Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Індикатори та індекси рівня національної безпекиНАЗВА
1
()
Індикатори індексу економічної безпеки
2
()
Побутова якість повітря
3
()
Забруднення повітря
4
()
Доступ до питної води
5
()
Очищення стічних вод
6
()
Сільськогосподарські субсидії
7
()
Використання пестицидів
8
()
Зміна лісового покриву
9
()
Рибні запаси
10
()
Викиди СО2
11
()
ВВП на душу населення
12
()
Чисті іноземні інвестиції
13
()
Середня заробітна плата
14
()
Доступ до електроенергії
15
()
Державні витрати на охорону навколишнього середовища
16
()
Використання альтернативної енергії
17
()
Зайнятість населення
18
()
Очікувана тривалість життя
19
()
Щільність населення
20
()
Відсоток людей з вищою освітою
21
()
Дитяча смертність
22
()
Глобальний індекс безпеки
23
()
Глобальний індекс миру
24
()
Глобальний індекс оборони та безпеки через зміну клімату
25
()
Індекс стратегічної безпеки
26
()
Індекс національної безпеки (NSI)
27
()
Глобальний індекс кібербезпеки (Global Cybersecurity Index)
28
()
Індекс ISE Cyber Security Index
29
()
Індекс кібербезпеки ICS (Index of Cyber Security)
30
()
Індекс світової безпеки
31
()
Індекс безпеки Центральної Азії
32
()
Індекс безпеки медичних установ
33
()
Індекс продовольчої безпеки
34
()
ВВП. ПКС (паритет купівельної спроможності)
35
()
А. Працездатне населення у віці 15-65
36
()
В. Середній людський капітал. Кількість років. витрачених на навчання
37
()
С. Загальний людський капітал. С=A*B
38
()
Роялті та ліцензійні платежі (надходження) за виробництво електрики
39
()
Комерційне використання енергоресурсів
40
()
Посівні площі сільськогосподарських культур
41
()
Витрати свіжої води
42
()
Валові внутрішні інвестиції
43
()
Ринкова величина капіталу
44
()
Чисті прямі іноземні інвестиції
45
()
Кількість персональних комп'ютерів
46
()
Користувачі Інтернету
47
()
Патентні заявки. подані жителями-резидентами
48
()
Науково-технічні журнальні статті
49
()
Витрати на НДР
50
()
Витрати центрального уряду
51
()
Військовослужбовці
52
()
Військові витрати
53
()
Експорт товарів і послуг
54
()
Імпорт товарів і послуг
55
()
Роялті та ліцензійні платежі. надходження
56
()
Роялті та ліцензійні платежі. сплата
57
()
Індикатори та індекси рівня національної безпеки
58
()
Індикатори індексу екологічної безпеки (Environmental Safety Index (ESfI))
59
()
Індикатори індексу соціальної безпеки
60
()
Екологічні
61
()
Економічні
62
()
Соціологічні
63
()
Індекси та індикатори в сфері інформаційної безпеки
64
()
Міжнародні індекси
65
()
Індекс комплексної могутності (Comprehensive National Power - CNP)
66
()
Економічні ресурси
67
()
Людський капітал
68
()
Природні ресурси
69
()
Ресурси капіталу
70
()
Технологічні ресурси та ресурси знань
71
()
Урядові ресурси
72
()
Військові ресурси
73
()
Міжнародні ресурси

Страницы: