Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахНАЗВА Опис
1
()
блокування
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі; виток інформації - результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомо...
2
()
виток
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі; виток інформації - результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомо...
3
()
обмежений
Державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю....
4
()
політика
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації: розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції; ...
5
()
відповідальність
Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом.
Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи.
6
()
криптографічний
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі; виток інформації - результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомо...
7
()
технічний
8
()
умова
Умови обробки інформації в системі визначаються власником системи відповідно до договору з володільцем інформації, якщо інше не передбачено законодавством. (...
Умови обробки інформації в системі визначаються власником системи відповідно до договору з володільцем інформації, якщо інше не передбачено законодавством....
9
()
інформаційна
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
10
()
телекомунікаційна
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
11
()
інформаційно-телекомунікаційна
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
12
()
об'єкт
Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.
13
()
комплексна
Для створення комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний ...
14
()
забезпечує
Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та на умовах, визначених у договорі, який укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не передбачено законом....
15
()
надає
Власник системи на вимогу володільця інформації надає відомості щодо захисту інформації в системі.
16
()
повідомляє
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої системи, повідомляє власника зазначеної системи про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі....
17
()
призначає
Власник системи, в якій обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, утворює службу захисту інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформ...
18
()
служба
Власник системи, в якій обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, утворює службу захисту інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформ...
19
()
створення
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації: розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції; ...
20
()
центральний
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації: розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції; ...
21
()
державний
Державні органи в межах своїх повноважень за погодженням відповідно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації або підпорядкованим йому регіональним органом встановлю...
Державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю....
22
()
перелік
Порядок доступу до державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються законодавством....
Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації.
23
()
програмне забезпечення
Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.
24
()
експертиза
Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
25
()
сертифікат
Для створення комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний ...
26
()
програмне
Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.
27
()
вимога
Вимоги до забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України....
28
()
контроль
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації: розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції; ...
29
()
укладений
На підставі укладеного договору або за дорученням власник системи може надати право розпоряджатися системою іншій фізичній або юридичній особі - розпоряднику системи....
30
()
міжнародний
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору....
31
()
сфера
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
32
()
суб'єкт
Суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є: володільці інформації; власники системи; користувачі; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і пі...
33
()
законодавство
Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом.
34
()
особа
Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом.
35
()
банківська
Особливості захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність, встановлюються Національним банком України.
36
()
дія
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої системи, повідомляє власника зазначеної системи про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі....
37
()
блокування інформації в системі
блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі
38
()
виток інформації
виток інформації - результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомою чи доступною фізичним та/або юридичним особам, що не мають права доступу до неї...
39
()
володілець інформації
володілець інформації - фізична або юридична особа, якій належать права на інформацію; власник системи - фізична або юридична особа, якій належить право власності на систему...
40
()
власник системи
власник системи - фізична або юридична особа, якій належить право власності на систему
41
()
доступ до інформації в системі
доступ до інформації в системі - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі
42
()
захист інформації в системі
захист інформації в системі - діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі
43
()
знищення інформації в системі
знищення інформації в системі - дії, внаслідок яких інформація в системі зникає
44
()
інформаційна (автоматизована) система
інформаційна (автоматизована) система - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів...
45
()
інформаційно-телекомунікаційна система
інформаційно-телекомунікаційна система - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле...
46
()
комплексна система захисту інформації
комплексна система захисту інформації - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації...
47
()
користувач інформації в системі (далі - користувач
користувач інформації в системі (далі - користувач) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі...
48
()
криптографічний захист інформації
криптографічний захист інформації - вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторс...
49
()
несанкціоновані дії щодо інформації в системі
несанкціоновані дії щодо інформації в системі - дії, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства...
50
()
обробка інформації в систем
обробка інформації в системі - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою техні...
51
()
порушення цілісності інформації в системі
порушення цілісності інформації в системі - несанкціоновані дії щодо інформації в системі, внаслідок яких змінюється її вміст
52
()
порядок доступу до інформації в системі
порядок доступу до інформації в системі - умови отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації...
53
()
телекомунікаційна система
телекомунікаційна система - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання, випромінювання або приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб...
54
()
технічний захист інформації
технічний захист інформації - вид захисту інформації, спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів та/або програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму до...
55
()
користувач інформації в системі
користувач інформації в системі (далі - користувач) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі...
56
()
інформація
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
Суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є: володільці інформації; власники системи; користувачі; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і пі...
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі; виток інформації - результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомо...
57
()
Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
58
()
система
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої системи, забезпечує захист такої інформації в порядку та на умовах, що визначаються договором, який укладається між власниками систем, якщо інше не встановлено законодавством....
59
()
власник
Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та на умовах, визначених у договорі, який укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не передбачено законом....
Суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є: володільці інформації; власники системи; користувачі; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і пі...
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої системи, забезпечує захист такої інформації в порядку та на умовах, що визначаються договором, який укладається між власниками систем, якщо інше не встановлено законодавством....
60
()
порядок
Порядок доступу до державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються законодавством....
Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації.
61
()
ресурс
Порядок доступу до державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються законодавством....
Державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю....
62
()
користувач
Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації.
63
()
засіб
Для створення комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний ...
64
()
забезпечення
Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.
65
()
договір
Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та на умовах, визначених у договорі, який укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не передбачено законом....
На підставі укладеного договору або за дорученням власник системи може надати право розпоряджатися системою іншій фізичній або юридичній особі - розпоряднику системи....
66
()
відносини
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
67
()
порушення
Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом.
68
()
діяльність
Особливості захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність, встановлюються Національним банком України.
69
()
факт
Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої системи, повідомляє власника зазначеної системи про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі....
70
()
термін
Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі; виток інформації - результат дій, внаслідок яких ін...
71
()
доступ
Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації.
72
()
захист
Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи.
Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система)....
Для створення комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний ...
73
()
$1
74
()
володілець
Суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є: володільці інформації; власники системи; користувачі; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і пі...
75
()
орган
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації: розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері захисту інформації та забезпечує її реалізацію в межах своєї компетенції; ...
76
()
обробка
Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.
77
()
утворює
Власник системи, в якій обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, утворює службу захисту інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформ...
78
()
визначає
Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації.

Страницы: