Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Законопроект Про освіту (доопрацьований)НАЗВА
1
()
мета
2
()
законодавство
3
()
політика
4
()
засади
5
()
принципи
6
()
ліцензування
7
()
розробляється
8
()
акредитація
9
()
академічне
10
()
професійне
11
()
рівність умов доступу до освіти
12
()
гарантується
13
()
реалізується
14
()
повторне здобуття
15
()
складник
16
()
реалізація
17
()
умова
18
()
здобуття
19
()
загальноосвітній
20
()
професійний
21
()
початкова професійна
22
()
базова професійна
23
()
вища професійна
24
()
короткий цикл
25
()
бакалаврський
26
()
магістерський
27
()
освітньо-науковий
28
()
науковий
29
()
неформальна
30
()
інформальна
31
()
очна
32
()
заочна
33
()
змішана
34
()
вечірня
35
()
дуальна
36
()
дистанційна
37
()
мережева
38
()
індивідуальна
39
()
екстернатна
40
()
педагогічний патронат
41
()
перепідготовка
42
()
підвищення кваліфікації
43
()
стажування
44
()
професійне навчання
45
()
інтернатура
46
()
клінічна ординатура
47
()
початкова мистецька
48
()
профільна мистецька
49
()
професійна мистецька
50
()
вища мистецька
51
()
допризовна підготовка
52
()
підготовка осіб за військово-технічними та військово-медичними спеціальностями
53
()
підготовка осіб рядового. сержантського (старшинського) складу
54
()
підготовка осіб офіцерського складу
55
()
затверджується
56
()
зміст
57
()
доступність
58
()
інформація
59
()
система забезпечення якості у закладах освіти
60
()
система зовнішнього забезпечення якості освіти
61
()
система забезпечення якості у діяльності органів
62
()
внутрішній
63
()
зовнішній
64
()
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки
65
()
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
66
()
державні органи.яким підпорядковані заклади освіти
67
()
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
68
()
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
69
()
органи місцевого самоврядування
70
()
державний
71
()
суб'єкт
72
()
призначається
73
()
звернення
74
()
Реєстр закладів освіти
75
()
Реєстр документів про освіту та реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
76
()
розпорядник
77
()
положення
78
()
доступ
79
()
наукове
80
()
методичне
81
()
психологічне
82
()
участь у міжнародних обстеженнях
83
()
міжнародна академічна мобільність
84
()
система освіти
85
()
освіта осіб з особливими освітніми потребами
86
()
державно-приватне партнерство
87
()
автономія закладу освіти
88
()
мережа
89
()
спеціальний
90
()
статус
91
()
тип
92
()
найменування
93
()
матеріально-технічна база
94
()
майно
95
()
спортивна
96
()
політична
97
()
релігійна
98
()
фінансово-господарська
99
()
наукова
100
()
науково-технічна
101
()
інноваційна
102
()
академічна
103
()
організаційна
104
()
кадрова
105
()
фінансова
106
()
обсяг
107
()
колегіальний орган управління закладу освіти
108
()
обов'язок
109
()
обирається
110
()
повноваження
111
()
самоврядування працівників закладу освіти
112
()
самоврядування здобувачів освіти
113
()
батьківське самоврядування
114
()
Про дошкільну освіту
115
()
Про загальну середню освіту
116
()
Про позашкільну освіту
117
()
Про професійну освіту
118
()
Про вищу освіту
119
()
Про державно-приватне партнерство
120
()
1 вересня 2016 року
121
()
1 вересня 2018 року
122
()
профорієнтаційне
123
()
допрофільне
124
()
продовження
125
()
профільне
126
()
підхід
127
()
готовність
128
()
структурні підрозділи
129
()
умови
130
()
допоміжні засоби
131
()
центр
132
()
рідна
133
()
жестова
134
()
здійснюється
135
()
проведення
136
()
строк
137
()
зміна
138
()
кошти
139
()
отримання
140
()
повна
141
()
часткова
142
()
оплата
143
()
призначення
144
()
галузеві рамки кваліфікацій
145
()
четвертий
146
()
дошкільна освіта
147
()
початкова освіта
148
()
базова середня освіта
149
()
профільна середня освіта
150
()
початкова професійна освіта
151
()
базова професійна освіта
152
()
початковий (короткий цикл)
153
()
перший (бакалаврський)
154
()
другий (магістерський)
155
()
третій (освітньо-науковий)
156
()
самоврядування
157
()
сертифікація
158
()
вимоги
159
()
захворювання
160
()
заслуги
161
()
робочий час
162
()
відповідність
163
()
розмір
164
()
доплата
165
()
премії
166
()
понад 3 роки
167
()
понад 10 років
168
()
понад 20 років
169
()
батьки
170
()
гарантії
171
()
інші працівники
172
()
інші особи
173
()
академічна доброчесність
174
()
передбачає
175
()
академічний плагіат
176
()
фабрикація
177
()
обман
178
()
списування
179
()
хабарництво
180
()
особливості
181
()
дуальна форма освіти
182
()
здобувачі освіти
183
()
інклюзивне освітнє середовище
184
()
освітня послуга
185
()
академічна свобода
186
()
заклад освіти (навчальний заклад)
187
()
засновник закладу освіти
188
()
індивідуальна програма розвитку
189
()
компетентність
190
()
навчання впродовж життя
191
()
особа з особливими освітніми потребами
192
()
результат навчання
193
()
розумне пристосування
194
()
спеціальні закони
195
()
суб’єкт освітньої діяльності
196
()
універсальний дизайн у сфері освіти
197
()
соціалізація
198
()
дизайн
199
()
пристосування
200
()
конкурентоздатність
201
()
мобільність
202
()
держава
203
()
безоплатна
204
()
конституційне
205
()
володіння
206
()
спілкування
207
()
цілісний
208
()
дитина
209
()
європейський
210
()
гарантування
211
()
довіра
212
()
орган
213
()
нормативно-правове
214
()
навчальна
215
()
скорочена
216
()
сертифікаційна
217
()
міжнародна організація
218
()
спільна
219
()
міжнародний обмін
220
()
специфіка
221
()
власна
222
()
розроблення
223
()
типова
224
()
акредитована
225
()
неакредитована
226
()
поліпшення
227
()
особиста
228
()
державний нагляд
229
()
міжнародне
230
()
володіння мовою
231
()
високий
232
()
відповідний
233
()
інфляція
234
()
базова
235
()
цілісність
236
()
функціонування
237
()
внутрішня
238
()
зовнішня
239
()
повна загальна середня освіта
240
()
позашкільна освіта
241
()
професійна освіта
242
()
вища освіта
243
()
асистентура-стажування
244
()
лікарська резидентура
245
()
вибір
246
()
контрактна
247
()
первинна
248
()
сфера
249
()
порядок
250
()
безпосереднє
251
()
медичне обслуговування
252
()
ресурс
253
()
оцінювання
254
()
міжнародна
255
()
фахова
256
()
заклад
257
()
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ (ПРОЕКТ)
258
()
закон
259
()
навчання
260
()
кваліфікація
261
()
працівник
262
()
процес
263
()
доброчесність
264
()
аудит
265
()
термін
266
()
програма
267
()
рівень
268
()
організація
269
()
фінансування
270
()
$1
271
()
якість
272
()
управління
273
()
освіта
274
()
мова
275
()
структура
276
()
форма здобуття
277
()
освіта дорослих
278
()
спеціалізована
279
()
стандарт
280
()
документ
281
()
інфраструктура
282
()
міжнародне співробітництво
283
()
освітня діяльність
284
()
спрямування
285
()
освітня програма
286
()
право
287
()
безоплатна освіта
288
()
забезпечення
289
()
дошкільна
290
()
повна загальна середня
291
()
професійна
292
()
вища
293
()
відповідальність
294
()
початкова
295
()
базова середня
296
()
профільна середня
297
()
напрям
298
()
формальна
299
()
позашкільна
300
()
післядипломна
301
()
спеціалізація
302
()
форма
303
()
мистецька
304
()
військова
305
()
складові
306
()
моніторинг
307
()
Кабінет Міністрів України
308
()
центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти
309
()
нагляд
310
()
освітній омбудсмен
311
()
відкритість
312
()
громадський
313
()
Єдина державна електронна база з питань освіти
314
()
$2
315
()
$3
316
()
$4
317
()
автономія
318
()
$5
319
()
діяльність
320
()
засновник
321
()
керівник
322
()
колегіальний орган громадського самоврядування
323
()
чинність
324
()
інклюзивне навчання
325
()
результат
326
()
плата
327
()
зовнішнє незалежне оцінювання
328
()
підвищення
329
()
Національна рамка кваліфікацій
330
()
рівні
331
()
нульовий
332
()
перший
333
()
другий
334
()
третій
335
()
другий-третій
336
()
третій-четвертий
337
()
п’ятий
338
()
шостий
339
()
сьомий
340
()
восьмий
341
()
дев’ятий
342
()
вища професійна освіта
343
()
атестація
344
()
розвиток
345
()
оплата праці
346
()
$6
347
()
надбавки
348
()
освітній процес
349
()
учасник
350
()
фізичні особи
351
()
$7
352
()
здобувач
353
()
дотримання
354
()
порушення
355
()
$8
356
()
інституційний
357
()
$9
358
()
$10
359
()
центральний орган виконавчої влади
360
()
система
361
()
$11
362
()
освітня
363
()
незалежне оцінювання
364
()
$12
365
()
дослідження
366
()
складники
367
()
$13
368
()
$14
369
()
громадська

Страницы: