Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Фізика 7 клас. Підручник за редакцією В. Г. Бар’яхтара (без розділів з $)НАЗВА
1
()
Підбиваємо підсуки до розділу 1
2
()
Завдання для самоперевірки до розділу 1
3
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 1
4
()
§ 1.Контрольні запитання
5
()
Вправа №1
6
()
§ 2. Контрольні запитання
7
()
Вправа №2
8
()
§ 2. Експериментальне завдання
9
()
Відеодослід
10
()
§ 3. Контрольні запитання
11
()
Вправа №3
12
()
§ 3. Експериментальне завдання
13
()
§ 4. Контрольні запитання
14
()
Вправа №4
15
()
§ 4. Експериментальне завдання
16
()
Лабораторна робота №1
17
()
§ 5. Контрольні запитання
18
()
§ 5. Експериментальне завдання
19
()
Вправа №5
20
()
Лабораторна робота №2
21
()
Лабораторна робота №3
22
()
автомобіль
23
()
§ 6. Контрольні запитання
24
()
Вправа №6
25
()
§ 6. Експериментальне завдання
26
()
§ 7. Контрольні запитання
27
()
§ 7. Експериментальне завдання
28
()
Вправа №7
29
()
§ 8. Експериментальне завдання
30
()
Вправа №8
31
()
§ 8. Контрольні запитання
32
()
Задача 9.1
33
()
Задача 9.2
34
()
Вправа №9
35
()
Задача 10.1
36
()
§ 10. Контрольні запитання
37
()
Вправа № 10
38
()
Задача 11.1
39
()
Вправа № 11
40
()
§ 11. Контрольні запитання
41
()
§ 11. Експериментальне завдання
42
()
Вправа № 12
43
()
§ 12. Контрольні запитання
44
()
§ 12. Експериментальне завдання
45
()
Лабораторна робота №4
46
()
Вправа № 13
47
()
§ 13. Контрольні запитання
48
()
§ 13. Експериментальне завдання
49
()
Задача 13.1
50
()
Лабораторна робота №5
51
()
Підбиваємо підсуки до розділу 2
52
()
Завдання для самоперевірки до розділу 2
53
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 2
54
()
стан спокою
55
()
дослід
56
()
§ 14. Контрольні запитання
57
()
§ 14. Експериментальне завдання
58
()
Вправа № 14
59
()
§ 15. Контрольні запитання
60
()
§ 15. Експериментальне завдання
61
()
Вправа № 15
62
()
Лабораторна робота №6
63
()
§ 16. Контрольні запитання
64
()
§ 16. Експериментальне завдання
65
()
Вправа № 16
66
()
Лабораторна робота №7
67
()
Задача 17.1
68
()
Задача 17.2
69
()
Задача 17.3
70
()
§ 17. Експериментальне завдання
71
()
Вправа № 17
72
()
двигун
73
()
§ 18. Контрольні запитання
74
()
§ 18. Експериментальне завдання
75
()
Вправа № 18
76
()
Задача. 19.1
77
()
Задача. 19.2
78
()
§ 19. Контрольні запитання
79
()
Вправа № 19
80
()
Лабораторна робота №8
81
()
гравітаційна взаємодія
82
()
§ 20. Контрольні запитання
83
()
§ 20. Експериментальне завдання
84
()
Вправа № 20
85
()
динамометр
86
()
Задача 21.1
87
()
§ 21. Контрольні запитання
88
()
Вправа № 21
89
()
Лабораторна робота №9
90
()
Завдання для самоперевірки до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина I. Сила. Види сил
91
()
§ 22. Контрольні запитання
92
()
§ 22. Експериментальне завдання
93
()
Вправа № 22
94
()
Задача 22.1
95
()
§ 23. Контрольні запитання
96
()
§ 23. Експериментальне завдання
97
()
Вправа № 23
98
()
Задача 24.1
99
()
§ 24. Контрольні запитання
100
()
Вправа № 24
101
()
§ 25. Контрольні запитання
102
()
§ 25. Експериментальне завдання
103
()
Вправа № 25
104
()
техніка
105
()
§ 26. Контрольні запитання
106
()
§ 26. Експериментальне завдання
107
()
Вправа № 26
108
()
Задача 26.1
109
()
Задача 27.1
110
()
§ 27. Контрольні запитання
111
()
§ 27. Експериментальне завдання
112
()
Вправа № 27
113
()
Задача 28.1
114
()
§ 28. Контрольні запитання
115
()
§ 28. Експериментальне завдання
116
()
Вправа № 28
117
()
Лабораторна робота № 10
118
()
Задача 29.1
119
()
Задача 29.2
120
()
§ 29. Контрольні запитання
121
()
§ 29. Експериментальне завдання
122
()
Вправа № 29
123
()
Завдання для самоперевірки до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
124
()
Підбиваємо підсумки розділу 3
125
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 3
126
()
Задача 30.1
127
()
§ 30. Контрольні запитання
128
()
§ 30. Експериментальне завдання
129
()
Вправа № 30
130
()
Задача 31.1
131
()
§ 31. Контрольні запитання
132
()
§ 31. Експериментальне завдання
133
()
Вправа № 31
134
()
висота
135
()
§ 32. Контрольні запитання
136
()
§ 32. Експериментальне завдання
137
()
Вправа № 32
138
()
Задача 33.1
139
()
Задача 33.2
140
()
§ 33. Контрольні запитання
141
()
§ 33. Експериментальне завдання
142
()
Вправа № 33
143
()
вісь
144
()
Задача 34.1
145
()
§ 34. Контрольні запитання
146
()
§ 34. Експериментальне завдання
147
()
Вправа № 34
148
()
Лабораторна робота № 11
149
()
колесо
150
()
Задача 35.1
151
()
§ 35. Контрольні запитання
152
()
Вправа № 35
153
()
Задача 36.1
154
()
§ 36. Контрольні запитання
155
()
§ 36. Експериментальне завдання
156
()
Вправа № 36
157
()
Лабораторна робота № 12
158
()
Підбиваємо підсумки розділу 4
159
()
Завдання для самоперевірки до розділу 4
160
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 4
161
()
Етапи роботи над навчальним проектом
162
()
Таблиці густин деяких речовин
163
()
звукове
164
()
механічне
165
()
теплове
166
()
світлове
167
()
блискавка
168
()
природне явище
169
()
закономірності
170
()
наука
171
()
фізична
172
()
вид
173
()
темна матерія
174
()
рідке
175
()
тверде
176
()
газоподібне
177
()
знання
178
()
географія
179
()
астрономія
180
()
небесних тіл
181
()
хмар
182
()
механічний
183
()
космічних об’єктів
184
()
засновник
185
()
основа техніки
186
()
відстань
187
()
метанол
188
()
мурашина кислота
189
()
світ
190
()
існування
191
()
проміжки
192
()
молекулярно-кінетична теорія
193
()
комбінація
194
()
назва
195
()
кількість
196
()
розмір
197
()
залізо
198
()
планетарна модель
199
()
ядро
200
()
електрон
201
()
тепловий
202
()
хаотичний
203
()
змішування
204
()
причина
205
()
мета
206
()
послідовність
207
()
серія
208
()
Галілео Галілей
209
()
Ісаак Ньютон
210
()
проведення
211
()
результат
212
()
лабораторна робота
213
()
хід
214
()
досліджуване
215
()
гіпотеза
216
()
нове знання
217
()
висновки
218
()
модель руху
219
()
ракета
220
()
Іван Іванович Пулюй
221
()
Олександр Теодорович Смакула
222
()
Лев Васильович Шубников
223
()
Микола Дмитрович Пильчиков
224
()
Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона
225
()
Інститут монокристалів
226
()
Науково-виробниче підприємство «Карат»
227
()
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
228
()
Харківський фізико-технічний інститут НАН України
229
()
Державне підприємство «Антонов»
230
()
Південмаш
231
()
об’єм
232
()
довжина
233
()
символ
234
()
пряме
235
()
непряме
236
()
межі
237
()
кратні
238
()
частинні
239
()
запис
240
()
електронний цифровий
241
()
характеристика
242
()
визначення
243
()
термометр
244
()
система СІ
245
()
об'єм
246
()
метод
247
()
товщина
248
()
необхідна
249
()
тіло відліку
250
()
координати тіла
251
()
приклад
252
()
рух автомобіля
253
()
відносність
254
()
дослідження механічного руху
255
()
відлік часу
256
()
система відліку
257
()
матеріальна точка
258
()
система координат
259
()
прямолінійний рух
260
()
криволінійний рух
261
()
модуль
262
()
одиниця переміщення
263
()
частинна
264
()
кратна
265
()
рівномірний прямолінійний рух
266
()
одиниця швидкості
267
()
графік залежності
268
()
графік шляху для тіла
269
()
графік часу
270
()
графік швидкості рівномірного руху тіла
271
()
час спостереження
272
()
час руху
273
()
середня швидкість руху
274
()
графік швидкості
275
()
опис
276
()
загальний
277
()
площа трикутника
278
()
рух планет
279
()
періодичний рух
280
()
рух точки
281
()
рух по колу
282
()
швидкість рівномірного руху
283
()
час обертання
284
()
доба
285
()
тиждень
286
()
місяць
287
()
одиниця періоду обертання
288
()
період обертання тіла
289
()
обертова частота
290
()
інтервал часу
291
()
коливання пружинного маятника
292
()
затухаючі
293
()
незатухаючі
294
()
вільні
295
()
одиниця періоду коливань
296
()
одиниця амплітуди
297
()
одиниця частоти коливань
298
()
використання
299
()
фізичний
300
()
коливальний рух
301
()
дія тіла
302
()
взаємодія тіл
303
()
умова
304
()
рух за інерцією
305
()
незмінна
306
()
опір тіла
307
()
інертність тіла
308
()
відношення
309
()
еталон
310
()
одиниця маси тіла
311
()
зважування
312
()
циліндр
313
()
гравітаційна
314
()
інертна
315
()
одиниця густини
316
()
золото
317
()
латунь
318
()
обчислення
319
()
густина речовини
320
()
людина
321
()
свинець
322
()
корок
323
()
лід
324
()
брусок
325
()
важки
326
()
одиниця маси
327
()
таблиці густини деяких речовин
328
()
перехід
329
()
однорідне
330
()
відстань між частинками
331
()
одиниця сили
332
()
рівнодійна
333
()
зрівноваження
334
()
поняття
335
()
точка прикладання сили
336
()
додавання сил
337
()
протилежний напрямок
338
()
взаємодія тіла
339
()
збільшення
340
()
значення сили
341
()
сила нормальної реакції опори
342
()
сила натягу підвісу
343
()
сила притягання
344
()
сила відштовхування
345
()
частини тіла
346
()
стискання
347
()
розтягування
348
()
жорсткість тіла
349
()
деформація тіла
350
()
видовження тіла
351
()
пружна
352
()
пластична
353
()
розтягнення
354
()
вигину
355
()
стиснення
356
()
кручення
357
()
зсуву
358
()
одиниця жорсткості
359
()
закон Гука
360
()
формула
361
()
вага тіла
362
()
сила тяжіння
363
()
весвітнє тяжіння
364
()
стан невагомості
365
()
одиниця ваги
366
()
Місяць
367
()
Сонце
368
()
взаємне притягання
369
()
гравітаційне
370
()
екватор
371
()
полюс
372
()
сила нормальної реакції опрори
373
()
міжмолекудярна взаємодія
374
()
зменшення
375
()
тертя кочення
376
()
коефіцієнт тертя ковзання
377
()
сухе
378
()
дотичне
379
()
дотик
380
()
гектопаскаль
381
()
кілопаскаль
382
()
мегапаскаль
383
()
зміна тиску
384
()
дія сили
385
()
площа поверхні
386
()
зовнішній
387
()
внутрішній
388
()
тиск газу
389
()
тиск рідини
390
()
закон Паскаля
391
()
сила тиску
392
()
створюваний тиск
393
()
додатковий тиск
394
()
температура газу
395
()
плинна
396
()
посудина
397
()
нерухома
398
()
робоча
399
()
загальна сила
400
()
удари
401
()
рух частинок
402
()
гідравлічний підйомник
403
()
залежність
404
()
вага рідини
405
()
маса рідини
406
()
об'єм рідини
407
()
однорідна
408
()
стовп рідини
409
()
нормальний атмосферний тиск
410
()
альтиметр
411
()
трубка Торічеллі
412
()
деталі
413
()
покази
414
()
позасистемна
415
()
склад
416
()
поверхня Землі
417
()
поверхня рідини
418
()
поверхня ртуті
419
()
хаотичний рух
420
()
однорідна рідина
421
()
стовпчик
422
()
водомірна трубка
423
()
тиск у посудинах
424
()
застосування
425
()
принцип дії
426
()
закон Архімеда
427
()
точка прикладання
428
()
форма тіла
429
()
поверхня тіла
430
()
густина тіла
431
()
занурення
432
()
плавання всередині рідини
433
()
спливання
434
()
риби
435
()
молюск
436
()
водяний павук
437
()
товща рідини
438
()
густина рідини
439
()
густина газу
440
()
густина води
441
()
виштовхувальна сила
442
()
густина судна
443
()
осадка
444
()
ватерлінія
445
()
водотонажність
446
()
вантажність
447
()
густина кулі
448
()
піднімальна сила
449
()
шальєри
450
()
монгольф'єри
451
()
поверхня води
452
()
морська
453
()
річкова
454
()
вага води
455
()
густина повітря
456
()
температура повітря
457
()
сила тяги
458
()
змінна
459
()
робота сили
460
()
геометричний зміст
461
()
одиниця механічної роботи
462
()
векторна
463
()
скалярна
464
()
одиниця потужності
465
()
означення
466
()
миттєва
467
()
розрахунок
468
()
виконання роботи
469
()
шкидкість руху
470
()
одиниця енергії
471
()
повна механічна енергія
472
()
властивість пружини
473
()
деформоване
474
()
сума енергій
475
()
міра зміни
476
()
кінетична енергія
477
()
закон збереження енергії
478
()
механічна енергія
479
()
внутрішня енергія
480
()
перетворення енергії
481
()
умова рівноваги важеля
482
()
правило важеля
483
()
плече важеля
484
()
плече сили
485
()
добуток сили
486
()
виграш у силі
487
()
одиниця моменту сили
488
()
сума моментів сил
489
()
рухомий блок
490
()
нерухомий блок
491
()
система блоків
492
()
ККД похилої площини
493
()
клин
494
()
гвинт
495
()
корисна робота
496
()
повна робота
497
()
ККД механізму
498
()
Володимир Іванович Вернадський
499
()
Микола Миколайович Боголюбов
500
()
Лев Давидович Ландау

Страницы:   1 2