Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Девіантна поведінкаНАЗВА
1
()
адаптація
2
()
психопатії
3
()
Братусь
4
()
Гіппократ. Р. Ісаков. А. Лічко. К. Леонгард. К. Лоренц. В. Менделевич. Т. Мозгова. О. Селецький. У. Пірс. Дж. Харісон. У. Шелдон
5
()
В. Афанасьєв. С. Бородуліна. І. Булах. О. Власова.Я. Гілінський. Г. Беккер. Е. Дюркгейм. І. Кон. Р. Мертон Е. Лемерт. Т. Парсонс. Н. Дж. Смелзер
6
()
І. Башкатов. С. Бєлічева. В. Баженов. І. Звєрєва. О. Змановська. Ю. Клейберг. Т. Алєксєєнко. Б. Алмазов. В. Бочарова. І. Звєрєва. Е. Ейдеміллер. Б. Кобзар. В. Оржеховська. Т. Федорченко
7
()
Ю. Антонян. Р. Благута. В. Кормщиков. В. Кудрявцев. І. Лановенко. І. Ярмиш
8
()
О. Дробницький. І. Кант. М. Каган. А. Скрипник
9
()
фізична конституція
10
()
гормони
11
()
хромосоми
12
()
психономія. спадковість
13
()
наслідки спадковості
14
()
вплив природного середовища
15
()
порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму;
16
()
вроджені психопатії
17
()
мінімальні мозкові дисфункції
18
()
зниження життєвого рівня населення
19
()
майнове розшарування суспільства
20
()
обмеження соціально схвалених способів заробітку
21
()
безробіття
22
()
доступність алкоголю та тютюну
23
()
конфліктний та асоціальний стиль виховання
24
()
зниження морально-етичного рівня населення
25
()
поширення кримінальної субкультури
26
()
руйнування духовних цінностей
27
()
наростання неформальних об'єднань. в яких домінує культ сили
28
()
пропаганда в засобах масової інформації насильницьких та безвідповідальних стереотипів поведінки
29
()
акцентуації характеру
30
()
інфантилізм
31
()
підвищений рівень тривожності;
32
()
різноманітні реакції (емансипації. групування з друзями. відмови. компенсації. захоплення (хоббі);
33
()
задоволення почуття цікавості
34
()
потяг до самоствердження;
35
()
потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації
36
()
теорія психології особистості
37
()
теорія соціально-психологічного підхіду
38
()
соціологічна теорія
39
()
гуманістична теорія
40
()
блокерси
41
()
гопник
42
()
Львівські батяри
43
()
тітушки
44
()
злодій у законі
45
()
капо
46
()
загострені козирки
47
()
омерта
48
()
хакери
49
()
кракери
50
()
панки
51
()
байкери
52
()
падонки
53
()
сатаністи
54
()
скінхеди
55
()
райтери
56
()
футбольні фанати
57
()
треш
58
()
педовки
59
()
готи
60
()
металісти
61
()
репери
62
()
рейвери
63
()
растамани
64
()
хіпі
65
()
емо
66
()
флешмоби
67
()
паркур-ігри
68
()
зацепери
69
()
дігери
70
()
сталкери
71
()
психодінамічний
72
()
біхевіорестичний
73
()
когнітивна психологія
74
()
соціальна психологія
75
()
диференційна психологія
76
()
віктимологія
77
()
надінтелектуальність
78
()
особливі здібності
79
()
понад мотивація
80
()
талант
81
()
геніальність
82
()
тероризм
83
()
пияцтво
84
()
крадіжки
85
()
суїцид
86
()
наркоманія
87
()
ситуативний
88
()
стійкі порушення соціальних норм
89
()
делінквентна поведінка
90
()
кримінальна поведінка
91
()
деструктивна поведінка
92
()
умови навколишнього середовища
93
()
соціальні фактори
94
()
психофізіологічні. спадково-біологічні. конституціональні передумови
95
()
особистісні
96
()
профілактика
97
()
психокорекція
98
()
хуліганство
99
()
бешкетування
100
()
графіті
101
()
грабежі
102
()
торгівля наркотиками
103
()
вандалізм
104
()
бродяжництво
105
()
шкільні прогули
106
()
проміскуїтет
107
()
відмова від навчання
108
()
брехня
109
()
статеве розбещення
110
()
азартні ігри на гроші
111
()
віктимна поведінка
112
()
харчова залежність
113
()
алкоголізм
114
()
деструктивні релігійні культи
115
()
психоактивна речовина
116
()
гемблінг
117
()
ком'ютерна залежність
118
()
переїдання
119
()
голодування
120
()
діагностичний критерій
121
()
класифікація
122
()
характерні форми
123
()
способи реагування
124
()
емоційні і вольові якості типів
125
()
психічні феномени
126
()
В. Бехтерев. П. Ганнушкін. В. Дворщенко. О. Кербіков. Е. Кречмер. К. Леонгард. А. Лічко. Г. Ложкін. Р. Ушаков. Н. Пов'якель
127
()
психічні
128
()
соціальні
129
()
адаптація. самість
130
()
самореалізація
131
()
пошук сенсу життя
132
()
екзистенціальний вакуум
133
()
психологія
134
()
категорії емоційних розладів
135
()
екзогенні
136
()
ендогенні
137
()
психічно хитливі підлітки
138
()
прискорений статевий розвиток і з підвищеною афективністю
139
()
розгальмування потягів
140
()
опор
141
()
реакція протесту
142
()
вербальна агресія
143
()
криза незалежності
144
()
криза залежності
145
()
негативна (передкритична)
146
()
кульмінаційна
147
()
посткритична
148
()
предпубертатний період
149
()
пубертатний період
150
()
постпубертатний період
151
()
первинна
152
()
наука
153
()
девіантна поведінка
154
()
концепції
155
()
типи
156
()
психологічні напрямки
157
()
позитивна
158
()
негативна
159
()
етапи
160
()
детермінанти
161
()
методи
162
()
види
163
()
акцентуації
164
()
норми
165
()
девіантність в логотерапії
166
()
підлітковий вік
167
()
девіація
168
()
особистість
169
()
дослідники
170
()
біологія
171
()
медицина
172
()
соціологія
173
()
педагогіка
174
()
право
175
()
філософія
176
()
теорія біологічного підходу
177
()
Кречмер
178
()
Шелдон
179
()
Шлапп
180
()
Джекобз
181
()
Ломброзо
182
()
біологічна
183
()
соціологічна
184
()
психологічна
185
()
фактори ризику
186
()
соціально-економічні
187
()
соціально-педагогічні
188
()
соціально-культурний
189
()
субкультури
190
()
кримінальна
191
()
протестна
192
()
відступаюча
193
()
перший
194
()
другий
195
()
третій
196
()
четвертий
197
()
п'ятий
198
()
антисоціальна
199
()
асоціальна (аморальна)
200
()
аутодеструктивна (саморуйнівна)
201
()
адиктивна
202
()
делінквентна
203
()
характер
204
()
девіантності
205
()
логотерапія Франка
206
()
его-психологія
207
()
Теорія Маслоу
208
()
девіації
209
()
поведінка
210
()
педагогічна занедбаність
211
()
криза
212
()
фізіологія
213
()
групи
214
()
варіанти перебігу
215
()
фази

Страницы: