Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Фізика 7 клас. Підручник за редакцією В. Г. Бар’яхтара (з розділами з $)НАЗВА
1
()
Підбиваємо підсуки до розділу 1
2
()
Завдання для самоперевірки до розділу 1
3
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 1
4
()
§ 1.Контрольні запитання
5
()
Вправа №1
6
()
звукове
7
()
механічне
8
()
теплове
9
()
світлове
10
()
блискавка
11
()
природне явище
12
()
закономірності
13
()
наука
14
()
фізична
15
()
вид
16
()
темна матерія
17
()
рідке
18
()
тверде
19
()
газоподібне
20
()
знання
21
()
географія
22
()
астрономія
23
()
небесних тіл
24
()
хмар
25
()
механічний
26
()
космічних об’єктів
27
()
засновник
28
()
основа техніки
29
()
§ 2. Контрольні запитання
30
()
Вправа №2
31
()
§ 2. Експериментальне завдання
32
()
Відеодослід
33
()
метанол
34
()
мурашина кислота
35
()
світ
36
()
відстань
37
()
існування
38
()
проміжки
39
()
молекулярно-кінетична теорія
40
()
комбінація
41
()
назва
42
()
кількість
43
()
розмір
44
()
залізо
45
()
планетарна модель
46
()
ядро
47
()
електрон
48
()
тепловий
49
()
хаотичний
50
()
змішування
51
()
причина
52
()
дослід
53
()
§ 3. Контрольні запитання
54
()
Етапи роботи над навчальним проектом
55
()
Таблиці густин деяких речовин
56
()
Вправа №3
57
()
§ 3. Експериментальне завдання
58
()
мета
59
()
послідовність
60
()
серія
61
()
Галілео Галілей
62
()
Ісаак Ньютон
63
()
проведення
64
()
результат
65
()
лабораторна робота
66
()
хід
67
()
досліджуване
68
()
гіпотеза
69
()
нове знання
70
()
висновки
71
()
модель руху
72
()
ракета
73
()
Іван Іванович Пулюй
74
()
Олександр Теодорович Смакула
75
()
Лев Васильович Шубников
76
()
Микола Дмитрович Пильчиков
77
()
Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона
78
()
Інститут монокристалів
79
()
Науково-виробниче підприємство «Карат»
80
()
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
81
()
Харківський фізико-технічний інститут НАН України
82
()
Державне підприємство «Антонов»
83
()
Південмаш
84
()
§ 4. Контрольні запитання
85
()
Вправа №4
86
()
§ 4. Експериментальне завдання
87
()
Лабораторна робота №1
88
()
об’єм
89
()
довжина
90
()
символ
91
()
пряме
92
()
непряме
93
()
межі
94
()
кратні
95
()
частинні
96
()
запис
97
()
електронний цифровий
98
()
характеристика
99
()
визначення
100
()
термометр
101
()
система СІ
102
()
об'єм
103
()
§ 5. Контрольні запитання
104
()
§ 5. Експериментальне завдання
105
()
Вправа №5
106
()
Лабораторна робота №2
107
()
Лабораторна робота №3
108
()
метод
109
()
товщина
110
()
необхідна
111
()
Підбиваємо підсуки до розділу 2
112
()
Завдання для самоперевірки до розділу 2
113
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 2
114
()
автомобіль
115
()
§ 6. Контрольні запитання
116
()
Вправа №6
117
()
§ 6. Експериментальне завдання
118
()
тіло відліку
119
()
координати тіла
120
()
приклад
121
()
рух автомобіля
122
()
відносність
123
()
дослідження механічного руху
124
()
відлік часу
125
()
система відліку
126
()
матеріальна точка
127
()
система координат
128
()
§ 7. Контрольні запитання
129
()
§ 7. Експериментальне завдання
130
()
Вправа №7
131
()
прямолінійний рух
132
()
криволінійний рух
133
()
модуль
134
()
одиниця переміщення
135
()
частинна
136
()
кратна
137
()
§ 8. Експериментальне завдання
138
()
Вправа №8
139
()
§ 8. Контрольні запитання
140
()
рівномірний прямолінійний рух
141
()
одиниця швидкості
142
()
Задача 9.1
143
()
Задача 9.2
144
()
Вправа №9
145
()
Задача 10.1
146
()
§ 10. Контрольні запитання
147
()
Вправа № 10
148
()
графік залежності
149
()
графік шляху для тіла
150
()
графік часу
151
()
графік швидкості рівномірного руху тіла
152
()
час спостереження
153
()
Задача 11.1
154
()
Вправа № 11
155
()
§ 11. Контрольні запитання
156
()
§ 11. Експериментальне завдання
157
()
час руху
158
()
середня швидкість руху
159
()
графік швидкості
160
()
опис
161
()
загальний
162
()
площа трикутника
163
()
Вправа № 12
164
()
§ 12. Контрольні запитання
165
()
§ 12. Експериментальне завдання
166
()
Лабораторна робота №4
167
()
рух планет
168
()
періодичний рух
169
()
рух точки
170
()
рух по колу
171
()
швидкість рівномірного руху
172
()
час обертання
173
()
доба
174
()
тиждень
175
()
місяць
176
()
одиниця періоду обертання
177
()
період обертання тіла
178
()
обертова частота
179
()
інтервал часу
180
()
Вправа № 13
181
()
§ 13. Контрольні запитання
182
()
§ 13. Експериментальне завдання
183
()
Задача 13.1
184
()
Лабораторна робота №5
185
()
коливання пружинного маятника
186
()
затухаючі
187
()
незатухаючі
188
()
вільні
189
()
одиниця періоду коливань
190
()
одиниця амплітуди
191
()
одиниця частоти коливань
192
()
використання
193
()
фізичний
194
()
коливальний рух
195
()
Підбиваємо підсумки розділу 3
196
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 3
197
()
Завдання для самоперевірки до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина I. Сила. Види сил
198
()
стан спокою
199
()
§ 14. Контрольні запитання
200
()
§ 14. Експериментальне завдання
201
()
Вправа № 14
202
()
дія тіла
203
()
взаємодія тіл
204
()
умова
205
()
рух за інерцією
206
()
незмінна
207
()
§ 15. Контрольні запитання
208
()
§ 15. Експериментальне завдання
209
()
Вправа № 15
210
()
Лабораторна робота №6
211
()
опір тіла
212
()
інертність тіла
213
()
гравітаційна взаємодія
214
()
еталон
215
()
відношення
216
()
одиниця маси тіла
217
()
зважування
218
()
циліндр
219
()
гравітаційна
220
()
інертна
221
()
§ 16. Контрольні запитання
222
()
§ 16. Експериментальне завдання
223
()
Вправа № 16
224
()
Лабораторна робота №7
225
()
одиниця густини
226
()
золото
227
()
латунь
228
()
обчислення
229
()
густина речовини
230
()
людина
231
()
свинець
232
()
корок
233
()
лід
234
()
брусок
235
()
важки
236
()
одиниця маси
237
()
таблиці густини деяких речовин
238
()
перехід
239
()
однорідне
240
()
відстань між частинками
241
()
Задача 17.1
242
()
Задача 17.2
243
()
Задача 17.3
244
()
§ 17. Експериментальне завдання
245
()
Вправа № 17
246
()
двигун
247
()
§ 18. Контрольні запитання
248
()
§ 18. Експериментальне завдання
249
()
Вправа № 18
250
()
одиниця сили
251
()
рівнодійна
252
()
зрівноваження
253
()
поняття
254
()
точка прикладання сили
255
()
додавання сил
256
()
протилежний напрямок
257
()
взаємодія тіла
258
()
збільшення
259
()
значення сили
260
()
Задача. 19.1
261
()
Задача. 19.2
262
()
§ 19. Контрольні запитання
263
()
Вправа № 19
264
()
Лабораторна робота №8
265
()
сила нормальної реакції опори
266
()
сила натягу підвісу
267
()
сила притягання
268
()
сила відштовхування
269
()
динамометр
270
()
частини тіла
271
()
стискання
272
()
розтягування
273
()
жорсткість тіла
274
()
деформація тіла
275
()
видовження тіла
276
()
пружна
277
()
пластична
278
()
розтягнення
279
()
вигину
280
()
стиснення
281
()
кручення
282
()
зсуву
283
()
одиниця жорсткості
284
()
закон Гука
285
()
формула
286
()
§ 20. Контрольні запитання
287
()
§ 20. Експериментальне завдання
288
()
Вправа № 20
289
()
вага тіла
290
()
сила тяжіння
291
()
весвітнє тяжіння
292
()
стан невагомості
293
()
одиниця ваги
294
()
Місяць
295
()
Сонце
296
()
взаємне притягання
297
()
гравітаційне
298
()
екватор
299
()
полюс
300
()
Задача 21.1
301
()
§ 21. Контрольні запитання
302
()
Вправа № 21
303
()
Лабораторна робота №9
304
()
сила нормальної реакції опрори
305
()
міжмолекудярна взаємодія
306
()
зменшення
307
()
тертя кочення
308
()
коефіцієнт тертя ковзання
309
()
сухе
310
()
дотичне
311
()
дотик
312
()
Завдання для самоперевірки до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
313
()
§ 22. Контрольні запитання
314
()
§ 22. Експериментальне завдання
315
()
Вправа № 22
316
()
Задача 22.1
317
()
гектопаскаль
318
()
кілопаскаль
319
()
мегапаскаль
320
()
зміна тиску
321
()
дія сили
322
()
площа поверхні
323
()
§ 23. Контрольні запитання
324
()
§ 23. Експериментальне завдання
325
()
Вправа № 23
326
()
зовнішній
327
()
внутрішній
328
()
тиск газу
329
()
тиск рідини
330
()
закон Паскаля
331
()
сила тиску
332
()
створюваний тиск
333
()
додатковий тиск
334
()
температура газу
335
()
плинна
336
()
посудина
337
()
нерухома
338
()
робоча
339
()
загальна сила
340
()
удари
341
()
рух частинок
342
()
гідравлічний підйомник
343
()
Задача 24.1
344
()
§ 24. Контрольні запитання
345
()
Вправа № 24
346
()
залежність
347
()
вага рідини
348
()
маса рідини
349
()
об'єм рідини
350
()
однорідна
351
()
стовп рідини
352
()
§ 25. Контрольні запитання
353
()
§ 25. Експериментальне завдання
354
()
Вправа № 25
355
()
нормальний атмосферний тиск
356
()
альтиметр
357
()
трубка Торічеллі
358
()
деталі
359
()
покази
360
()
позасистемна
361
()
склад
362
()
поверхня Землі
363
()
поверхня рідини
364
()
поверхня ртуті
365
()
хаотичний рух
366
()
техніка
367
()
§ 26. Контрольні запитання
368
()
§ 26. Експериментальне завдання
369
()
Вправа № 26
370
()
Задача 26.1
371
()
однорідна рідина
372
()
стовпчик
373
()
водомірна трубка
374
()
тиск у посудинах
375
()
застосування
376
()
принцип дії
377
()
Задача 27.1
378
()
§ 27. Контрольні запитання
379
()
§ 27. Експериментальне завдання
380
()
Вправа № 27
381
()
закон Архімеда
382
()
точка прикладання
383
()
форма тіла
384
()
поверхня тіла
385
()
Задача 28.1
386
()
§ 28. Контрольні запитання
387
()
§ 28. Експериментальне завдання
388
()
Вправа № 28
389
()
Лабораторна робота № 10
390
()
густина тіла
391
()
занурення
392
()
плавання всередині рідини
393
()
спливання
394
()
риби
395
()
молюск
396
()
водяний павук
397
()
товща рідини
398
()
густина рідини
399
()
густина газу
400
()
густина води
401
()
виштовхувальна сила
402
()
Задача 29.1
403
()
Задача 29.2
404
()
§ 29. Контрольні запитання
405
()
§ 29. Експериментальне завдання
406
()
Вправа № 29
407
()
густина судна
408
()
осадка
409
()
ватерлінія
410
()
водотонажність
411
()
вантажність
412
()
густина кулі
413
()
піднімальна сила
414
()
шальєри
415
()
монгольф'єри
416
()
висота
417
()
поверхня води
418
()
морська
419
()
річкова
420
()
вага води
421
()
густина повітря
422
()
температура повітря
423
()
Підбиваємо підсумки розділу 4
424
()
Завдання для самоперевірки до розділу 4
425
()
Теми рефератів та досліджень до розділу 4
426
()
Задача 30.1
427
()
§ 30. Контрольні запитання
428
()
§ 30. Експериментальне завдання
429
()
Вправа № 30
430
()
сила тяги
431
()
змінна
432
()
робота сили
433
()
геометричний зміст
434
()
одиниця механічної роботи
435
()
векторна
436
()
скалярна
437
()
Задача 31.1
438
()
§ 31. Контрольні запитання
439
()
§ 31. Експериментальне завдання
440
()
Вправа № 31
441
()
одиниця потужності
442
()
означення
443
()
миттєва
444
()
розрахунок
445
()
виконання роботи
446
()
шкидкість руху
447
()
§ 32. Контрольні запитання
448
()
§ 32. Експериментальне завдання
449
()
Вправа № 32
450
()
одиниця енергії
451
()
повна механічна енергія
452
()
властивість пружини
453
()
деформоване
454
()
сума енергій
455
()
міра зміни
456
()
Задача 33.1
457
()
Задача 33.2
458
()
§ 33. Контрольні запитання
459
()
§ 33. Експериментальне завдання
460
()
Вправа № 33
461
()
кінетична енергія
462
()
закон збереження енергії
463
()
механічна енергія
464
()
внутрішня енергія
465
()
перетворення енергії
466
()
вісь
467
()
Задача 34.1
468
()
§ 34. Контрольні запитання
469
()
§ 34. Експериментальне завдання
470
()
Вправа № 34
471
()
Лабораторна робота № 11
472
()
умова рівноваги важеля
473
()
правило важеля
474
()
плече важеля
475
()
плече сили
476
()
добуток сили
477
()
виграш у силі
478
()
одиниця моменту сили
479
()
сума моментів сил
480
()
колесо
481
()
Задача 35.1
482
()
§ 35. Контрольні запитання
483
()
Вправа № 35
484
()
рухомий блок
485
()
нерухомий блок
486
()
система блоків
487
()
Задача 36.1
488
()
§ 36. Контрольні запитання
489
()
§ 36. Експериментальне завдання
490
()
Вправа № 36
491
()
Лабораторна робота № 12
492
()
ККД похилої площини
493
()
клин
494
()
гвинт
495
()
корисна робота
496
()
повна робота
497
()
ККД механізму
498
()
Володимир Іванович Вернадський
499
()
Микола Миколайович Боголюбов
500
()
Лев Давидович Ландау

Страницы:   1 2