Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Математика

Мова

Природознавство

Суспільствознавство

Читання

План розвитку різних типів інтелекту на прикладі інтегративної теми «Відкриття та винаходи»НАЗВА Математика
Природознавство
Читання
Мова
Суспільствознавство
1
()
Вербально - лінгвістичний
Читання літератури з історії винаходів і відкриттів в області математики Бесіда про наукові принципи конкретного відкриття або винаходу Читання енциклопедії відкриттів і винаходів Написання невеликого оповідання на тему " Що б ти хотів винайти ? Написання реферату про соціалістично- історичні умови проведення конкретного наукового відкриття
2
()
Логіко - математичний
Вивчення теореми або формули, використаної в конкретному винаході Побудова гіпотези можливого нового винаходу Читання популярної книги про роль математики в наукових відкриттях Описати практичну ситуацію, яка б виходила з конкретного відкриття Побудувати хронологічну таблицю найважливіших відкриттів в області математики
3
()
Візуально - просторовий
Побудувати графік явища або геометричну модель об'єкта , включеного в конкретний винахід Намалювати ескіз механізму, задіяного в конкретному винаході Прочитати ілюстративну книгу про відкриття в галузі культури , мистецтва, дизайну Укласти словник термінів відкриттів у галузі культури, мистецтва, архітектури Опублікувати яскраво оформлену стінгазету про відкриття в галузі суспільних наук
4
()
Моторно - руховий
Винайти апарат для вимірювання будь-якого м'язового параметра (сили , витривалості тощо) Сконструювати фізичну модель будь-якого технічного винаходу Прочитати інструкцію з експлуатації конкретного винаходу Написати інструкцію з експлуатації самостійно сконструйованої технічної моделі Створити і виконати ігрову п'єсу або " історичну драму ідей і людей " про конкретне відкриття або винахід
5
()
Музично - ритмічний
Вивчити математичні основи конструювання нових музичних інструментів Ознайомитися з науковими основами записів електронної та цифрової музики Прочитати біографію автора винаходу музичного інструменту Написати слова до музики, присвяченій першовідкривачам і винахідникам Прослухати новаторські музичні твори з різних соціально - історичних епох
6
()
Міжособистісний
Колективне дослідження математичних основ будь-якого відкриття Участь в дискусії, присвяченій науковим відкриттям Прочитати статтю про міжнародне наукове співробітництво Провести конкурс на кращу колективну п'єсу про відкриття Провести навчальну дискусію про те, як народжуються наукові відкриття
7
()
Внутрішньоособистісний
Самостійно скласти математичні завдання, грунтуючись на результати конкретного відкриття Розробити програму для самостійного вивчення наукових основ конкретного винаходу Прочитати книгу із серії ЖЗЛ про автора будь-якого відкриття або винаходу Написати власну автобіографію як відомого винахідника Дискусія на тему " Що ти зробив би, якби винайшов машину часу ?
8
()
Тип інтелекту

Страницы: