Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Середня вага

Середня вага по індикаторах

Індикатор

Індекс комплексної могутності (Comprehensive National Power - CNP)НАЗВА Середня вага
Індикатор
Середня вага по індикаторах
1
()
Економічні ресурси
0.2 ВВП, ПКС (паритет купівельної спроможності) 1.0
2
()
Людський капітал
0.1
0.1
0.1
А. Працездатне населення у віці 15-65
В. Середній людський капітал. Кількість років, витрачених на навчання
С. Загальний людський капітал, С=A*B
1.0
3
()
Урядові ресурси
0.1 Витрати центрального уряду 1.0
4
()
Військові ресурси
0.1
0.1
Військовослужбовці
Військові витрати
0.4
0.6
5
()
Технологічні ресурси та ресурси знань
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Кількість персональних комп'ютерів
Користувачі Інтернету
Патентні заявки, подані жителями-резидентами
Науково-технічні журнальні статті
Витрати на НДР
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
6
()
Ресурси капіталу
0.1
0.1
0.1
Валові внутрішні інвестиції
Ринкова величина капіталу
Чисті прямі іноземні інвестиції
0.4
0.3
0.3
7
()
Природні ресурси
0.1
0.1
0.1
0.1
Роялті та ліцензійні платежі (надходження) за виробництво електрики
Комерційне використання енергоресурсів
Посівні площі сільськогосподарських культур
Витрати свіжої води
0.25
0.25
0.25
0.25
8
()
Міжнародні ресурси
0.1
0.1
0.1
0.1
Експорт товарів і послуг
Імпорт товарів і послуг
Роялті та ліцензійні платежі, надходження
Роялті та ліцензійні платежі, сплата
0.3
0.3
0.2
0.2
9
()
ВВП. ПКС (паритет купівельної спроможності)
10
()
А. Працездатне населення у віці 15-65
11
()
В. Середній людський капітал. Кількість років. витрачених на навчання
12
()
С. Загальний людський капітал. С=A*B
13
()
Роялті та ліцензійні платежі (надходження) за виробництво електрики
14
()
Комерційне використання енергоресурсів
15
()
Посівні площі сільськогосподарських культур
16
()
Витрати свіжої води
17
()
Валові внутрішні інвестиції
18
()
Ринкова величина капіталу
19
()
Чисті прямі іноземні інвестиції
20
()
Кількість персональних комп'ютерів
21
()
Користувачі Інтернету
22
()
Патентні заявки. подані жителями-резидентами
23
()
Науково-технічні журнальні статті
24
()
Витрати на НДР
25
()
Витрати центрального уряду
26
()
Військовослужбовці
27
()
Військові витрати
28
()
Експорт товарів і послуг
29
()
Імпорт товарів і послуг
30
()
Роялті та ліцензійні платежі. надходження
31
()
Роялті та ліцензійні платежі. сплата
32
()
Індекс комплексної могутності (Comprehensive National Power - CNP)

Страницы: