Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Програма стандарту 10 клас хіміяНАЗВА
1
()
Найважливіші класи неорганічних сполук
2
()
Перiодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
3
()
Будова атома і види хімічного зв’язку
4
()
Тема 1. Демонстрації
5
()
Загальна характеристика неметалічних елементів
6
()
Неметали як прості речовини
7
()
Явище алотропії. алотропні видозміни Оксигену і Карбону
8
()
Значення озонового шару для життя організмів на Землі
9
()
Поширеність неметалічних елементів у природі. застосування неметалів
10
()
Поняття про адсорбцію
11
()
Основні фізичні та хімічні властивості неметалів
12
()
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном
13
()
Склад. фізичні властивості. добування в лабораторії аміаку і гідроген хлориду
14
()
Взаємодія амоніаку та гідроген хлориду з водою
15
()
Солі амонію
16
()
Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони
17
()
Оксиди неметалічних елементів
18
()
Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів
19
()
Сульфатна кислота і сульфати
20
()
Найважливіші природні сульфати. якісна реакція на сульфат-іони
21
()
Застосування сульфатної кислоти і сульфатів
22
()
Нітратна кислота і нітрати. їх поширеність у природі
23
()
Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах
24
()
Загальні відомості про мiнеральні добрива
25
()
Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв
26
()
Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми
27
()
Карбонатна кислота
28
()
Солі карбонатної кислоти. їх поширеність у природі та застосування
29
()
Принцип дії вогнегасника
30
()
Якісна реакція на карбонат-іони
31
()
Колообіг Оксигену. Нітрогену. Карбону в природі
32
()
скло
33
()
цемент
34
()
бетон
35
()
1. Якісна реакція на хлорид-іони
36
()
2. Добування амоніаку і розчинення його у воді (“фонтан”). випробування розчину фенолфталеїном
37
()
3. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.
38
()
4. Якісна реакція на йони амонію
39
()
5. Спалювання сірки і доведення кислотного характеру утвореного оксиду
40
()
6. Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти
41
()
7. Водовідбірні властивості концентрованої сульфатної кислоти (дія на цукор і папір)
42
()
8. Якісна реакція на сульфат-іони
43
()
9. Добування вуглекислого газу та його перетворення на кальцій карбонат і кальцій гідрогенкарбонат
44
()
№ 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.
45
()
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів
46
()
Метали – прості речовини
47
()
Металічний зв’язок. металічні кристалічні ґратки
48
()
Загальні фізичні властивості металів
49
()
Поширеність металічних елементів у природі
50
()
Загальні хімічні властивості металів
51
()
Корозія металів. захист від корозії
52
()
Лужні. лужноземельні елементи та Магній
53
()
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. основний характер їх оксидів та гідроксидів. біологічна роль елементів
54
()
Поняття про твердість води (постійну. тимчасову) і методи її усунення (зменшення)
55
()
Алюміній як хімічний елемент і проста речовина
56
()
Фізичні та хімічні властивості алюмінію
57
()
Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду
58
()
Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп
59
()
Фізичні та хімічні властивості заліза. сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)
60
()
Металічні руди
61
()
Загальні методи добування металів
62
()
Метали і сплави в сучасній техніці
63
()
Застосування алюмінію. заліза та їхніх сплавів
64
()
Розвиток металургійних виробництв в Україні
65
()
Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів
66
()
10. Моделі кристалічних ґраток металів.
67
()
11. Взаємодія натрію і кальцію з водою.
68
()
12. Взаємодія кальцій оксиду з водою.
69
()
13. Усунення твердості води.
70
()
14. Зразки сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).
71
()
15. Взаємодія заліза з розчинами хлоридної. сульфатної та нітратної кислот.
72
()
16. Наслідки корозії металів та засоби захисту металів від корозії.
73
()
9. Ознайомлення зі зразками металів.
74
()
10. Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію.
75
()
11. Ознайомлення зі зразками сполук Кальцію. Магнію.
76
()
12. Усунення накипу з поверхні побутових приладів.
77
()
13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.
78
()
14. Добування ферум(II) гідроксиду та ферум(III) гідроксиду реакцією обміну.
79
()
15. Ознайомлення зі зразками сплавів металів.
80
()
№ 2. Розв’язування експериментальних задач.
81
()
Лабораторія аналітичної хімії
82
()
Завод із виробництва мінеральних добрив
83
()
Магазин (склад) мінеральних добрив
84
()
Заводи з виробництва будівельних матеріалів. скла
85
()
Виробництво чавуну і сталі. Гірничо-збагачувальний комбінат
86
()
Зміст навчального матеріалу
87
()
Програма з хімії 10 клас. Рівень стандарту
88
()
Орієнтовні об’єкти екскурсій
89
()
Повторення питань курсу хімії основної школи
90
()
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки
91
()
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки
92
()
Тема 1. Матеріал
93
()
Тема 1. Лабораторні досліди
94
()
Тема 1. Практичні роботи
95
()
Будівельні матеріали
96
()
Тема 2. Матеріал
97
()
Тема 2. Демонстрації
98
()
Тема 2. Лабораторні досліди
99
()
Тема 2. Практичні роботи

Страницы: