Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

VAEНАЗВА
1
()
теорії
2
()
концепції
3
()
типи
4
()
напрямки
5
()
позитивна
6
()
етапи
7
()
негативна
8
()
детермінанти
9
()
методи профілактики
10
()
методи психокорекції
11
()
види
12
()
асоціальна
13
()
аутодеструктивна
14
()
кримінальна
15
()
бешкетування
16
()
графіті
17
()
торгівля наркотиками
18
()
вандалізм
19
()
крадіжки
20
()
шкільні прогули
21
()
проміскуїтет
22
()
відмова від навчання
23
()
брехня
24
()
статеве розбещення
25
()
азартні ігри на гроші
26
()
віктимна поведінка
27
()
харчова залежність
28
()
алкоголізм
29
()
деструктивні релігійні культи
30
()
гемблінг
31
()
ком'ютерна залежність
32
()
переїдання
33
()
голодування
34
()
другий
35
()
третій
36
()
четвертий
37
()
п'ятий
38
()
ситуативний
39
()
проступки
40
()
кримінальна поведінка
41
()
деструктивна поведінка
42
()
первинна
43
()
біологія
44
()
медицина
45
()
право
46
()
соціалогія
47
()
педагогіка
48
()
психологія
49
()
Братусь
50
()
Гіппократ_ Р. Ісаков_ А. Лічко_ К. Леонгард_ К. Лоренц_ В. Менделевич_ Т. Мозгова_ О. Селецький_ У. Пірс_ Дж. Харісон_ У. Шелдон
51
()
В. Афанасьєв_ С. Бородуліна_ І. Булах_ О. Власова _Я. Гілінський_ Г. Беккер_ Е. Дюркгейм_ І. Кон_ Р. Мертон Е. Лемерт_ Т. Парсонс_ Н. Дж. Смелзер
52
()
І. Башкатов_ С. Бєлічева_ В. Баженов_ І. Звєрєва_ О. Змановська_ Ю. Клейберг_Т. Алєксєєнко_ Б. Алмазов_ В. Бочарова_ І. Звєрєва_ Е. Ейдеміллер_ Б. Кобзар_ В. Оржеховська_ Т. Федорченко
53
()
Ю. Антонян_ Р. Благута_ В. Кормщиков_ В. Кудрявцев_ І. Лановенко_ І. Ярмиш
54
()
М. Алемаскін_ Б. Алмазов_ Н. Закатова_ Н. Катаєва_ І. Невський_ А. Нікітін_ Р. Овчарова
55
()
О. Антонової-Турченко_ А. Максимової_ В. Оржеховської_ О. Панченка_ Є. Пєтухова_ В. Погребняка_ В. Сухомлинського_ Д. Шахшаєва.
56
()
О. Дробницький_ І. Кант_ М. Каган_ А. Скрипник
57
()
соціалогічна
58
()
психологічна
59
()
вплив природного середовища
60
()
порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму;
61
()
вроджені психопатії;
62
()
мінімальні мозкові дисфункції
63
()
інфантилізм
64
()
підвищений рівень тривожності;
65
()
різноманітні реакції (емансипації_ групування з друзями_ відмови_ компенсації_ захоплення (хоббі);
66
()
задоволення почуття цікавості
67
()
потяг до самоствердження;
68
()
потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації.
69
()
майнове розшарування суспільства
70
()
обмеження соціально схвалених способів заробітку
71
()
безробіття
72
()
доступність алкоголю та тютюну
73
()
конфліктний та асоціальний стиль виховання
74
()
поширення кримінальної субкультури
75
()
руйнування духовних цінностей
76
()
наростання неформальних об'єднань_ в яких домінує культ сили
77
()
пропаганда в засобах масової інформації насильницьких та безвідповідальних стереотипів поведінки
78
()
теорія психології особистості;
79
()
теорія соціально-психологічного підхіду
80
()
соціологічна теорія
81
()
гуманістична теорія
82
()
біхевіорестичний напрямок
83
()
когнітивна психологія
84
()
соціальна психологія
85
()
диференційна психологія
86
()
віктимологія
87
()
протестна
88
()
відступаюча
89
()
гопник
90
()
Львівські батяри
91
()
тітушки
92
()
злодій у законі
93
()
капо
94
()
загострені козирки
95
()
омерта
96
()
хакери
97
()
кракери
98
()
байкери
99
()
падонки
100
()
сатаністи
101
()
скінхеди
102
()
райтери
103
()
футбольні фанати
104
()
педовки
105
()
готи
106
()
металісти
107
()
репери
108
()
рейверир
109
()
растамани
110
()
хіпі
111
()
емо
112
()
флешмоби
113
()
паркур-ігри
114
()
зацепери
115
()
дігери
116
()
сталкери
117
()
особливі здібності
118
()
понад мотивація
119
()
талант
120
()
геніальність
121
()
пияцтво
122
()
суїцид
123
()
наркоманія
124
()
Кречмер
125
()
Шелдон
126
()
Шлапп
127
()
Джекобс
128
()
фізична конституція
129
()
фізичнна конституція
130
()
гормони
131
()
хромосоми
132
()
психономія_ спадковість
133
()
психічні
134
()
соціальні
135
()
самоактуалізація Малоу
136
()
логотерапія Франкла
137
()
адаптація_ самість
138
()
самореалізація
139
()
пошук сенсу життя
140
()
екзистенціальний вакуум
141
()
поведінка
142
()
педагогічна занедбаність
143
()
девіації
144
()
категорії емоційних рзладів
145
()
криза
146
()
ендогенні
147
()
групи
148
()
прискорений статевий розвиток і з підвищеною афективністю
149
()
розгальмування потягів
150
()
реакція протесту
151
()
вербальна агресія
152
()
три фази
153
()
криза залежності
154
()
кульмінаційну - фазу загострення протиріч
155
()
посткритичну - фазу формування нових структур_ побудови нових стосунків
156
()
фази
157
()
пубертатний період
158
()
постпубертатний період
159
()
соціальні фактори
160
()
психофізіологічні_ спадеово-біологічні_ конституціональні передумови
161
()
особистісні детермінанти
162
()
особистості
163
()
діагностичний крітерій
164
()
В. Бехтерев_ П. Ганнушкін_ В. Дворщенко_ О. Кербіков_ Е. Кречмер_ К. Леонгард_ А. Лічко_ Г. Ложкін_ Р. Ушаков_ Н. Пов’якель
165
()
риси
166
()
характерні форми девіантної поведінки
167
()
способи реагування
168
()
емоційні і вольові якості типів
169
()
класифікація
170
()
третій етап розвитку девіантної поведінки
171
()
девіантна поведінка
172
()
види девіантної поведінки
173
()
антисоціальна поведінка
174
()
делінквентна поведінка
175
()
делінквентна_ кримінальна поведінка
176
()
асоціальна ( аморальна) поведінка
177
()
аутодеструктивна (саморуйнівна) поведінка
178
()
адиктивна поведінка
179
()
етапи розвитку девіантної поведінки
180
()
перший етап розвитку девіантної поведінки
181
()
другий етап розвитку девіантної поведінки
182
()
четвертий етап розвитку девіантної поведінки
183
()
п'ятий етап розвитку девіантної поведінки
184
()
девіація
185
()
наука що вивчає девіантну поведінку
186
()
дослідники девіантної поведінки в біології
187
()
дослідники девіантної поведінки в медицине
188
()
дослідники девіантної поведінки в соціалогії
189
()
дослідники девіантної поведінки в педагогіці
190
()
дослідники девіантної поведінки в праві
191
()
дослідники профілактики девіантної поведінки
192
()
дослідники методології корекційної роботи з девіаціями
193
()
дослідники девіантної поведінки в філософії
194
()
концепції девіантної поведінки
195
()
біологічні фактори ризику девіантної поведінки
196
()
психологічні фактори ризику девіантної поведінки
197
()
соціально-економічні фактори ризику девіантної поведінки
198
()
соціально-педагогічні фактори ризику девіантної поведінки
199
()
соціально-культурний фактор ризику девіантної поведінки
200
()
типи девіантної поведінки
201
()
психологічні напрямки_ що вивчали девіантну поведінку
202
()
типи девіантних субкультур
203
()
кримінальна субкультура
204
()
протестна субкультура
205
()
відступаюча субкультура
206
()
позитивна девіантна поведінка
207
()
негативна девіантна поведінка
208
()
дослідники теорії біологічного підходу
209
()
Кречмер пов'язував девіацію з
210
()
Шелдон пов'язував девіацію з
211
()
Шлапп пов'язував девіацію з
212
()
Джекобс пов'язував девіацію з
213
()
Ломброзо пов'язував девіацію з
214
()
норми
215
()
концепції норми і девіантності
216
()
концепція норми его-психологія
217
()
концепція норми в теорії Маслоу
218
()
концепція норми в логотерапії Франкла
219
()
девіантність в логотерапії
220
()
підлітковий вік
221
()
девіації підлітковий вік
222
()
поведінка девіантних підлітків
223
()
групи поведінки девіантних підлітків
224
()
підлітковий вік _ педагогічна занедбаність
225
()
криза підліткового віку
226
()
варіанти перебігу кризи підліткового віку
227
()
фази кризи підліткового віку
228
()
фізіологія підліткового віку
229
()
фази фізіології підліткового віку
230
()
детермінанти девіантної поведінки
231
()
акцентуації
232
()
дослідники акцентуацій
233
()
характер
234
()
акцентуації характеру
235
()
акцентуації особистості

Страницы: