Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Девіантна поведінка_8.04.2016НАЗВА
1
()
хуліганство
2
()
бешкетування
3
()
грабежі
4
()
вандалізм
5
()
крадіжки
6
()
торгівля наркотиками
7
()
тероризм
8
()
бродяжництво
9
()
гемблінг
10
()
статеві девіації_ перверсії
11
()
проміскуїтет
12
()
проституція
13
()
суїцид
14
()
віктимна поведінка
15
()
парасуїцид
16
()
відмова від лікування
17
()
екстремальни види діяльності
18
()
релігійний фанатизм
19
()
харчова залежність
20
()
комп'ютерна залежність
21
()
хімічна залежність
22
()
надінтелектуальність
23
()
здібності
24
()
понад мотивація
25
()
талант
26
()
геніальність
27
()
погіршення якості життя
28
()
зниження критичності
29
()
спотворення сприйняття
30
()
зниження самооцінки
31
()
емоційні порушення
32
()
умови навколишнього середовища
33
()
соціальні фактори
34
()
психофізиологічні
35
()
спадково-біологічні
36
()
конституціональні
37
()
особистісні
38
()
перший-ситуативний
39
()
другий-делінквентний
40
()
третій-докримінальний
41
()
четвертий-кримінальний
42
()
п'ятий-деструктивний
43
()
гнів
44
()
ворожість
45
()
агресія
46
()
злодійство
47
()
емоційні вибухи
48
()
крайня уразливість
49
()
сум
50
()
тривога
51
()
відторгнення
52
()
істерик
53
()
невротик
54
()
моральність
55
()
працездатність
56
()
обдарованість
57
()
денормніть
58
()
субнормальність
59
()
природне середовище
60
()
ферменти
61
()
психопатії
62
()
мінімальні мозкові дисфункції
63
()
емансипація
64
()
групування
65
()
підвищений рівень тривожності
66
()
інфантилізм
67
()
акцентуації
68
()
компенсація
69
()
відмова
70
()
задоволення цікавості
71
()
самоствердження
72
()
стресова ситуація
73
()
демонстративний
74
()
педантичний
75
()
застрягающий
76
()
збудливий
77
()
гіпертимічний
78
()
дистимічний
79
()
афективно-лабільний
80
()
афективно-екзальтований
81
()
емотивний
82
()
тривожний
83
()
екстравертований
84
()
інтровертований
85
()
істероїдний
86
()
психастеничний
87
()
епілептоїдний
88
()
гіпертимний
89
()
циклоїдний
90
()
лабільний
91
()
сензитивний
92
()
шизоїдний
93
()
нестійкий
94
()
конформний
95
()
астеноневротичний
96
()
предпубертатний
97
()
пубертатний
98
()
постпубертатний
99
()
морально-етична деградація
100
()
педагогічна занедбанність
101
()
сугестивні
102
()
безвідповідальні
103
()
поверхневі
104
()
блазні
105
()
афективні
106
()
агресивні
107
()
збудливі
108
()
жорсткі
109
()
дратівливі
110
()
філософія
111
()
біологія
112
()
медицина
113
()
право
114
()
соціологія
115
()
педагогика
116
()
корекція
117
()
реабілітація
118
()
профілактика
119
()
інтервенція
120
()
психологічні детермінанти
121
()
попередження правопорушень
122
()
соціальна
123
()
Ломброзо
124
()
Кречмер
125
()
Шлапп
126
()
Джекобс
127
()
конформність
128
()
рольова поведінка
129
()
соціальна напруга
130
()
ярлики
131
()
жертва
132
()
соціальні угоди
133
()
поведінка
134
()
неонацисти
135
()
скінхеди
136
()
гопники
137
()
блокерси
138
()
львівські батяри
139
()
тітушки
140
()
злодій у законі
141
()
капо
142
()
загострені козирки
143
()
омерта
144
()
хакери
145
()
кракери
146
()
панки
147
()
байкери
148
()
падонки
149
()
сатанінсти
150
()
райтери
151
()
футбольні фанати
152
()
рокери
153
()
треш
154
()
педовки
155
()
готи
156
()
металісти
157
()
репери
158
()
рейвери
159
()
растамани
160
()
хіпі
161
()
емо
162
()
флешмоби
163
()
паркур
164
()
зацепери
165
()
дігери
166
()
сталкери
167
()
біхевіорестичний
168
()
Фрейд
169
()
Скінер
170
()
Лоренц
171
()
Бек
172
()
біологічний
173
()
психологія особистості
174
()
соціально-психологічний
175
()
соціальний
176
()
Франкл
177
()
Еріксон
178
()
Маслоу
179
()
негативна
180
()
девіантна поведінка
181
()
позитивна
182
()
критерії
183
()
детермінанти
184
()
етапи
185
()
підлітковий вік
186
()
науки
187
()
види
188
()
антисоціальна
189
()
асоціальна
190
()
аутодеструктивна
191
()
делінквентна
192
()
кримінальна
193
()
фактори
194
()
адиктивна
195
()
емоційні розлади
196
()
різновид
197
()
причини
198
()
фактори ризику
199
()
акцентуації характеру
200
()
періоди розвитку
201
()
екстерналізовані
202
()
інтерналізовані
203
()
ендогені
204
()
екзогені
205
()
супранормні
206
()
Леонгард
207
()
Личко
208
()
соціальна нерівність
209
()
несприятливе оточення
210
()
групи
211
()
педагогічна занедбаність
212
()
ретарданти
213
()
акселерати
214
()
розгальмування потягів
215
()
психологія
216
()
напрямки
217
()
концепції
218
()
біологічна
219
()
психологічна
220
()
спадковість
221
()
$1
222
()
гормони
223
()
фізична конституція
224
()
хромосоми
225
()
соціологічна
226
()
теорії
227
()
стигми
228
()
конфлікту
229
()
субкультурна
230
()
віктимна
231
()
диференціальна асоціація
232
()
протестна
233
()
відступаюча
234
()
підходи
235
()
типи
236
()
психодінамічний
237
()
еволюційний
238
()
когнітивний
239
()
потяг
240
()
стимул
241
()
біхевіористичний
242
()
деформація інстинктів
243
()
мислення
244
()
гуманістичний
245
()
логотерапія
246
()
его-психологія
247
()
самореалізація
248
()
сенс життя
249
()
особистість
250
()
задоволення потреб

Страницы: