Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Звіт ІНМ ім. Бакуля (без розділів без $)НАЗВА
1
()
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
2
()
суміш
3
()
синтез
4
()
олово
5
()
галій
6
()
індій
7
()
сурма
8
()
легування
9
()
кобальт
10
()
гексаніт
11
()
апарат
12
()
діаметр
13
()
контейнер
14
()
потужність
15
()
сегмент
16
()
інертність
17
()
електропотенціал
18
()
теплопровідність
19
()
електричний опір
20
()
архівація
21
()
протоколювання
22
()
інформація
23
()
відображення
24
()
мікроскоп
25
()
дефект
26
()
рентгенограма
27
()
пучок
28
()
кристаліт
29
()
кермети
30
()
еталон
31
()
коефіцієнт
32
()
шліфування
33
()
схема
34
()
електричний струм
35
()
стабілізація
36
()
термінологія
37
()
петрологія
38
()
рідина
39
()
гравітація
40
()
чергування
41
()
густина
42
()
генезис
43
()
перекристалізація
44
()
фактор
45
()
дефектність
46
()
забруднення
47
()
кисень
48
()
ідентичність
49
()
медіана
50
()
імерсія
51
()
індекс
52
()
гетерогенність
53
()
розрахунок
54
()
інтенсивність
55
()
максимум
56
()
генерування
57
()
імовірність
58
()
термостійкість
59
()
реологія
60
()
конус
61
()
гелій
62
()
нахил
63
()
екстраполяція
64
()
плавка
65
()
доля
66
()
зміна
67
()
допомога
68
()
макрорівень
69
()
декорування
70
()
чутливість
71
()
реалізація
72
()
графіт
73
()
вогнетривкість
74
()
вісмут
75
()
площа
76
()
витримка
77
()
нанорівень
78
()
інфільтрат
79
()
пластифікатор
80
()
сипкість
81
()
консолідація
82
()
мастило
83
()
плита
84
()
нагрівач
85
()
формоутворення
86
()
опресування
87
()
деаерація
88
()
металургія
89
()
навуглецювання
90
()
окислення
91
()
дисперсність
92
()
нагрівання
93
()
імпульс
94
()
інтерполяція
95
()
шліф
96
()
загартування
97
()
аншліф
98
()
відпал
99
()
хвиля
100
()
електропровідність
101
()
точка
102
()
присутність
103
()
рефлекс
104
()
стрілка
105
()
випробування
106
()
дослідження інфільтрації
107
()
дослідження змочування
108
()
експериментальні дослідження
109
()
об'єкт дослідження
110
()
дослідження процесів
111
()
актуальні дослідження
112
()
попередні дослідження
113
()
дослідження сструктури ПНБ
114
()
фізико-механічні дослідження
115
()
проведення досліджень
116
()
дослідження композитів
117
()
твердість матеріалів
118
()
вихідні матеріали
119
()
тверді матеріали
120
()
композиційні матеріали
121
()
нові матеріали
122
()
наноструктурний матеріал
123
()
термостійкі матеріали
124
()
алмазоподібні матеріали
125
()
полікристалічні матеріали
126
()
піролітичні матеріали
127
()
ріжучі матеріали
128
()
критичний тиск
129
()
умови високого тиску
130
()
явища інфільтрації
131
()
інфільтрація металу
132
()
проблема інфільтрації
133
()
процес інфільтрації
134
()
наслідки інфільтрації
135
()
методи інфільтрації
136
()
інфільтрація композитів
137
()
структура атомів
138
()
особливості структури
139
()
руйнування структури
140
()
капілярно-пористі структури
141
()
нано-пористі структури
142
()
структура кубічного нітриду
143
()
структура BN
144
()
структура ПНБ
145
()
стуктура КНБ
146
()
одержання композитів
147
()
термостійкі композити
148
()
гетеромодульний композит
149
()
канали зразка
150
()
система зразка
151
()
об’єми зразків
152
()
твердість зразків
153
()
тріщиностійкість зразків
154
()
взаємодія зразка
155
()
рідкий метал
156
()
розплав металу
157
()
напівпровідникові розплави
158
()
виконання НДР
159
()
строк виконання
160
()
виконання експериментів
161
()
виконання теми
162
()
використання тороїдальних систем
163
()
використання результатів роботи
164
()
метод ультразвукового неруйнівного контролю
165
()
властивості тривимірних тіл
166
()
фізичні властивості
167
()
погіршення властивостей
168
()
Фізико-технічний інститут ім. А.Ф. Іоффе РАН
169
()
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
170
()
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
171
()
Інституті неорганічної хімії Технічного університету
172
()
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
173
()
Інститут прогресивних технологій обробки
174
()
Національний інститут матеріалознавства
175
()
канали матриці
176
()
діелектрична матриця
177
()
умови розмірного квантування
178
()
умови відсутності адгезійної активності
179
()
умови динамічних навантежень
180
()
умови термобаричної дії
181
()
нормальні умови
182
()
умови обробки
183
()
процес структуроутворення
184
()
відповідні роботи
185
()
обсяг робіт
186
()
методична робота
187
()
дослідницька робота
188
()
хаотичні канали
189
()
канал діелектрика
190
()
хімічна взаємодія
191
()
дія домішок
192
()
дія температури
193
()
критичні температури
194
()
висока температура
195
()
вивчення фізичних властивостей
196
()
експериментальне вивчення
197
()
рентгенівське вивчення
198
()
система сBN-Si3N4
199
()
система Ме-BN
200
()
кристали цеолітів
201
()
утворення кристалів
202
()
технологія одержання
203
()
одержання матеріалів
204
()
фізичні результати
205
()
порошок цеоліту
206
()
газові компоненти
207
()
співвідношення компонентів
208
()
спікання мікропорошків
209
()
спіканням сумішей
210
()
спікання надтвердих матеріалів
211
()
вихідні речовини
212
()
сполучення речовин
213
()
розробка АТП
214
()
розробка методики
215
()
розробка технології
216
()
матричний матеріал
217
()
щільний матеріал
218
()
бімодальний матеріал
219
()
вакуумщільний матеріал
220
()
композитний матеріал
221
()
полікристалічний матеріал
222
()
термостійкий матеріал
223
()
основний матеріал
224
()
германій
225
()
берилій
226
()
телурій
227
()
сірка
228
()
селен
229
()
провідність композиту
230
()
біоморфний композит
231
()
надтвердий композит
232
()
мікроструктура композиту
233
()
розробка композиту
234
()
перколяційний процес
235
()
процес збиральної рекристалізації
236
()
процес перкаляції
237
()
хімічний процес
238
()
процес спікання
239
()
процес формування
240
()
процес змочування
241
()
інфільтрація кремнію
242
()
запобігання інфільтрації
243
()
інфільтрація алюмінію
244
()
явище інфільтрації
245
()
характеристика інфільтрації
246
()
інфільтрація розплаву міді
247
()
відносно низька температура
248
()
температура рівня
249
()
кубічний нітрид
250
()
домішка нітриду
251
()
модифікація нітриду
252
()
нереакційна система
253
()
потрійна система
254
()
система реєстрації
255
()
двоякоперіодична система
256
()
відкрита система
257
()
тороідальна система
258
()
гетерогенна
259
()
лужноземельний метал
260
()
плавлення металу
261
()
взаємодія металу
262
()
напрямок дослідження
263
()
етап дослідження
264
()
попереднє дослідження
265
()
систематичне дослідження
266
()
експериментальне дослідження
267
()
кінетичне дослідження
268
()
патентне дослідження
269
()
актуальність дослідження
270
()
результат дослідження
271
()
прикладне дослідження
272
()
структура шахівниці
273
()
структура сегнетокераміки
274
()
капілярно-пориста структура
275
()
турбостратна структура
276
()
матрична структура
277
()
кут змочування
278
()
нова властивість
279
()
унікальна властивість
280
()
фізична властивість
281
()
механічна властивість
282
()
електрофізична властивість
283
()
питома провідність компонента
284
()
інактивний парний компонент
285
()
металічний компонент
286
()
активність компонента
287
()
хімічна індивідуальність компонента
288
()
утворення потрійних сполук
289
()
утворення твердого розчину
290
()
теплота утворення
291
()
утворення боридів
292
()
реакційне спікання
293
()
сполука міді
294
()
рідка мідь
295
()
підгрупа міді
296
()
взаємодія атома
297
()
фактична взаємодія
298
()
дисперсійна взаємодія
299
()
робота адгезії
300
()
попередній експеримент
301
()
високотемпературний експеримент
302
()
«тороїд»
303
()
дірчастий тип провідності
304
()
тип АВД
305
()
порожнеча зразка
306
()
прогрів зразка
307
()
проникнення кремнію
308
()
домішка кремнію
309
()
практичне застосування
310
()
співставлення даних
311
()
дані структурно-хімічних характеристик
312
()
дані механічних властивостей
313
()
алмазний порошок
314
()
ущільнення порошку
315
()
суміш порошку
316
()
частинка порошку
317
()
лінії плавлення
318
()
швидкість плавлення
319
()
питома провідність
320
()
ефективна провідність
321
()
гігантська провідність
322
()
зміна провідності
323
()
вуглецева матриця
324
()
канальна матриця
325
()
алмазоподібна модифікація
326
()
кубічна модифікація
327
()
графітоподібна модифікація
328
()
інфільтруюча речовина
329
()
свинець
330
()
лужний
331
()
лужноземельний
332
()
готова фаза
333
()
тверда фаза
334
()
рівновага фази
335
()
алмазоподібна фаза
336
()
метод ХГФО
337
()
метод лежачої краплі
338
()
рентгенівський метод
339
()
метод мікрорентгеноспектрального аналізу
340
()
метод електронної мікроскопії
341
()
зсув рівноваги
342
()
потрійна сполука
343
()
бінарна сполука
344
()
сполука GeB4
345
()
поляризація атома
346
()
графітизація алмазу
347
()
адгезійна активність
348
()
активність компонентів
349
()
активність розплавів
350
()
розвиток матеріалознавства
351
()
діаметр каналу
352
()
хімічна реакція
353
()
високотемпературний електроізолятор
354
()
внутрішнє
355
()
зовнішнє
356
()
взаємна розчинність
357
()
невелика розчинність
358
()
максвелл-вагнерівська релаксація
359
()
гаряча підкладка
360
()
режим точіння
361
()
елементарна чарунка
362
()
кристалічна гатка
363
()
нітридкремнієва кераміка
364
()
статичний тиск
365
()
температурний приріст тиску
366
()
залежність тиску
367
()
поле температур
368
()
максимальна температура
369
()
розподіл температур
370
()
збільшення температури
371
()
залежність температури
372
()
кімнатна температура
373
()
температурний дрейф
374
()
зразок з мікропорошків КНБ
375
()
об'єм зразка
376
()
розмір зразка
377
()
нагрів зразка
378
()
конструкція комірки
379
()
конструкція АВТ
380
()
конструкція КВТ
381
()
елемент конструкції
382
()
деталь конструкції
383
()
щільність матеріалу
384
()
розширення матеріалу
385
()
порошковий матеріал
386
()
вибір матеріалів
387
()
реперний матеріал
388
()
об’єм комірки
389
()
висота комірки
390
()
високотемпературна комірка
391
()
геометрія комірки
392
()
складання комірки
393
()
термобаричний експеримент
394
()
баротермічний експеримент
395
()
використання АВТ
396
()
процес теплообміну
397
()
процес синтезу
398
()
баротермічна дія
399
()
механізм дії
400
()
теплове поле
401
()
поле електропотенціалу
402
()
безградієнтне поле
403
()
щільність літографського каменю
404
()
щільність джерел
405
()
щільність кубічного нітриду бору
406
()
теплоізолюючий елемент
407
()
тепловиділяючий нагрівник
408
()
осьовий нагрівник
409
()
складання КВТ
410
()
наукові дослідження
411
()
тороїдальна система
412
()
автоматизована система управління
413
()
зона високого тиску
414
()
контактна зона
415
()
реакційна зона
416
()
вихідний рівень
417
()
низький рівень
418
()
фіксований рівень
419
()
високий рівень
420
()
баротермічна обробка
421
()
технологія обробки
422
()
геометричний параметр
423
()
електрофізичний параметр
424
()
блок матриць
425
()
комп'ютерне моделювання
426
()
методика проведення
427
()
стандартна методика
428
()
фазовий склад зразка
429
()
маса зразка
430
()
абразивний знос зразка
431
()
метод рентгенівської дифракції
432
()
метод просвічуючої електронної мікроскопії
433
()
метод індентування
434
()
метод ультразвукової діагностики
435
()
метод бігучої теплової хвилі
436
()
упорядкованість структур
437
()
гексагональна структура
438
()
ромбоедрична структура
439
()
фізико-механічні властивості зразків
440
()
фізичні властивості зразків
441
()
дослідження властивостей зразків
442
()
вимірювання інтенсивності зносу
443
()
вимірювання поздовжньої (vl) швидкості ультразвука
444
()
вимірювання поперечної (vt) швидкості ультразвука
445
()
вимірювання теплопровідності керамічних зразкі
446
()
вимірювання теплопровідності полікристалічних зразків
447
()
ріжучі властивості композитів
448
()
фазовий аналіз
449
()
структурний аналіз
450
()
мікрорентгеноспектральний аналіз
451
()
аналіз результатів вимірювань
452
()
фазовий склад композитів
453
()
визначення ступеня тривимірної упорядкованості
454
()
визначення твердості
455
()
визначення тріщиностійкості
456
()
визначення локальної міцності при розтягу
457
()
гетерофазний матеріал
458
()
блокування інфільтрації
459
()
завершення інфільтрації
460
()
початок інфільтрації
461
()
структурний фактор
462
()
структура компактного матеріалу
463
()
структура матеріалу
464
()
кермет
465
()
зв’язуюча фаза
466
()
склоподібна фаза
467
()
рідка фаза
468
()
металева фаза
469
()
просторово роз’єднана фаза
470
()
порожнина зразка
471
()
розігрів зразка
472
()
витримка зразка
473
()
вивчення процесу
474
()
рекристалізаційний процес
475
()
блокування процесу
476
()
завершення процесу
477
()
інтенсивність процесу
478
()
розплав міді
479
()
розплави металів
480
()
розплави кремнію
481
()
термобарична умова
482
()
умова блокування інфільтрації
483
()
умова проведення експериментів
484
()
оптимізація умов
485
()
умова одержання композиту
486
()
тяжка умова
487
()
фізико-механічна властивість
488
()
формування властивостей
489
()
властивість матриці
490
()
властивості полікристалів
491
()
флюїд кальциту
492
()
флюїд карбонату кальцію
493
()
етапи роботи
494
()
послідовність проведення
495
()
логічна послідовність
496
()
вивчення можливості
497
()
вивчення особливостей
498
()
руйнування полікристалів
499
()
деструкція полікристалів
500
()
високочистий полікристал

Страницы:   1 2 3 4