Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Хімія 10 класНАЗВА
1
()
атом
2
()
неметали
3
()
природа
4
()
застосування
5
()
проблема
6
()
досліди
7
()
твердість
8
()
матеріал
9
()
адсорбція
10
()
характер
11
()
характеристика
12
()
алотропія
13
()
забруднення
14
()
вогнегасник
15
()
колообіг
16
()
родовища
17
()
розчинення
18
()
утворення
19
()
система хімічних елементів
20
()
лужні_ лужноземельні елементи
21
()
біологічна роль елементів
22
()
загальна характеристика
23
()
поширеність
24
()
сполуки неметалічних елементів
25
()
оксиди
26
()
кислотний характер оксидів та гідратів оксидів
27
()
сполуки металічних елементів
28
()
загальна характеристика металічних елементів
29
()
поширеність металічних елементів
30
()
неорганічні сполуки
31
()
властивості неметалів
32
()
властивості металів
33
()
фізичні властивості
34
()
хімічні властивості
35
()
загальні фізичні властивості металів
36
()
корозія металів
37
()
методи добування металів
38
()
використання металів
39
()
моделі кристалічних ґраток металів
40
()
сплави металів
41
()
оксиди неметалічних елементів
42
()
кислотний характер оксидів
43
()
якісна реакція
44
()
реакція обміну
45
()
сульфатна кислота
46
()
нітратна кислота
47
()
карбонатна кислота
48
()
зразки простих речовин неметалів
49
()
зразки металів
50
()
зразк сплавів металів
51
()
методи добування
52
()
проста речовина
53
()
речовини неметалів
54
()
хімічне виробництво
55
()
мінеральні добрива
56
()
харчові продукти
57
()
явище алотропії
58
()
явище корозії
59
()
озоновий шар
60
()
відходи хімічного виробництва
61
()
елемент
62
()
ХІМІЯ 10 клас
63
()
сполука
64
()
властивість
65
()
метали
66
()
оксид
67
()
реакція
68
()
кислота
69
()
зразок
70
()
добування
71
()
речовина
72
()
виробництво
73
()
добрива
74
()
продукт
75
()
методи
76
()
явище
77
()
шар
78
()
відходи
79
()
неметалічні елементи
80
()
металічні елементи
81
()
дослідження властивостей

Страницы: