Біологічна роль елементів
51
()
Поняття про твердість води (постійну_ тимчасову) і методи її усунення (зменшення)
52
()
Алюміній як хімічний елемент і проста речовина
53
()
Фізичні та хімічні властивості алюмінію
54
()
Хімія
55
()
Аналіз якості води
56
()
Харчова експертиза
57
()
Визначення вітаміну С
58
()
Осадження білків мінеральними кислотами
59
()
Біохімія
60
()
Нанотехнології
61
()
з фізики
62
()
Уроки
63
()
з історії
64
()
з хімії
65
()
Методики досліджень в хімії
66
()
7 клас
67
()
10 клас

Страницы: