Змінити режим перегляду


Агрегати та індикатори категорії природних ресурсівНАЗВА Зважена відносна оцінка
Агрегат
1
()
Площа території
rw1,1 a11= rw1,1
2
()
Площа територій. покритих поверхневими водами
rw1,13 a1,3= rw1,13
3
()
Ліси і інші лісовкриті площі
rw1,2
4
()
Природні заповідники
rw1,3
5
()
Біосферні заповідники
rw1,4
6
()
Національні природні парки
rw1,5
7
()
Регіональні ландшафтні парки
rw1,6
8
()
Заказники
rw1,7
9
()
Пам’ятки природи
rw1,8
10
()
Заповідні урочища
rw1,9
11
()
Ботанічні сади
rw1,10
12
()
Дендрологічні парки
rw1,11
13
()
Непридатні для використання в сільському господарстві землі. можливі для лісорозведення
rw1,12
14
()
Сільськогосподарські угіддя
rw1,14
15
()
Забудовані землі
rw1,15
16
()
Площа військових об’єктів
rw1,16
17
()
Площа оборонних об’єктів
rw1,17
18
()
Площа (довжина) небезпечних об’єктів. об’єктів-заручників
rw1,18
19
()
Площа зруйнованих та небезпечних об’єктів та територій внаслідок військових конфліктів. терактів
rw1,19
20
()
Площа родовищ горючих корисних копалин
rw1,20
21
()
Площа родовищ металевих корисних копалин
rw1,21
22
()
Площа родовищ неметалевих корисних копалин
rw1,22
23
()
Відкриті землі без або з незначним рослинним покривом
rw1,23
24
()
Площа відвалів родовищ горючих корисних копалин
rw1,24
25
()
Площа відвалів родовищ металевих корисних копалин
rw1,25
26
()
Площа відвалів родовищ неметалевих корисних копалин
rw1,26
27
()
Площа забруднення. в тому числі для організованого складування твердих побутових відходів
rw1,27
28
()
Площі складів. непридатні та заборонені до використання
rw1,28
29
()
Площа місць неорганізованого складування відходів
rw1,29
30
()
Критичні землі
rw1,30
31
()
Відкриті заболочені землі
rw1,31
32
()
Площа (довжина) поширення зсувів
rw1,32
33
()
Площа поширення підтоплення
rw1,33
34
()
 Інші землі
rw1,34
35
()
Обсяг горючих копалин
rw2,35 a2,6 = rw2,35+ rw2,36+ rw2,37
36
()
Обсяг металевих копалин
rw2,36 a2,6 = rw2,35+ rw2,36+ rw2,37
37
()
Обсяг неметалевих копалин
rw2,37 a2,6 = rw2,35+ rw2,36+ rw2,37
38
()
Скинуто забруднюючих речовин
rw3,45 a3,10= rw3,45
39
()
Обсяг віртуального імпорту - вода в товарах і продуктах
rw3,46 a3,11= rw3,46
40
()
Потужність споруд очищення води
rw3,47 a3,12= rw3,47
41
()
обсяг наявної поверхневої води
rw3,38
42
()
обсяг наявної підземної води
rw3,39
43
()
обсяг забраної поверхневої води
rw3,40
44
()
обсяг забраної підземної води
rw3,41
45
()
у поверхневі водні об’єкти
rw3,42
46
()
у накопичувачі та на поля фільтрації
rw3,43
47
()
у підземні горизонти
rw3,44
48
()
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
rw4,48 a4,11= rw4,48+rw4,49
49
()
Парникові гази. СО2– еквівалент
rw4,49 a4,11= rw4,48+rw4,49
50
()
Загальний запас деревини
rw5,50 a5,12= rw5,50+rw5,51-rw5,52
51
()
Лісовідновлення та створення захисних насаджень. в тому числі лісовідновні та санітарні рубки
rw5,51 a5,12= rw5,50+rw5,51-rw5,52
52
()
Загибель лісових насаджень внаслідок погодних умов. пожеж. хвороб. шкідників. засмічення
rw5,52 a5,12= rw5,50+rw5,51-rw5,52
53
()
Чисельність по видах флори
rw6,53 a6,13 = rw6,53+rw6,57
54
()
Чисельність по видах флори. занесених до національних та міжнародних охоронних документів
rw6,54 a6,13 = rw6,53+rw6,57
55
()
Чисельність по видах фауни
rw6,55 a6,13 = rw6,53+rw6,57
56
()
Чисельність по видах фауни. занесених до національних та міжнародних охоронних документів
rw6,56 a6,13 = rw6,53+rw6,57
57
()
Чисельність основних видів мисливських тварин
rw6,57 a6,13 = rw6,53+rw6,57
58
()
Глибина забруднення за категоріями забруднювачів (порівняння від максимуму по всіх регіонах)
rw7,67 a7,17 = rw7,67
59
()
Потужність засобів з переробки відходів
rw7,68 a7,18 = rw7,68
60
()
Вартість зазначених вище компонент ресурсів. в тому числі оновлених земель після переробки та видалення відходів
rw7,69 a7,19 = rw7,69
61
()
Накопичено виробничих відходів
rw7,58
62
()
Використано виробничих відходів
rw7,59
63
()
Знищено виробничих відходів
rw7,60
64
()
Накопичено небезпечних хімічних речовин
rw7,61
65
()
Використано небезпечних хімічних речовин
rw7,62
66
()
Знищено небезпечних хімічних речовин
rw7,63
67
()
Накопичено твердих побутових відходів
rw7,64
68
()
Використано твердих побутових відходів
rw7,65
69
()
Знищено твердих побутових відходів
rw7,66
70
()
земельних ресурсів
rw8,70 a8,20 = rw8,70+rw8,76
71
()
надр
rw8,71 a8,20 = rw8,70+rw8,76
72
()
лісових ресурсів
rw8,72 a8,20 = rw8,70+rw8,76
73
()
флори та фауни
rw8,73 a8,20 = rw8,70+rw8,76
74
()
зі зменшення викидів у водні ресурси
rw8,74 a8,20 = rw8,70+rw8,76
75
()
зі знешкодження та переробки відходів
rw8,75 a8,20 = rw8,70+rw8,76
76
()
зі зменшення викидів в атмосферу
rw8,76 a8,20 = rw8,70+rw8,76
77
()
Земельні ресурси
A1=(a14+ a15)/ (a11- a13)
78
()
Агрегати та індикатори категорії природних ресурсів
79
()
Корисні копалини
A2 = a2,6/3
80
()
Водні ресурси
A3= a3,7- a3,8+ a3,9- a3,10+ a3,11+ a3,12
81
()
Атмосфера
A4 = a4,11/2
82
()
Лісові ресурси
A5 = a5,12
83
()
Тваринний та рослинний світ
A6 = a6,13/5
84
()
Відходи та небезпечні хімічні речовини
A7 = (a7,14+a7,19)/6
85
()
Фінансування заходів з реновації
A8 = a8,20/7
86
()
Землі в природному стані
a1,2= rw1,2+ rw1,3+rw1,12
87
()
Землі господарювання
a1,4 = rw1,14+rw1,23
88
()
Непридатні для використання або забруднені землі
a1,5 = rw1,24+rw1,34
89
()
Заповідні землі та парки
90
()
Обсяг наявної води
a3,7 =rw3,38+rw3,39
91
()
Обсяг забраної води
a3,8 = rw3,40+rw3,41
92
()
Скинуто зворотних вод за всіма категоріями очищення
a3,9= rw3,42+rw3,43+rw3,44
93
()
Виробничі відходи
a7,14 = rw7,58-rw7,59-rw7,60
94
()
Небезпечні хімічні речовини (по сполуках та категоріях)
a7,15 = rw7,61-rw7,62-rw7,63
95
()
Тверді побутові відходи
a7,16 = rw7,64-rw7,65-rw7,66

Страницы: