Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Індикатори та індекси рівня сталого розвиткуНАЗВА
1
()
Бідність
2
()
Управління
3
()
Демографія
4
()
Природні лиха
5
()
Атмосфера
6
()
Земля
7
()
Океани. моря та узбережжя
8
()
Свіжа вода
9
()
Біорізноманіття
10
()
Економічний розвиток
11
()
Глобальне економічне співробітництво
12
()
Споживання та виробництво
13
()
Соціально-економічний розвиток
14
()
Стале споживання та виробництво
15
()
Соціальна інтеграція
16
()
Демографічні зміни
17
()
Охорона здоров'я
18
()
Зміна клімату та енергія
19
()
Сталий транспорт
20
()
Природні ресурси
21
()
Глобальне партнерство
22
()
Гарне управління
23
()
Населення та міграції
24
()
Дохід і багатство домашніх господарств
25
()
Ціни
26
()
Наука та технології
27
()
Продукція та продуктивність
28
()
Глобалізація
29
()
Енергія та транспорт
30
()
Навколишнє середовище
31
()
Уряд
32
()
Гендерна рівність
33
()
Сільське господарство і розвиток сільських районів
34
()
Ефективність допомоги Зміна клімату
35
()
Економічна політика та зовнішній борг
36
()
Освіта
37
()
Енергія та видобуток
38
()
Фінансовий сектор
39
()
Інфраструктура
40
()
Праця та соціальний захист
41
()
Приватний сектор
42
()
Державний сектор
43
()
Наука і технології
44
()
Соціальний розвиток
45
()
Урбанізація
46
()
Індекс дійсних (внутрішніх) заощаджень
47
()
Індекс екологічно скоригованого внутрішнього продукту
48
()
Індикатор дійсного прогресу
49
()
Економічне стимулювання та інституціональний режим
50
()
Ступінь освіченості населення
51
()
Інноваційність
52
()
Інформаційно-комунікаційна інфраструктура
53
()
Індекс розвитку людського потенціалу
54
()
Індекс екологічного сліду
55
()
Задоволення життям
56
()
Очікувана тривалість життя
57
()
«Екологічний слід»
58
()
Індекс Джині
59
()
Здоров'я
60
()
Категорії систем індикаторів
61
()
Індикатори та індекси рівня сталого розвитку
62
()
Близькі інтегральні індекси
63
()
Теми індикаторів сталого розвитку Департаменту зі сталого розвитку ООН (ДСР)
64
()
Цілі стратегії сталого розвитку ЄС
65
()
Категорії індикаторів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
66
()
Категорії індикаторів Світового банку
67
()
Інтегральні індекси
68
()
Індекс економіки знань
69
()
Індекс щасливої планети
70
()
Криві Лоренца

Страницы: