Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

КОНЦЕПЦІЯ ІКТ+$НАЗВА Опис
1
()
завдання
наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.
2
()
стратегія розвитку
3
()
державна підтримка
4
()
координація
5
()
результати
6
()
навчальний контент
7
()
електронні сценарії
8
()
бази даних
9
()
бази знаній
10
()
управління
11
()
електронні посібники
Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс призначений забезпечити можливість самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний курс або його розділ....
12
()
лінгвистичний корпус
13
()
текстові матеріали
14
()
ліцеї
15
()
гімназії
16
()
професійно-технічні
17
()
дошкільні
18
()
школи
19
()
колледжи
20
()
інфраструктура
21
()
технічні
22
()
національні
23
()
державні
24
()
педагогічні
25
()
економічні
26
()
гуманітарні
27
()
лінгвістичні
28
()
післядипломної освіти
29
()
національна
30
()
педагогічних наук
31
()
аграрна
32
()
мистецтв
33
()
медичних наук
34
()
правових наук
35
()
культура
36
()
ІКТ
37
()
інформаційна
38
()
соціальна
39
()
професійна
40
()
предметна
41
()
безпека
42
()
документообіг
43
()
позашкільні центри
44
()
інформаційні
45
()
апаратні
46
()
мережеві
47
()
методичні
48
()
інтелектуальні
49
()
бібліотечні
50
()
батьки
51
()
взаємодія
52
()
протокол
53
()
експерти
54
()
Закон про Освіту
Закон України Про освіту
Закон України Про загальну середню освіту
Закон України Про освіту. Позашкільна освіта
Закон України Про освіту. Загальна середня освіта
55
()
Закон про вищу Освіту
56
()
Положення про дистанційну освіу
57
()
Закон Про захист персональних даних
58
()
Закон Про електронні документи та електронний документообіг
59
()
академії
60
()
Інтернет
61
()
Единий інформаційний простір
62
()
ІТ-технології
63
()
протоколи
64
()
пристрої
65
()
прилади
66
()
мережі
67
()
педагоги
68
()
методики
сукупність взаємозв'язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи
69
()
дидактичні матеріали
70
()
навчальні програми
71
()
навчальні плани
72
()
патенти
73
()
якість
74
()
моніторинг
75
()
рейтинг
76
()
навчальні досягнення
77
()
методи
78
()
засоби
79
()
рівні
80
()
стандарти
81
()
зміст
82
()
учасники
83
()
інклюзівна
84
()
організаційні
85
()
соціальні
86
()
навчальні
87
()
науково-технічні
88
()
виробничі
89
()
управлінські
90
()
правові
91
()
наукові
92
()
науково-методичні
93
()
мета
94
()
концепція
система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
95
()
глосарій
словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій — список понять в специфічній області знання з їх визначеннями. Традиційно, глосарій знаходиться в кінці книги і включає терміни в межах цієї книги, які є або недавно введеними, або...
96
()
нормативно правова база
Множина офіційних письмових документів, які прийняти уповноваженими фізичними особами на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що місти...
97
()
інформатизація
Інформатизація освіти (І.о.) – упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальни...
98
()
мережево-центризм
Мережеве інформаційне середовище у якому суб'єкти мережевої взаємодії, а также уся сукупність його інформаційних процесів, можуть бути представлені у вигляді функціональних вузлів, між якими взаємодія реалізується на основі використання їх множинної з...
99
()
електронні освітні ресурси
100
()
репозитарій
місце, де зберігаються і підтримуються будь-які дані. Найчастіше дані в репозиторії зберігаються у вигляді файлів, доступних для подальшого поширення по мережі....
101
()
$1
102
()
$2
103
()
ресурси
104
()
користувачі
105
()
наповнення
106
()
загально-освітні
107
()
навчальні заклади
108
()
$3
109
()
університети
110
()
інститути
111
()
академії наук
112
()
грамотність
113
()
$4
114
()
компетентність
Компет?нтність — проінформованість, обізнаність, авторитетність. Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентність також визначається як набута у процесі навчання...
115
()
$5
116
()
навчальний процес
117
()
$6
118
()
навчальні установи
119
()
автори
120
()
$7
121
()
учасники навчального процесу
122
()
процеси
123
()
$8
124
()
$9
125
()
активи
126
()
$10
127
()
$11
128
()
пасиви
129
()
$12
130
()
$13
131
()
забезпечення
132
()
$14
133
()
$15
134
()
освіта
135
()
фахівці
136
()
$16
137
()
національні інформаційні ресурси
138
()
електронний освітній ресурс

Страницы: