Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Визначуваний параметр

Відео

Галузь науки

Готові розчини

Для приготування розчинів

Необхідне обладнання

Підгалузь науки

Посилання на сайт "МанЛаб

Реактиви для визначення поправочного коефіціента

Реактиви для приготування стандартних розчинів

Розхідні матеріали

Тип

Хімічний посуд

Загальний аналіз водиНАЗВА Галузь науки
Підгалузь науки
Тип
Визначуваний параметр
Хімічний посуд
Посилання на сайт "МанЛаб
Реактиви для приготування стандартних розчинів
Для приготування розчинів
Необхідне обладнання
Реактиви для визначення поправочного коефіціента
Розхідні матеріали
Готові розчини
Відео
1
()
Запах. смак. прозорість
Екологія Аналіз якості води Органолептичне дослідження Запах
Смак
Прозорість
Мірний циліндр на 100 мл
Колба конічна 250 мл
Пластикова пробка
Запах, смак, прозорість
2
()
Кольоровість та мутність
Екологія Аналіз якості води Органолептичне дослідження Кольоровість
Мутність
Пробірка 10 мл Кольоровість та мутність Дихромат калію
Сірчанокислий кобальт
Сульфатна кислота (к)
3
()
Визначення сульфатів
Екологія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Вміст сульфатів (SO4^-) Водяна баня
Піпетка 10 мл
Піпетка 25 мл
Воронка скляна
Бюретка 25 мл
Кольоровість та мутність Соляна кислота
Хлористий барій
Трилон Б
Еріохром чорний
Хлористий магній
Хлористий амоній
Аміак 20%, водний
Електроплитка /Цинк
/Сірчанокислий магній
Фільтр беззольний "Синяя лента Соляна кислота (к)
Розчин хлористого барію, 0,05 н
Розчин хлористого магнію, 0,05 н
Трилон Б, 0,05 н
Аміачний буферний розчин
Розчин аміаку, 9 н
4
()
Визначення аміаку та іонів амонію
Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст іонів амонію (NH4^-) та аміаку (NH3) одночасно Піпетка 1 мл
Піпетка 2 мл
Піпетка 5 мл
Піпетка 10 мл
Піпетка 25 мл
Колба конічна 500 мл
*Воронка скляна 100 мм
/Стаканчик мірний 100 мл
/Стаканчик мірний 50 мл
Визначення аміаку та іонів амонію Хлористий амоній Сірчанокислий натрій
Гідроокис алюмінію
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)
Реактив Неслера
/Фотоколориметр
/Спектрофотометр
*Фільтр "Синяя лента
5
()
Визначення жорсткості води
Екологія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Жорскість Бюретка 25 мл
Піпетка 10 мл
Піпетка 25 мл
*Воронка скляна 36 мм
Воронка скляна 100 мм
/Колба конічна 250 мл
/Колба конічна 100 мл
/Стаканчик мірний 100 мл
Визначення жорсткості води Хлористий амоній
Аміак 25%, водний
Трилон Б
Еріохром чорний
Фільтр "Синяя лента /Розчин еріохрому чорного
/Еріохром чорний порошковий
Розчин трилону Б, 0,05 н
Амонійний буферний розчин
6
()
Визначення кислотності води
Екологія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Кислотність Бюретка 25 мл
/Піпетка Мора 50 мл
/Піпетка Мора 25 мл
/Конічна колба 250 мл
/Стаканчик мірний 150 мл
/Стаканчик мірний 200 мл
Визначення кислотності води Фенолфталеїн
Гідроксид натрію
Гідроксид натрію, 0,1 н
7
()
Визначення лужності води
Екологія Аналіз якості води Титриметричне дослідження Лужність Бюретка 25 мл
/Піпетка Мора 50 мл
/Піпетка Мора 25 мл
/Конічна колба 250 мл
/Стаканчик мірний 150 мл
/Стаканчик мірний 200 мл
Визначення кислотності води Соляна кислота (к)
Метиловий оранжевий
Соляна кислота, 0,1 н
8
()
Визначення алюмінію
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст алюмінію (Al^3+) /Стаканчик хімічний 50 мл
/Стаканчик хімічний 100 мл
Мірна колба 50 мл
Визначення алюмінію Алюмоамонійні квасці
Соляна кислота 1:1
Оцтовкислий натрій
Льодяна оцтова кислота
*Гідроксид натрію
Сульфат амонію
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
Надсірчанокислий амоній
Султфат амонію
Алюміон
Ацетатний буферний розчин
9
()
Визначення міді у вигляді аміакату міді
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст міді (Cu^2+) Мірна колба 50 мл Визначення міді у вигляді аміакату міді Сульфат міді /Спектрофотометр
Фотоколориметр
Аміак, водний 10% Побудова градуювального графіку на спектрофотометрі
1. У мірну колбу 50мл налийте 30 мл. досліджуваної води.
Хімічні рективи
Обладнання
Принцип методу аміакату міді
Приготування стандартного розчину аміакату міді 0,8 мг/л
Приготування стандартного розчину амікату міді 2 мг/л
Приготування стандартного розчину аміакату міді 3,2 мг/л
Приготування стандартного розчину аміакату міді 4,4 мг/л
Приготування стандартного розчину аміакату міді 5,6 мг/л 
Зважування сульфату міді
Розчинення сульфату міді у дистильованій воді
Перемішування та переливання розчину сульфату міді
Додавання сульфатної кислоти у розчин сульфату міді
Доведення до мітки
Приготування розчину сульфату міді. Доведеня до мітки.
1. Переливання у мірну колбу проби води
2. У мірну колбу додайте по 5,0 мл розчину аміаку . 
3. Доведіть дистильованою водою до позначки, перемішайте.
Дослідження вмісту міді на спектрофотометрі
10
()
Визначення заліза
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст заліза (Fe^3+) Мірна колба 50 мл Визначення алюмінію Сульфатна кислота (к)
Фероамонійні галуни
/Тіоціонат калію
/Тіоціонат амонію
Нітратна кислота (к)
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
/Тіоціонат калію, 10% водний
/Тіоціонат амонію, 10% водний
Нітратна кислота 1:1
Прицип методу
11
()
Визначення марганцю
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст марганцю (Mn^+n) Мірна колба 50 мл Визначення марганцю Сірчанокисий марганець Гідроксид натрію
Сірчанокислий магній
Ортофосфорна кислота
Азотнокисле срібло
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
Фільтр "Синяя лента Гідроксиду натрію, 4% водний
Сірчанокислий магній, 10% водний
Ортофосфорна кислота, 20% водна
Азотнокисле срібло, 1% водне
/Персульфат амонію (сух.)
/Персульфат калію (сух.)
12
()
Визначення міді
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст міді (Cu^2+) Мірна колба 50 мл Визначення марганцю Фільтр "Синяя лента
Сульфат міді
Сульфатна кислота (к)
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)
Діетил карбомат
Аміак, 25% водний
Ортофосфорна кислота
Крохмаль
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
Соляна кислота 1:1
Діетилкарбомат натрію, 0,1% водний
Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль), 1:1
Азотнокисле срібло, 1% водне
Аміак, 6,25% водний
Розчин крохмалю
13
()
Визначення ортофосфатів
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст ортофосфатів (PO4^-3) Колба конічна 250 мл
Піпетка Мора 50 мл
Визначення ортофосфатів Фосфорно кислий калій
Хлороформ
Соляна кислота (к)
Сульфатна кислота (к)
Молібденовокилсий амоній
Двухлористе олово
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
Кислий розчин молібденово кислого амонію (реактив І, кислий розчин)
Двухлористе олово, 4% кислотне
14
()
Визначення поліфосфатів
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст поліфосфатів ((PO4^-3)n) Колба конічна 250 мл
Піпетка Мора 50 мл
Піпетка Мора 100 мл
Визначення поліфосфатів Фосфорно кислий калій
Хлороформ
Соляна кислота (к)
Сульфатна кислота (к)
Молібденовокилсий амоній
Двухлористе олово
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
Сульфатна кислота, 37% водна
Двухлористе олово, 4% кислотне
Кислий розчин молібденово кислого амонію (реактив І, кислий розчин)
15
()
Визначення фторидів
Екологія Аналіз якості води Фотометричне дослідження Вміст фторидів (F^-) Піпетка Мора 25 мл
Піпетка 10 мл
Піпетка 5 мл
Визначення фторидів Фтористий натрій Гідроксид натрію
Алізарин комплексон
Оцтовкислий натрій
Соляна кислота (к)
Фільтр "Синяя лента
Нітратна кислота (к)
Льодяна оцтова кислота
/Спектрофотометр
/Фотоколориметр
Алізарин комплексон, 0,0005 м
Азотнокислий лантан, 0,0005 м
Ацетатний буферний розчин, pH=4,3
16
()
Хімічні показники
17
()
Методики для оцінки якості води
18
()
Фізичні показники

Страницы: