Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-доцільність використання сигналів-символів;однотипність їх і наступність у використанні елементів апарату орієнтування

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-інструментальність вступного звернення до читача, доцільність його

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-раціональність рубрикацій

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-наявність компонентів апарату орієнтування –змісту, вступного звернення до читача

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-наявність засобів організації різних видів діяльності і комунікації між учасниками освітнього процесу, завдань для організації групової, навчально-дослідної та проектної діяльності учнів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій:-зміст підручника сприяє формуванню патріотизму, любові і поваги до Батьківщини

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій:-зміст підручника виховує характер, сприяє розвитку особистості, створенню умов для самовизначення і соціалізації учня

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-відсутність стереотипних гендерних сценаріїв, що прив’язують жіночі образи передусім до приватної сфери

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-зображення людини загалом і загальнолюдських цінностей як через образ чоловіка, так і через образ жінки

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-відсутність тенденції прив’язувати різні форми активності або пасивність зображуваних людських образів до статі

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-відсутність сегрегації й поляризації за ознакою статі

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій:-навчає раціонального природокористування, дотримання безпечних норм життєдіяльності

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-паритетне представлення осіб обох статей – рівномірному співвідношенні жіночих і чоловічих образів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-наявність засобів мотивації, стимулювання пізнавального інтересу, розвитку інтелектуальної, зокрема творчої, діяльності учнів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-доцільність використання пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-мова текстів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-стиль текстів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-побудова й структура текстів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-доступність викладу

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-співвідношення й взаємозв’язок основного, додаткового й пояснювального текстів

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-науковість змісту

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-дидактична доцільність використання ілюстративного матеріалу

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-ефективність апарату засвоєння знань

Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-наявність елементів змісту й вимог, що призводять до перевантаження учнів

Відповідність проекту підручника навчальній програмі:-логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін

Відповідність проекту підручника навчальній програмі:-відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета

Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти:-реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника

Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти:-компетентнісна орієнтованість змісту підручника

Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти:-реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника

Відповідність проекту підручника навчальній програмі:-повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою

Конкурс посібників v.2НАЗВА Відповідність проекту підручника навчальній програмі:-повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою
Відповідність проекту підручника навчальній програмі:-відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета
Відповідність проекту підручника навчальній програмі:-логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти:-реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти:-компетентнісна орієнтованість змісту підручника
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти:-реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-побудова й структура текстів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-стиль текстів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-співвідношення й взаємозв’язок основного, додаткового й пояснювального текстів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-мова текстів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-доступність викладу
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-науковість змісту
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-наявність елементів змісту й вимог, що призводять до перевантаження учнів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам:-дидактична доцільність використання ілюстративного матеріалу
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-ефективність апарату засвоєння знань
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-доцільність використання пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-наявність засобів мотивації, стимулювання пізнавального інтересу, розвитку інтелектуальної, зокрема творчої, діяльності учнів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-наявність засобів організації різних видів діяльності і комунікації між учасниками освітнього процесу, завдань для організації групової, навчально-дослідної та проектної діяльності учнів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:-наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-наявність компонентів апарату орієнтування –змісту, вступного звернення до читача
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-раціональність рубрикацій
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-доцільність використання сигналів-символів;однотипність їх і наступність у використанні елементів апарату орієнтування
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику:-інструментальність вступного звернення до читача, доцільність його
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій:-зміст підручника сприяє формуванню патріотизму, любові і поваги до Батьківщини
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій:-зміст підручника виховує характер, сприяє розвитку особистості, створенню умов для самовизначення і соціалізації учня
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій:-навчає раціонального природокористування, дотримання безпечних норм життєдіяльності
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-паритетне представлення осіб обох статей – рівномірному співвідношенні жіночих і чоловічих образів
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-відсутність сегрегації й поляризації за ознакою статі
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-відсутність тенденції прив’язувати різні форми активності або пасивність зображуваних людських образів до статі
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-відсутність стереотипних гендерних сценаріїв, що прив’язують жіночі образи передусім до приватної сфери
Cтруктурні компоненти проекту підручника:-Відповідність гендерному підходу в освіті:-зображення людини загалом і загальнолюдських цінностей як через образ чоловіка, так і через образ жінки
1
()
Книга 1
65 50 27 79 68 67 31 80 34 81 14 79 35 85 82 61 16 59 64 20 32 98 46 34 35 40 36 52 35 57 53
2
()
Книга 2
21 48 36 60 29 54 47 12 46 1 36 69 44 42 93 86 68 65 52 84 72 66 68 1 77 8 14 42 65 83 77
3
()
Книга 3
7 79 39 58 46 60 74 96 87 46 85 67 14 83 1 96 100 28 64 92 1 27 17 46 77 100 64 48 12 91 54
4
()
Книга 4
7 79 74 80 15 43 62 51 41 53 51 32 51 27 3 93 66 36 13 16 85 1 44 19 79 38 81 81 82 44 75
5
()
Книга 5
12 12 16 97 78 71 37 89 10 41 17 65 98 3 79 18 57 71 80 26 55 7 41 71 7 11 57 97 66 68 2
6
()
Книга 6
9 90 18 37 54 73 88 73 63 78 99 96 91 16 87 17 84 49 43 38 18 89 91 68 41 50 79 1 44 51 57
7
()
Книга 7
16 12 36 35 61 68 9 61 63 71 15 16 40 8 54 48 35 96 47 32 42 5 17 70 72 39 94 87 16 44 5
8
()
Книга 8
56 50 60 88 12 65 15 38 82 47 32 48 42 78 29 67 91 95 58 13 94 56 99 45 70 90 60 54 77 28 31
9
()
Книга 9
47 6 70 73 19 73 55 8 60 4 10 89 16 54 57 9 39 73 12 15 56 59 99 35 11 66 79 44 63 10 77
10
()
Аудит книг

Страницы: