Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Проект Закону України Про електронні довірчі послугиНАЗВА Опис
1
()
припинення
Кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки, виданий центральним засвідчувальним органом постачальнику електронних довірчих послуг, також скасовується у разі: скасування статусу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за...
У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган на основі відповідного рішення ...
2
()
збереження
Кваліфікована електронна довірча послуга збереження електронних документів та інших даних в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом чи печаткою надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчуваль...
3
()
формування
Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає: формування та передачу споживачу кваліфіковани...
4
()
відмова
Центральний засвідчувальний орган приймає на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг рішення про відмову у видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію постачальника електро...
5
()
скасування
Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про скасування реєстрації та анулювання свідоцтва про реєстрацію постачальник...
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки
6
()
некваліфікований
Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і у сукупності некваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг....
7
()
кваліфікований
Кваліфікована електронна довірча послуга накладення та перевірки кваліфікованих електронних підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає: надання споживачам засобів кваліфікованого електронного підпи...
На один і той самий момент часу підписувач – працівник державної установи для виконання своїх посадових обов’язків може мати і використовувати лише один особистий ключ, якому відповідає відкритий ключ з чинним кваліфікованим сертифікатом електронного п...
8
()
реєстр
Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на власному веб-сайті реєстр постачальників електронних довірчих послуг, який містить інформацію, пов’язану зі статусом постачальників електронних довірчих послуг (...
9
()
аудит
З метою підтвердження відповідності електронних довірчих послуг, що надаються постачальником електронних довірчих послуг, вимогам цього Закону постачальники електронних довірчих послуг мають право за власний рахунок проходити незалежний аудит....
10
()
підтвердження
Центральний засвідчувальний орган на підставі заяви про реєстрацію та документів, що додаються до неї, а також рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про реєстрац...
У разі втрати свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальник електронних довірчих послуг подає до центрального засвідчувального органу заяву про видачу дубліката свідоцтва за формою, встановленою Міністерством юстиції України, разом з документом...
Постачальники електронних довірчих послуг, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безкоштовно можуть пройти процедуру підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у централь...
11
()
електронна
Кваліфікована електронна печатка використовується в державній установі лише за наявності у неї відповідної печатки, що застосовується для документів на папері....
12
()
унікальний номер
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
13
()
реквізити
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
14
()
строк чинності
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
15
()
блокування
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки
16
()
поновлення
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки
17
()
чинність
Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає: формування та передачу споживачу кваліфіковани...
18
()
засвідчувальний
Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснює ідентифікацію юридичних та фізичних осіб та перевіряє їх цивільну правоздатність і дієздатність на підставі наданих документів....
19
()
наглядовий
Центральний засвідчувальний орган є уповноваженим наглядовим органом у сфері електронних довірчих послуг, на який покладено забезпечення співпраці з міжнародними організаціями шляхом: повідомлення Агентства мережевої та інформаційної безпеки Європейськ...
20
()
припис
Підставою для видачі контролюючим органом припису є недотримання кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром та центральним засвідчувальним органом вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг...
21
()
контролюючий
Контролюючий орган вживає таких заходів реагування: 1) вимагає від кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу усунення порушень вимог законодавства у сфері надання кваліфіков...
22
()
центральний
Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на власному веб-сайті реєстр постачальників електронних довірчих послуг, який містить інформацію, пов’язану зі статусом постачальників електронних довірчих послуг (...
23
()
фізична
Юридична особа або фізична особа – підприємець вважається постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про дату та номер прийнятого рішення про її реєстрацію як постачальника електронних довірчих послуг, серію та номер свідоцтва...
24
()
потреби
Електронні довірчі послуги повинні задовольняти потреби осіб з обмеженими можливостями.
25
()
видача
Національним банком України встановлюються: порядок видачі свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів; вимоги, яким повинні відповідати кваліфіковані постачальни...
26
()
чинне
Підтвердити кваліфікацію можуть виключно постачальники електронних довірчих послуг, які на момент подачі заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг за формою, встановленою Міністерством юстиції України, мають чинне с...
27
()
пункт
У разі якщо постачальник електронних довірчих послуг має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих та документами, що додаються до н...
28
()
державна
Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про скасування реєстрації та анулювання свідоцтва про реєстрацію постачальник...
29
()
захист
Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати споживачеві результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації....
Захист прав споживачів електронних довірчих послуг, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України “Про захист прав споживачів”....
30
()
послуга
Кваліфіковані електронні підпис та печатка використовуються в державній установі після затвердження наказом її керівника порядку надання підписувачам – працівникам державної установи права використання кваліфікованих електронних підпису та печатки для ...
31
()
конфіденційність
Споживачі електронних довірчих послуг мають право на: вибір постачальника електронних довірчих послуг; інформацію про свої права, обов’язки та умови надання електронних довірчих послуг; відмову від отримання електронних довірчих послуг; конфіденційніст...
32
()
носій
Формат реєстру сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, вимоги до носіїв інформації та порядку запису на них електронних документів визначаються Міністерством юстиції України для передачі документованої інформації до центрального засві...
33
()
вільний обіг
Основними принципами у сфері електронних довірчих послуг є: створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери надання електронних довірчих послуг; вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного доступу до ...
34
()
доступ
Основними принципами у сфері електронних довірчих послуг є: створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери надання електронних довірчих послуг; вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного доступу до ...
35
()
довіра
Основними принципами у сфері електронних довірчих послуг є: створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери надання електронних довірчих послуг; вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного доступу до ...
36
()
паперовий
Документи на папері, які передаються до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру, повинні бути зброшуровані.
37
()
електронний
Формат реєстру сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, вимоги до носіїв інформації та порядку запису на них електронних документів визначаються Міністерством юстиції України для передачі документованої інформації до центрального засві...
38
()
нормативний
За результатами перевірки відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг протягом 5 робочих днів письмово повідомляє центральний зас...
39
()
мета
Метою цього Закону є реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг, розбудова єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні іноземних с...
40
()
окремий
Питання використання засобів електронної ідентифікації із функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, регулюються окремим законом....
41
()
вимоги
Незалежний аудит постачальника електронних довірчих послуг здійснюється органами з оцінки відповідності з дотриманням вимог Законів України “Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, “Про підтвердження відповідності”....
Контроль за дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснює контролюючий орган шляхом: встановлення відповідності вимогам законодавства організації та порядку надання кваліфікованих електронних довірчих послуг суб’єктами правових...
42
()
вчинення
Використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки не змінює порядку вчинення правочинів та підписання інших документів, встановленого законом....
43
()
взаємодія
Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії споживачів з центральним засвідчувальним органом у процесі над...
44
()
ведення
Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг затверджується Міністерством юстиції України.
45
()
технічне
Державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг здійснюється з метою: проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері електронних довірчих послуг; створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих ...
46
()
прийняття
Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі: виключення його з Довірчого списку; прийняття рішення кваліфікованим постачальником електронних довірчих послу...
47
()
цивільне
Фізичні особи, що не досягли повноліття, мають право використовувати електронні довірчі послуги відповідно до обсягу їх правоздатності та дієздатності, встановленої цивільним законодавством....
48
()
архівне
Кваліфікована електронна довірча послуга збереження електронних документів та інших даних в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом чи печаткою надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчуваль...
49
()
наслідки порушення
За результатами розгляду заяв, скарг та звернень на дії постачальника електронних довірчих послуг комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг вивчає обставини та можливі наслідки порушення законод...
50
()
Цивільний кодекс України
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про технічні регламенти та процед...
51
()
Закон України Про електронні документи та електронний документообіг
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про технічні регламенти та процед...
52
()
Закон України Про підтвердження відповідності
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про технічні регламенти та процед...
53
()
Закон України Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про технічні регламенти та процед...
54
()
Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про технічні регламенти та процед...
55
()
Закон України Про стандартизацію
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про технічні регламенти та процед...
56
()
процес
Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати споживачеві результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації....
57
()
заява
Заблокований кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки може бути поновлений суб’єктом, який видав сертифікат, у разі: подання споживачем заяви про поновлення виданого йому кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки за ф...
58
()
питання
Питання використання засобів електронної ідентифікації із функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, регулюються окремим законом....
59
()
організація
Відповідальність за організацію використання кваліфікованих електронних підпису та печатки в державній установі несе її керівник, якщо інше не встановлено законодавством....
60
()
засоби
У разі потреби під час генерації ключів підписувачеві надається допомога у використанні засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки персоналом відповідального підрозділу (працівником) або персоналом кваліфікованого постачальника електронних...
61
()
схема
Схема електронної ідентифікації повинна встановлювати високий, середній або низький рівні гарантій для засобів електронної ідентифікації, що використовуються в них....
62
()
забезпечення
Для забезпечення електронної ідентифікації за високим, середнім та низьким рівнями гарантій схем електронної ідентифікації можуть застосовуватись інші засоби електронної ідентифікації, встановлені законом....
63
()
високий
Високий рівень гарантії засобу електронної ідентифікації може забезпечуватися шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, а також може застосовуватись визнана міжнародними договорами інша схема, що відповідає високому рівню гарантій засоб...
64
()
середній
Середній рівень гарантії засобу електронної ідентифікації може забезпечуватися шляхом використання удосконаленого електронного підпису з обов’язковим розподілом ризиків, збитків, що можуть бути заподіяні підписувачам, користувачам та третім особам, які...
65
()
низький
Низький рівень гарантії засобу електронної ідентифікації може забезпечуватися шляхом використання електронного підпису з обов’язковим розподілом ризиків, збитків, що можуть бути заподіяні підписувачам, користувачам та третім особам, які користуються уд...
66
()
міжнародний
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору....
67
()
страхування
Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг також зобов’язаний: використовувати виключно кваліфікований електронний підпис чи печатку під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; укласти договір страхування цивільно-правової ...
68
()
повідомлення
У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган на основі відповідного рішення ...
69
()
отримання
Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про скасування підтвердження кваліфікації та анулювання свідоцтва про підтвер...
70
()
проходження
За результатами проходження незалежного аудиту постачальники електронних довірчих послуг не пізніше ніж через 5 робочих днів надсилають центральному засвідчувальному органу та/або засвідчувальному центру та контролюючому органу звіт з оцінки відповідно...
71
()
особливості
Особливості здійснення нагляду за діяльністю кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, що надають кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі та суб’єктам переказу коштів, встановлюються Національним банком України....
72
()
захід
Самопідписаний сертифікат електронної печатки центрального засвідчувального органу не пізніше ніж протягом 24 годин скасовується центральним засвідчувальним органом у разі: підтвердження факту компрометації особистого ключа центрального засвідчувальног...
73
()
організаційні
Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду і контролю у ...
74
()
договірні
Розподіл ризиків і збитків визначається суб'єктами правових відносин у сфері надання електронних довірчих послуг на договірних засадах.
75
()
добровільні
Постачальники електронних довірчих послуг, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безкоштовно можуть пройти процедуру підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у централь...
76
()
відповідність
Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис та повинен мати презумпцію його відповідності власноручному підпису....
77
()
цілісність
Кваліфікована електронна печатка повинна мати презумпцію цілісності даних і достовірності походження даних, з якими вона пов’язана.
78
()
точність
Кваліфікована електронна позначка часу повинна мати презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності даних, з якими ці дата та час пов'язані....
79
()
ризик
Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні споживачам електронних довірчих послуг, отриманих від некваліфікованих постачальників, та третім особам, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах....
80
()
збиток
Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні споживачам електронних довірчих послуг, отриманих від некваліфікованих постачальників, та третім особам, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах....
81
()
автентифікація
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
82
()
блокування сертифіката електронного підпису чи печатки
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
83
()
веб-сайт
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
84
()
відкритий ключ
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
85
()
відокремлений пункт реєстрації
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
86
()
власник електронної печатки
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
87
()
власник електронного штампа
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
88
()
дані для перевірки
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
89
()
дані для створення електронного підпису чи печатки
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
90
()
державні установи
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
91
()
послуги
Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду і контролю у ...
92
()
Проект Закону України Про електронні довірчі послуги
93
()
печатка
Кваліфікована електронна печатка повинна мати презумпцію цілісності даних і достовірності походження даних, з якими вона пов’язана.
94
()
сертифікат
Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковані електронні довірчі послуги з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг....
95
()
орган
Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг має право припиняти надання кваліфікованих електронних довірчих послуг постачальникам електронних довірчих послуг та іншим споживачам у разі порушення ними зак...
96
()
особа
Юридична особа або фізична особа – підприємець вважається постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про дату та номер прийнятого рішення про її реєстрацію як постачальника електронних довірчих послуг, серію та номер свідоцтва...
97
()
свідоцтво
Національним банком України встановлюються: порядок видачі свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів; вимоги, яким повинні відповідати кваліфіковані постачальни...
98
()
реєстрація
У разі втрати свідоцтва про реєстрацію постачальник електронних довірчих послуг подає до центрального засвідчувального органу заяву про видачу дубліката за формою, встановленою Міністерством юстиції України, разом з документом, що підтверджує його втра...
У разі якщо юридична особа має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації разом із заявою про реєстрацію та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються документи, передбачені пунктами 3, 5, 6, 7 цієї част...
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безкоштовно можуть пройти процедуру реєстрації у центральному засвідчувальному органі....
99
()
інформація
Кваліфіковані електронні підпис та печатка використовуються в державній установі після затвердження наказом її керівника порядку надання підписувачам – працівникам державної установи права використання кваліфікованих електронних підпису та печатки для ...
Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати споживачеві результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації....
100
()
сфера
Основними принципами у сфері електронних довірчих послуг є: створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери надання електронних довірчих послуг; вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного доступу до ...
101
()
документ
Центральний засвідчувальний орган на підставі заяви про реєстрацію та документів, що додаються до неї, а також рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про реєстрац...
102
()
закон
Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду і контролю у ...
103
()
порядок
Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг повинен містити умови щодо: порядку надання послуг, що відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, та поря...
Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії споживачів з центральним засвідчувальним органом у процесі над...
Порядок використання програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридичн...
104
()
перевірка
За результатами розгляду заяв, скарг та звернень на дії постачальника електронних довірчих послуг комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг вивчає обставини та можливі наслідки порушення законод...
Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати споживачеві результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації....
Встановлення обов’язкових вимог до процедур перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, а також перевірка їх додержання здійснюються відповідно до Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”....
105
()
рішення
У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган на основі відповідного рішення ...
З дня прийняття рішення кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг щодо припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг не має права надавати послугу формування кваліф...
106
()
законодавство
Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки вчиняються відповідно до порядку, встановленого законодавством....
107
()
використання
Порядок використання програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридичн...
Питання використання засобів електронної ідентифікації із функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, регулюються окремим законом....
108
()
ідентифікація
Високий рівень гарантії засобу електронної ідентифікації може забезпечуватися шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, а також може застосовуватись визнана міжнародними договорами інша схема, що відповідає високому рівню гарантій засоб...
109
()
договір
На підставі свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та укладеного з центральним засвідчувальним органом договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг постачальник електронних довірчих послуг ...
110
()
подання
У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган на основі відповідного рішення ...
111
()
результат
Результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повинні визнаватись в усіх державних установах та іншими споживачами цих послуг....
112
()
здійснення
Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду і контролю у ...
113
()
засади
Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду і контролю у ...
114
()
презумпція
Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис та повинен мати презумпцію його відповідності власноручному підпису....
115
()
розподіл
Розподіл ризиків і збитків визначається суб’єктами правових відносин у сфері надання електронних довірчих послуг на договірних засадах....
116
()
термін
Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а...
117
()
надання
Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг повинен містити умови щодо: порядку надання послуг, що відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, та поря...
Кваліфікована електронна довірча послуга надання кваліфікованої електронної позначки часу надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом та включає формування кваліфіков...
Контроль за дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснює контролюючий орган шляхом: встановлення відповідності вимогам законодавства організації та порядку надання кваліфікованих електронних довірчих послуг суб’єктами правових...
Встановлення обов’язкових вимог до процедур надання кваліфікованої електронної довірчої послуги надання кваліфікованої електронної позначки часу, а також перевірка їх додержання здійснюються відповідно до Закону України “Про стандарти, технічні регламе...
Результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повинні визнаватись в усіх державних установах та іншими споживачами цих послуг....
118
()
накладення
Кваліфікована електронна довірча послуга накладення та перевірки кваліфікованих електронних підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає: надання споживачам засобів кваліфікованого електронного підпи...
119
()
довірча
Кваліфікована електронна довірча послуга накладення та перевірки кваліфікованих електронних підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає: надання споживачам засобів кваліфікованого електронного підпи...
120
()
постачальник
Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки або кваліфікованих сертифікатів автентифікації веб-сайтів також має право на: встановлення особи підписувач...
Для проведення реєстрації постачальника електронних довірчих послуг юридичні особи та фізичні особи – підприємці разом із заявою про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг за формою, встановленою Міністерством юстиції України, подають цен...
За результатами розгляду заяв, скарг та звернень на дії постачальника електронних довірчих послуг комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг вивчає обставини та можливі наслідки порушення законод...
121
()
кваліфікації
Національним банком України встановлюються: порядок видачі свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів; вимоги, яким повинні відповідати кваліфіковані постачальни...
122
()
процедура
Постачальники електронних довірчих послуг, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безкоштовно можуть пройти процедуру підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у централь...
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безкоштовно можуть пройти процедуру реєстрації у центральному засвідчувальному органі....
Встановлення обов’язкових вимог до процедур перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, а також перевірка їх додержання здійснюються відповідно до Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”....
Встановлення обов’язкових вимог до процедур надання кваліфікованої послуги збереження електронних документів та інших даних в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом чи печаткою, а також перевірка їх додержання здійснюються в...
123
()
реєстр даних
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
124
()
дата. час
Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката...
125
()
$1
126
()
втрата
У разі втрати свідоцтва про реєстрацію постачальник електронних довірчих послуг подає до центрального засвідчувального органу заяву про видачу дубліката за формою, встановленою Міністерством юстиції України, разом з документом, що підтверджує його втра...
127
()
$2
128
()
споживач
Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати споживачеві результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації....
Захист прав споживачів електронних довірчих послуг, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України “Про захист прав споживачів”....
Кваліфікована електронна довірча послуга надання кваліфікованої електронної позначки часу надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом та включає формування кваліфіков...
129
()
$3
130
()
рівень
Високий рівень гарантії засобу електронної ідентифікації може забезпечуватися шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, а також може застосовуватись визнана міжнародними договорами інша схема, що відповідає високому рівню гарантій засоб...

Страницы: