Змінити режим перегляду


Індикатори стану ресурсів забезпечення національної безпекиНАЗВА Кількість індикаторів
Кількість властивостей
1
()
Земельні ресурси
2
()
Корисні копалини
3
()
Водні ресурси
4
()
Атмосфера
5
()
Тваринний та рослинний світ
6
()
Відходи та небезпечні хімічні речовини
7
()
Фінансування заходів з реновації
8
()
Чисельність населення
9
()
Здоров’я
10
()
Матеріальне забезпечення
11
()
Житлове забезпечення
12
()
Освіта
13
()
Особиста безпека
14
()
Соціальна інфраструктура
15
()
Громадянська активність
16
()
Валові заощадження населення
17
()
Грошові іноземні перекази населенню
18
()
Економічні втрати населення внаслідок природних лих
19
()
Економічні втрати населення внаслідок кризових явищ
20
()
Внутрішній борг
21
()
Зовнішній борг
22
()
Дефіцит бюджету Пенсійного фонду
23
()
Бюджетні витрати за видами
24
()
Кількість співробітників наукових установ
25
()
Кількість публікацій в зарубіжних наукових виданнях
26
()
Кількість патентів
27
()
Обсяг інвестицій за видами діяльності
28
()
Дохід від інновацій за видами економічної діяльності
29
()
Дохід за видами економічної діяльності та їх підвидами
30
()
Довжина річок
31
()
Довжина узбережжя
32
()
Довжина автомагістралей
33
()
Площа автомагістралей
34
()
Довжина автотранспортних доріг регіонального рівня
35
()
Площа автотранспортних доріг регіонального рівня
36
()
Кількість легкових автомобілів
37
()
Кількість вантажних автомобілів
38
()
Кількість ДТП
39
()
Кількість смертей від ДТП
40
()
Довжина енергетичних магістралей
41
()
Кількість аварій на енергетичних магістралях
42
()
Довжина мереж водопостачання та відведення
43
()
Кількість аварій в системах водопостачання та відведення
44
()
Довжина залізничних шляхів
45
()
Кількість потягів
46
()
Кількість пасажирів
47
()
Обсяг регіонального вантажу
48
()
Кількість аеропортів
49
()
Довжина ліній інших видів транспорту
50
()
Критичні об’єкти. об’єкти-заручники - кількість. площа та довжина охорони в цілому та за видами
51
()
Кількість Інтернет-користувачів
52
()
Кількість користувачів соцмереж в регіоні
53
()
Кількість співробітників ІТ-компаній
54
()
Кількість фрілансерів
55
()
Обсяг доходів ІТ-компаній
56
()
Кількість Інтернет-видань. новинних порталів регіону
57
()
Кількість Інтернет-магазинів. що працюють в регіоні
58
()
Кількість органів влади. що використовують засоби електронного урядування
59
()
Кількість наданих електронних послуг
60
()
Кількість населення. що скористалось послугами електронного урядування
61
()
Кількість кібератак за напрямами
62
()
Кількість заражених комп'ютерів
63
()
Кількість випадків встановлення шкідливого програмного забезпечення
64
()
Кількість крадіжок особистих даних
65
()
Кількість злочинів з використанням методів. що керуються даними
66
()
Кількість випадків фішингу. соціальної інженерії
67
()
Кількість кіберзлочинів
68
()
Кількість фахівців поліції та СБУ. що займаються питаннями кібербезпеки
69
()
Кількість фахівців. що займаються питаннями кібербезпеки
70
()
Кількість сайтів супротивників у вільному доступі
71
()
Кількість відвідувань сайтів супротивників
72
()
Кількість фахівців поліції та СБУ. що займаються засобами інформаційної війни за напрямами
73
()
Оборонні
74
()
Військові
75
()
Кількість органів державної влади
76
()
Кількість співробітників органів державної влади
77
()
Витрати на органи влади державного рівня
78
()
Кількість органів влади регіону (по регіонах)
79
()
Кількість співробітників органів влади регіону (по регіонах)
80
()
Витрати на органи влади регіонального та місцевого рівнів (по регіонах)
81
()
Кількість комп’ютерів
82
()
Кількість Інтернет-користувачів в органах влади
83
()
Кількість органів. що надають електронні послуги
84
()
Обсяг наданих електронних послуг
85
()
Кількість органів. що перейшли на електронне урядування
86
()
Кількість співробітників СБУ. вищих військових установ
87
()
Витрати на СБУ. виші військові установи
88
()
Кількість співробітників судів
89
()
Кількість співробітників прокуратури
90
()
Обсяг дефіциту/профіциту регіонального бюджету
91
()
Обсяг імпорту зброї
92
()
Обсяг експорту зброї
93
()
Кількість внутрішніх і зовнішніх конфліктів
94
()
Кількість смертей від внутрішнього конфлікту
95
()
Кількість смертей від зовнішнього конфлікту
96
()
Кількість політичних мітингів. демонстрацій
97
()
Кількість проявів сепаратизму
98
()
Кількість терактів
99
()
Кількість населення. що давало хабарі
100
()
Обсяг імпорту товарів і послуг
101
()
Кількість торгових партнерів
102
()
Роялті та ліцензійні платежі. сплата/надходження
103
()
Кількість країн-союзників
104
()
Кількість догорів про співробітництво
105
()
Кількість країн-супротивників
106
()
Витрати на підтримку та розвиток зовнішніх відносин
107
()
Кількість військових. що брала/бере участь у миротворчих місіях ООН
108
()
доступність. можливість використання
109
()
стабільність або стійке існування протягом певного часу
110
()
самостійне відновлення
111
()
якість до використання
112
()
якість після використання та самостійного або штучного відновлення
113
()
потенціал майбутнього використання
114
()
потенціал відновлення
115
()
екстенсивний
116
()
інтенсивний
117
()
виснажливий
118
()
екологічної системи
119
()
економічної системи
120
()
соціальної системи
121
()
стабільність
122
()
рівень тиску зі сторони інших систем
123
()
рівень тиску зі сторони інших регіонів
124
()
рівень тиску зі сторони інших країн
125
()
ризик бідності
126
()
навантаження непрацездатного населення на працездатне
127
()
схильність до колективної. групової життєдіяльності
128
()
якість медичних послуг
129
()
якість закладів освіти
130
()
якість одержаної освіти; необхідних навичок
131
()
витрати часу на освіту
132
()
важливість освіти для успіху на ринку праці
133
()
важливість освіти для успіху власного бізнесу
134
()
управлінської системи
135
()
морально-етичні якості. культура. працьовитість тощо
136
()
індивідуалізм. відношення до оточуючих
137
()
взаємоповага. взаємодопомога
138
()
відношення до колективного майна
139
()
толерантність до іммігрантів. гомосексуалістів
140
()
дискримінація і насильство по відношенню до меншин
141
()
релігійна терпимість
142
()
здоров'я
143
()
якості життя
144
()
рівня індивідуальної безпеки
145
()
рівня безпеки співтовариств
146
()
сприйняття алкоголю. наркотиків
147
()
сприйняття органів влади
148
()
сприйняття безпеки та злочинності
149
()
сприйняття ситуації в країні. задоволення нею
150
()
схильність до демонстрацій. актів непокори. страйків
151
()
схильність до терористичних дій та їх сприйняття
152
()
довіра органам влади
153
()
майбутній потенціал
154
()
доступність органів влади
155
()
можливість впливу на орган влади
156
()
швидкість прийняття рішень за зверненнями
157
()
сприйняття діяльності органу влади
158
()
рівень важливості органу влади для нормальної життєдіяльності регіону або країни в разі нештатних ситуацій. припинення роботи. пошкодження
159
()
можливість ушкодження діяльності
160
()
рівень тиску зі сторони інших систем (зокрема. економічних). регіонів та країн
161
()
рівень важливості для забезпечення безпеки та оборони
162
()
рівень суперечливості інтересів політичних груп в органах влади
163
()
послідовність та спадкоємність виконання рішень при змінах влади
164
()
рівень орієнтації на інтереси політичних та бізнесових груп. коаліцій в органах влади
165
()
корпоративна етика. рівень соціальних стосунків
166
()
сприйняття населенням ситуації в країні. заходів з її поліпшення органами влади
167
()
схильність населення до актів непокори. страйків
168
()
рівень кваліфікації та підготовки керівництва у порівнянні зі світовим
169
()
рівень кваліфікації персоналу у порівнянні зі світовим
170
()
рівень ефективності діяльності у порівнянні зі світовим
171
()
рівень зарплати
172
()
сприйняття та розуміння методів інформаційної війни керівництвом різних рівнів
173
()
рівень доступ у до стрілецької зброї та легких озброєнь
174
()
рівень політичної нестабільності
175
()
ймовірність бурхливих демонстрацій
176
()
масштаб політичного терору
177
()
рівень організованого конфлікту (внутрішнього)
178
()
рівень відносин з іншими регіонами та країнами
179
()
рівень відносин з сусідніми країнами
180
()
рівень договорів про співробітництво та підтримку
181
()
рівень використання потенціалу діяльності
182
()
населення
183
()
бізнесових кіл
184
()
інших регіонів
185
()
державної влади
186
()
влади інших країн
187
()
вплив на інші ресурси
188
()
Базові індикатори стану ресурсів регіону
189
()
Індикатори стану ресурсів забезпечення національної безпеки
190
()
Природні ресурси
76 12
191
()
Соціальні ресурси
95 37
192
()
Економічні ресурси
100 36
193
()
Інфраструктура
49 28
194
()
Інформаційні ресурси
33 35
195
()
Оборонно-військові ресурси
20 26
196
()
Урядові ресурси
31 29
197
()
Міжнародні ресурси
31 29
198
()
Властивості природних ресурсів
199
()
Властивості соціальних ресурсів
200
()
Властивості урядових ресурсів
201
()
тиск при використанні
202
()
відношення до ресурсу з боку
203
()
психологічні риси
204
()
самооцінка
205
()
результат впливу на інші ресурси як відношення до

Страницы: