Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Девіантна поведінка_7.04.2016НАЗВА
1
()
дезадаптація
2
()
алкоголізм
3
()
наркоманія
4
()
порушення норм
5
()
суїцид
6
()
крадіжки
7
()
тероризм
8
()
надінтелектуальність
9
()
здібності
10
()
понад мотивація
11
()
талант
12
()
геніальність
13
()
погіршення якості життя
14
()
зниження критичності
15
()
спотворення сприйняття
16
()
зниження самооцінки
17
()
емоційні порушення
18
()
умови навколишнього середовища
19
()
соціальні фактори
20
()
психофізиологічні
21
()
спадково-біологічні
22
()
конституціональні
23
()
особистісні
24
()
перший-ситуативний
25
()
другий-делінквентний
26
()
третій-докримінальний
27
()
четвертий-кримінальний
28
()
п'ятий-деструктивний
29
()
гнів
30
()
ворожість
31
()
агресія
32
()
злодійство
33
()
емоційні вибухи
34
()
крайня уразливість
35
()
сум
36
()
тривога
37
()
відторгнення
38
()
істерик
39
()
невротик
40
()
моральність
41
()
працездатність
42
()
обдарованість
43
()
денормніть
44
()
субнормальність
45
()
природне середовище
46
()
ферменти
47
()
психопатії
48
()
мінімальні мозкові дисфункції
49
()
емансипація
50
()
групування
51
()
підвищений рівень тривожності
52
()
інфантилізм
53
()
акцентуації
54
()
компенсація
55
()
відмова
56
()
задоволення цікавості
57
()
самоствердження
58
()
стресова ситуація
59
()
А.Є. Личко
60
()
демонстративний
61
()
педантичний
62
()
застрягающий
63
()
збудливий
64
()
гіпертимічний
65
()
дистимічний
66
()
афективно-лабільний
67
()
афективно-екзальтований
68
()
емотивний
69
()
тривожний
70
()
екстравертований
71
()
інтровертований
72
()
істероїдний
73
()
психастеничний
74
()
епілептоїдний
75
()
гіпертимний
76
()
циклоїдний
77
()
лабільний
78
()
сензитивний
79
()
шизоїдний
80
()
нестійкий
81
()
конформний
82
()
астеноневротичний
83
()
предпубертатний
84
()
пубертатний
85
()
постпубертатний
86
()
соціальна нерівність
87
()
несприятливе оточення
88
()
морально-етична деградація
89
()
сугестивні
90
()
безвідповідальні
91
()
поверхневі
92
()
блазні
93
()
афективні
94
()
агресивні
95
()
збудливі
96
()
жорсткі
97
()
дратівливі
98
()
філософія
99
()
біологія
100
()
медицина
101
()
право
102
()
соціологія
103
()
педагогика
104
()
корекція
105
()
реабілітація
106
()
профілактика
107
()
інтервенція
108
()
психологічні детермінанти
109
()
попередження правопорушень
110
()
соціальна
111
()
Ломброзо
112
()
Кречмер
113
()
Шлапп
114
()
Джекобс
115
()
конформність
116
()
рольова поведінка
117
()
соціальна напруга
118
()
ярлики
119
()
жертва
120
()
соціальні угоди
121
()
поведінка
122
()
неонацисти
123
()
скінхеди
124
()
гопники
125
()
блокерси
126
()
львівські батяри
127
()
тітушки
128
()
злодій у законі
129
()
капо
130
()
загострені козирки
131
()
омерта
132
()
хакери
133
()
кракери
134
()
панки
135
()
байкери
136
()
падонки
137
()
сатанінсти
138
()
райтери
139
()
футбольні фанати
140
()
рокери
141
()
треш
142
()
педовки
143
()
готи
144
()
металісти
145
()
репери
146
()
рейвери
147
()
растамани
148
()
хіпі
149
()
емо
150
()
флешмоби
151
()
паркур
152
()
зацепери
153
()
дігери
154
()
сталкери
155
()
біхевіорестичний
156
()
Фрейд
157
()
Скінер
158
()
Лоренц
159
()
Бек
160
()
біологічний
161
()
психологія особистості
162
()
соціально-психологічний
163
()
соціальний
164
()
Франкл
165
()
Еріксон
166
()
Маслоу
167
()
негативна
168
()
девіантна поведінка
169
()
позитивна
170
()
критерії
171
()
детермінанти
172
()
етапи
173
()
підлітковий вік
174
()
термін 6 місяців
175
()
супранормні
176
()
К. Леонгард
177
()
А.Е. Личко
178
()
педагогічна занедбаність
179
()
групи
180
()
науки
181
()
психологія
182
()
соціологічна
183
()
потяг
184
()
біхевіористичний
185
()
стимул
186
()
деформація інстинктів
187
()
мислення
188
()
гуманістичний
189
()
сенс життя
190
()
особистість
191
()
задоволення потреб
192
()
емоційні розлади
193
()
психодінамічний
194
()
еволюційний
195
()
когнітивний
196
()
логотерапія
197
()
его-психологія
198
()
самореалізація
199
()
девіації
200
()
біологічна
201
()
теорії
202
()
субкультурна
203
()
психологічна
204
()
$1
205
()
причини
206
()
фактори ризику
207
()
акцентуації характеру
208
()
періоди розвитку
209
()
екстерналізовані
210
()
$2
211
()
інтерналізовані
212
()
ендогені
213
()
$3
214
()
екзогені
215
()
спадковість
216
()
$4
217
()
гормони
218
()
ретарданти
219
()
$5
220
()
акселерати
221
()
розгальмування потягів
222
()
напрямки
223
()
$6
224
()
концепції
225
()
$7
226
()
фізична конституція
227
()
$8
228
()
хромосоми
229
()
фактори
230
()
$9
231
()
стигми
232
()
$10
233
()
конфлікту
234
()
віктимна
235
()
диференціальна асоціація
236
()
кримінальна
237
()
$11
238
()
протестна
239
()
відступаюча
240
()
підходи
241
()
$12
242
()
типи
243
()
$13
244
()
$14

Страницы: