Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Надтверді абразивні матеріалиНАЗВА
1
()
зернистість
2
()
навантаження
3
()
матеріал
4
()
розподіл
5
()
поверхня
6
()
густина
7
()
нітрид
8
()
розмір
9
()
ДСТУ
10
()
твердість
11
()
синтез
12
()
властивість
13
()
структура
14
()
включення
15
()
коефіцієнт
16
()
границя
17
()
залежність
18
()
модель
19
()
кількість
20
()
результат
21
()
система
22
()
похибка
23
()
позначення
24
()
агрегати
25
()
стандарт
26
()
температура
27
()
характеристика
28
()
інструмент
29
()
стиснення
30
()
аналіз
31
()
ельбор
32
()
атоми
33
()
теплопровідність
34
()
теплостійкість
35
()
еліпсоїд
36
()
пружність
37
()
домішки
38
()
фракція
39
()
методика
40
()
абразивний матеріал
41
()
час згинання
42
()
дефектність
43
()
визначення розподілення частинок
44
()
модифікація
45
()
теплоємність
46
()
коефіцієнт форми зерен
47
()
області застосування
48
()
електроопір алмазів
49
()
проекції зерна
50
()
дослідження закономірностей
51
()
магнітна сприйнятливість
52
()
шліфування
53
()
поверхня вихідних порошків
54
()
порошки зерен
55
()
дефекти
56
()
процеси
57
()
кристалізація
58
()
електрокорунд
59
()
карбід бору
60
()
концентрація
61
()
кисень
62
()
азот
63
()
мікротвердість
64
()
сингонія
65
()
температуропровідність
66
()
теоретична міцність
67
()
анізотропія
68
()
зносостійкість
69
()
фазовий склад
70
()
отримання
71
()
виділення
72
()
активність
73
()
крихкість
74
()
окислення
75
()
коефіцієнт втрати
76
()
стиснення зерен
77
()
кількість зерен порошків
78
()
зерна порошків
79
()
діаметри зерен
80
()
довжини зерна
81
()
розмір зерна
82
()
марка зерен
83
()
абразивне зерно
84
()
моделі зерен
85
()
зернистість зерен
86
()
обробка зерен
87
()
вибір форми зерен
88
()
міцність зерен порошків
89
()
міцність зерен алмазу
90
()
міцність зерен марок
91
()
радіус заокруглення зерен
92
()
значення зерен марок
93
()
показник зерен марок
94
()
склад алмазів
95
()
сприйнятливість алмазу
96
()
міцність порошків
97
()
статична міцність
98
()
марки порошків
99
()
сортування порошків
100
()
радіуси заокруглення зерен порошків
101
()
сприйнятливість порошків
102
()
розмір кристалів
103
()
гран кристалів
104
()
швидкості кристалів
105
()
високий показник
106
()
розподіл показника
107
()
показник зерен
108
()
величини показника
109
()
дійсний показник
110
()
кристалічна форма
111
()
коефіцієнт форми
112
()
вибір форми
113
()
форми відхилення
114
()
вміст уламків
115
()
вміст зростків
116
()
вміст кремнію
117
()
атоми вуглецю
118
()
луковичний вуглець
119
()
аморфний вуглець
120
()
розчинники вуглецю
121
()
поліморфна модифікація вуглецю
122
()
гексагональна модифікація
123
()
кристалічна структура вуглецю
124
()
кристалічна форма вуглецю
125
()
обробки каменя
126
()
обробка результатів
127
()
обробка вимірів
128
()
статистична обробка
129
()
обробка даних
130
()
радіус заокруглення вершин
131
()
позначення розподілення частинок
132
()
розподіл значень
133
()
значення зерен
134
()
густина значень
135
()
дійсні значення
136
()
середньостатистичне значення
137
()
степінь відхилення
138
()
коефіцієнт відхилення
139
()
математичне відхилення
140
()
квадратичне відхилення
141
()
внутрішня пористість
142
()
поняття пористості
143
()
графіт
144
()
зерно
145
()
алмаз
146
()
міцність
147
()
марка
148
()
порошок
149
()
кристал
150
()
показник
151
()
форма
152
()
вміст
153
()
вуглець
154
()
обробка
155
()
склад
156
()
сприйнятливість
157
()
заокруглення
158
()
відхилення
159
()
пористість
160
()
частинка
161
()
значення
162
()
надтверді абразивні матеріали
163
()
форма зерен
164
()
міцність зерен
165
()
зерна алмазу
166
()
заокруглення зерен
167
()
зерна марок
168
()
$1
169
()
форма вуглецю
170
()
модифікація вуглецю
171
()
структура вуглецю
172
()
радіус заокруглення

Страницы: