Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Терміни та словосполучення з наказівНАЗВА Опис
1
()
витребування
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає витребування матеріальних засобів і коштів...
2
()
одержання
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає одержання матеріальних засобів і коштів...
3
()
підвезення
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає підвезення матеріальних засобів і коштів...
4
()
зберігання
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає зберігання матеріальних засоб ів і коштів; забезпечення зберігання озброєння, бойової та іншої техніки і майна...
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні організовувати та контролювати правильне зберігання запасів матеріальних засобів усіх видів...
Облік військового майна ведеться з метою встановлення належного контролю за умовами його зберігання
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосу...
5
()
ремонт
забезпечення правильної та безпечної експлуатації, зберігання і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки і майна
6
()
ведення
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає своєчасне та повне доведення належних видів постачання; ведення діловодства, обліку і звітності за всіма видами матеріальних засобів...
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні знати вимоги чинного законодавства України, наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів щодо організації та ведення ...
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосу...
Облік військового майна ведеться шляхом запису (відображення) в книгах (картках) обліку, інших матеріальних носіях інформації (далі - облікові документи) даних про кількість, якісний (технічний) стан, облікові та заводські номери, вартість (ціну) війсь...
7
()
медичне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію медичного забезпечення
8
()
ветеринарне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію ветеринарного забезпечення
9
()
технічне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію технічного забезпечення
10
()
аеродромно-технічне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію аеродромно-технічного забезпечення
11
()
торговельно-побутове
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію торговельно-побутового забезпечення
12
()
квартирно-екссплуатаційне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення
13
()
фінансове
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію фінансового забезпечення
14
()
знати
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні знати вимоги чинного законодавства України, наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів щодо організації та ведення ...
15
()
розробляти
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні розробляти і організовувати проведення заходів з метою подальшого підвищення бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованої служби (слу...
16
()
визначати
правильно визначати потреби та знати рівень забезпеченості підрозділів, частин (з'єднань) матеріальними засобами і коштами у підпорядкованих службах для забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, бойової готовності спеціальних споруд, бойової п...
17
()
робити
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні своєчасно робити розрахунки, витребовувати та одержувати необхідні військовій частині (з'єднанню) за табелями і нормами матеріальні засоби та...
18
()
контролювати
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні організовувати та контролювати ведення обліку, правильне зберігання і своєчасне оновлення запасів матеріальних засобів усіх видів, а також ек...
19
()
здійснювати
здійснювати постійний контроль за правильним, ощадливим та доцільним витрачанням (використанням) матеріальних засобів і коштів, вживати необхідних заходів для боротьби з нераціональними їх витратами (використанням), втратами, нестачами, псуванням і роз...
20
()
організовувати
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні організовувати проведення (у встановлені терміни) перевірок та документальних ревізій господарської діяльності, а також інвентаризацію матері...
21
()
готувати
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні готувати необхідні матеріали для видачі інспекторських посвідчень на списання за рахунок держави передчасно зношених та втрачених матеріальни...
22
()
вести
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні вести узагальнений облік втрачених матеріальних засобів за підпорядковані служби (підрозділи) в натуральних або вартісних показниках...
23
()
оформлення
Оформлення видачі матеріальних засобів обліковими документами здійснюється відповідно до настанов (інструкцій) з обліку матеріальних засобів у Збройних Силах України...
24
()
видача
Видача (відправлення) матеріальних засобів зі складів військової частини підрозділам та окремим військовослужбовцям здійснюється за накладними чи роздавальними відомостями, що виписуються у відповідних службах частини....
25
()
розходування
Кожна частина отримує необхідні матеріальні засоби по звіту-заявці військової частини, яка складається за підсумками бойової підготовки за рік та разом з пояснювальною запискою подається до постачальницького органу. У цьому документі наводяться дані пр...
26
()
наряд
Постачальницькі органи на підставі звітів-заявок військових частин складають наряди (рознарядки) складам на відпуск матеріальних засобів військовим частинам (з’єднанням)....
27
()
потреба
Потреби військової частини (з’єднання) у матеріальних засобах визначається у відповідності з планом бойової підготовки, річним господарським планом, зі списочною чисельністю особового складу, наявністю озброєння і техніки, штатами і табелями до штатів,...
28
()
ліміт
По продовольству і пальному постачальницькі органи призначають ліміти продовольчих пайків та фонди пального, які відпускаються, на відміну від інших видів матеріальних заходів, за чековими вимогами, що пред’являються військовою частиною...
29
()
озброєння
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за підтримання у справному стані та правильне використання озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, пального, спеціальних споруд та інших матеріальних засобів...
30
()
техніка
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за підтримання у справному стані та правильне використання озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, пального, спеціальних споруд та інших матеріальних засобів...
31
()
боєприпаси
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за підтримання у справному стані та правильне використання озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, пального, спеціальних споруд та інших матеріальних засобів...
32
()
пальне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за підтримання у справному стані та правильне використання озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, пального, спеціальних споруд та інших матеріальних засобів...
33
()
підтримання
Головним завданням ротного господарства є підтримання у постійній бойовій готовності озброєння, бойової техніки та транспорту;
34
()
отримання
Головним завданням ротного господарства є вчасне отримання та видача особовому складу роти належних матеріальних засобів та коштів;
35
()
перерозподіл
Перерозподіл військового майна у Збройних Силах між військовими частинами, які формуються, переформовуються або розформовуються, а також в інших випадках відповідно до потреб Збройних Сил провадиться Міноборони....
36
()
мета
Облік військового майна ведеться з метою отримання даних про його наявність, втрату, нестачу, рух, вартість та якісний (технічний) стан, необхідних для організації матеріально-технічного забезпечення військових частин, встановлення належного контролю з...
37
()
підлягає
Обліку підлягає все військове майно незалежно від його призначення та джерел надходження. Облік військового майна повинен бути своєчасним, достовірним і точним....
38
()
непридатний стан
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання)...
39
()
убуток
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі убутку в межах затверджених норм
40
()
втрата
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі втрати чи нестачі
41
()
інша потреба
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосу...
42
()
знесення
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі знесення будівель і споруд через недоцільність їх використання та з метою будівництва на їх місці нових об'єктів...
43
()
правильна
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає забезпечення правильної експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки і майна...
44
()
безпечна
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає забезпечення безпечної експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки і майна...
45
()
своєчасне
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає своєчасне доведення належних видів постачання...
46
()
повне
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає повне доведення належних видів постачання...
47
()
військове(корабельне)господарство
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає
48
()
Терміни та словосполучення з наказів
49
()
військовий облік
Складовою військового господарства є облік матеріальних засобів. Служби забезпечення органів військового управління і військові частини ведуть облік військового майна у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках за відповідними служ...
50
()
доведення
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає своєчасне та повне доведення належних видів постачання...
51
()
експлуатація
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає забезпечення правильної та безпечної експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки і майна...
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні організовувати та контролювати експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки, казармено-житлового фонду, інженерних та спеціальних спору...
Служби забезпечення органів військового управління і військові частини ведуть облік військового майна у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках за відповідними службами - продовольчою, речовою, квартирно-експлуатаційною, пально-м...
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі використання на експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумішей...
52
()
командир військової частини
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію матеріального, медичного, ветеринарного, технічного, аеродромно-технічного, торговельно-побутового, квартирно-експлуатаційного та фінансового забезпечення...
53
()
ротне господарство
Важливою складовою військового господарства є ротне господарство - кінцева ланка у забезпеченні особового складу матеріальними засобами. Воно призначене для забезпечення бойової підготовки роти і задоволення матеріально-побутових та культурних потреб ї...
54
()
забезпечення
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію матеріального, медичного, ветеринарного, технічного, аеродромно-технічного, торговельно-побутового, квартирно-експлуатаційного та фінансового забезпечення...
Для безперервного забезпечення матеріальними засобами в частинах і з'єднаннях зберігаються запаси поточного постачання озброєння, боєприпасів, пального, продовольства та інших матеріальних засобів...
55
()
використання
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за підтримання у справному стані та правильне використання озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, пального, спеціальних споруд та інших матеріальних засобів...
56
()
матеріальне
Командир військової частини (з'єднання) несе особисту відповідальність за організацію матеріального забезпечення
57
()
матеріальні засоби
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає витребування, одержання, підвезення, зберігання, видачу та витрату матеріальних засобів і коштів...
58
()
начальник штабу
Безпосередньо питаннями матеріального, технічного, медичного забезпечення і фінансового постачання у полку відає начальник штабу
59
()
заступник командира з тилу
Безпосередньо питаннями матеріального, технічного, медичного забезпечення і фінансового постачання у полку відає заступник командира з тилу з підпорядкованими йому службами (паливних та мастильних матеріалів, продовольчої, речової та КЕС)...
60
()
заступник командира
Безпосередньо питаннями матеріального, технічного, медичного забезпечення і фінансового постачання у полку відають інші заступники командира...
61
()
начальник служб
Безпосередньо питаннями матеріального, технічного, медичного забезпечення і фінансового постачання у полку відають інші начальники служб...
62
()
командир підрозділу
Безпосередньо питаннями матеріального, технічного, медичного забезпечення і фінансового постачання у полку відають інші командири тилових підрозділів...
63
()
обов'язки
Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні
64
()
звіт-заявка
Кожна частина отримує необхідні матеріальні засоби по звіту-заявці військової частини, яка складається за підсумками бойової підготовки за рік та разом з пояснювальною запискою подається до постачальницького органу...
65
()
завдання
Головним завданням ротного господарства є: підтримання у постійній бойовій готовності озброєння, бойової техніки та транспорту; вчасне отримання та видача особовому складу роти належних матеріальних засобів та коштів; Усі види належних матеріальних зас...
66
()
військове майно
67
()
облік
Облік військового майна ведеться з метою отримання даних про його наявність, втрату, нестачу, рух, вартість та якісний (технічний) стан, необхідних для організації матеріально-технічного забезпечення військових частин, встановлення належного контролю з...
68
()
списання
Списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється у разі
69
()
військове (корабельне) господарство
Організація та ведення військового (корабельного) господарства (господарська діяльність) включає: витребування, одержання, підвезення, зберігання, видачу та витрату матеріальних засобів і коштів; своєчасне та повне доведення належних видів постачання; ...

Страницы: