Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам

Відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета

Відповідність гендерному підходу в освіті

Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику

Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій

Компетентнісна орієнтованість змісту підручника

Логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін

Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою

Реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника

Реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника

Аудит посібниківНАЗВА Повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою
Відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета
Логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін
Реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника
Компетентнісна орієнтованість змісту підручника
Реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника
Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам
Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів
Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику
Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій
Відповідність гендерному підходу в освіті
1
()
Книга 3
86 84 90 98 62 97 58 30 49 44 56
2
()
Книга 1
44 91 65 50 32 67 91 9 72 73 76
3
()
Книга 9
19 65 30 82 91 67 4 52 74 91 51
4
()
Книга 2
76 66 76 22 33 40 4 77 79 100 51
5
()
Книга 4
28 32 41 16 89 36 99 71 66 31 79
6
()
Книга 6
64 40 30 32 14 52 17 79 71 51 77
7
()
Книга 7
50 71 64 11 83 67 51 9 2 89 66
8
()
Книга 8
35 75 77 45 94 61 30 3 17 21 43
9
()
Книга 5
98 27 68 26 5 55 49 16 9 2 50
10
()
Аудит книг

Страницы: