Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Адміністрацію державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниНАЗВА
1
()
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація)
2
()
криптографічний
3
()
технічний
4
()
захист інформації
5
()
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
6
()
положення
7
()
мета організації діяльності
8
()
накази Адміністрації
9
()
Голова Держспецзв'язку України
10
()
Колегія Адміністрації
11
()
гранична чисельність особового складу
12
()
структура Адміністрації
13
()
штатний розпис
14
()
кошторис
15
()
реалізація державної політики у сферах захисту державних інформаційно-телекомунікаційних систем
16
()
участь у формуванні державної тарифної політики
17
()
забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком
18
()
забезпечення функціонування. безпеки державної системи урядового зв'язку
19
()
здійснення державного контролю за станом захисту інформації
20
()
охорона об'єктів та майна Держспецзв'язку України
21
()
розроблення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж
22
()
сприяння інтеграції сфер телекомунікацій
23
()
забезпечує надійне функціонування. безпеку урядового зв'язку
24
()
здійснює функції щодо забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком
25
()
здійснює контроль за виконанням технічних умов у приміщеннях абонентів урядового зв'язку
26
()
визначає порядок надання операторами телекомунікацій ресурсів
27
()
вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення зв'язку
28
()
вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку
29
()
організовує участь Держспецзв'язку України у виконанні завдань територіальної оборони
30
()
відповідає за реалізацію державної політики
31
()
здійснює інші заходи щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації
32
()
розробляє проекти Концепції розвитку телекомунікацій України
33
()
забезпечує нормативно-правове регулювання
34
()
здійснює методичне керівництво та координацію діяльності органів державної влади
35
()
розробляє та супроводжує моделі технічних розвідок
36
()
дійснює управління реєстром інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади
37
()
затверджує порядок і вимоги щодо захисту державних інформаційних ресурсів
38
()
розробляє критерії оцінювання стану захищеності державних інформаційних ресурсів
39
()
здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства
40
()
координує разом із центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації
41
()
затверджує технологічні вимоги до акредитованих центрів сертифікації ключів
42
()
аналізує дані про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій
43
()
видає атестат відповідності комплексних систем захисту інформації
44
()
розробляє єдині технічні вимоги щодо створення та захисту Єдиного веб-порталу державних органів
45
()
здійснює державний контроль за додержанням вимог безпеки
46
()
погоджує міжнародні передачі криптографічних систем
47
()
видає та реєструє відповідно до вимог законодавства ліцензії
48
()
визначає необхідний для потреб України радіочастотний ресурс
49
()
здійснює повноваження щодо регулювання цін (тарифів) у галузі зв'язку
50
()
бере участь у реалізації державного замовлення на виконання робіт
51
()
вживає заходів для здійснення галузевого співробітництва з іншими державами
52
()
здійснює міжнародну координацію
53
()
організовує в установленому порядку виставки засобів і систем зв'язку в Україні
54
()
утворює лікарсько-експертну комісію для проведення військово-лікарської експертизи
55
()
одержувати в установленому порядку необхідну інформацію
56
()
залучати фахівців
57
()
надавати на договірних засадах у встановленому порядку допомогу
58
()
скасовувати атестати відповідності комплексних систем захисту інформації
59
()
порушувати в установленому порядку питання про припинення інформаційної діяльності
60
()
виступати державним замовником з оборонного замовлення
61
()
виступати замовником будівництва об'єктів Держспецзв'язку України
62
()
провадити в установленому порядку видавничу діяльність
63
()
проводити науково-практичні конференції
64
()
відчужувати в установленому порядку закріплене за Держспецзв'язку України державне майно
65
()
здійснювати міжнародне співробітництво
66
()
звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв'язку
67
()
одержувати земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель
68
()
планові
69
()
позапланові
70
()
спеціальні
71
()
загальні
72
()
науково-дослідна
73
()
дослідно-конструкторська
74
()
проектна
75
()
координаційний
76
()
консультативний
77
()
дорадчий
78
()
адміністративні
79
()
господарські
80
()
приміщення
81
()
майно
82
()
ресурси телекомунікаційних мереж
83
()
державна політика у сферах організації спеціального зв'язку
84
()
сфера надання послуг поштового зв'язку загального користування
85
()
фельд'єгерський
86
()
спеціальний
87
()
радіочастотний ресурс України
88
()
центральний орган виконавчої влади
89
()
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади
90
()
власність держави
91
()
державна політика у сферах організації захисту інформації
92
()
координація діяльності військових формувань
93
()
інформаційна
94
()
телекомунікаційна
95
()
інформаційно-телекомунікаційна
96
()
державний контроль у сфері надання послуг електронного цифрового підпису
97
()
контроль за додержанням ліцензійних умов
98
()
здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Адміністрації
99
()
використання фінансових і матеріальних ресурсів
100
()
внутрішній контроль у підпорядкованих органах
101
()
надання послуг поштового зв'язку загального користування
102
()
надання послуг у галузі захисту інформації
103
()
інформація з обмеженим доступом
104
()
проведення оцінки загроз захисту інформації
105
()
сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації
106
()
тематичні дослідження
107
()
випробування у сфері користування радіочастотним ресурсом
108
()
експертиза телекомунікаційної інфраструктури проектів
109
()
військово-лікарська експертиза
110
()
спільні інспекційні перевірки
111
()
періодичність проведення засідань колегії
112
()
персональний склад
113
()
заступники Голови
114
()
керівники структурних підрозділів Адміністрації
115
()
представники органів державної влади
116
()
здійснює загальне керівництво діяльністю Адміністрації та підпорядкованих органів
117
()
несе особисту відповідальність за виконання покладених на Держспецзв'язку України завдань
118
()
забезпечує виконання Держспецзв'язку України та Адміністрацією законів України
119
()
інформує Президента України з основних питань діяльності Держспецзв'язку України
120
()
погоджує проекти законів
121
()
вносить пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади своїх заступників
122
()
призначає та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Адміністрації
123
()
затверджує положення (статути)
124
()
затверджує структуру і штати територіальних підрозділів
125
()
затверджує граничні спеціальні звання за посадами
126
()
установлює заохочувальні відзнаки
127
()
затверджує плани роботи структурних підрозділів
128
()
електронний цифровий підпис
129
()
заходи щодо розвитку телекомунікаційних мереж
130
()
розроблення ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації
131
()
розроблення зразків техніки
132
()
військова
133
()
спеціальна
134
()
протидія технічним розвідкам
135
()
колегія Адміністрації
136
()
проведення засідань
137
()
утворення
138
()
ліквідація
139
()
криптографічна
140
()
технічна
141
()
мета
142
()
накази
143
()
Колегія
144
()
гранична чисельність
145
()
структура
146
()
реалізація
147
()
забезпечення
148
()
безпека
149
()
охорона
150
()
сприяння
151
()
надійне функціонування
152
()
здійснює функції
153
()
визначає
154
()
вирішує
155
()
організовує
156
()
відповідає
157
()
здійснює інші заходи
158
()
розробляє
159
()
методичне керівництво
160
()
координація
161
()
супроводжує
162
()
управління реєстром
163
()
розробляє критерії
164
()
державний контроль
165
()
координує
166
()
затверджує технологічні вимоги
167
()
аналізує
168
()
видає атестат
169
()
розробляє єдині технічні вимоги
170
()
видає
171
()
реєструє
172
()
бере участь
173
()
вживає заходів
174
()
надає
175
()
скасовує
176
()
порушує питання
177
()
виступає
178
()
проводить
179
()
відчужує
180
()
здійснює
181
()
звертається
182
()
ресурси
183
()
надання послуг
184
()
радіочастотний
185
()
центральний
186
()
головний
187
()
державний
188
()
додержання ліцензійних умов
189
()
запобігання корупції
190
()
внутрішній
191
()
фінансові
192
()
матеріальні
193
()
поштовий зв'язок
194
()
обмежений
195
()
оцінка
196
()
сертифікація
197
()
випробування
198
()
засідання
199
()
військово-лікарська
200
()
персональний
201
()
особовий склад
202
()
Голова
203
()
заступники
204
()
керівники
205
()
представники
206
()
погоджує
207
()
затверджує
208
()
несе особисту відповідальність
209
()
забезпечує виконання
210
()
інформує
211
()
вносить пропозиції
212
()
призначає
213
()
звільняє
214
()
установлює
215
()
заходи
216
()
ключові документи
217
()
захист
218
()
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Адміністрацію державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
219
()
інформація
220
()
адміністрація
221
()
сфера
222
()
ресурс
223
()
орган
224
()
власність
225
()
формування
226
()
контроль
227
()
послуги
228
()
доступ
229
()
проведення
230
()
склад
231
()
голова
232
()
розроблення
233
()
розвідки
234
()
проведення перевірок стану захисту інформації
235
()
основні завдання Адміністрації
236
()
Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань забезпечує
237
()
Адміністрація має право
238
()
колегія
239
()
проводити перевірки
240
()
залучати користувачів радіочастотного ресурсу до виявлення та усунення радіозавад
241
()
проводити роботу
242
()
утворювати орган
243
()
одержувати земельні ділянки з метою розміщення будівель
244
()
орендувати в установленому порядку
245
()
державне регулювання у сфері поштового зв'язку
246
()
забезпечення формування державної політики у сферах захисту державних систем
247
()
склад колегії
248
()
погодження технічних завдань на розроблення зразків техніки
249
()
перевірка
250
()
основні завдання
251
()
забезпечує
252
()
має право
253
()
$1
254
()
утворює
255
()
одержує
256
()
залучає
257
()
перевірки
258
()
робота
259
()
орендує
260
()
державна політика
261
()
державне регулювання
262
()
використання ресурсів
263
()
експертиза
264
()
$2
265
()
погодження технічних завдань

Страницы: