Змінити режим перегляду


Фауна Рівненського природного заповідникаНАЗВА Латинська назва
Статус
Код відділення РПЗ
Відділення заповідника, лісництво
1
()
Дукачик непарний
Lvcaena disvar rutilus iHaw.l
Lycaena dispar rutilus [Haw.]
Lycaena dispar rutilus [Haw.]
МСОП
БК
ЄЧС
3
3
3
Сира Погоня
Сира Погоня
Сира Погоня
2
()
Прочанок Едип. Сінниця едіп
Coenonympha oedippus (Fabr.) МСОП 3 Сира Погоня
3
()
Мураха руда лісова
Formica rufa L.
Formica rufa L.
МСОП
ЄЧС
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
4
()
Гольян озерний
Eupalasiella percnura (Pall) МСОП 2 Перебродівське
5
()
Карась золотистий
Carassius carassius (L) МСОП 2,4 Перебродівське, Сомине
6
()
Бичок річковий
Neogobius fluviatilis (Pall) МСОП 1 Білоозерське
7
()
Тритон гребенястий
Triturus cristatus Laurenti
Iriturus cristatus Laurenti
МСОП
БК
2
2
Перебродівське
Перебродівське
8
()
Кумка звичайна
Bombina bombina L.
Bombina bombina L.
МСОП
БК
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
9
()
Рахкавка звичайна
Hyla arborea L.
Hyla arborea L.
МСОП
БК
3,4
3,4
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня, Сомине
10
()
Черепаха болотяна
Emys orbicularis L.
Emvs orbicularis L.
МСОП
БК
1,2,3
1,2,4
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
11
()
Яшірка живородна
Lacerta vivipara Jacquin МСОП 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
12
()
Чернь білоока
Aythya nyroca Gbld.
Aythya nyroca Gbld.
Aythya nyroca Gbld.
МСОП
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
4
4
4
Сомине
Сомине
Сомине
13
()
Підорлик великий
Aquila clanga Pall.
Aquila clanga Pall.
Aquila clanga Pall.
Aquila clanga Pall.
МСОП
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІІ)
2
2
2
2
Перебродівське
Перебродівське
Перебродівське
Перебродівське
14
()
Орлан-білохвіст
Haliaeetus a 1 bid 1 la (L.)
Haliaeetus albicilla (L.) ЧК'
Haliaeetus albicilla (L.) ЧК'
Haliaeetus albicilla (L.)
Haliaeelus albicilla (L.)
МСОП
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
ЄЧС
2
2
2
1,2,3,4
2
Перебродівське
Перебродівське
Перебродівське
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Перебродівське
15
()
Деркач
Crex crex (L.)
Crex crex (L.)
Crex crex (L.)
Crex crex (L.)
МСОП
БК
Бонська конвенція
ЄЧС
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,3
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське,Перебродівське, Сомине
16
()
Баранець великий
Gallinago media (Lath.)
Gallinago media (Lath.)
Gallinago media (Lath.)
МСОП
БК
Бонська конвенція
3,4
2,3,4
2,3,4
Сира Погоня, Сомине
Перебродівське, Сира Погоня, Сомине
Перебродівське, Сира Погоня, Сомине
17
()
Очеретянка прудка
Acrocephalus paludicola (Vieill.)
Acrocephalus paludicola (Vieill.)
Acrocephalus paludicola (Vieill.)
МСОП
ЧКУ(ІІ)
ЄЧС
3
3
3
Сира Погоня
Сира Погоня
Сира Погоня
18
()
Рись звичайна
Lynx lynx L.
Lynx lynx L.
Lynx lynx L.
МСОП
БК
ЧКУ(ІІ)
3,4
3,4
3,4
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня,Сомине
19
()
Норка європейська
Mustela lutreola L.
Mustela lutreola L.
Muslela lutreola L.
МСОП
БК
ЧКУ(ІІ)
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
всі відділення
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
20
()
Видра річкова
Lutra lutra L.
Lutra lutra L.
Lutra lutra L.
Lutra lutra L.
МСОП
БК
ЧКУ(ІІ)
ЄЧС
1,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
Білоозерське, Сомине
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське,Перебродівське, Сомине
Білоозерське,Перебродівське, Сомине
21
()
Бобер європейський
Castor fiber L.
Castor fiber L.
Castor fiber L.
МСОП
БК
ЄЧС
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
22
()
Вовчок горішковий
Muscaridinus avellanarius L.
Muscaridinus avellanarius L.
Muscaridinus avellanarius L.
МСОП
БК
ЄЧС
2
2
2
Перебродівське
Перебродівське
Перебродівське
23
()
Вовчок сірий
Myoxus glis L. МСОП 2 Перебродівське
24
()
Нориця сибрська
Microtus oeconomus Pall. МСОП 2 Перебродівське
25
()
Мишка лучна
Micromys minutus Pall. МСОП 3,4 Сира Погоня, Сомине
26
()
Жук-олень
Lucanus cervus L.
Lucanus cervus L.
БК
ЧКУ(ІІ)
1
1
Білоозерське
Білоозерське
27
()
Прочанок Едип
Coenonympna oedippus (Fabr.) БК 3 Сира Погоня
28
()
Ропота очеретяна
Bufo calamita Laurenti БК 2,4 Перебродівське, Сомине
29
()
Часничниця звичайна
Pelobates fuscus Laurenti БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
30
()
Жаба гостоморда
Rana arvalis Nilsson БК 1,2,3,4 всі відділення
31
()
Ящірка прудка
Lacerta agilis L. БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
32
()
Мідянка
Cornelia austriaca Laurenti
Coronella austriaca Laurenti
БК
ЧКУ(ІІ)
1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
всі відділення
33
()
Гагара чорновола
Gavia arctica L.
Gavia arctica L.
БК
Бонська конвенція
1,4
1,4
Білоозерське,Сомине
Білоозерське,Сомине
34
()
Пірникоза мала
Podiceps ruficollis (Pall.) БК 2 Перебродівське
35
()
Пірникоза чорношия
Podiceps nigricollis C.L.Brehm БК 4 Сомине
36
()
Пірникоза сірошока
Podiceps grisegena (Bodd.)
Podiceps grisegena (Bodd.)
БК
Бонська конвенція
4
4
Сомине
Сомине
37
()
Ьугай
Botaurus steilaris (L.) БК 2,4 Перебродівське, Сомине
38
()
Чепура велика
Epretta alba (L.)
Epretta alba (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,4
1,2,4
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
39
()
Чепура мала
Egretta garzetta (L.)
Egretta garzetta (L.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
40
()
Лелека білий
Ciconia ciconia (L.)
Ciconia ciconia (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
41
()
Лелека чорний
Ciconia nigra (L.)
Ciconia nigra (L.)
Ciconia nigra (L.)
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
42
()
Скопа
Pandion haliaetus (L.)
Pandion haliaetus (L.)
Pandion haliaetus (L.)
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІІ)
2
2
2
Перебродівське
Перебродівське
Перебродівське
43
()
Осоїд
Pernis apivorus (L.)
Pernis apivorus (L.)
БК
Бонська конвенція
3,4
3,4
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня, Сомине
44
()
Шуліка чорний
MHvus migrans (Bodd.)
MHvus migrans (Bodd.)
БК
Бонська конвенція
4
4
Сомине
Сомине
45
()
Лунь польовий
Circus cyaneus (L.)
Circus cyaneus (L.)
Circus cyaneus (L.)
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(І)
3,4
3,4
3
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня
46
()
Лунь лучний
Circus pygargus (L.)
Circus pygargus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
47
()
Лунь очеретяний
Circus aeruginosus (L.)
Circus aeruginosus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
48
()
Яструб великий
Accipiter gentiles (L.)
Accipiter gentiles (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
49
()
Яструб малий
Accipiter nisus (L.)
Accipiter nisus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
50
()
Зимняк
Buteo lagopus (Pontop.)
Buteo lagopus (Pontop.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
51
()
Канюк звичайний
Buteo buteo (L.)
Buteo buteo (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
52
()
Змієїд
Circaetus gallicus (Gmel.)
Circaetus gallicus (Gmel.)
Circaetus gallicus (Gmel.)
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІІ)
2,3,4
2,3,4
2,3,4
Перебродівське, Сира Погоня, Сомине
Перебродівське, Сира Погоня, Сомине
Перебродівське, Сира Погоня,Сомине
53
()
Підорлик малий
Aquila pomarina C.L.Brehm
Aquila pomarina C.L.Brehm
Aquila pomarina C.L.Brehm
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІІ)
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
54
()
Сапсан
Falco peregrinus Tunst.
Falco peregrinus Tunst.
Falco peregrinus 1 unst.
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
2
2
2
Перебродівське
Перебродівське
Перебродівське
55
()
Підсоколик великий
Fa/co subbuteo L.
Fa/co subbuteo L.
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
56
()
Боривітер звичайний
Falco tinnunculus L.
Falco tinnunculus L.
БК
Бонська конвенція
4
4
Сомине
Сомине
57
()
Глушень
Tetrao urogallus (L.)
Tetrao urogallus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
58
()
Журавель сірий
Grus grus (L.)
Grus grus (L.)
Grus grus (L.)
БК
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
59
()
Перепілка
Cotumix coturnix (L.)
Cotumix coturnix (L.)
БК
Бонська конвенція
4
4
Сомине
Сомине
60
()
Погонич звичайний
Porzana porzana (L.)
Porzana porzana (L.)
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
61
()
Погонич малий
Porzana parva (Scop.)
Porzana parva (Scop.)
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
62
()
Сивка морська
Pluvialis squatarola (L.)
Pluvialis squatarola (L.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
63
()
Сивка звичайна
Pluvialis apricaria (L.)
Pluvialis apricaria (L.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
64
()
Пісочник малий
Charadrius dubius L.
Charadrius dubius L.
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
65
()
Чайка
Vanellus vanellus (L.)
Vanellus vanellus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
66
()
Крем’яшник
Arenaria interpres (L.)
Arenaria interpres (L.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
67
()
Коловодник лісовий
Tringa ochropus L.
Tringa ochropus L.
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
68
()
Коловодник болотяний
Tringa glareola L.
Tringa glareola L.
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
69
()
Коловодник великий
Tringa nebularia (Gunnerus)
Tringa nebularia (Gunnerus)
БК
Бонська конвенція
2,3,4
2,3,4
Перебродівське, Сира Погоня, Сомине
Перебродівське, Сира Погоня, Сомине
70
()
Коловодник звичайний
Tringa totanus (L.)
Tringa totanus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3
1,2,3
Білоозерське, Перебродівське, Сира Погоня
Білоозерське, Перебродівське, Сира Погоня
71
()
Набережник
Actitis hypoleucos (L.)
Actitis hypoleucos (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,4
1,2,4
Білоозерське,Перебродівське, Сомине
Білоозерське,Перебродівське, Сомине
72
()
Побережник білохвостий
Calidris temminckii (Leisl.)
Calidris temminckii (Leisl.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
73
()
Побережник чорногрудий
Calidris alpina (L.)
Calidris alpina (L.)
БК
Бонська конвенція
2
2
Перебродівське
Перебродівське
74
()
Баранець малий
Lymnocryptes minimus (Вгьп.)
Lymnocryptes minimus (Вгьп.)
БК
Бонська конвенція
3
3
Сира Погоня
Сира Погоня
75
()
Баранець звичайний
Gallinago gallinago (L.)
Gallinago gallinago (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
76
()
Вівчарик зелений
Phylloscopus trochiloides (Sund.) БК 1,3,4 Білоозерське, Сира Погоня, Сомине
77
()
Золотомушка жовточуба
Regulus regulus (L.) БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
78
()
Мухоловка строката
Ficedula hypoTeuca (PaTL)
Ficedula hypoTeuca (PaTL)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
79
()
Мухоловка білошия
Ficedula albicollis (lemm.)
Ficedula albicollis (lemm.)
БК
Бонська конвенція
3,4
3,4
Сира Погоня, Сомине
Сира Погоня, Сомине
80
()
Мухоловка мала
Ficedula parva (Bechst.)
Ficedula parva (Bechst.)
БК
Бонська конвенція
2,3
2,3
Перебродівське, Сира Погоня
Перебродівське, Сира Погоня
81
()
Мухоловка сіра
Muscicapa striata (Pall.)
Muscicapa striata (Pall.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
82
()
Трав'янка лучна
Saxicola aibetra (L.)
Saxicola aibetra (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3
1,2,3
Білоозерське, Перебродівське, Сира Погоня
Білоозерське, Перебродівське, Сира Погоня
83
()
Кам'янка звичайна
Oenanthe oenanthe (L.)
Oenanthe oenanthe (L.)
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
84
()
Горихвістка звичайна
Phoenicurus phoenicurus (L.)
Phoenicurus phoenicurus (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
85
()
Горихвістка чорна
Phoenicurus ohruros (Gmel.)
Phoenicurus ohruros (Gmel.)
БК
Бонська конвенція
1,2,4
1,2,4
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
Білоозерське, Перебродівське, Сомине
86
()
Вільшанка
Hrithacus rubecula (L.)
Hrithacus rubecula (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
87
()
Соловейко східний
Luscinia luscinia (L.)
Luscinia luscinia (L.)
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
88
()
Синьошийка
Luscinia svecica (L.)
Luscinia svecica (L.)
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
89
()
Чикотень
Turdus pilaris L.
Turdus pilaris L.
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
90
()
Дрізд чорний
Turdus merula L.
Turdus merula L.
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
91
()
Дрізд білобровий
1 urdus lliacus L.
1 urdus lliacus L.
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
92
()
Дрізд співочий
Turdus philomelos C.L.Brehm
Turdus philomelos C.L.Brehm
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
93
()
Дрізд-омелюх
Furdus viscivorus L.
Furdus viscivorus L.
БК
Бонська конвенція
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
94
()
Синиця вусата
Panurus biarmicus (L.)
Panurus biarmicus (L.)
БК
Бонська конвенція
4
4
Сомине
Сомине
95
()
Ремез
Kemiz pendulinus (L.)
Kemiz pendulinus (L.)
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
96
()
1 аічка болотяна
Parus palustris L. БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
97
()
Гаїчка-пухляк
Parus montanus Bodd. БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
98
()
Синиця чубата
Parus cristatus L. БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
99
()
Синиця чорна
Parus ater L. БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
100
()
Синиця блакитна
Parus caeruleus L. БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
101
()
Синиця велика
Parus major L. БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
102
()
Повзик
Sitta europaeus L. БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
103
()
Підкоришник звичайний
Certhia familiaris L. БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
104
()
Щедрик
Serinus serinus (Pall.) БК 12,3,4 Білоозерське
105
()
Зеленяк
Chloris chloris (L.) БК 1,2,4 Білоозерське, Перебродівське, Сомине
106
()
Чиж
Spinus spinus (L.) БК 12,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
107
()
Щиглик
Carduelis carduelis (L.) БК 2,4 Перебродівське, Сомине
108
()
Коноплянка
Acanthia cannabina (L.) БК 1,2,4 Білоозерське, Перебродівське, Сомине
109
()
Чечевиця звичайна
Carpodacus ervthrinus (Pall.) БК 1 Білоозерське
110
()
Костогриз
Coccothraustes coccothraustes (L.) БК 1,4 Білоозерське, Сомине
111
()
Вівсянка звичайна
Emberizfl citrinella L. БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
112
()
Вівсянка очеретяна
Emberiza schoeniclus (L.) БК 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
113
()
Нічниця водяна
Mvotis daubentonii Kuhl
Mvotis daubentonii Kuhl
БК
Бонська конвенція
4
4
Сомине
Сомине
114
()
Вечірниця дозірна
Nyctalus noctula Schreber
Nyctalus noctula Schreber
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
115
()
Нетопир малий
Pipistrellus pipistrellus Schreber
Pipistrellus pipistrellus Schreber
БК
Бонська конвенція
2,4
2,4
Перебродівське, Сомине
Перебродівське, Сомине
116
()
Вовк
Canis lupus L.
Canis lupus L.
Canis lupus L.
БК
Бонська конвенція
ЄЧС
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
117
()
Горностай
Mustela erminea L.
Mustek erminea L.
БК
ЧКУ( IV)
1,2,3,4
1,2,3,4
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
118
()
Борсук
Meles meles L.
Meles metes L.
БК
ЧКУ(ІІ)
1,4
1,2,4
Білоозерське, Сомине
Білоозерське,Перебродівське, Сомине
119
()
Бугай
Botaurus steilaris (L.) Бонська конвенція 2,4 Перебродівське, Сомине
120
()
Гоголь
Bucephala clangula (L.)
Bitcephala clangula (L.)
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
2
3
Перебродівське
Сира Погоня
121
()
Крех середній
Mergus senator L.
Mergus senator L.
Бонська конвенція
ЧКУ(ІІ)
2
2
Перебродівське
Перебродівське
122
()
Лиска
Fulica atra L. Бонська конвенція 1,2,4 Білоозерське, Перебродівське, Сомине
123
()
Гуска сіра
Anser anser (L.) Бонська конвенція 2,4 Перебродівське, Сомине
124
()
Гуска білолоба
Anser albifrons (Scop.) Бонська конвенція 2,4 Перебродівське, Сомине
125
()
Гуска біла
Chen caerulescens (L.) Бонська конвенція 4 Сомине
126
()
Лебідь-шипун
Cvgnus olor (Gmel.) Бонська конвенція 1,4 Білоозерське, Сомине
127
()
Крижень
Anas platyrhynchos L. Бонська конвенція 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
128
()
Чирянка мала
Anas crecca L. Бонська конвенція 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
129
()
Нерозень
Anas strepera L. Бонська конвенція 2,4 Перебродівське, Сомине
130
()
Махаон
Papilio machaon L. ЧКУ(ІІ) 3,4 Сира Погоня,Сомине
131
()
Жовтюх торфовищний
Colias palaeno (L.) ЧКУ(І) 3 Сира Погоня
132
()
Мінливець великий
Apatura iris (L.) ЧКУ(ІІ) 1 Білоозерське
133
()
Пасмовець тополевий
Limenitis populi (L.) ЧКУ(ІІ) 1,2 Білоозерське, Перебродівське
134
()
Ведмедиця велика
Pericallia matronula L. ЧКУ(ІІ) 3 Сира Погоня
135
()
Ропуха очеретяна
Bufo calamita Laurenti ЧКУ(ІІ) 3,4 Сира Погоня,Сомине
136
()
Глушець
Tetrao urogallus (L.) ЧКУ(ІІ) 1,4 Білоозерське, Сомине
137
()
Кульон великий
Numenius arquata (L.) ЧКУ(ІІ) 2,3,4 Перебродівське, Сира Погоня,Сомине
138
()
Сичик горобець
Glaucidium passerinum (L.) ЧКУ( IV) 4 Сомине
139
()
Пугач
Bubo bubo (L.) ЧКУ(ІІ) 2,3,4 Перебродівське, Сира Погоня,Сомине
140
()
Сова бородата
Stris nebulosa Forster ЧКУ(ІІІ) 2,3,4 Перебродівське, Сира Погоня,Сомине
141
()
Сорокопуд сірий
Lanius excubitor L. ЧКУ( IV) 2,3,4 Перебродівське, Сира Погоня,Сомине
142
()
Рябець Бритомартида
Melitaea britomartis Assm. ЧкмЄ 3 Сира Погоня
143
()
Сінниця едіп. Прочанок Едип
Coenonympha oedippus (Fabr.)
Coenonympha oedippus (Fabr.)
ЧкмЄ
ЄЧС
3
3
Сира Погоня
Сира Погоня
144
()
Прочанок болотяний
Coenonympha tullia (Muller) ЧкмЄ 3 Сира Погоня
145
()
Гірняк Медуза
Erebia medusa (D. & S.) ЧкмЄ 3 Сира Погоня
146
()
Мурашиний лев звичайний
Myrmeleon formicarius L. ЄЧС 1,2,3,4 Білоозерське, Переброди, Сира Погоня, Сомине
147
()
Рідкісні види тварин Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП)
148
()
Фауна Рівненського природного заповідника
149
()
Рідкісні види тварин Додотку I. II Бернської конвенції
150
()
Рідкісні види тварин Бонської конвенції
151
()
Рідкісні види тварин з Червоної книги України
152
()
Види тварин з Червоної книги денних метеликів Європи
153
()
Рідкісні види тварин європейського Червоного списку (ЄЧС)

Страницы: