Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс „КОЛОСОК – осінній-2013”.Завдання для 9–11 класівНАЗВА Опис
1
()
Питання №1
І пензлем художника, і пером поета, і маховиком парової машини рухає енергія, „викрадена” у …
А. Сонця. Б. Місяця. В. Землі. Г. океанів. Д. лісів.
2
()
Питання №2
Термін „енергія” використовував ще Аристотель, але у фізичній літературі це слово з’явилося у 1807 році: так Томас Юнг назвав „живу силу” рухомого тіла. А як називаємо „живу силу” ми?...
А. Теплова енергія. Б. Кінетична енергія. В. Потенціальна енергія. Г. Повна енергія. Д. Внутрішня енергія.
3
()
Питання №3
Здатність пари виконувати роботу відома здавна. Цю ідею втілив у праобразі парової турбіни (еоліпілу) у I–II ст. н. е. …
А. Леонардо да Вінчі. Б. Аристотель. В. Герон Олександрійський. Г. Ісак Ньютон. Д. Іван Кулібін.
4
()
Питання №4
Вибери фізичну величину, яка може набувати від’ємних значень.
А. Потенціальна енергія. Б. Кількість теплоти. В. Робота. Г. Повна механічна енергія. Д. Усі вказані фізичні величини.
5
()
Питання №5
На шоколадці масою 100 г зазначено: 500 ккал/100 г (1 кал = 4,2 Дж). Енергії, яка міститься у цій плитці шоколаду, вистачить, щоб підняти тіло масою 420 кг на висоту …...
А. 0,5 м. Б. 5 м. В. 50 м. Г. 500 м. Д. 5 000 м.
6
()
Питання №6
Взимку ми робимо хибний висновок: металеві предмети холодніші на дотик, ніж дерев’яні. А за якої температури усі предмети здаються на дотик практично однаковими?...
А. 25 °С. Б. 37 °С. В. 45 °С. Г. 57 °С. Д. 95 °С.
7
()
Питання №7
Теплокровне життя не завмирає навіть взимку серед снігів і льоду. Живі істоти, які здебільшого складаються з води, легко пристосовуються до змін температури навколишнього середовища, тому що вода має …...
А. малу питому теплоємність. Б. високу теплопровідність. В. велику питому теплоємність. Г. низьку теплопровідність. Д. велику питому теплоту плавлення...
8
()
Питання №8
Інженерна наука про використання енергії Сонця – це …
А. радіотехніка. Б. енергетика. В. геліотехніка. Г. геліологія. Д. сонцезнавство.
9
()
Питання №9
Нас оточують сотні приладів, які без джерел живлення перетворюються на непотріб. А який принцип покладений в основу роботи джерел живлення?...
А. Взаємодія металів з електролітом. Б. Електризація тертям. В. Дія магнітного поля на заряди. Г. Термоелектричний ефект. Д. Усі перелічені принципи....
10
()
Питання №10
Сонце може повністю забезпечити потреби людства у електроенергії. Уже сьогодні фотоелементи, які перетворюють сонячну енергію в електричну, використовують і в побуті, і в промисловості, і в космосі. Щоб ефективно їх використовувати, треба знати, коли ф...
А. За низьких температур. Б. За сильного освітлення. В. За високих температур. Г. За слабкого освітлення. Д. За низького тиску.
11
()
Відповідь №1
А. Сонця. Сонце – основа життя. Так говорили античні філософи і не помилялися. Всесвіт наповнений різними видами енергії, проте основним її джерелом для переважної більшості біологічних процесів на нашій планеті є сонячне світло. Але і тут не все так п...
12
()
Відповідь №2
Б. Кінетична енергія. Поняття енергії формувалося у фізиці протягом багатьох століть. Його розуміння весь час змінювалося. Вперше термін “енергія” у сучасному фізичному розумінні застосував у1808 році Томас Юнг. Раніше вживали термін „життєва сила” (ла...
13
()
Відповідь №3
В. Герон Олександрійський. Тепловий двигун (парова машина) відіграв і продовжує відігравати надзвичайно важливу роль у розвитку нашої цивілізації. Його винахід і запровадження у виробництво, транспорт та інші сфери діяльності людини спричинили промисло...
14
()
Відповідь №4
Д. Усі вказані фізичні величини. Енергія – це скалярна фізична величина, яка є мірою різних форм руху матерії та характеристикою стану системи (тіла) і визначає роботу, яку може виконати тіло (система). Тому і енергія, і робота вимірюються у джоулях. Р...
15
()
Відповідь №5
Г. 500 м. Теплота, так само як і енергія, у міжнародній системі СІ вимірюється в джоулях (Дж) на честь видатного англійського фізика Джеймса Джоуля, який вперше встановив точне співвідношення між одиницями вимірювання механічної енергії і теплоти. Коли...
16
()
Відповідь №6
Б. 37 °С. У природі перебіг теплових процесів відбувається за законами, які пов'язані з теплообміном. Тіла з вищою температурою віддають теплоту менш нагрітим і охолоджуються, менш нагріті тіла отримують теплоту і їх температура підвищується. Під час т...
17
()
Відповідь №7
В. велику питому теплоємність. Живим істотам, таким як ми з вами, які здебільшого складаються з води, її велика питома теплоємність (4200 Дж/кг ?С) допомагає пристосуватися до зміни температури навколишнього повітря. Вода має надзвичайно високу теплоєм...
18
()
Відповідь №8
В. геліотехніка. Геліотехніка – галузь техніки, що вивчає перетворення сонячної енергії в інші види енергії, зручні для практичного використання. Належить до перспективних галузей техніки, оскільки сонячна енергія, яка щороку надходить на Землю значно ...
19
()
Відповідь №9
Д. Усі перелічені принципи. Нас оточують сотні помічників, які без електроживлення перетворюються на купу непотрібного металобрухту та пластику. Що ж таке електричний струм? І як його можна добути? Вивчаючи фізику, ти вже довідався, що струм – це упоря...
20
()
Відповідь №10
А. За низьких температур. Б. За сильного освітлення. Фотоелементи виробляють більше електроенергії за низьких температур та за потужного освітлення прямими сонячними променями. Ці електронні пристрої генерують електроенергію під дією світла, а підвищен...
21
()
Питання №11
За температури навколишнього середовища 15 °С температура у квітці арума може сягати 51 °С. Такі енергетичні витрати виправдані тим, що за високих температур краще випаровуються леткі речовини, які мають неприємний запах …...
А. і відлякують комах. Б. але приваблюють комах. В. і відлякують корів. Г. але приваблюють людей. Д. але покращують склад атмосферного повітря....
22
()
Питання №12
Якби казковий Хлопчик-мізинчик існував насправді, він би постійно робив три речі: …
А. кутався у кожушок. Б. шукав їжу. В. метушився. Г. лежав під дубочком. Д. не мав апетиту.
23
()
Питання №13
Мікроскопічні водорості знайшли прихисток у тілі коралових поліпів. А чим водорості віддячили поліпам?
А. Вуглеводами. Б. Водою. В. Мінеральними речовинами. Г. Пігментами. Д. Світлом.
24
()
Питання №14
Якою чудесною речовиною клітини всіх організмів на планеті „розраховуються” за енергію, необхідну для росту, розвитку, розмноження, руху?...
А. Водою. Б. АТФ. В. ДНК. Г. Кров’ю. Д. РНК.
25
()
Питання №15
Аристотель вважав, що організм людини зігріває „серцевий вогонь”. А в якому органі насправді запасаються вуглеводи і підігрівається кров, а відтак – весь організм?...
А. У печінці. Б. У шкірі. В. У легенях. Г. У мозку. Д. У нирках.
26
()
Питання №16
„Треба розводити тварин, які перебувають у термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем. Чому я маю за свої гроші опалювати Всесвіт?” – cтверджував нобелівський лауреат Вальтер Нернст. Яких же тварин розводив учений на пенсії?...
А. Курей. Б. Качок. В. Коропів. Г. Овець. Д. Кіз.
27
()
Питання №17
Ці дві тварини активні і влітку, і взимку. Вони здатні забезпечити себе поживними речовинами, а отже, енергією для руху, росту та розвитку впродовж року. Хто вони?...
А. Їжаки. Б. Кроти. В. Ведмеді. Г. Кажани. Д. Лелеки.
28
()
Питання №18
Ранньою весною рослини зігріваються завдяки пігменту, який перетворює світлову енергію на теплову. Вкажи цей пігмент.
А. Нікотин. Б. Гемоглобін. В. Хлорофіл. Г. Міоглобін. Д. Антоціан.
29
()
Питання №19
Консументи ІІ порядку живляться консументами І, а ті – продуцентами. Хто ж вони, загадкові консументи ІІ порядку?
А. Паразити. Б. Фітофаги. В. Хижаки. Г. Сапротрофи. Д. Міксотрофи.
30
()
Питання №20
У клітинах тренованої людини цих органел більше, ніж у не тренованої. Тому тренована людина може швидше і довше бігати, плавати, займатися фізичною працею. Про які органели йдеться?...
А. Про мітохондрії. Б. Про ядра. В. Про оболонки. Г. Про хлоропласти. Д. Про вакуолі.
31
()
Відповідь №11
Б. але приваблюють комах. З підвищенням температури випаровуються леткі речовини, які лише для нас мають неприємний запах – для комах-запилювачів цей сморід дуже навіть приємний. Він підказує, що десь гниє м’ясо, а це є чудовою їжею для майбутнього пот...
32
()
Відповідь №12
А. кутався у кожушок. Б. шукав їжу. В. метушився. Якщо припустити, що Хлопчик-мізинчик теплокровний (а ми з вами уявляємо його крихітною людиною), то така крихітка дуже швидко охолола би. Пригадуєте, що ложка чаю охолоджується значно швидше, ніж склянк...
33
()
Відповідь №13
А. Вуглеводами. Корали є планктонофагами. Вони споживають їжу, яку приносить їм течія. Крім дрібних планктонних тварин і водоростей, вони здатні виловлювати з води також бактерій. Проте найбагатші планктоном ділянки Світового океану знаходяться за межа...
34
()
Відповідь №14
Б. АТФ. Вода й справді є дивовижною речовиною. Сьогодні ми чуємо від учених, що на деяких планетах далекого космосу можливе життя. Як вони зробили такий висновок? А якщо виявляють, що на планеті є вода, то і життя там імовірно є. Вода = життя. Але енер...
35
()
Відповідь №15
А. У печінці. Шкіра здійснює терморегуляцію переважно за рахунок зменшення чи збільшення тепловіддачі. Можна, звичайно, отримувати тепло і з довкілля –– завдяки великій площі (шкіра – найбільший орган людини). У підшкірній основі запасаються жири, які ...
36
()
Відповідь №16
В. Коропів. Усі запропоновані у варіантах відповідей, окрім коропів, усі тварини теплокровні. Для чого витрачати гроші на корми, якщо теплокровна тварина частину енергетичних запасів буде витрачати на зігрівання і своїм теплом буде підігрівати планету?...
37
()
Відповідь №17
Б. Кроти. Д. Лелеки. Хоч ми взимку і не бачимо кротів та лелек, вони є активними впродовж року. Лелеки відлітають у вирій, а кроти на зиму линяють, вбираються у густіше зимове хутро і опускаються на нижчі „поверхи” своїх рукотворних (лапотворних ?) печ...
38
()
Відповідь №18
Д. Антоціан. Восени, після руйнування хлорофілу, стають помітними інші пігменти, які є в листках – каротиноїди та антоціани. Каротиноїди містяться у хлоропластах та хромопластах, а антоціани у вакуолях рослинних клітин. Каротиноїди беруть участь у фото...
39
()
Відповідь №19
В. Хижаки. Хижацтво у екології – це тип відносин між біологічними популяціями, коли хижаки харчуються іншими організмами, жертвами. Головною характеристикою хижацтва є прямий контакт з популяцією жертви. У харчових ланцюгах хижаки можуть бути консумент...
40
()
Відповідь №20
А. Про мітохондрії. Мітохондрії – порівняно маленькі паличкоподібні, ниткоподібні, округлі або овальні клітинні органели, за розміром близькі до бактеріальної клітини (0,5–1,0 мкм в діаметрі, завдовжки 2–5 мкм). Їх часто називають енергетичними станція...
41
()
Питання №21
Україні не газифіковані 28 % сіл. Біогазова технологія дає змогу утилізувати сільськогосподарські відходи і отримати високоефективні органічні добрива та енергію у вигляді біогазу. А що таке біогаз?...
А. Суміш водню і кисню. Б. Суміш метану і вуглекислого газу. В. Суміш водню і метану. Г. Суміш азоту і вуглекислого газу. Д. Суміш метану і кисню....
42
()
Питання №22
Поглинаючи сонячну енергію, Земля випромінює невидимі теплові промені. Їх частково поглинають деякі гази, і температура атмосфери зростає. Які два складника атмосфери дають найбільший внесок у парниковий ефект?...
А. Озон. Б. Метан. В. Фреони. Г. Водяна пара. Д. Вуглекислий газ.
43
()
Питання №23
Карбон є основою речовин, які забезпечують життя – білків, ліпідів, вуглеводів, тому його називають елементом життя. А де зосереджені основні запаси Карбону на Землі? Вибери дві відповіді....
А. У черепашках молюсків. Б. У скелетах тварин. В. У вапнякових породах. Г. У водах Світового океану. Д. У вуглекислому газі атмосфери.
44
()
Питання №24
Цей доволі дорогий спосіб охолодження використовується у гіпотермічних пакетах („cold packs”), які стають у пригоді лікарям, науковцям, туристам і рятівникам. У пакеті знаходиться вода і капсула з …...
А. аміачною селітрою. Б. сіллю. В. ментолом. Г. льодом. Д. спиртом.
45
()
Питання №25
Одна з назв найпоширенішого сульфідного мінералу у земній корі у перекладі з грецької означає „камінь, який висікає іскри”. А які три назви має цей мінерал?...
А. Залізний колчедан. Б. Піролюзит. В. Пірит. Г. Мідний колчедан. Д. Сірчаний колчедан.
46
()
Питання №26
Природний газ – це унікальна суміш газоподібних горючих речовин, у якій переважають два складники: …
А. метан і водень. Б. метан і етан. В. етан і пропан. Г. метан і бутан. Д. етан і водень.
47
()
Питання №27
Чим зумовлена саме така послідовність слів у переліку: бензин, керосин, лигроїн, газойль, мазут, гудрон? Вибери два пояснення.
А. Це продукти крекінгу нафти. Б. Це продукти послідовної ректифікації нафти. В. Це складові частини коксового газу. Г. Це речовини, що входять до складу торфу. Д. Це суміші речовин, в яких кількість атомів Карбону збільшується від 5 до 45....
48
()
Питання №28
Для зварювання рейок, стальних труб та інших залізних конструкцій застосовують суміш алюмінію та залізної окалини. А називається вона так само, як і тварина, яка є ворогом райдужного евкаліпта – …...
А. ківсяк. Б. терміт. В. геркулес. Г. дроворуб. Д. трилобіт.
49
()
Питання №29
Тепловий ефект хімічної реакції залежить від того, якої енергії більше – поглинутої під час руйнування зв’язків вихідних речовин чи тієї, що виділилася під час утворення нових зв’язків продуктів реакції. Вкажи дві хімічні реакції, в яких переважає друг...
А. Піроліз метану. Б. Нейтралізація кислоти лугом. В. Горіння метану. Г. Розклад малахіту. Д. Горіння азоту.
50
()
Питання №30
Який безбарвний газ із слабким приємним запахом пришвидшує дозрівання плодів, а у стиглих овочів і фруктів спричиняє старіння і псування?...
А. Етилен. Б. Метан. В. Водень. Г. Кисень. Д. Вуглекислий газ.
51
()
Відповідь №21
Б. Суміш метану і вуглекислого газу. Біогаз – газ, який отримують водневим або метановим бродінням біомаси. Метанове розкладання біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій. У харчовому ланцюгу кожні наступні бактерії харчуються продуктами жи...
52
()
Відповідь №22
Г. Водяна пара. Д. Вуглекислий газ. Парникові гази сповільнюють віддачу сонячної енергії, „підігріваючи” атмосферу, і підтримують її температуру сталою. Якби вони не входили до складу атмосфери, на Землі було б набагато холодніше. Цікаво, що найважливі...
53
()
Відповідь №23
Г.У водах Світового океану. Д. У вуглекислому газі атмосфери. Хімічний елемент Карбон є ОСНОВОЮ всіх органічних речовин. Як і Оксиген, Гідроген і Нітроген, Карбон називають елементом життя, бо всі ці чотири хімічні елементи входять до складу речовин,...
54
()
Відповідь №24
А. аміачною селітрою. За розчинення більшості речовин у воді відбувається виділення тепла, а ось охолодження розчину відбувається досить рідко. Однією з таких речовин є аміачна селітра і амоній нітрат NH4NO3. Цей ефект і використовують у гіпотермічних ...
55
()
Відповідь №25
А. Залізний колчедан. В. Пірит. Д. Сірчаний колчедан. Пірит FeS2 – найбільш поширений сульфідний мінерал у земній корі. У перекладі з грецької слово „пірит” означає „камінь, що викрешує іскри”. Ця назва пов’язана з властивостями піриту давати іскри від...
56
()
Відповідь №26
Б. метан і етан. Природний газ – це газоподібна горюча корисна копалина, що утворюється у глибинах (тріщинах) Землі у „пастці” між осадовими породами. Головними компонентами є нижчі алкани (метан – 90–96 %, етан – до 2–7 % та ін.). Використовують як па...
57
()
Відповідь №27
Б. Це продукти послідовної ректифікації нафти. Д. Це суміші речовин, в яких кількість атомів Карбону збільшується від 5 до 45. Саме в такому порядку: бензин, керосин, лігроїн, газойль, мазут, гудрон утворюються продукти під час ректифікації нафти. Хімі...
58
()
Відповідь №28
Б. терміт. Для зварювання рейок, стальних труб та інших залізних конструкцій застосовують суміш алюмінію (Al) із залізною окалиною (Fe3O4), яка називається терміт. Температура спалахування термітної суміші приблизно 1 300 °С (запальної суміші 800 °С); ...
59
()
Відповідь №29
Б. Нейтралізація кислоти лугом. В. Горіння метану. Тепловий ефект хімічної реакції залежить від того, якої енергії більше – поглинутої під час руйнування зв’язків у вихідних речовинах чи виділеної під час утворення нових зв’язків у продуктах реакції. Т...
60
()
Відповідь №30
А. Етилен. Йдеться про етилен (етен) – найпростіший вуглеводень з подвійним зв’язком (СН2=СН2). Газ без кольору, зі слабким ефірним запахом, слаборозчинний у воді. Є фітогормоном, тобто низькомолекулярною органічною речовиною, яку виробляють рослини в ...
61
()
Відповіді
62
()
Енергія у неживій природі
63
()
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс „КОЛОСОК – осінній-2013”.Завдання для 9–11 класів
64
()
Енергія у живій природі
65
()
Енергія і речовини

Страницы: