Змінити режим перегляду


ЗВІТ ITM 2015НАЗВА Значення показника
1
()
Ак - кількість працівників установи, які були обрані академіками НАН України
0
2
()
Чк - кількість працівників установи, які були обрані членами-кореспондентами НАН України
0
3
()
Дпр - кількість працівників, що отримали державну премію
0
4
()
Іпр - кількість працівників, що отримали премію імені видатного вченого НАН України
0
5
()
Д - кількість захищених докторських дисертацій
1
6
()
К - кількість захищених кандидатських дисертацій
4
7
()
МУ - кількість монографій, виданих в Україні
1
8
()
Мз - кількість монографій, виданих за кордоном
1
9
()
Зб - кількість виданих збірників наукових праць, підручників, випусків наукових журналів, науково-популярних видань тощо, але не методичок та інш. маленьких видань до 50 ст.
4
10
()
СУ - кількість наукових статей, надрукованих в українських виданнях
81
11
()
Сз - кількість наукових статей, надрукованих в закордонних виданнях
8
12
()
Т - кількість надрукованих тез доповідей на наукових конференціях
68
13
()
П - кількість кількість одержаних рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, примислові зразки
18
14
()
Теми - кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році
24
15
()
З.ч.п. - загальне число працівників
283
16
()
Н.п. - кількість наукових працівників
145
17
()
ЗФ - загальне фінансування, яке складається з відомчого та позавідомчого фінансування
18948,5
18
()
ВФ - відомче фінансування, яке охоплює програмно-цільову та конкурсну, відомчу, пошукову тематики НАН України, тис. грн.
18948,5
19
()
ПФ - позавідомче фінансування, яке охоплює державну та хоспдоговірну тематики, тис. грн.
3777,9
20
()
ЗВІТ ITM 2015

Страницы: