Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

КОМУНІКАЦІЯ УРЯДУ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМНАЗВА
1
()
проект рішення уряду
2
()
уряд недемократичного режиму
3
()
український уряд
4
()
секретаріат уряду організації третього сектору
5
()
уряд презумпції
6
()
представники уряду
7
()
прозорість уряду
8
()
помилка уряду
9
()
Третій сектор
10
()
іманентна
11
()
комунікація реформи
12
()
проект Проста мова
13
()
доступ до публічної інформації
14
()
публічні консультації зі стейкхолдерами
15
()
залучення фахівців
16
()
Case комунікації Угоди про асоціацію з ЄС
17
()
планування комунікації
18
()
практика «живого» стратегічного планування
19
()
імітація планування
20
()
алгоритм дій для підвищення ефективності комунікації
21
()
комунікація рішення
22
()
модель урядової комунікації
23
()
налагодження комунікації з громадськістю
24
()
інструмент кризової комунікації
25
()
міжвідомча
26
()
широка кампанія комунікації децентралізації
27
()
планування
28
()
вербальна комунікація
29
()
вади внутрішньої комунікації
30
()
зовнішня комунікація
31
()
менеджмент комунікації
32
()
точкові
33
()
локальні
34
()
електронне урядування
35
()
урядове
36
()
політичне
37
()
проект рішення
38
()
імплементація рішення
39
()
проект стратегії залучення громадянського суспільства
40
()
налагодження комунікації між урядом і суспільством
41
()
низький рівень інформаційних потреб
42
()
громадський моніторинг
43
()
запровадження постійної практики живого стратегічного планування
44
()
інститу державних секретарів
45
()
комплексне обстеження
46
()
поширення практики Відкрита бухгалтерія
47
()
публічна
48
()
неопублікована
49
()
Департамент інформації
50
()
відділ роботи із засобами масової інформації
51
()
оприлюднення
52
()
комунікативний план
53
()
проект рішень
54
()
майданчик для обговорення проектів рішень
55
()
спеціальний проект Проста мова
56
()
проект Розумна зупинка
57
()
заочне паперове погодження проекту
58
()
«хороший проект»
59
()
«поганий проект»
60
()
системна
61
()
докорінна
62
()
необхідність реформи державної служби
63
()
реформа охорони здоров’я
64
()
низька ефективність комунікації уряду із суспільством
65
()
обговорення проблеми політики
66
()
популізм
67
()
брак політичного лідерства
68
()
інерція
69
()
використання медіа для політичної боротьби
70
()
білі
71
()
зелені
72
()
формування партнерських відносин
73
()
долання відчуженості та недовіри
74
()
вихолощення держслужби
75
()
ухвалення
76
()
респонденти
77
()
ініціювання бізнесом проектів
78
()
головний пріоритет для конструктивних учасників бізнесу
79
()
представник бізнес-асоціації
80
()
аналітичний
81
()
технічний
82
()
результати
83
()
соціологічне
84
()
задача дослідження
85
()
збір даних. які знаходяться у відкритому доступі
86
()
запити неопублікованої інформації
87
()
індивідуальні фахові інтерв’ю
88
()
освітня
89
()
PR політика (politics)
90
()
урядова політика (policy)
91
()
кадрова
92
()
План заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною
93
()
мета
94
()
ключові повідомлення
95
()
верстви населення на які вплине реалізація рішення
96
()
способи інформування
97
()
фінансове забезпечення
98
()
від бізнесу
99
()
від уряду
100
()
від Представництва ЄС
101
()
інструменти участі
102
()
механізм
103
()
суспільна участь у виробленні політики
104
()
участь громадськості
105
()
пасивний підхід до розуміння участі
106
()
формування стейкхолдерів
107
()
аналіз зібраних даних
108
()
інформаційне поле
109
()
комунікативні плани
110
()
відділ моніторингу та аналізу ЗМІ
111
()
аналіз регуляторного впливу
112
()
аналіз політики
113
()
електроне урядування
114
()
комунікації
115
()
Концепція реалізації державної політики у сфері інформування
116
()
стратегічний рівень комунікації
117
()
низький
118
()
наскрізний
119
()
новий
120
()
третій сектор
121
()
сектор опрацювання інформаційних запитів
122
()
сектор моніторингу забезпечення доступу до публічної інформації
123
()
сектор фахової експертизи з комунікаційних питань
124
()
сектор впровадження технологій консультацій з громадськістю
125
()
сектор сприяння розвитку громадянського суспільства
126
()
забезпечення євроінтеграції
127
()
сегментарна
128
()
функція повноцінної комунікації
129
()
секторальна
130
()
периферійна
131
()
те. що є баластом – потрібно скинути
132
()
те. що можна передати на аутсорсинг
133
()
те. що має залишитись в компетенції уряду
134
()
співпраця з донорами для залучення ресурсів
135
()
єдиний інформаційний ресурс
136
()
групування функцій
137
()
результати оцінки розвитку електронного урядування United Nations E-Governmen
138
()
Інститут розвитку регіональної преси
139
()
розвиток веб-ресурсів
140
()
стимулювання розвитку
141
()
Коаліційна
142
()
Case комунікації Угоди про Асоціацію з ЄС
143
()
відносини уряду
144
()
партнерські
145
()
сьогоднішня парадигма відносин
146
()
система координат
147
()
інституційна система комунікацій
148
()
ринок праці
149
()
урядовий сектор ринку праці
150
()
середні зарплати на ринку у Києві
151
()
культура прийняття урядових рішень
152
()
політична культура
153
()
логіка проактивного залучення
154
()
залучення стейкхелдерів
155
()
проактивне залучення потенціалу бізнесу
156
()
широке
157
()
суспільне
158
()
публічне
159
()
правдивий
160
()
політичний
161
()
пасивний
162
()
«сховати голову в пісок»
163
()
революційна
164
()
модель синергії фінансування
165
()
використовуваної Міністерством IT-інфраструктур
166
()
уряд
167
()
КОМУНІКАЦІЯ УРЯДУ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ
168
()
комунікація
169
()
рішення
170
()
суспільство
171
()
міністерство
172
()
інформація
173
()
проект
174
()
реформа
175
()
проблема
176
()
процес
177
()
документ
178
()
дослідження
179
()
політика
180
()
план
181
()
респондент
182
()
участь
183
()
аналіз
184
()
сфера
185
()
рівень
186
()
сектор
187
()
функція
188
()
ресурс
189
()
розвиток
190
()
угода
191
()
система
192
()
ринок
193
()
культура
194
()
залучення
195
()
обговорення
196
()
інтерес
197
()
підхід
198
()
модель
199
()
відносини
200
()
$1
201
()
бізнес
202
()
властивість
203
()
функція уряду
204
()
уряд Норвегії
205
()
комунікації уряду
206
()
покращення комунікації
207
()
чинник налагодження ефективної комунікації
208
()
комунікації євроінтеграції
209
()
оприлюднення бухгалтерії міністерства
210
()
формат проекту акту
211
()
проблема стратегічного рівня комунікації
212
()
запровадити в уряді формати книг для обговорення проблеми
213
()
шляхи дослідження стану справ у сфері комунікації
214
()
комунікативний
215
()
низова участь (grass-roots participation)
216
()
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
217
()
групування функцій на категорії

Страницы: