Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Таксономія Блума (укр)НАЗВА
1
()
Пізнавання
2
()
Пригадування
3
()
Інтерпретація
4
()
Наведення прикладів
5
()
Класифікація
6
()
Узагальнення
7
()
Висновок
8
()
Порівняння
9
()
Пояснення
10
()
Виконання
11
()
Застосування
12
()
Диференціація
13
()
Організація
14
()
Співвідношення
15
()
Перевірка
16
()
Критика
17
()
Генерація
18
()
Планування
19
()
Виробництво
20
()
Знання термінології
21
()
Знання специфічних деталей і елементів
22
()
Знання класифікацій і теорій
23
()
Знання принципів і способів узагальнення
24
()
Знання теорій. моделей і структур
25
()
Володіння специфічними навичками і алгоритмами
26
()
Володіння специфічною технікою і методами
27
()
Знання того. коли слід застосовувати відповідні процедури
28
()
Стратегічне знання
29
()
Знання про когнітивні завдання. включаючи відповідне контекстне і умовне знання
30
()
Самопізнання
31
()
Вимір Когнітивних Процесів
32
()
Таксономія Блума
33
()
Вимір Знання
34
()
Пам'ятати - Витягати необхідну інформацію з пам'яті
35
()
Розуміти - Створювати значення на базі учбових матеріалів або досвіду
36
()
Застосовувати - використовувати процедуру
37
()
Аналізувати - Віокремлювати з поняття декілька частин і описувати те. як частини співвідносяться з цілим
38
()
Оцінювати - робити судження. що грунтуються на критеріях і стандартах
39
()
Створити - з'єднати частини. щоб з'явилось щось нове. і визначити компоненти нової структури
40
()
Фактичне знання - базова інформація
41
()
Концептуальне знання - відношення між частинами великої структури. Що дозволяють їм діяти як єдине ціле
42
()
Процедурне знання - як робити що-небудь
43
()
Метакогнітивне знання - знання мислення в цілому і вашого власного мислення зокрема

Страницы: