Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

testedemoНАЗВА
1
()
фізика як наука
2
()
методи наукового пізнання
3
()
енергетика
4
()
фізичні величини
5
()
міжнародна система вимірювань
6
()
маса
7
()
Архімед
8
()
деформація
9
()
плавання
10
()
траєкторія
11
()
момент
12
()
рідина
13
()
газ
14
()
густина
15
()
швидкість
16
()
властивості
17
()
будова
18
()
шкала
19
()
відлік
20
()
час
21
()
умови
22
()
ядро
23
()
електрони
24
()
період
25
()
амплітуда
26
()
коефіцієнт
27
()
пружність
28
()
матеріал
29
()
температура
30
()
спостереження
31
()
інерція
32
()
тяжіння
33
()
вага
34
()
невагомість
35
()
рівновага
36
()
модель
37
()
потужність
38
()
спідометр
39
()
динамометр
40
()
барометр
41
()
корисна дія
42
()
техніка
43
()
засоби вимірювання
44
()
навчальні проекти
45
()
пізнання природи
46
()
фізика як фундаментальна наука про природу
47
()
обертальний рух в природі
48
()
коливальні процеси в живій природі
49
()
тертя в природі
50
()
природа електричного струму
51
()
магнітні взаємодії у природі
52
()
електромагнітні хвилі в природі
53
()
природа радіоактивних випромінювань
54
()
фундаментальні взаємодії в природі
55
()
природа світла
56
()
фізичні явища
57
()
механічні явища
58
()
спостереження фізичних явищ довкілля
59
()
явище інерції
60
()
теплові явища
61
()
електричні явища
62
()
магнітні явища
63
()
явище електромагнітної індукції
64
()
світлові явища
65
()
ядерні явища
66
()
застосування фізичних явищ у техніці
67
()
механічна енергія
68
()
внутрішня енергія
69
()
електрична енергія
70
()
кінетична енергія
71
()
потенціальна енергія
72
()
енергія Сонця
73
()
закон збереження й перетворення енергії
74
()
перетворення механічної енергії
75
()
закон Гука
76
()
закон Паскаля
77
()
закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах
78
()
будова речовини
79
()
закон Архімеда
80
()
густина речовини
81
()
основні положення атомно-молекулярного вчення про будова речовини
82
()
визначення густини речовини
83
()
моделі молекул
84
()
дифузія в побуті
85
()
відносність руху
86
()
коливальні процеси
87
()
фізичне тіло
88
()
властивості тіл
89
()
інертність тіла
90
()
маса тіла
91
()
вимірювання маси тіл
92
()
вага тіла
93
()
тиск твердих тіл на поверхню
94
()
деформація тіл
95
()
плавання тіл
96
()
повітроплавання
97
()
судноплавання
98
()
умови рівноваги тіл
99
()
вимірювання розмірів малих тіл
100
()
вимірювання об’єму твердих тіл
101
()
визначення періоду обертання тіла
102
()
визначення густини твердих тіл
103
()
дослідження пружних властивостей тіл
104
()
взаємодія
105
()
взаємодія тіл
106
()
рівновага тіл
107
()
тіло відліку
108
()
система відліку
109
()
міжнародна система одиниць фізичних величин
110
()
різні види руху
111
()
механічний рух
112
()
шлях
113
()
переміщення
114
()
прямолінійний рівномірний рух
115
()
швидкість руху
116
()
порівняння швидкостей рухів тварин_ техніки тощо
117
()
графіки руху
118
()
прямолінійний нерівномірний рух
119
()
середня швидкість нерівномірного руху
120
()
рівномірний рух матеріальної точки по колу
121
()
прояви та вимірювання сил тертя
122
()
визначення коефіцієнта тертя ковзання
123
()
способи зменшення й збільшення сили тертя
124
()
тертя в техніці
125
()
момент сили
126
()
коефіцієнт тертя ковзання
127
()
сила пружності
128
()
сила тяжіння
129
()
сила тертя
130
()
сила тиску
131
()
виштовхувальна сила в рідинах і газах
132
()
додавання сил
133
()
вимірювання сил
134
()
залежність тиску від значення сили
135
()
дія архімедової сили в рідинах і газах
136
()
умови рівноваги важеля
137
()
атмосферний тиск
138
()
залежність тиску від значення сили та площ
139
()
тиск рідини на дно і стінки посудини
140
()
зміна тиску в рідині з глибиною
141
()
фізичні дослідження
142
()
дослідження коливань нитяного маятника
143
()
дослід Торрічеллі
144
()
етапи пізнавальної діяльності
145
()
початкові відомості про будову атома
146
()
амплітуда коливань
147
()
період коливань
148
()
частота коливань
149
()
вимірювальні прилади
150
()
коефіцієнт корисної дії механізмів
151
()
визначення ціни поділки шкали приладу
152
()
міри та вимірювальні прилади
153
()
біомеханіка людини
154
()
основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини
155
()
матерія
156
()
манометр
157
()
сполучені посудини
158
()
похила площина
159
()
ФІЗИКА 7 клас
160
()
природа
161
()
явище
162
()
енергія
163
()
фізичний закон
164
()
речовина
165
()
молекули
166
()
дифузія
167
()
відносність
168
()
процеси
169
()
тіло
170
()
система
171
()
рух
172
()
тертя
173
()
сила
174
()
важіль
175
()
тиск
176
()
дослідження
177
()
дослід
178
()
атом
179
()
коливання
180
()
механізм
181
()
прилад
182
()
біомеханіка
183
()
тиск рідин і газів
184
()
прості механізми
185
()
матеріальна точка

Страницы: