Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Визначення хімічного показника

Визначуваний параметр

Відео

Визначення властивості

Галузь науки

Готові розчини

Необхідне обладнання

Посилання на сайт "МанЛаб

Підгалузь науки

Реактиви для приготування розчинів

Реактиви для приготування стандартних розчинів

Розхідні матеріали

Тип

Хімічний посуд

Підбір методикНАЗВА Посилання на сайт "МанЛаб
Галузь науки
Підгалузь науки
Тип
Визначуваний параметр
Визначення хімічного показника
Хімічний посуд
Реактиви для приготування стандартних розчинів
Реактиви для приготування розчинів
Готові розчини
Необхідне обладнання
Розхідні матеріали
Відео
Визначення властивості
1
()
Фізика
2
()
Біологія
3
()
Інженерні науки
4
()
Астрономія
5
()
Нанотехнології
Нанотехнології
6
()
Запах. смак. прозорість
Запах, смак, прозорість Хімія Аналіз якості води Органолептичне дослідження Запах Смак
Прозорість
Мірний циліндр на 100 мл
Колба конічна 250 мл
Пластикова пробка
7
()
Кольоровість та мутність
Кольоровість та мутність Хімія Аналіз якості води Органолептичне дослідження Кольоровість Мутність Пробірка 10 мл Калій дихромат
Кобальт сульфат
Сульфатна кислота (к)
8
()
Визначення сульфатів
Кольоровість та мутність Хімія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Вміст сульфатів (SO4^-) Піпетка 10 мл
Піпетка 25 мл
Воронка скляна
Бюретка 25 мл
Цинк
Магній сульфат
Хлоридна кислота
Барій хлорид
Трилон Б
Еріохром чорний
Магній хлорид
Амоній хлорид
Аміак
Хлоридна кислота (к)
Барій хлорид, 0,05 н
Магній хлорид, 0,05 н
Трилон Б, 0,05 н
Аміачний буферний розчин
Аміак, 9н
Електроплитка
Водяна баня
Фільтр беззольний "Синяя лента
9
()
Визначення аміаку та іонів амонію
Визначення аміаку та іонів амонію Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст іонів амонію (NH4^-) Вміст йонів аміаку (NH3) Піпетка 1 мл
Піпетка 2 мл
Піпетка 5 мл
Піпетка 10 мл
Піпетка 25 мл
Колба конічна 500 мл
*Воронка скляна 100 мм
/Стаканчик мірний 100 мл
/Стаканчик мірний 50 мл
Амоній хлорид Натрій сульфат
Алюміній гідроксид
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)
Реактив Неслера
Натрій сульфат
Реактив Неслера
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль), 50%
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
*Фільтр беззольний "Синяя лента
10
()
Визначення жорсткості води
Визначення жорсткості води Хімія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Жорскість Бюретка 25 мл
Піпетка 10 мл
Піпетка 25 мл
*Воронка скляна 36 мм
Воронка скляна 100 мм
/Колба конічна 250 мл
/Колба конічна 100 мл
/Стаканчик мірний 100 мл
Амоній хлорид
Аміак
Трилон Б
Еріохром чорний
/Розчин еріохрому чорного
Еріохром чорний
Розчин трилону Б, 0,05 н
Амонійний буферний розчин, pH=10
Фільтр беззольний "Синяя лента
11
()
Визначення кислотності води
Визначення кислотності води Хімія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Кислотність Бюретка 25 мл
/Піпетка Мора 50 мл
/Піпетка Мора 25 мл
/Конічна колба 250 мл
/Стаканчик мірний 150 мл
/Стаканчик мірний 200 мл
Фенолфталеїн
Натрій гідроксид
Фенолфталеїн
Натрій гідроксид, 0,1 н
12
()
Визначення лужності води
Визначення кислотності води Хімія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Лужність Бюретка 25 мл
/Піпетка Мора 50 мл
/Піпетка Мора 25 мл
/Конічна колба 250 мл
/Стаканчик мірний 150 мл
/Стаканчик мірний 200 мл
Хлоридна кислота (к)
Метиловий оранжевий
Хлоридна кислота, 0,1 н
Метиловий оранжевий
13
()
Визначення алюмінію
Визначення алюмінію Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст алюмінію (Al^3+) /Стаканчик хімічний 50 мл
/Стаканчик хімічний 100 мл
Мірна колба 50 мл
Алюмоамонійні квасці
Хлоридна кислота 50%
Натрій оцтвокислий
Льодяна оцтова кислота
*Натрій гідроксид
Алюміон
Амоній сульфат
Амоній надсірчанокислий, 50%
Амоній сульфат, 50%
Алюміон
Ацетатний буферний розчин, pH=4,9
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
14
()
Визначення купруму (ІІ) у вигляді купрум (ІІ) аміакату
Визначення купруму (ІІ) у вигляді купрум (ІІ) аміакату Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст купрум (ІІ) (Cu^2+) Мірна колба 50 мл Купрум (ІІ) сульфат Аміак Аміак, 10% /Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
Побудова градуювального графіку на спектрофотометрі
1. У мірну колбу 50 мл налийте 30 млдосліджуваної води.
Хімічні рективи
Обладнання
Принцип методу купрум (ІІ) аміакату
Приготування стандартного розчину купрум (ІІ) аміакату 0,8 мг/л
Приготування стандартного розчину амікату міді 2 мг/л
Приготування стандартного розчину купрум (ІІ) аміакату 3,2 мг/л
Приготування стандартного розчину купрум (ІІ) аміакату 4,4 мг/л
Приготування стандартного розчину купрум (ІІ) аміакату 5,6 мг/л 
Зважування купрум сульфату
Розчинення купрум сульфату дистильованій воді
Перемішування та переливання розчину купрум сульфату
Додавання сульфатної кислоти у розчин купрум сульфату
Доведення до мітки
Приготування розчину купрум сульфату. Доведеня до мітки.
1. Переливання у мірну колбу проби води
2. У мірну колбу додайте по 5,0 мл розчину аміаку . 
3. Доведіть дистильованою водою до позначки, перемішайте.
Дослідження вмісту міді на спектрофотометрі
15
()
Визначення феруму (ІІІ)
Визначення заліза Хімія
Хімія
Аналіз якості води
Аналіз якості води
Фотометричне дослідження
Фотометричне дослідження
Вміст заліза (ІІІ) (Fe^3+)
Вміст марганцю (Mn^+n)
Мірна колба 50 мл
Мірна колба 50 мл
Сульфатна кислота (к)
Фероамонійні галуни
Манган сульфат
/Калій тіоціонат
/Амонію тіоціонат
Азотна кислота (к)
Натрій гідроксид
Магній сульфат
Ортофосфорна кислота
Срібло азотнокисле
/Калій тіоціонат, 10% водний
/Амоній тіоціонат, 10% водний
Азотна кислота, 50%
Натрій гідроксиду, 4% водний
Магній сульфат, 10% водний
Ортофосфорна кислота, 20% водна
Срібло азотнокисле, 1% водне
/Персульфат амонію (сух.)
/Персульфат калію (сух.)
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
Фільтр беззольний "Синяя лента Прицип методу
16
()
Визначення мангану
Визначення мангану
17
()
Визначення купруму (ІІ)
Визначення марганцю Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст купрум (ІІ) (Cu^2+) Мірна колба 50 мл Фільтр "Синяя лента
Купрум (ІІ) сульфат
Сульфатна кислота (к)
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)
Діетил карбомат
Аміак
Ортофосфорна кислота
Крохмаль
Хлоридна кислота, 50%
Натрію діетилкарбомат, 0,1% водний
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль), 50%
Срібло азотнокисле, 1% водне
Аміак, 6,25% водний
Розчин крохмалю
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
18
()
Визначення ортофосфатів
Визначення ортофосфатів Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст ортофосфатів (PO4^-3) Колба конічна 250 мл
Піпетка Мора 50 мл
Калій фосфорнокислий
Хлороформ
Хлоридна кислота (к)
Сульфатна кислота (к)
Амоній молібденовокислий
Станум (ІІ) хлорид
Кислий розчин амоній молібденово кислого (реактив І, кислий розчин)
Станум (ІІ) хлорид, 4% кислотне
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
19
()
Визначення поліфосфатів
Визначення поліфосфатів Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст поліфосфатів ((PO4^-3)n) Колба конічна 250 мл
Піпетка Мора 50 мл
Піпетка Мора 100 мл
Калій фосфорнокислий
Хлороформ
Хлоридна кислота (к)
Сульфатна кислота (к)
Амоній молібденовокилсий
Станум (ІІ) хлорид
Сульфатна кислота, 37% водна
Станум (ІІ) хлорид, 4% кислотне
Кислий розчин амонію молібденово кислого (реактив І, кислий розчин)
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
20
()
Визначення фторидів
Визначення фторидів Хімія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст фторидів (F^-) Піпетка Мора 25 мл
Піпетка 10 мл
Піпетка 5 мл
Натрій фторид Натрій гідроксид
Алізарин комплексон
Натрій оцтвокислий
Хлоридна кислота (к)
Фільтр "Синяя лента
Нітратна кислота (к)
Льодяна оцтова кислота
Алізарин комплексон, 0,0005 м
Азотнокислий лантан, 0,0005 м
Ацетатний буферний розчин, pH=4,3
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
/Колориметр
21
()
Визначення вітаміну С
Визначення вітаміну С Хімія Харчова експертиза Титриметричне дослідження Вміст вітаміну С Хімічний стакан, 150 мл
Мірна колба 100 мл
Бюретка, 25 мл
Вітамін С, аптечний Йод аптечний, 5%
Крохмаль
Йод аптечний, 1,25%
Розварнений крохмаль
22
()
Осадження білків мінеральними кислотами
Осадження білків мінеральними кислотами Хімія Біохімія Якісне Пробірка, 10 мл
Піпетка, 5 мл
Скляна паличка
Яєчний білок
Нітратна кислота, концентрована
Сірчана кислота, концентрована
Хлоридна кислота, концентрована
Яєчний білок, 1%
Нітратна кислота, концентрована
Сірчана кислота, концентрована
Хлоридна кислота, концентрована
Осадження білків
23
()
Хімія
Хімія
24
()
Методики для оцінки якості води
25
()
Аналіз якості води
Аналіз якості води
26
()
Харчова експертиза
Харчова експертиза
27
()
Біохімія
Біохімія

Страницы: