Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Географія 10 клас. xlsxНАЗВА
1
()
світ
2
()
розвиток
3
()
Україна
4
()
США
5
()
Канада
6
()
Океанія
7
()
галузь
8
()
політика
9
()
ресурсозабезпеченість
10
()
відносини
11
()
райони
12
()
організація
13
()
урбанізація
14
()
суспільство
15
()
транспорт
16
()
правління
17
()
устрій
18
()
виробництво
19
()
людство
20
()
колонія
21
()
типологія
22
()
релігія
23
()
матеріали
24
()
природа
25
()
середовище
26
()
природокористування
27
()
розвиток країн
28
()
стан економіки країн
29
()
країни регіонів
30
()
спеціалізації промисловості країн
31
()
господарства країн
32
()
структура господарства країн
33
()
господарства регіонів
34
()
особливості господарства
35
()
історико-географічні регіони світу
36
()
характеристика регіону
37
()
склад
38
()
кількість
39
()
відтворення населення
40
()
мовний склад
41
()
етнічний склад
42
()
соціальна і професійна структура
43
()
риси
44
()
рудові
45
()
природні
46
()
ресурси Китаю
47
()
спеціалізації промисловості
48
()
лісова промисловість
49
()
деревообробна промисловість
50
()
легка промисловість
51
()
харчова промисловість
52
()
політична карта
53
()
етнічна карта
54
()
глобальні проблеми людства
55
()
проблеми зайнятості й безробіття
56
()
демографічні проблеми
57
()
екологічні проблеми
58
()
розміщення населення
59
()
особливості розміщення
60
()
райони розміщення
61
()
загальна характеристика регіону
62
()
храктеристика господарства країн
63
()
характеристика зв’язків України з країнами-сусідами
64
()
поняття “країна”
65
()
поняття “держава”
66
()
поняття “залежна країна”
67
()
поняття “колонія”
68
()
типологія держав
69
()
відмінності федеративних держав
70
()
країни Азії
71
()
населення країн Азії
72
()
розвиток Азії
73
()
країни Африки
74
()
країни Європи
75
()
загальнополітичні та спеціальні організації
76
()
країни Латинської Америки
77
()
центральна та Південна Америка
78
()
демографічні процеси
79
()
міграційні процеси
80
()
інтеграційні процеси
81
()
процеси урбанізації
82
()
характерні риси розвитку економіки
83
()
сучасний стан економіки країн
84
()
склад території
85
()
країна
86
()
ГЕГРАФІЯ 10 клас.
87
()
господарство
88
()
регіон
89
()
населення
90
()
ресурси
91
()
промисловість
92
()
карта
93
()
проблеми
94
()
розміщення
95
()
характеристика
96
()
поняття
97
()
держава
98
()
Азія
99
()
Африка
100
()
Європа
101
()
Америка
102
()
процеси
103
()
економіка
104
()
територія
105
()
промисловість країн
106
()
галузі промисловості
107
()
ГЕОГРАФІЯ 10 клас.

Страницы: