Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Ак - кількість працівників установи, які були обрані академіками НАН України

ВФ - відомче фінансування, яке охоплює програмно-цільову та конкурсну, відомчу, пошукову тематики НАН України, тис. грн.

Д - кількість захищених докторських дисертацій

Дпр - кількість працівників, що отримали державну премію

З.ч.п. - загальне число працівників

ЗФ - загальне фінансування, яке складається з відомчого та позавідомчого фінансування

Зб - кількість виданих збірників наукових праць, підручників, випусків наукових журналів, науково-популярних видань тощо, але не методичок та інш. маленьких видань до 50 ст.

К - кількість захищених кандидатських дисертацій

МУ - кількість монографій, виданих в Україні

Мз - кількість монографій, виданих за кордоном

Н.п. - кількість наукових працівників

П - кількість кількість одержаних рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, примислові зразки

ПФ - позавідомче фінансування, яке охоплює державну та хоспдоговірну тематики, тис. грн.

СУ - кількість наукових статей, надрукованих в українських виданнях

Сз - кількість наукових статей, надрукованих в закордонних виданнях

Т - кількість надрукованих тез доповідей на наукових конференціях

Теми - кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році

Чк - кількість працівників установи, які були обрані членами-кореспондентами НАН України

Іпр - кількість працівників, що отримали премію імені видатного вченого НАН України

Звіти установ ВМех та BMatНАЗВА Ак - кількість працівників установи, які були обрані академіками НАН України
Чк - кількість працівників установи, які були обрані членами-кореспондентами НАН України
Дпр - кількість працівників, що отримали державну премію
Іпр - кількість працівників, що отримали премію імені видатного вченого НАН України
Д - кількість захищених докторських дисертацій
К - кількість захищених кандидатських дисертацій
МУ - кількість монографій, виданих в Україні
Мз - кількість монографій, виданих за кордоном
Зб - кількість виданих збірників наукових праць, підручників, випусків наукових журналів, науково-популярних видань тощо, але не методичок та інш. маленьких видань до 50 ст.
СУ - кількість наукових статей, надрукованих в українських виданнях
Сз - кількість наукових статей, надрукованих в закордонних виданнях
Т - кількість надрукованих тез доповідей на наукових конференціях
П - кількість кількість одержаних рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, примислові зразки
Теми - кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році
З.ч.п. - загальне число працівників
Н.п. - кількість наукових працівників
ЗФ - загальне фінансування, яке складається з відомчого та позавідомчого фінансування
ВФ - відомче фінансування, яке охоплює програмно-цільову та конкурсну, відомчу, пошукову тематики НАН України, тис. грн.
ПФ - позавідомче фінансування, яке охоплює державну та хоспдоговірну тематики, тис. грн.
1
()
ІМех
5 3 1 0 1 2 0 3 5 162 84 178 2 24 226 127 16151,6 16001,6 150
2
()
ІТМ
0 0 0 0 1 4 1 1 4 81 8 68 18 24 283 145 22726,4 18948,5 3777,9
3
()
ІПМіц
1 3 0 0 0 1 1 0 4 99 17 45 31 321 143 19445,9 17336,3 2109,6
4
()
ІГТМ
1 2 1 1 1 5 8 1 25 202 46 53 32 7 351 170 22815,2 19664,9 3150,3
5
()
ІГМ
1 6 0 0 0 0 0 0 9 127 31 108 1 17 213 89 12521,156 12172,92 348,236
6
()
ІТСТ
4 6 0 0 0 0 1 0 1 21 2 28 8 4 103 65 7656,3 7206,2 450,1
7
()
ІМат
7 8 0 2 1 23 0 3 10 164 114 207 0 30 234 186 21220,1 21220,1 0
8
()
ІПММ
0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 17 12 - 4 14 10 1170 1170 0
9
()
ІППММ
0 3 1 1 3 9 3 3 5 202 76 240 - 26 212 140 14144,1 13397,1 747
10
()
ММЦ
1 0 - - - - 0 0 - 19 2 5 - 1 6 3 645 645 0
11
()
ЦММ
0 0 0 0 0 1 1 0 3 28 6 37 - 2 39 23 1864,974 1864,974 0
12
()
Наукові установи
13
()
ВМех
14
()
Звіти установ
15
()
BMat

Страницы: