Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Постанова КМУ Про затвердження Концепції технічного захисту інформаціїНАЗВА
1
()
сертифікація
2
()
напрями розвитку ТЗІ
3
()
поширення великих масивів інформації
4
()
витік інформації
5
()
загрози безпеці інформації в Україні
6
()
технічний (ТЗІ)
7
()
лібералізація суспільних відносин
8
()
лібералізація міждержавних відносин
9
()
кризовий стан економіки
10
()
застосуванн технічних засобів оброблення інформації
11
()
застосування засобів зв'язку іноземного виробництва
12
()
поширення засобів несанкціонованого доступу
13
()
високоефективні технічні засоби
14
()
радіо
15
()
радіотехнічна
16
()
оптико-електронна
17
()
радіотеплова
18
()
акустична
19
()
хімічна
20
()
магнітометрична
21
()
сейсмічна розвідка
22
()
радіаційна розвідка
23
()
Конституція України
24
()
Концепція (основи державної політики) національної безпеки України
25
()
Про інформацію
26
()
Про доступ до публічної інформації
27
()
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
28
()
Про державну таємницю
29
()
Про науково-технічну інформацію
30
()
функції організаційних структур системи ТЗІ
31
()
основні напрями державної політики
32
()
першочергові заходи щодо реалізації державної політики
33
()
засоби забезпечення ТЗІ
34
()
забезпечення інженерно-технічними заходами захисту інформації
35
()
значущість забезпечення ТЗІ
36
()
наукове
37
()
контрольно-вимірювальне
38
()
випробувальне
39
()
виробниче
40
()
приведення інформаційних відносин у сфері ТЗІ у відповідність з міжнародними стандартами
41
()
впровадження в усі сфери життєдіяльності особи
42
()
загроза національної безпеки України в інформаційній сфері
43
()
принципи проведення державної політики у сфері ТЗІ
44
()
основні напрями державної політики у сфері ТЗІ
45
()
першочергові заходи щодо реалізації державної політики у сфері ТЗІ
46
()
стан ТЗІ
47
()
принципи формування державної політики у сфері ТЗІ
48
()
основні функції організаційних структур системи ТЗІ
49
()
застосування технічних засобів оброблення інформації
50
()
програмні
51
()
апаратні
52
()
створення високоефективних технічних засобів
53
()
впровадження недосконалих технічних засобів
54
()
виробництво засобів забезпечення ТЗІ
55
()
впровадження вітчизняних засобів забезпечення ТЗІ
56
()
лабораторія системи сертифікації засобів забезпечення ТЗІ
57
()
незавершеність створення системи сертифікації засобів забезпечення ТЗІ
58
()
недосконалість системи атестації на відповідність вимогам ТЗІ
59
()
основні функціяї організаційних структур системи ТЗІ
60
()
вітчизняні
61
()
закордонні
62
()
програма розвитку сфери ТЗІ
63
()
незавершеність створення системи сертифікації
64
()
створення умов для ТЗІ
65
()
створення підрозділів ТЗІ в органах державної влади
66
()
правові засади реалізації державної політики у сфері ТЗІ
67
()
компактні
68
()
високоефективні
69
()
контроль за організацією зв'язку
70
()
недосконалість організації в Україні міжнародних виставок
71
()
ТЗІ
72
()
діяльність спрямована на протизаконне одержання інформації
73
()
розмежування сфер діяльності організаційних структур системи ТЗІ
74
()
забезпечення ліцензування підприємницької діяльності в сфері ТЗІ
75
()
організація контролю за ефективністю ТЗІ
76
()
удосконалення нормативно-правових актів
77
()
недостатність документації на засоби забезпечення ТЗІ іноземного виробництва
78
()
захист засобів забезпечення ТЗІ
79
()
обмежений доступ інших засобів забезпечення ТЗІ в органах державної влади
80
()
розвиток правових засад удосконалення системи ТЗІ
81
()
розвиток моделі загроз для інформації
82
()
система сертифікації
83
()
державна політика в галузі інформаційних технологій
84
()
проведення державної політики у сфері ТЗІ
85
()
захист інформації інженерно-технічними заходами
86
()
завдання захисту інформації
87
()
прогнозування загроз безпеці інформаці
88
()
виявлення загроз
89
()
інформаційна
90
()
національна
91
()
порядок доступу інформації
92
()
несанкціонований доступ
93
()
дистанційний доступ
94
()
безконтрольний доступу до інформації
95
()
оброблення інформації з обмеженим доступом
96
()
розроблення засобів забезпечення ТЗІ
97
()
порядок розроблення відповідних нормативно-правових актів
98
()
виявлення
99
()
прогнозування
100
()
засоби зв'язку іноземного виробництва
101
()
спільне виробництво
102
()
іноземне
103
()
вітчизняне
104
()
державна
105
()
сфера захисту таємниць (крім державної)
106
()
сертифікація засобів забезпечення ТЗІ
107
()
організація контролю за якістю засобів забезпечення ТЗІ шляхом їх сертифікації
108
()
напрями розвитку
109
()
поширення
110
()
витік
111
()
суспільні
112
()
міждержавні
113
()
Концепція
114
()
закон
115
()
функції
116
()
основні напрями
117
()
першочергові заходи
118
()
технічний захист
119
()
інженерно-технічні заходи
120
()
значущість
121
()
приведення
122
()
впровадження
123
()
принципи
124
()
стан
125
()
принципи формування
126
()
функції організаційних структур
127
()
напрями
128
()
технічні
129
()
недосконалі
130
()
незавершеність
131
()
недосконалість
132
()
організаційні структури
133
()
умови
134
()
підрозділи
135
()
міжнародні виставки
136
()
протизаконне одержання інформації
137
()
розмежування сфер
138
()
ліцензування
139
()
контроль
140
()
удосконалення
141
()
іноземне виробництво
142
()
вітчизняні засоби
143
()
обмежений доступ інших засобів
144
()
програма
145
()
правові засади
146
()
модель загроз
147
()
завдання
148
()
порядок доступу
149
()
несанкціонований
150
()
дистанційний
151
()
безконтрольний
152
()
обмежений
153
()
нормативно-правові акти
154
()
національна безпека
155
()
засоби зв'язку
156
()
спільне
157
()
інформація
158
()
Постанова КМУ Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні
159
()
забезпечення
160
()
сфера
161
()
захист
162
()
засоби
163
()
система
164
()
створення
165
()
організація
166
()
діяльність
167
()
засоби забезпечення
168
()
розвиток
169
()
політика
170
()
захист інформації
171
()
безпека
172
()
доступ
173
()
розроблення
174
()
загрози
175
()
формування
176
()
виробництво
177
()
таємниця
178
()
зростання загроз
179
()
оброблення інформації
180
()
правова основа забезпечення ТЗІ в Україні
181
()
апаратура
182
()
Закон України
183
()
система ТЗІ
184
()
державна політика у сфері ТЗІ
185
()
технічний захист інформації (ТЗІ)
186
()
забезпечення ТЗІ обладнанням
187
()
$1
188
()
правова основа
189
()
розвиток системи сертифікації засобів забезпечення ТЗІ
190
()
технічні засоби
191
()
забезпечення безпеки
192
()
загроза
193
()
оброблення
194
()
технічний
195
()
державна політика
196
()
лібералізація відносин
197
()
застосування
198
()
обладнання
199
()
сертифікація засобів
200
()
$2
201
()
$3

Страницы: