Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІТМ НАНУ і ДКАУ 2015 р.НАЗВА
1
()
працівник
2
()
відділ
3
()
напрям
4
()
функції
5
()
результат
6
()
П (кількість одержаних рішень про видачу патентів на винаходи. корисні моделі. промислові зразки)
7
()
звіт
8
()
вчений
9
()
нагороди
10
()
З. ч. п. (загальне число працівників)
11
()
Н. п. (кількість наукових працівників)
12
()
Д (кількість захищених докторських дисертацій)
13
()
К (кількість захищених кандидатських дисертацій)
14
()
СУ (кількість наукових статей. надрукованих в українських виданнях)
15
()
МУ (кількість монографій. виданих в Україні)
16
()
Т (кількість надрукованих тез доповідей на наукових конференціях)
17
()
Зб (кількість виданих випусків наукових журналів)
18
()
тема
19
()
модель
20
()
алгоритм
21
()
програмно-методичне забезпечення
22
()
новий спосіб
23
()
теоретичні основи
24
()
взаємодія потоку сопла
25
()
тестовий розрахунок
26
()
метод Монте-Карло
27
()
ШПО (штучні плазмові утворення)
28
()
сила Лоренца
29
()
КА (космічний апарат)
30
()
схема приладу
31
()
установка
32
()
обробка
33
()
норма міцності конструкцій стартового ракетного наземного комплексу
34
()
метод скінченних елементів
35
()
ракета-носій
36
()
профіль ободу колеса ІТМ-73-02
37
()
модель 18-7020
38
()
технічна рада Укрзалізниці
39
()
ППЕ (пристрій поглинання енергії)
40
()
креш-тест
41
()
EN 15227 (європейський стандарт)
42
()
синтез робастного спостерігача
43
()
космічна система
44
()
редукція розмірності комбінованих регуляторів
45
()
методологія оптимізації структурованих сингулярних чисел
46
()
діелектрична проникність
47
()
комп'ютерне моделювання
48
()
безвтратний діелектрик
49
()
коефіцієнт відбиття
50
()
формула Бруггемана
51
()
датчик контролю
52
()
ТЕМА III-70-11. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ НЕОДНОРІДНИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ВНАСЛІДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ.
53
()
ТЕМА ІІІ-72-11. ХВИЛЬОВА СПЕКТРОСКОПІЯ ДВОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧОВИН В ПОТОЦІ
54
()
ТЕМА ІІІ-73-11. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНИХ НЕРІВНОВАЖНИХ ХІМІЧНО-РЕАГУЮЧИХ ТЕЧІЙ ГАЗОВИХ ТА ДВОФАЗНИХ СУМІШЕЙ В СТРУМЕНЯХ ТА В ЗАДАЧАХ ВНУТРІШНЬОЇ ГАЗОВОЇ ДИНАМІКИ
55
()
ТЕМА III-74-11. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
56
()
ТЕМА ІІІ-75-11. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОСМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
57
()
ТЕМА ІІІ-77-11. РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ОДЕРЖАННЯ ТОНКОДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩ ШЛЯХОМ КАВІТАЦІЙНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ
58
()
ТЕМА ІІІ-83-13. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ ПРИ АВАРІЙНИХ ЗІТКНЕННЯХ
59
()
ТЕМА ІІІ-85-15. РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
60
()
ТЕМА ІІІ-86-15. ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОПЛАЗМОДИНАМІЧНИХ ТА ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ СТОСОВНО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ
61
()
ТЕМА V-82-13. «ГРОМ-2 – ЕФЕКТИВНІСТЬ». ОЦІНКА БОЙОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БО ОТР «ГРОМ-2» У РІЗНОМАНІТНИХ УМОВАХ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ЕТАПІ УТОЧНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БОЙОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БОЙОВОГО ОСНАЩЕННЯ (БО) ОТР «ГРОМ-2
62
()
ТЕМА V-85-13. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЕМПФУВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ (POGO) 1-ОЇ і 3-ОЇ СТУПЕНЕЙ РКП «KSLV-II»
63
()
ТЕМА V-94-14. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ НАДЗВУКОВОГО СТРУМЕНЯ З УРАХУВАННЯМ ПОДАЧІ ВОДИ В ТІЛО СТРУМЕНЯ
64
()
ТЕМА V-96-14. АНАЛІЗ ПОЗДОВЖНЬОЇ СТІЙКОСТІ РКП «МАЯК-22» В ПОЛЬОТІ
65
()
ТЕМА V-97-14. «КОРШУН-2 – ЕФЕКТИВНІСТЬ». «РОЗРОБКА МЕТОДИКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ОЦІНОК БОЙОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КР»
66
()
ТЕМА V-99-15. РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕНІТНОЇ КЕРОВАНОЇ РАКЕТИ У ПОЛЬОТІ
67
()
ТЕМА V-100-15. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЕМПФУВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ РКП «МАЯК - Т3.0» І РКП «МАЯК - Л3.0
68
()
магнітний парашут
69
()
струмені - вихлопи
70
()
плазмові утворення
71
()
тепловий потік
72
()
критична точка
73
()
затуплене тіло
74
()
тросова система
75
()
нелінійна динаміка
76
()
навколоземна орбіта
77
()
аеродинамічний момент
78
()
амперова сила
79
()
тепловий вплив
80
()
МГД-система
81
()
літальний апарат
82
()
атмосфера
83
()
міжпланетний простір
84
()
уточнення уявлень
85
()
космічне сміття
86
()
наукова
87
()
практична
88
()
пружно-дисипативний адаптер
89
()
рекомендації
90
()
аналіз
91
()
підхід
92
()
швидкість руху
93
()
ходова частина
94
()
вітчизняний візок
95
()
економіка країни
96
()
ресурс
97
()
розвиток
98
()
параметр
99
()
напружено-деформований стан
100
()
отвір
101
()
вплив підкріплень
102
()
зона деформації
103
()
зниження напружень
104
()
техніка
105
()
«Антарес»
106
()
«Циклон-3»
107
()
«Зеніт»
108
()
рідинні
109
()
концентратор напруження
110
()
отвір-люк
111
()
безаварійна експлуатація
112
()
збереження середовища
113
()
розвиток техніки
114
()
атомарний кисень
115
()
вакуум
116
()
робоча речовина
117
()
піраміда
118
()
конфігурація
119
()
аеродинамічна система
120
()
торова
121
()
надувна
122
()
конічна
123
()
сферична
124
()
розгінні ступені
125
()
орбіта
126
()
галузь застосування
127
()
використання результатів
128
()
зростання
129
()
хвилевод
130
()
геометричний розмір
131
()
коефіцієнт відбиття та передачі
132
()
діелектричні властивості
133
()
перебудова
134
()
прилади
135
()
елементи
136
()
критична швидкість
137
()
візок моделі 18-100
138
()
навантаженість вагонів
139
()
погодження
140
()
шлях удосконалення
141
()
мультидисциплінарний метод
142
()
бортове устаткування
143
()
моніторинг
144
()
резерв
145
()
збалансування засобів
146
()
іонний двигун
147
()
розподіл щільності
148
()
сферична ціль
149
()
ексцентриситет
150
()
сепаратріси
151
()
раціональне значення
152
()
розігрів
153
()
резонатор
154
()
діелектрик
155
()
розподіл Вейбулла
156
()
ентропія
157
()
формула
158
()
монотонна
159
()
немонотонна
160
()
статистична
161
()
апріорна
162
()
незалежна
163
()
залежна
164
()
стійкість
165
()
орбітальний
166
()
граничний
167
()
гальмування
168
()
зрушення з місця
169
()
по переломах поздовжнього профілю
170
()
прямолінійна
171
()
криволінійна
172
()
рейкова
173
()
знос профілю
174
()
безпека
175
()
топковий простір
176
()
ефективність
177
()
контроль параметрів
178
()
макет первинного перетворювача
179
()
обслуговування
180
()
ремонт
181
()
алгоритм оптимізації
182
()
багатомасштабне сміття
183
()
залізничний транспорт
184
()
ГТД (газотурбінний двигун)
185
()
рій часток алюмінію
186
()
перхлорат
187
()
горіння палива
188
()
автоколивальна течія
189
()
дисоціація
190
()
ресивер
191
()
макет одноканального датчика тиску
192
()
інверсно-магнетронний перетворювач
193
()
вакуумметр
194
()
плазмооптичний ефект
195
()
іонно-плазмовий пристрій
196
()
розпилення
197
()
течія газу
198
()
лобовий опір
199
()
електричне
200
()
магнітне
201
()
планарний
202
()
циліндричний
203
()
вільномолекулярний
204
()
перехідний
205
()
компресорний вінець
206
()
розробка
207
()
автоколивання
208
()
теплообмінник
209
()
машинобудування
210
()
планетарна атмосфера
211
()
дворівнева сітка
212
()
науково-методична розробка
213
()
нелінійна математична модель
214
()
насос
215
()
РРДУ
216
()
чисельне моделювання
217
()
силова взаємодія
218
()
низькочастотна динаміка
219
()
гранична умова
220
()
гібридна модель
221
()
«РРДУ – корпус РН»
222
()
газодинаміка
223
()
САЕ-система
224
()
осьове
225
()
діагональне
226
()
відцентрове
227
()
теорія коливань
228
()
ракетно-космічна галузь
229
()
забезпечення (супровід)
230
()
«Потенціал»
231
()
«Січ-2»
232
()
International Reference Ionosphere-2007
233
()
авроральний пік
234
()
локалізація збурень
235
()
космічний сегмент
236
()
катастрофічне явищ е
237
()
підсупутникова траса
238
()
КДС (керована динамічна система)
239
()
ОУ (об’єкт управління)
240
()
керованість
241
()
проектування
242
()
конкурентоспроможність
243
()
інтенсифікація
244
()
енергоустановка
245
()
термогазодинамічний процес
246
()
рішення
247
()
детонаційне спалювання
248
()
експериментальна база
249
()
шлях підвищення
250
()
відкриття шляхів
251
()
високоентальпійний потік
252
()
вектор тяги
253
()
газоструйний техпроцес
254
()
гірничодобувна промисловість
255
()
чисельний аналіз
256
()
пластинчастий елемент
257
()
проекційно-ітераційна схема
258
()
спільна зона
259
()
пластична деформація
260
()
квадратний отвір
261
()
циліндрична оболонка
262
()
хвилеутворення
263
()
круговий
264
()
еліптичний
265
()
прямокутний
266
()
фермова
267
()
рамна
268
()
несуча здатність
269
()
дефект
270
()
пошкодження
271
()
розробка рекомендацій
272
()
сплав АМг6
273
()
криогенна температура
274
()
конструкційний матеріал
275
()
радіус
276
()
довговічність
277
()
електромагнітний вплив
278
()
констант
279
()
закон повзучості
280
()
стохастична модель
281
()
показник
282
()
маса
283
()
ефект
284
()
енергоємність
285
()
ресурсозбереження
286
()
чистота
287
()
вимірювальна комірка
288
()
розмір неоднорідності
289
()
безвтратний
290
()
із втратами
291
()
мікрохвильовий перетворювач
292
()
реальний час
293
()
двокомпонентні речовини
294
()
контроль
295
()
енергетичні витрати
296
()
рівняння Навье-Стокса
297
()
число Рейнольдса
298
()
турбулентність
299
()
кут атаки
300
()
«в’язкий шар»
301
()
«вузький канал»
302
()
маршовий метод
303
()
дозвукова
304
()
надзвукова
305
()
неізобаричний
306
()
оптимізація
307
()
економія
308
()
паливо
309
()
шкідливі викиди
310
()
організація
311
()
ідентифікація
312
()
інфокомунікаційна система
313
()
техніко-економічний показник
314
()
зондування
315
()
світові тенденції
316
()
пропозиції
317
()
тверде
318
()
рідке
319
()
структурна
320
()
параметрична
321
()
інноваційний напрям
322
()
потенціал
323
()
галузь України
324
()
позаштатна ситуація
325
()
компонент
326
()
сингулярне число
327
()
сонячна космічна електростанція
328
()
алгоритм D-G-L-K
329
()
ітерація
330
()
регулятор
331
()
апроксимація Ганкеля
332
()
вагова функція
333
()
маніпулятор
334
()
кінематика
335
()
наддув
336
()
метод матеріальних точок
337
()
інтерполяція
338
()
чисельне інтегрування
339
()
динамічна розрахункова сітка
340
()
перспективна конструкція
341
()
механіка
342
()
маніпуляційна система
343
()
робоча орбіта
344
()
засмічення простору
345
()
вирішення проблеми
346
()
багатопроцесорна система
347
()
узагальнення
348
()
газова динаміка
349
()
неструктурована сітка
350
()
експериментальні дані
351
()
обсяг витрат
352
()
термін
353
()
машинний ресурс
354
()
тонкодисперсне середовище
355
()
диспергатор
356
()
фаза
357
()
гідродинамічнийпроцес
358
()
каверна
359
()
Релей-Плессет
360
()
кавітаційна бульбашка
361
()
амплітуда
362
()
ступінь дисперсності
363
()
тепловий котел
364
()
технологія
365
()
факельне спалювання
366
()
солвер
367
()
OpenFOAM
368
()
граничні умови
369
()
екстремум
370
()
адаптація
371
()
аеродинаміка
372
()
скаляризація системи цільових функцій
373
()
зваженння сум
374
()
векторна оцінка
375
()
розв’язання
376
()
розрахунок
377
()
економічність
378
()
використування
379
()
локомотив
380
()
діаграма
381
()
енергопоглинання
382
()
натурне випробування
383
()
концепція
384
()
пасивний захист
385
()
екіпаж
386
()
коробчастий блок
387
()
аварійне зіткнення
388
()
моторвагонний поїзд
389
()
перешкода
390
()
ударне навантаження
391
()
програмний модуль
392
()
СПБ (системапасивної безпеки)
393
()
електровоз
394
()
СА-3 (автозчіпний пристрій)
395
()
push-back coupler
396
()
тестовий сценарій
397
()
шестигранний
398
()
тригранний
399
()
беззазорний
400
()
пікове значення
401
()
стандарт EN 15227
402
()
креш тест
403
()
Укрзалізниця
404
()
рухомий склад
405
()
двоблокова
406
()
одноблокова
407
()
реформування
408
()
оновлення
409
()
сила взаємодії
410
()
огляд літератури
411
()
математична модель
412
()
порошкова технологія
413
()
надійність
414
()
ергатична система
415
()
відмовостійкість
416
()
вегетативна нервова система
417
()
випромінювання
418
()
бічна рама
419
()
удосконалення
420
()
буксовий вузол
421
()
консольна частина
422
()
класифікація орбіт
423
()
віброзахисна система
424
()
підвіска крісла
425
()
стержневий
426
()
тонкостінний
427
()
масивний
428
()
інформаційне
429
()
тимчасове
430
()
рідинна реактивна
431
()
твердопаливна
432
()
електроракетна
433
()
використання
434
()
сталий розвиток
435
()
нова схема
436
()
рівень звуку
437
()
розсікач
438
()
доцільність
439
()
аналітичний огляд
440
()
іонно-плазмовий комплекс
441
()
експериментальна модель
442
()
випробування
443
()
магнетрон
444
()
травмобезпека
445
()
гідроімпульсний струмінь
446
()
гідрогазодинамічний засіб
447
()
акустичний сигнал
448
()
база
449
()
гранулометричний склад
450
()
газодисперсний потік
451
()
положення
452
()
напуск газу
453
()
ВАУ-2М
454
()
відсік
455
()
густина
456
()
газовиділення
457
()
прилад
458
()
зарубіжний зразок
459
()
покриття
460
()
призначення
461
()
сировина
462
()
сигнал
463
()
канал
464
()
етажеркова
465
()
планарна
466
()
панельна
467
()
модульна
468
()
багатошарова
469
()
вирішення
470
()
персонал
471
()
шум
472
()
гальванічна технологія
473
()
відходи
474
()
ВТ22 (титановий сплав)
475
()
обладнання
476
()
«циліндр-шток»
477
()
замовник
478
()
ДП «Антонов»
479
()
ДП ВО «ПМЗ «Південмаш»
480
()
ОТР «Гром 2»
481
()
оснащення
482
()
розрахункова схема
483
()
етап розробки
484
()
прогноз
485
()
«KSLV-II»
486
()
забезпечення
487
()
окислювач
488
()
демпфер
489
()
практичні рекомендації
490
()
температура
491
()
тестові
492
()
параметричні
493
()
робоча програма
494
()
методичне забезпечення
495
()
термогазодинамічний
496
()
теплофізичний
497
()
норма міцності
498
()
комплекс «АКРК-2»
499
()
кабель-заправна колона
500
()
редакція

Страницы:   1 2