Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ТЕЗАУРУСНАЗВА
1
()
Абстрагування
2
()
Абстрактне мислення
3
()
Автобіографія
4
()
Авторитарність
5
()
Авторитет
6
()
Агресивність
7
()
Адаптація
8
()
Адаптація молодих працівників
9
()
Адаптація професійна
10
()
Адаптація психічна
11
()
Адаптація соціальна
12
()
Адаптація соціально-психологічна
13
()
Адаптація тесту
14
()
Адаптивність системи освіти
15
()
Адаптоване навчання
16
()
Адекватна поведінка
17
()
Адекватність
18
()
Азарт
19
()
Академія
20
()
Акизитивні емоції
21
()
Акмеолограма
22
()
Акредитація
23
()
Акселерація
24
()
Аксіологія виховання
25
()
Актив
26
()
Активізація
27
()
Активне соціально-психологічне навчання
28
()
Активність
29
()
Активність особистості
30
()
Активність учнів на уроці
31
()
Актуалізація
32
()
Акуратність
33
()
Акцентуація характеру
34
()
Алгоритм навчання
35
()
Алгоритмізація навчання
36
()
Алгоритмічне мислення
37
()
Альтернатива
38
()
Альтернативне навчання
39
()
Аналіз (розчленування на частини)
40
()
Аналіз плинності кадрів
41
()
Аналіз якісного складу кадрів
42
()
Анамнез
43
()
Анкета
44
()
Антиципація
45
()
Аперцепція
46
()
Аспекти профорієнтаційної роботи
47
()
Атестація
48
()
Атестація педагогічних працівників
49
()
Атестація персоналу
50
()
Афект
51
()
Базовий навчальний план
52
()
Бакалавр
53
()
Бесіда
54
()
Бібліотека
55
()
Бібліотечно-бібліографічна діяльність
56
()
Біхевіоризм
57
()
Бригадний метод у навчанні
58
()
Валідність
59
()
Валідність методики
60
()
Варіювання
61
()
Верифікація
62
()
Вечірня (змінна) загальноосвітня школа
63
()
Взаємодія
64
()
Взаємозалежність завдань. змісту. методів і форм навчання в навчальному процесі
65
()
Взаємозалежність процесів навчання. освіти. виховання. розвитку особистості
66
()
Взаємозв'язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей учня
67
()
Взаємоповага
68
()
Вибір професії
69
()
Вибіркова сукупність
70
()
Викладання
71
()
Викладач
72
()
Вимір
73
()
Вимірники
74
()
Вимірювання
75
()
Вирішення проблем
76
()
Виробнича операція
77
()
Витіснення
78
()
Вихованість школярів
79
()
Виховання
80
()
Вихователь
81
()
Виховна функція сім'ї
82
()
Вище професійне училище
83
()
Відбір психологічний
84
()
Відвідування й аналіз уроків
85
()
Відповідальність
86
()
Відчуття
87
()
Візуальна психодіагностика
88
()
Військово-патріотична діяльність
89
()
Вік (в психології)
90
()
Вікова психологія
91
()
Вікторина
92
()
Влада
93
()
Властивості нервової системи
94
()
Вміння
95
()
Внутрішній трудовий розпорядок
96
()
Внутрішньопредметні зв'язки
97
()
Внутрішньошкільна методична робота
98
()
Внутрішня готовність до діяльності
99
()
Внутрішня диференціація
100
()
Волюнтаризм
101
()
Воля
102
()
Вправа
103
()
Впровадження передового педагогічного досвіду
104
()
Вразливість
105
()
Врівноваженість
106
()
Врівноваженість нервових процесів
107
()
Всебічний розвиток особистості
108
()
Втома
109
()
Вчинок
110
()
Вчитель
111
()
Гармонійний розвиток особистості
112
()
Генеральна сукупність
113
()
Геніальність
114
()
Гештальтпсихологія
115
()
Гігієна праці
116
()
Гімназія
117
()
Гіпертимна акцентуація
118
()
Гіпотеза
119
()
Глибина знань
120
()
Глибина мислення
121
()
Глобальне навчання
122
()
Гностичні емоції
123
()
Гностичні здібності
124
()
Гнучкий розклад
125
()
Гнучкість розуму
126
()
Головна дидактична мета уроку
127
()
Господарська культура
128
()
Готовність
129
()
Готовність до трудової діяльності
130
()
Готовність психологічна
131
()
Гра
132
()
Графічна культура
133
()
Громадська думка
134
()
Громадська думка колективу
135
()
Громадянин
136
()
Громадянство
137
()
Громадянська культура
138
()
Громадянська освіта
139
()
Громадянська позиція
140
()
Громадянське виховання
141
()
Громадянське суспільство
142
()
Громадянськість
143
()
Група
144
()
Група мала
145
()
Групова динаміка
146
()
Групова дискусія
147
()
Групова оцінка особистості
148
()
Групова свідомість
149
()
Групова сумісність
150
()
Гуманізація
151
()
Гуманізація освіти
152
()
Гуманізм
153
()
Гуманістична освіта
154
()
Гуманістична психологія
155
()
Гуманітаризація освіти
156
()
Гуманітарна освіта
157
()
Гуманітарне знання
158
()
Дальтон-план
159
()
Девіантна поведінка
160
()
Деградація особистості
161
()
Дедуктивне мислення
162
()
Дедуктивний метод навчання
163
()
Дедуктивний спосіб пізнання
164
()
Дедукція
165
()
Дезадаптація психологічна
166
()
Делікатність
167
()
Демографічна політика
168
()
Демократизація
169
()
Демократизація освіти
170
()
Деморалізація
171
()
Деперсоніфікація особистості
172
()
Депресія
173
()
Державна кадрова політика в системі вищої освіти
174
()
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців)
175
()
Державний стандарт загальної середньої освіти
176
()
Державний стандарт професійно-технічної освіти
177
()
Детермінізм
178
()
Дефініція
179
()
Деформація особистості професійна
180
()
Децентралізація управління
181
()
Диверсифікація освітніх закладів
182
()
Дидактика
183
()
Дидактика спеціальна
184
()
Дидактична гра
185
()
Динамічний стереотип
186
()
Дисгармонія особистості
187
()
Дискомфорт
188
()
Дискомфортний стан
189
()
Дискримінація
190
()
Дискурсивне мислення
191
()
Диспут
192
()
Дистанційне навчання
193
()
Дистанція соціальна
194
()
Дисципліна трудова
195
()
Дисциплінованість
196
()
Диференціальна психологія
197
()
Диференціація навчання
198
()
Диференційоване навчання
199
()
Діагноз
200
()
Діагноз психологічний
201
()
Діагностика
202
()
Діагностика соціально-психологічна
203
()
Діагностичний мінімум
204
()
Діалектичне мислення
205
()
Діалогічна модель
206
()
Дієздатність
207
()
Ділова гра
208
()
Ділова етика
209
()
Ділові якості
210
()
Діловодство кадрової служби
211
()
Діяльнісно-особистісна концепція виховання
212
()
Діяльність
213
()
Доброзичливість
214
()
Доброта
215
()
Доброчесність
216
()
Доведення
217
()
Довільна увага
218
()
Домагання
219
()
Домашня навчальна робота учнів (самопідготовка)
220
()
Домінанта
221
()
Допитливість
222
()
Доручення
223
()
Дослідницький метод навчання
224
()
Дослідницько-експериментальна діяльність
225
()
Доступність навчання
226
()
Дотепність
227
()
Дошкільний виховний заклад
228
()
Друга сигнальна система
229
()
Егоїзм
230
()
Ейфорія
231
()
Екзальтація
232
()
Екологічне виховання
233
()
Екологічно-природоохоронна діяльність
234
()
Економіка праці
235
()
Економічна культура особистості
236
()
Економічна психологія
237
()
Економічне виховання
238
()
Екскурсія навчальна
239
()
Експасивність
240
()
Експеримент
241
()
Експресія
242
()
Екстерн
243
()
Екстернал
244
()
Екстраверсія
245
()
Екстраполяція
246
()
Екстремальна ситуація
247
()
Екстремальні умови
248
()
Емоції
249
()
Емоційна депрівація (дефіцит емоцій)
250
()
Емоційна збудливість
251
()
Емоційна напруженість
252
()
Емоційно-вольова стійкість
253
()
Емоційно-вольова сфера
254
()
Емпатія
255
()
Емпіричне дослідження
256
()
Ергономіка
257
()
Ерудиція
258
()
Есктернат
259
()
Ефективність навчальних занять
260
()
Ефективність уроку
261
()
Єдині педагогічні вимоги
262
()
Єдність процесів викладання та навчання
263
()
Женевська школа генетичної психології
264
()
Життєва позиція
265
()
Життєва позиція особистості
266
()
Життєва програма особистості
267
()
Життєве кредо
268
()
Життєве самовизначення
269
()
Життєвий вибір
270
()
Життєві плани
271
()
Життєві цілі та плани
272
()
Життєдіяльність особистості
273
()
Жорстокість
274
()
Завдання
275
()
Завдання дослідження
276
()
Завдання уроку
277
()
Завдання уроку виховні
278
()
Завдання уроку освітні
279
()
Завдання уроку розвивальні
280
()
Загальна методологія
281
()
Загальна освіта
282
()
Загальна середня освіта
283
()
Загально технічна підготовка
284
()
Загальновиробнича підготовка
285
()
Загальноосвітні програми
286
()
Загальнотрудова підготовка
287
()
Задатки
288
()
Задатки здібностей
289
()
Задоволеність
290
()
Задоволення
291
()
Заздрість
292
()
Зайнятість населення
293
()
Закон
294
()
Закономірність
295
()
Закономірності виховання
296
()
Закономірності навчання (дидактичні)
297
()
Закономірності педагогічні
298
()
Законослухняність
299
()
Залежність навчання від умов. в яких воно відбувається
300
()
Заміщення
301
()
Заохочення
302
()
Запам'ятовування
303
()
Заперечення
304
()
Запити науки
305
()
Запити практики
306
()
Заповзятість
307
()
Засоби виховання
308
()
Засоби навчання
309
()
Застосування стандартних вмінь
310
()
Затримка психічного розвитку
311
()
Захисні механізми
312
()
Звичка
313
()
Згуртованість
314
()
Здібності
315
()
Здібності потенційні
316
()
Здоровий глузд
317
()
Зібраність
318
()
Зміст навчання (в системі професійної підготовки)
319
()
Зміст освіти
320
()
Змістові нововведення
321
()
Знання
322
()
Знання учня
323
()
Зовнішня диференціація
324
()
Ідеал
325
()
Ідеалізація
326
()
Ідеомоторика
327
()
Ідея
328
()
Ієрархія
329
()
Ілюстрація
330
()
Імідж
331
()
Імпульсивність
332
()
Індивід
333
()
Індивідуалізація навчання
334
()
Індивідуалізм
335
()
Індивідуалізоване навчання
336
()
Індивідуаліст
337
()
Індивідуальне навчання
338
()
Індивідуальний підхід
339
()
Індивідуальний стиль діяльності
340
()
Індивідуальність
341
()
Індиферентність
342
()
Індуктивне мислення
343
()
Індуктивний метод навчання
344
()
Індукція
345
()
Інертність
346
()
Ініціативні групи
347
()
Інноватика
348
()
Інновації
349
()
Інноваційна діяльність
350
()
Інноваційне навчання
351
()
Інноваційний освітній процес
352
()
Інноваційний потенціал педагога
353
()
Інноваційний процес
354
()
Інноваційний процес школи
355
()
Інноваційні процеси в системі освіти
356
()
Інновація освіти
357
()
Інсайт
358
()
Інстинкт
359
()
Інститут
360
()
Інструкція
361
()
Інтелект
362
()
Інтелект соціальний
363
()
Інтелектуальне виховання
364
()
Інтелектуальне напруження
365
()
Інтелектуальний коефіцієнт
366
()
Інтенсивність праці
367
()
Інтенсифікація
368
()
Інтереси
369
()
Інтеріоризація
370
()
Інтернал
371
()
Інтроверсія
372
()
Інтроекція
373
()
Інтроспекція
374
()
Інтуїція
375
()
Інформатизація освіти
376
()
Інформатизація системи освіти
377
()
Інформаційна потреба
378
()
Інформація
379
()
Істина
380
()
Кадри
381
()
Кадрова політика
382
()
Кадрова служба
383
()
Казуальний
384
()
Канцелярія
385
()
Картина світу
386
()
Картотека
387
()
Катарсис
388
()
Категоріальне мислення
389
()
Категорії
390
()
Кафедри
391
()
Кваліфікаційна характеристика
392
()
Кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
393
()
Кваліфікація
394
()
Кваліфікований робітник
395
()
Квантифікація
396
()
Квінтесенція
397
()
Керівник
398
()
Керівництво
399
()
Класифікація
400
()
Класифікація методів навчання
401
()
Класний керівник
402
()
Класно-урочна система навчання
403
()
Клімат соціально-психологічний
404
()
Клуб
405
()
Клубні об'єднання
406
()
Кмітливість
407
()
Когнітивна психологія
408
()
Когнітивний дисонанс
409
()
Кодування інформації
410
()
Коефіцієнт інтелектуальності
411
()
Колегіальність в управлінні
412
()
Колегіум
413
()
Коледж
414
()
Колектив
415
()
Колізія
416
()
Команда вчителів
417
()
Компедіт
418
()
Компенсація психічна
419
()
Компенсуюче навчання
420
()
Компетентність
421
()
Компетенція
422
()
Комплекс неповноцінності
423
()
Комплексно-цільовий метод планування
424
()
Компроміс
425
()
Комп'ютерна грамотність
426
()
Комунікабельність
427
()
Комунікативна компетентність
428
()
Комунікативні емоції
429
()
Комунікативність
430
()
Комунікація
431
()
Конвергентне мислення
432
()
Конгруентність
433
()
Конкретизація
434
()
Конкретно-наукова картина світу
435
()
Консенсунс
436
()
Консультація психологічна
437
()
Контент-аналіз
438
()
Контроль
439
()
Контроль роботи школи
440
()
Контроль соціальний
441
()
Конфлікт
442
()
Конфліктна ситуація
443
()
Конформізм
444
()
Концентрація уваги
445
()
Концепція
446
()
Корекційно-розвиваюча робота з школярами
447
()
Корекція
448
()
Креативні здібності
449
()
Критерії оцінки передового педагогічного досвіду
450
()
Критерій
451
()
Критичність мислення
452
()
Культура
453
()
Культура виробництва
454
()
Культура міжетнічних відносин
455
()
Культура управління
456
()
Курс дій
457
()
Куточок живої природи
458
()
Лабільність
459
()
Лабораторна робота
460
()
Лабораторний експеримент
461
()
Лаконізм
462
()
Латентний період
463
()
Лекція
464
()
Лідер
465
()
Лідерство
466
()
Лінійне. функціональне і лінійно-функціональне управління
467
()
Лінійно-експертна модель
468
()
Ліцей
469
()
Ліцензія
470
()
Логіка дослідження
471
()
Логічне мислення
472
()
Логічність розуму
473
()
Логопед
474
()
Локус контролю
475
()
Лонгітюдне дослідження
476
()
Людський фактор
477
()
Людяність
478
()
Магістр
479
()
Макросередовище
480
()
Максималізм
481
()
Маніпулювання
482
()
Матеріальні стимули
483
()
Менеджер
484
()
Менеджмент
485
()
Менеджмент кадровий
486
()
Менеджментська функція управління
487
()
Менталітет
488
()
Ментальна модель діяльності суб'єкта
489
()
Ментальність нації (менталітет)
490
()
Мета
491
()
Мета виховання
492
()
Мета громадянського виховання
493
()
Мета дослідження
494
()
Мета педагогічного спілкування
495
()
Мета праці
496
()
Мета спостереження уроку
497
()
Мета уроку
498
()
Метод
499
()
Метод виховання
500
()
Метод навчання

Страницы:   1 2 3