Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсівНАЗВА Опис
1
()
електронні
Затвердити Концепцію формування системи національних електронних інформаційних ресурсів (далі - Концепція), що додається
2
()
власник
Власники національних ресурсів, фізичні та юридичні особи, що надають послуги із використанням національних ресурсів, зобов'язані дотримуватися принципів законності, достовірності, загальнодоступності, забезпечення захисту ресурсів та прав користувачів...
власник ресурсів - фізична або юридична особа, яка має право власності на ресурси
3
()
проблеми формування
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
4
()
державне управління
Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах суспільного життя. Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою ум...
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
5
()
недержавні
Значна частина ресурсів формується у недержавному секторі і використовується для надання комерційних послуг з використанням національних ресурсів. Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до На...
6
()
нормативно-правове забезпечення
Основу нормативно-правого забезпечення формування, використання та захисту національних ресурсів становлять Закони України "Про Національну програму інформатизації", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", ця Концепція, ін...
7
()
комунальні
комунальні ресурси - ресурси, які є об'єктом права комунальної власності
8
()
приватні
приватні ресурси - ресурси, які є об'єктом права приватної власності; власник ресурсів - фізична або юридична особа, яка має право власності на ресурси...
9
()
зміст
Під час формування системи національних ресурсів повинні використовуватися технології і засоби, спроможні забезпечити їх необхідний рівень та доступність через глобальні інформаційні мережі....
10
()
власники
Власники національних ресурсів, фізичні та юридичні особи, що надають послуги із використанням національних ресурсів, зобов'язані дотримуватися принципів законності, достовірності, загальнодоступності, забезпечення захисту ресурсів та прав користувачів...
11
()
інформаційна безпека
Забезпечення інформаційної безпеки національних ресурсів здійснюється їх власниками шляхом створення комплексної системи захисту інформації щодо запобігання несанкціонованому доступу та дотримання належного рівня захисту національних ресурсів. Реалізац...
12
()
стратегія формування
Стратегія формування системи ресурсів органів державної влади полягає в систематизації та інтеграції зазначених ресурсів з метою забезпечення прозорості, відкритості, підвищення, оперативності та ефективності роботи органів державної влади та забезпече...
13
()
реалізація державної політики
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
14
()
інфраструктура
Інфраструктуру системи національних ресурсів становлять органи державної влади та суб'єкти господарювання, що забезпечують формування, використання та захист, а також взаємодію виробників і користувачів національних ресурсів....
15
()
інформаційних технологій
У результаті реалізації Концепції очікується: підвищення рівня інформаційної безпеки держави; прискорення впровадження "електронного урядування", підвищення прозорості та відкритості роботи органів державної влади; підвищення, ефективності діяльност...
Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах суспільного життя....
16
()
організація
Організація використання і контроль за національними ресурсами в особливий період здійснюється відповідно до законодавства у сфері оборони держави...
17
()
недержавних ресурсів
Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; доступність недержавних ресурсів для фізичних і юридичних осіб; збільшення переліку інфор...
Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; доступність недержавних ресурсів для фізичних і юридичних осіб; збільшення переліку інфор...
Реалізація державної політики у сфері недержавних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: розвиток конкурентного середовища, підвищення асортименту і якості інформаційних послуг з використанням національних ресурсів; сприяння заснуванню і підтр...
18
()
системи національних електронних інформаційних ресурсів
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
19
()
стратегія
Стратегія формування системи ресурсів органів державної влади полягає в систематизації та інтеграції зазначених ресурсів з метою забезпечення прозорості, відкритості, підвищення, оперативності та ефективності роботи органів державної влади та забезпече...
20
()
принципи
Під час формування системи національних ресурсів повинні використовуватися технології і засоби, спроможні забезпечити їх необхідний рівень та доступність через глобальні інформаційні мережі. Власники національних ресурсів, фізичні та юридичні особи, що...
21
()
пріоритетні напрями
Пріоритетними напрямами формування системи національних ресурсів є: правове врегулювання відносин, що виникають під час формування, використання і захисту національних ресурсів; гармонізація нормативно-правової бази у сфері національних ресурсів з м...
22
()
забезпечення
Для забезпечення формування системи національних ресурсів необхідно розв'язати такі основні завдання, зокрема: забезпечення широкого доступу до ресурсів, у тому числі іноземних, через глобальні інформаційні мережі; правове врегулювання суспільних від...
Власники національних ресурсів, фізичні та юридичні особи, що надають послуги із використанням національних ресурсів, зобов'язані дотримуватися принципів законності, достовірності, загальнодоступності, забезпечення захисту ресурсів та прав користувачів...
23
()
національних ресурсів
Концепція визначає основні засади і напрями формування, використання та захисту національних ресурсів
Аналіз цих та інших проблем сфери національних ресурсів свідчить про необхідність вдосконалення державної політики у цій сфері.
Структуру національних ресурсів, їх статус, порядок реєстрації та використання визначає Кабінет Міністрів України
Управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та розвиток на...
24
()
управління
Управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та розвиток на...
25
()
інформації
Забезпечення інформаційної безпеки національних ресурсів здійснюється їх власниками шляхом створення комплексної системи захисту інформації щодо запобігання несанкціонованому доступу та дотримання належного рівня захисту національних ресурсів....
26
()
державних інформаційних ресурсів
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
27
()
виконання
Держкомзв'язку у тримісячний термін розробити заходи на виконання Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів....
28
()
мета
Метою цієї Концепції є визначення стратегії формування системи національних електронних інформаційних ресурсів (далі - ресурсів).
29
()
національні ресурси
національні ресурси - ресурси незалежно від їх змісту, форми, часу та місця створення, форми власності, призначені для задоволення потреб громадянина, суспільства, держави....
30
()
державні ресурси
державні ресурси - ресурси, які є об'єктом права державної власності
31
()
комунальні ресурси
комунальні ресурси - ресурси, які є об'єктом права комунальної власності
32
()
власник ресурсів
власник ресурсів - фізична або юридична особа, яка має право власності на ресурси
33
()
система національних ресурсів
система національних ресурсів - організована за єдиною технологією сукупність національних ресурсів, необхідних для розв'язання завдань соціально-економічного розвитку держави та внесених до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів...
34
()
реєстр ресурсів
реєстр ресурсів - сукупність даних, упорядкованих з метою обліку і реєстрації ресурсів
35
()
приватні ресурси
приватні ресурси - ресурси, які є об'єктом права приватної власності; власник ресурсів - фізична або юридична особа, яка має право власності на ресурси...
36
()
перший етап
На першому етапі (2003-2004 роки) передбачається: здійснення координації діяльності органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів; розроблення нормативно-правових актів, що визначатимуть ...
37
()
другий етап
На другому етапі (2005-2006 роки) передбачається: забезпечення широкого доступу до інформації про склад, розміщення та умови використання ресурсів; розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть порядок комерційного використання державних р...
38
()
третій етап
На третьому етапі (починаючи з 2007 року) передбачається включення до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів недержавних ресурсів та подальше вдосконалення системи національних ресурсів відповідно до потреб....
39
()
фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, залучення інвестицій та інших джерел, не заборонених законом....
40
()
очікувані результати
У результаті реалізації Концепції очікується: підвищення рівня інформаційної безпеки держави; прискорення впровадження "електронного урядування", підвищення прозорості та відкритості роботи органів державної влади; підвищення, ефективності діяльност...
41
()
виконавчої влади
Управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та розвиток на...
42
()
державної влади
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
43
()
державного управління
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
44
()
місцевого самоврядування
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
45
()
представлення
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
46
()
кодування
Для забезпечення формування системи національних ресурсів необхідно розв'язати такі основні завдання, зокрема: забезпечення широкого доступу до ресурсів, у тому числі іноземних, через глобальні інформаційні мережі; правове врегулювання суспільних від...
47
()
заборонена
Національні ресурси не повинні містити: закликів до захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканності України; інформації, що містить пропаганду тероризму, війни, геноциду, або...
48
()
доступність
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
49
()
щодо запобігання несанкціонованому доступу
Забезпечення інформаційної безпеки національних ресурсів здійснюється їх власниками шляхом створення комплексної системи захисту інформації щодо запобігання несанкціонованому доступу та дотримання належного рівня захисту національних ресурсів...
50
()
широкий доступ
На другому етапі (2005-2006 роки) передбачається: забезпечення широкого доступу до інформації про склад, розміщення та умови використання ресурсів; розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть порядок комерційного використання державних р...
51
()
суспільного життя
Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах суспільного життя...
52
()
інформатизації
Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань Національно...
53
()
оборони держави
Організація використання і контроль за національними ресурсами в особливий період здійснюється відповідно до законодавства у сфері оборони держави...
54
()
у сфері інформатизації
Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань Національно...
55
()
у сфері державних ресурсів
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
56
()
у сфері недержавних ресурсів
Реалізація державної політики у сфері недержавних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: розвиток конкурентного середовища, підвищення асортименту і якості інформаційних послуг з використанням національних ресурсів; сприяння заснуванню і підтр...
57
()
щодо забезпечення безпеки національних ресурсів
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
58
()
організаційна
Організаційну структуру системи національних ресурсів утворюють: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку та сфері інформатизації, відповідальний за ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; ...
59
()
ведення
Управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та розвиток на...
60
()
створення
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
61
()
включення недержавних ресурсів
Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; доступність недержавних ресурсів для фізичних і юридичних осіб; збільшення переліку інфор...
62
()
положення
На першому етапі (2003-2004 роки) передбачається: здійснення координації діяльності органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів; розроблення нормативно-правових актів, що визначатимуть ...
63
()
реєстрації
Структуру національних ресурсів, їх статус, порядок реєстрації та використання визначає Кабінет Міністрів України
64
()
комерційного використання державних ресурсів
Необхідно розробити нормативно-правові акти, що визначатимуть, зокрема: структуру, статус, порядок реєстрації та використання національних ресурсів; правові засади комерційного використання державних ресурсів; вимоги до змісту національних ресурсів...
65
()
інформаційна
Слід сприяти залученню недержавних структур для надання інформаційних послуг з використанням державних ресурсів
66
()
комерційна
Значна частина ресурсів формується у недержавному секторі і використовується для надання комерційних послуг з використанням національних ресурсів...
67
()
електронний
Затвердити Концепцію формування системи національних електронних інформаційних ресурсів (далі - Концепція), що додається
68
()
недержавний
Значна частина ресурсів формується у недержавному секторі і використовується для надання комерційних послуг з використанням національних ресурсів. Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до На...
69
()
комунальний
комунальні ресурси - ресурси, які є об'єктом права комунальної власності
70
()
приватний
приватні ресурси - ресурси, які є об'єктом права приватної власності; власник ресурсів - фізична або юридична особа, яка має право власності на ресурси...
71
()
інформаційні технології
У результаті реалізації Концепції очікується: підвищення рівня інформаційної безпеки держави; прискорення впровадження "електронного урядування", підвищення прозорості та відкритості роботи органів державної влади; підвищення, ефективності діяльност...
72
()
недержавний ресурс
Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; доступність недержавних ресурсів для фізичних і юридичних осіб; збільшення переліку інфор...
Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; доступність недержавних ресурсів для фізичних і юридичних осіб; збільшення переліку інфор...
73
()
система національних електронних інформаційних ресурсів
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
74
()
принцип
75
()
пріоритетний напрям
Пріоритетними напрямами формування системи національних ресурсів є: правове врегулювання відносин, що виникають під час формування, використання і захисту національних ресурсів; гармонізація нормативно-правової бази у сфері національних ресурсів з м...
76
()
національний ресурс
Концепція визначає основні засади і напрями формування, використання та захисту національних ресурсів
Аналіз цих та інших проблем сфери національних ресурсів свідчить про необхідність вдосконалення державної політики у цій сфері.
Структуру національних ресурсів, їх статус, порядок реєстрації та використання визначає Кабінет Міністрів України
Управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та розвиток на...
77
()
державний інформаційний ресурс
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
78
()
результат
У результаті реалізації Концепції очікується: підвищення рівня інформаційної безпеки держави; прискорення впровадження "електронного урядування", підвищення прозорості та відкритості роботи органів державної влади; підвищення, ефективності діяльност...
79
()
виконавча влада
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
80
()
державна влада
Управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів, включаючи ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та підготовку щорічної доповіді про стан та розвиток на...
81
()
місцеве самоврядування
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
82
()
несанкціонований
Забезпечення інформаційної безпеки національних ресурсів здійснюється їх власниками шляхом створення комплексної системи захисту інформації щодо запобігання несанкціонованому доступу та дотримання належного рівня захисту національних ресурсів...
83
()
широкий
На другому етапі (2005-2006 роки) передбачається: забезпечення широкого доступу до інформації про склад, розміщення та умови використання ресурсів; розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть порядок комерційного використання державних р...
84
()
суспільне життя
Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах суспільного життя...
85
()
інформатизація
Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань Національно...
86
()
оборона держави
Організація використання і контроль за національними ресурсами в особливий період здійснюється відповідно до законодавства у сфері оборони держави...
87
()
державни ресурс
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
88
()
недержавни ресурс
Реалізація державної політики у сфері недержавних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: розвиток конкурентного середовища, підвищення асортименту і якості інформаційних послуг з використанням національних ресурсів; сприяння заснуванню і підтр...
89
()
безпека національних ресурсів
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
90
()
інформаційні технологї
Національні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави, значення якої зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах суспільного життя....
91
()
включення
Формуванню, використанню та захисту недержавних ресурсів сприятиме: включення недержавних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; доступність недержавних ресурсів для фізичних і юридичних осіб; збільшення переліку інфор...
92
()
реєстрація
Структуру національних ресурсів, їх статус, порядок реєстрації та використання визначає Кабінет Міністрів України
93
()
комерційне
Необхідно розробити нормативно-правові акти, що визначатимуть, зокрема: структуру, статус, порядок реєстрації та використання національних ресурсів; правові засади комерційного використання державних ресурсів; вимоги до змісту національних ресурсів...
94
()
ресурси
Затвердити Концепцію формування системи національних електронних інформаційних ресурсів (далі - Концепція), що додається
95
()
Розпорядження Кабінету Міністрів України
96
()
використання
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
Необхідно розробити нормативно-правові акти, що визначатимуть, зокрема: структуру, статус, порядок реєстрації та використання національних ресурсів; правові засади комерційного використання державних ресурсів; вимоги до змісту національних ресурсів...
97
()
формування
Стратегія формування системи ресурсів органів державної влади полягає в систематизації та інтеграції зазначених ресурсів з метою забезпечення прозорості, відкритості, підвищення, оперативності та ефективності роботи органів державної влади та забезпече...
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
98
()
захист
Концепція визначає основні засади і напрями формування, використання та захисту національних ресурсів
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
Реалізація державної політики щодо забезпечення безпеки національних ресурсів здійснюється згідно із законодавством спеціально уповноваженим органом державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, крипто...
99
()
концепція
Держкомзв'язку у тримісячний термін розробити заходи на виконання Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів....
100
()
орган
101
()
інформація
Забезпечення інформаційної безпеки національних ресурсів здійснюється їх власниками шляхом створення комплексної системи захисту інформації щодо запобігання несанкціонованому доступу та дотримання належного рівня захисту національних ресурсів....
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
102
()
сфера
Аналіз цих та інших проблем сфери національних ресурсів свідчить про необхідність вдосконалення державної політики у цій сфері.
103
()
реалізація
Реалізація Концепції відбуватиметься поетапно протягом 2003-2007 років відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації"....
Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань Національно...
104
()
структура
Структуру національних ресурсів, їх статус, порядок реєстрації та використання визначає Кабінет Міністрів України
Організаційну структуру системи національних ресурсів утворюють: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку та сфері інформатизації, відповідальний за ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; ...
105
()
розвиток
Національні ресурси включають державні, комунальні та приватні ресурси; державні ресурси - ресурси, які є об'єктом права державної власності; комунальні ресурси - ресурси, які є об'єктом права комунальної власності; приватні ресурси - ресурси, які є...
106
()
реєстр
реєстр ресурсів - сукупність даних, упорядкованих з метою обліку і реєстрації ресурсів
Національні ресурси включають державні, комунальні та приватні ресурси; державні ресурси - ресурси, які є об'єктом права державної власності; комунальні ресурси - ресурси, які є об'єктом права комунальної власності; приватні ресурси - ресурси, які є...
107
()
порядок
Структуру національних ресурсів, їх статус, порядок реєстрації та використання визначає Кабінет Міністрів України
108
()
послуга
Власники національних ресурсів, фізичні та юридичні особи, що надають послуги із використанням національних ресурсів, зобов'язані дотримуватися принципів законності, достовірності, загальнодоступності, забезпечення захисту ресурсів та прав користувачів...
109
()
національні
національні ресурси - ресурси незалежно від їх змісту, форми, часу та місця створення, форми власності, призначені для задоволення потреб громадянина, суспільства, держави...
110
()
система
система національних ресурсів - організована за єдиною технологією сукупність національних ресурсів, необхідних для розв'язання завдань соціально-економічного розвитку держави та внесених до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів...
111
()
державні
державні ресурси - ресурси, які є об'єктом права державної власності
112
()
ресурсів
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
113
()
$1
114
()
терміни
Терміни, використані у Концепції
115
()
державних ресурсів
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
116
()
державної політики
Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань Національно...
117
()
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
Національні ресурси включають державні, комунальні та приватні ресурси; державні ресурси - ресурси, які є об'єктом права державної власності; комунальні ресурси - ресурси, які є об'єктом права комунальної власності; приватні ресурси - ресурси, які є...
118
()
ресурс
Затвердити Концепцію формування системи національних електронних інформаційних ресурсів (далі - Концепція), що додається
В Україні існує багато ресурсів, що характеризуються різноманітними формами представлення інформації, організаційними та технологічними рішеннями, кількість яких збільшується одночасно із стрімким розвитком інформаційних технологій. Під час цих процесі...
119
()
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів
120
()
національний
національні ресурси - ресурси незалежно від їх змісту, форми, часу та місця створення, форми власності, призначені для задоволення потреб громадянина, суспільства, держави...
121
()
державна політика
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...
Ефективне державне управління національними ресурсами є важливою умовою забезпечення інформаційної безпеки держави та реалізації державної політики у сфері інформатизації. Формування системи національних ресурсів є одним із основних завдань Національно...
122
()
державний
державні ресурси - ресурси, які є об'єктом права державної власності
123
()
$2
124
()
термін
Терміни, використані у Концепції
125
()
доступ
Забезпечення інформаційної безпеки національних ресурсів здійснюється їх власниками шляхом створення комплексної системи захисту інформації щодо запобігання несанкціонованому доступу та дотримання належного рівня захисту національних ресурсів...
На другому етапі (2005-2006 роки) передбачається: забезпечення широкого доступу до інформації про склад, розміщення та умови використання ресурсів; розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть порядок комерційного використання державних р...
126
()
державний ресурс
Реалізація державної політики у сфері державних ресурсів полягає у розв'язанні таких завдань: створення та ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, зокрема реєстрація та облік державних ресурсів, формування і забезпечення дост...

Страницы: