Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст природничих дисциплінНАЗВА Опис
1
()
Відновлювана енергія
2
()
Втрати механічної енергії
3
()
Закон збереження механічної енергії
4
()
Водяне опалення
5
()
Густина повітря
6
()
Забруднення повітря
7
()
Енергія
8
()
Енергія Сонця. вітру. води. Землі
9
()
Комунальні теплові мережі
10
()
Конденсація. конденсування
11
()
Метеорологічні явища
12
()
Адіабатний процес
13
()
Біодизельний двигун
14
()
Біопаливо. біомаса. біогаз
15
()
Внутрішня енергія
16
()
Водяне опалення. система опалення
17
()
Геотермальна енергія
18
()
Двигун внутрішнього згоряння
19
()
Джерела енергії
20
()
Закони термодинаміки
21
()
Згоряння палива
22
()
Кількість теплоти
23
()
ККД теплових двигунів
24
()
Конвекція
25
()
Паливний елемент
26
()
Пароутворення
27
()
Робота газу
28
()
Танення снігового покриву. вічної мерзлоти
29
()
Температура
30
()
Теплий дім
31
()
Теплова енергія
32
()
Тепловий насос
33
()
Теплоізоляція
34
()
Теплообмін
35
()
Теплопередача
36
()
Теплопровідність
37
()
Турбіна (парова. газова. вітрова)
38
()
Цикл Карно
39
()
Енергоефективність
40
()
Ефективне використання енергії
41
()
Акумулятор
42
()
Батарея елементів
43
()
Електричний струм
44
()
Енергія електричного струму
45
()
Паливні елементи
46
()
Генератор електричного струму
47
()
Електродвигун
48
()
Електромагнітна індукція
49
()
Електроенергія. виробництво. споживання. втрати. тариф електроенергії
50
()
Випромінювання
51
()
Енергія електромагнітних хвиль
52
()
Поглинання електромагнітних хвиль
53
()
Поглинання світла
54
()
Сонячне випромінювання
55
()
Фотосинтез
56
()
Атомна електростанція
57
()
Радіоактивність
58
()
Основні види палива
59
()
Переетерифікація
60
()
Альтернативні види палива
61
()
Лужні паливні елементи
62
()
Спиртове бродіння
63
()
Горіння
64
()
Оксиди в природі
65
()
Оксиди неметалічних елементів
66
()
Склад повітря
67
()
Парникові гази
68
()
Дисперсні системи:Аерозоль
69
()
Виснаження озонового шару
70
()
Фотохімічний смог
71
()
Адсорбція
72
()
Зелена хімія
73
()
Карбон і його сполуки
74
()
Кремній
75
()
Біологічні системи
76
()
Антропогенні фактори впливу на біологічні системи
77
()
Мікробні паливні елементи
78
()
Анаеробне бродіння
79
()
Біоенергія
80
()
Біопаливо
81
()
Ліси. деревина. лісовідновлення
82
()
Біорізноманіття
83
()
Тваринництво
84
()
Відходи
85
()
Природні умови
86
()
Закон рівнозначності всіх умов життя
87
()
Корисні копалини
88
()
Закон падіння природно-ресурсного потенціалу
89
()
Ендогенні процеси
90
()
Екзогенні процеси
91
()
вичерпні
92
()
відновлювальні
93
()
невідновлювальні
94
()
невичерпні
95
()
Атмосферний тиск
96
()
Вологість повітря
97
()
Атмосферне повітря
98
()
Температура повітря
99
()
Амплітуда коливання температури
100
()
Теплові пояси
101
()
Вітер
102
()
Повітряна маса
103
()
Атмосферні опади
104
()
Погода
105
()
Клімат
106
()
Кліматотвірні чинники
107
()
Альбедо
108
()
Кліматичні пояси
109
()
Парниковий ефект
110
()
Абляція
111
()
Глобальне потепління
112
()
пряма
113
()
розсіянеа
114
()
сумарна
115
()
Світовий океан
116
()
Хвилі
117
()
Приплив. відплив
118
()
Течії
119
()
Річка
120
()
Льодовик
121
()
Цілісність
122
()
Ритмічність
123
()
Зональність
124
()
Закони екології Б. Коммонера
125
()
Висотна поясність
126
()
Закон внутрішньої рівноваги
127
()
Принцип Ле Шателье – Брауна
128
()
Закон зниження енергетичної ефективності природокористування
129
()
Закон максималізації енергій (Г. Одума. Ю. Одума)
130
()
ТЕС. АЕС. ГЕС. ВЕС
131
()
Альтернативна енергетика
Предметна галузь: географія, фізика, екологія
Альтернативні джерела енергії – це відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазі...
Закон України Про альтернативні джерела енергії
132
()
Енергомісткість
133
()
Вторинна енергетика
134
()
Теплоізоляційні будівельні матеріали
135
()
Вирубка
136
()
Техносфера
137
()
Геоекологія
138
()
Науково технічний прогрес
139
()
5 пророцтв про клімат. які вже збулися
Предметна галузь: географія, екологія
Австралійський кліматолог і письменник Тімм Фланнері склав список пророцтв про зміну клімату, зроблених різними вченими в різний час і навіть у різні століття. Ми наводимо тут 5 пророцтв, які вже збулися. Це доводить, що проблема глобального потепління...
1). Понад 100 років тому (в 1893 році) шведський вчений нобелівський лауреат Сванте Аррхеніус стверджував: чим більше ми будемо викидати в атмосферу вуглекислого газу, тим більше буде розігріватися Земля. Сучасні наукові роботи довели прямопропорційну ...
Глобальное изменение климата в вопросах и ответах
140
()
Поглинаючі та випромінюючі властивості атмосфери Землі
Предметна галузь: фізика
Спектр поглинання атмосфери охоплює досить широкий діапазон. У відповідності з цим фізична природа поглинання дуже різноманітна, а структура спектра надзвичайно складна. У всіх випадках головним чинником, що визначає функцію поглинання, є вміст поглина...
Спектр сонячної радіації подібний до спектра випромінювання абсолютно чорного тіла з температурою близько 6000 K. Близько 7 % енергії сонячного випромінювання припадає на ультрафіолетову частину спектра, 48 % - на видиму і 45 % - на інфрачервону. Макс...
Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Навч. посібник. - Харків: Нац.аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”. 2006. - с....
Углекислый газ в атмосфере Земли (Википедия)
Большая энциклопедия нефти и газа: молекула – углекислый газ
141
()
Забруднення атмосфери і парниковий ефект
Предметна галузь: фізика, хімія, географія
Парниковий ефект - питання не нове. Ще в 1827 році французький вчений Фур'є дав його теоретичне обґрунтування: атмосфера пропускає короткохвильове сонячне випромінювання, але затримує відбите Землею довгохвильове теплове випромінювання. Таким чином, ПЕ...
До списку ПГ, викиди яких регламентуються Рамковою конвенцією зі зміни клімату (РКЗК) і Кіотським протоколом входять: - гази з прямим парниковим ефектом: двоокис вуглецю (CO2); метан (CH4); закис азоту (N2O); - гази з непрямим ефектом: окис вуглецю (CO...
Забруднення атмосфери і парниковий ефект
142
()
Вуглекислий газ. як джерело парникового ефекту в атмосфері. Поглинаючі властивості двоокису вуглецю
Предметна галузь: фізика, хімія
Відмінною особливістю парникових властивостей вуглекислого газу в порівнянні з іншими газами є її довгостроковий вплив на клімат. Незважаючи на відносно невелику концентрацію в повітрі, CO2 є важливою компонентою земної атмосфери, оскільки він поглинає...
Углекислый газ в атмосфере Земли (Википедия)
Большая энциклопедия нефти и газа: молекула – углекислый газ
143
()
Водяна пара як один з найважливіших парникових газів в атмосфері Землі
Предметна галузь: фізика, хімія
Один з найважливіших ПГ в атмосфері Землі є газоподібна вода або, так звана, вологість повітря. При відсутності парникових газів в атмосфері і значенні сонячної постійної, рівною 1368 Вт/м2, середня температура на поверхні повинна становити -15 ° C. У ...
Углекислый газ в атмосфере Земли (Википедия)
Водяна пара, як джерело енергії
144
()
Циркуляція атмосфери
Предметна галузь: географія, екологія, фізика
Звідки береться вітер? Хто-небудь обов'язково скаже, що справа в різниці температур: гаряче повітря піднімається, холодне опускається. У шкільних підручниках так і пишуть. А що якщо вітри, які волею атмосферної циркуляції, створюються насамперед конден...
Температура атмосферного повітря залежить від впливу багатьох чинників (наприклад, нагріву молекул, атомів та іонів повітря сонячним випромінюванням; нагріву повітряних мас від „нагрітої” поверхні епігеосфери; нагріву (або охолодження) сусідніх шарів п...
Електронний ресурс
Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Навч. посібник. - Харків: Нац.аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”. 2006. - с....
145
()
Як піна морських хвиль сприяє утворенню опадів на Землі?
Предметна галузь: фізика, географія
Найпотужнішим джерелом найпотрібнішого для утворення дощових крапель аерозолю є солона вона океану і морів, точніше піна незліченних хвиль. Доведено прямими вимірами, що двоміліметрова бульбашка, лопаючись, утворює понад 2000 мікрокрапель, випаровуванн...
«Екологія життя»: Чому сучасний варіант атмосфери Землі є ідеальним?
146
()
Арктичне танення може запустити каскад переломних моментів
Предметна галузь: географія, екологія
Нове дослідження змалювало у загальних рисах зв'язок між переломними моментами зміни клімату. Аналіз даних за 23 останніх роки говорить про те, що перший з цих ключових етапів був пройдений у 2007 році, коли морський лід Арктики перейшов у новий, менш ...
Географіка
147
()
Танення льодів в Арктиці
Нові спостереження НАСА привели вчених до висновку, що швидке танення льодів в Арктиці може бути пов'язано з теплими річками, води яких нагріваються в результаті глобального потепління...
Теплі річки плавлять лід в Арктиці
Теплі річки мають вплив на танення льодовиків в Арктичному морі
148
()
Нове дослідження показує зв'язок Арктичного льодового покриву та зимової погоди в Центральній Європі
Предметна галузь: фізика, географія
Німецькі дослідники з Потсдамського відділення Інституту Альфреда Вегенера виявили, що ймовірність холодних зим з великою кількістю снігу в Центральній Європі зростає, коли кількість льоду в Арктиці попереднього літа є малим. Зменшуваний льодовий покри...
Деякі вчені припускають, що затяжна фаза негативного індексу може бути наслідком втрати льоду в Арктиці. За літо відкритий океан, позбавлений крижаного покриву, поглинає набагато більше сонячного світла, ніж раніше, а восени повертає частину отриманого...
Климат без истерики
Арктичні і північно антарктичні коливання (англ.)
Шаблони в погодних умовах та кліматі Арктики (англ.)
149
()
Наскільки нам загрожує посуха
Предметна галузь: географія, екологія
Міжурядова група експертів зі зміни клімату пророкує активне розширення посушливих областей в результаті глобального потепління, але, мабуть, помиляється. Сучасні методи оцінки тяжкості посухи невірні, говорить нове дослідження. Ситуація не настільки п...
Сила посухи перебільшена
150
()
Глобальне потепління вбиває левів
Предметна галузь: біологія
У Національному парку Серенгеті (Serengeti national park), Танзанія, зафіксована масова загибель левів, викликана епідемією чумки й кліщовими паразитами. Група зоологів під керівництвом Лінди Мансон (Linda Munson) з Каліфорнійського університету (Unive...
Глобальне потепління вбиває левів
151
()
Кожний рік літо все тепліше і тепліше…
Предметна галузь: географія, екологія
Ретельний аналіз метеорологічних даних за останні 90 років, проведений групою вчених з Університету міста Колорадо, незаперечно свідчить про те, що літня погода у багатьох регіонах світу зазнає певних змін. При проведенні дослідження використовувалась ...
У багатьох регіонах планети літо з кожним роком стає все спекотніше
152
()
Доступ до сучасних джерел енергії в світлі глобальних завдань розвитку людства
Предметна галузь: міждисциплінарна
Підраховано, що близько 1,3 мільярда людей у світі не мають доступу до електроенергії. Крім того, 2,7 млрд. людей продовжують використовувати у побуті тверде паливо (дрова, вугілля) для приготування їжі та опалення, очікується також зростання...
Забезпечення доступу до електроенергії буде сприяти: - Ліквідації крайньої бідності та голоду (забезпечення питною водою, зрошення, підвищення врожайності та ін..); - Забезпеченню загальної початкової освіти (звільнить дітей від збирання дров, доставки...
СВІТОВИЙ БАНК, цілі і завдання розвитку ІІІ тисячоліття
ENERGY FOR COOKING IN DEVELOPING COUNTRIES (енергія для приготування їжі в країнах, що розвиваються)
ENERGY, DEVELOPMENT AND SECURITY Energy issues in the current macroeconomic context (ЕНЕРГІЯ, РОЗВИТОК і БЕЗПЕКА, питання енергетики в сучасному макроекономічному контексті)
153
()
Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів
Предметна галузь: географія, екологія
Без порушення існуючої рівноваги у довкіллі не може бути вилучено чи додано більше 1% всієї енергії, що входить в енергетичний потік біосфери ("правило 1%", яке дехто з екологів вважає окремим законом); Навіть оволодіння енергією синтезу гелію з дейтер...
Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів
154
()
Закон односпрямованості і неповного використання енергії
Предметна галузь: географія, екологія
З одного боку, йдеться про те, що енергія використовується лише один і тільки один раз (циклічний і замкнений рух енергії неможливий ні в живому, ні в неживому світі), а з другого – що це використання неминуче супроводжується її незворотними втратами. ...
Закон односпрямованості і неповного використання енергії
155
()
Запаси природних ресурсів
Предметна галузь: географія
Нещодавно ОПЕК опублікувала звіт, у якому було дано оцінку потенційних запасів нафти у світі. Згідно з документами організації, найбагатшою на запаси чорного золота країною є Венесуела. Тільки за минулий рік оцінка її запасів була збільшена на 40%, до ...
156
()
14 найбільш небезпечних для клімату промислових проектів
Предметна галузь: міжпредметна
До 43-й сесії Всесвітнього економічного форуму в січні 2013 року міжнародна громадська природоохоронна організація Greenpeace опублікувала доповідь "Точка неповернення", в якому представлені 14 найбільш небезпечних для клімату промислових проектів. Це ...
Зупинимо сейсмічні вибухи (англ.)
157
()
Світове сільське господарство самознищується
Предметна галузь: біологія
На частку сільського господарства і харчової промисловості припадає 29% світових викидів парникових газів. При глобальному потеплінні знизяться врожаї всіх трьох головних культур світу: кукурудзи, рису і пшениці. Наприклад, до 2050 року пшениці буде на...
Світове сільське господарство самознищується
158
()
Проблеми бідності й деградації навколишнього середовища
Предметна галузь: міждисциплінарна
У світі сьогодні проживає 7 мільярдів людей, а до 2050 року їх буде вже 9 мільярдів. Кожен п’ятий (1,4 млрд. людей) живе на 1,25 долара США на день або менше. Півтора мільярди людей не мають доступу до електроенергії. Два з половиною мільярди людей не ...
КОНФЕРЕНЦІЯ ООН зі СТАЛОГО РОЗВИТКУ «Ріо+20».
159
()
Мегаполіси і клімат
Предметна галузь: географія, екологія, хімія, біологія
Фахівці з Інституту океанографії Скріппса (США) визначили вплив так званого ефекту теплового острова на екологію. У великих містах нагрівання повітря відбувається за рахунок діяльності промислових підприємств, а також автомобілів. Повільне охолодження ...
Мегаполіси нагрівають повітря на тисячі кілометрів навколо
160
()
Проблеми накопичення і переробки пластику
Предметна галузь: біологія, хімія
Нині пластик практично витіснив інші побутові та промислові матеріали: метал, дерево та скло використовуючи його у якості одноразового посуду чи пакувальних матеріалів, людство зіткнулося із накопиченням пластикових відходів, які не розкладаються за до...
ПЛАСТИКОВИЙ ВІК
161
()
Обміняти машину на дерево!
Предметна галузь: біологія, хімія
Автомобілі спалюють величезну кількість нафтопродуктів, завдаючи відчутної шкоди навколишньому середовищу, головним чином атмосфері. У жителів Великобританії, які збираються поміняти машину, з'явилася можливість спокутувати свою провину перед природою ...
Обміняти машину на дерево
Стан сфери зеленого господарства за 2013 рік
162
()
Енергоефективні будівлі
Предметна галузь: фізика, географія, екологія
90% нашого часу ми проводимо в будівлях, на життєзабезпечення яких витрачається 40% енергії, що виробляється в світі. В Європі до 30% всіх будівель не забезпечують здоровий мікроклімат в приміщеннях. Площа ефективних забудов дає велику значну можливіст...
Виды альтернативных источников энергии
Створення експериментального високоефективного будинку пасивного типу
Стандарт будівлі “Пасивний дім”
163
()
Концепція «пасивного будинку
Предметна галузь: фізика, географія, екологія
Пасивний будинок (англ. passive house) - це найсучасніша та найефективніша форма енергоефективного будівництва у світі, що відповідає найвищим стандартам енергозбереження. Пасивний дім споживає на 90 % менше енергії, ніж звичайний будинок. Як правило, ...
Створення експериментального високоефективного будинку пасивного типу
Стандарт будівлі “Пасивний дім”
164
()
Замість вікон – сонячні батареї
Предметна галузь: географія, фізика
Корейські спеціалісти із інституту KAIST та компанії Samsung SDI придумали новий спосіб отримання електроенергії, перетворив вікна на сонячні батареї. Ними була розроблена плівка, яка наноситься на поверхню вікон та перетворює сонячну енергі. в електро...
Альтернативные источники энергии
165
()
Нанотехнології в енергетиці
Предметна галузь: фізика, хімія
Нанотехнології є одним з сегментів світового ринку інноваційних матеріалів, що найбільш динамічно розвиваються. За оцінками експертів, основними перспективними сферами застосування нанотехнологій є автомобільна промисловість, охорона здоров'я та аероко...
Нанотехнології в енергетиці: революційний стрибок
166
()
Мікробні паливні комірки
Предметна галузь: біологія, фізика
Мікробна паливна комірка (або мікробний паливний елемент, англ. скорочено MFC від. Microbial fuel cell) - це біотехнологічний пристрій, що перетворює енергію хімічних зв'язків органічних речовин в електроенергію за допомогою мікроорганізмів. Як і палив...
Дослідники створили супер-ефективний мікробний паливний елемент і мріють продавати надлишкову електроенергію
Мікробні паливні елементи (англ.)
Мікробні паливні елементи
167
()
Губка. що поглинає викиди СО2
Предметна галузь : хімія
Викиди теплових електростанцій можуть бути різко знижені завдяки новим, енергоефективним матеріалам, які поглинають велику кількість вуглекислого газу, а потім виділяють його при впливі сонячного світла. У дослідженні вчені Університету Монаш і CSIRO в...
Губка. що поглинає викиди СО2
168
()
Винайдено чорний пігмент. що відбиває тепло
Предметна галузь: хімія,фізика
Відомо, що всі чорні пігменти практично повністю поглинають світлові промені видимого спектру, а також інфрачервоне випромінювання. Ця властивість обмежує їх область застосування, наприклад, лакофарбовими матеріалами чорного кольору не можна фарбувати ...
Винайдено чорний пігмент. що відбиває тепло
169
()
Сонячний транспорт
Предметна галузь: фізика, географія, екологія
Фотоелектричні елементи можуть встановлюватися на різних транспортних засобах: човнах, електромобілях і гібридних автомобілях, літаках, дирижаблях тощо. Фотоелектричні елементи виробляють електроенергію, яка використовується для бортового живлення тран...
Сонячна енергетика
Судно на сонячній енергії
Перший у світі вантажний корабель, на сонячних батареях
170
()
Відновлювана енергетика: потенціал України
Предметна галузь: географія
Досліджений вітровий потенціал України, згідно з даними інституту відновлюваної енергетики України НАН України, дозволяє побудувати ефективні ВЄС загальною потужністю 16000 мВт, але на сьогодні в Україні працює лише 7 промислових ВЕС загальною потужніс...
Безкоштовна енергія
Міжнародні обміни між двома молодіжними організаціями Швеції та України
Вітрові електростанції України. Перспективи
Сонячні електростанції в Україні. Нові проекти
Відновлювана енергетика – невід’ємна частина паливно-енергетичного комплексу України
171
()
Біоенергетика
Предметна галузь: географія, біологія, екологія, хімія
Біоенергетика є складовою частиною енергетики. Біомаса - це біологічно відновлювальна речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва й тваринництва), лісового господарства та технологічно...
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Закон України Про альтернативні види палива
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ
172
()
Геоенергетика
Предметна галузь: географія, фізика
Ґрунт на певній глибині (зазвичай від 2-х метрів) завжди має позитивну температуру і найчастіше ця температура вища, ніж температура на поверхні. Усього-на-всього якихось кілька метрів і вже відносно значний перепад температур. Послуговуючись технологі...
Автономний дім: Енергія тепла землі
173
()
Сонячна енергія зі шпінату
Предметна галузь: фізика, біологія
Альтернативні (відновлювані джерела енергії)
174
()
Вправа «Інтелектуальна розминка»
Складання та розгадування учнями кросвордів, ребусів, шарад, шифрограм з використанням термінів, які стосуються проблеми енергоефективності та збереження клімату. Складання та розв’язування кросворду підвищує мотивацію до навчання, сприяє більш ґрунтов...
175
()
Вправа «Асоціації»
Мета вправи: тренування асоціативного мислення, пошук незвичайного взаємозв’язку явищ, предметів, подій, включення в предметне поле основних понять таких, що стосуються енергоефективності та збереження клімату. Учасникам демонструють два предмети і про...
176
()
Вправа «Проміжний ланцюжок»
Мета вправи – навчити шукати зв’язки між зовні несхожими ситуаціями, виходити за межі наведеної ситуації, генерувати ідеї щодо можливих шляхів перетворення однієї ситуації в іншу. Учням пропонуються два логічно не пов’язані речення, у кожному з яких оп...
177
()
Вправа «Коловорот проблеми»
Мета вправи – тренування спроможності учнів бачити проблему в нових ракурсах (це сприяє виникненню непередбачуваних асоціацій). Кожній групі учнів пропонується описати будь-яку проблемну ситуацію (4–5 речень) і вибрати з цього тексту 10 найважливіших с...
178
()
Вправа «Міміка і жести замість слів»
Мета вправи – сприяти розвитку артистизму, фантазії та уяви, формувати вміння використовувати міміку (жести) у спілкуванні з оточуючими. Групі учнів пропонуємо мімікою (жестами) продемонструвати певний процес, що стосується проблем енергоефективності т...
179
()
Вправа «Хто більше»
Мета вправи – інтерактивна перевірка знань, формування навичок групової роботи учнів. Клас ділиться на 3–4 групи. Кожна група протягом 3–4 хвилин складають список понять з програмної теми, яка вивчається. Представникам команд пропонується почергово вих...
180
()
Вправа «Переплутані логічні ланцюжки»
Мета вправи: навчити шукати зв’язки між різними поняттями, аналізувати відому інформацію, застосовувати життєвий досвід. При вивченні тем, пов’язаних з питаннями видів палива в природі альтернативних видів палива, проблем забруднення середовища можна в...
181
()
Вправа «Оціни твердження»
Мета вправи: вчитися аналізувати інформацію розпізнавати правильні й неправильні твердження, шукати зворотні зв’язки. При вивченні тем, що охоплюють питання полімерних матеріалів, утворення відходів, безвідходних технологій, можливостей вторинної перер...
182
()
Вправа «Проблемний кошик»
Мета вправи: вчитися асоціативно мислити, за допомогою візуального матеріалу вирішувати наукову проблему. При вивченні матеріалу «Ланцюги живлення», акцентувати увагу на важливості збалансованості для природних угруповань. Адже все живе споживає ресурс...
183
()
Вправа «Причина - наслідок»
Мета вправи – навчитися визначати певне наслідування явиш у часі (причина передує наслідку), встановлювати форму зв’язку та взаємодії явищ, усвідомлювати, що наслідок несе в собі новий зміст, якого не було в причині. Вправа може використовуватися, як ...
184
()
Вправа «Ти – мені. я - тобі»
Перед учнями ставиться завдання запропонувати залежності, вправа виконується або ланцюжком в класі, а краще – в парах: один з учнів ставить задачу відповідно до теми, а інший пропонує вирішує відповідно до поставленої умови. Наприклад: перший учень наз...
185
()
Вправа «Незвичайний термінологічний диктант»
Учні (всі, вибірково) попередньо отримують домашнє завдання, щоб підготувати запитання з теми, що вивчається, таким чином щоб відповіддю на нього був конкретний термін. Після цього кожен з учнів задає запитання, а всі інші пишуть на аркуші відповіді. Ч...
186
()
Вправа «Вірю. не вірю. перевірю»
Клас ділиться на три підгрупи, кожна з яких отримує твердження з яким необхідно або погодитися, або не погодитися, або перевірити практично, відповідь обґрунтувати. Наприклад: 1. Температура повітря в атмосфері з висотою знижується. 2. Температура пові...
187
()
Вправа «Екологічний бумеранг»
Учням пропонується наслідок який негативно вплинув на зміну довкілля, так званий екологічний прорахунок і пропонується назвати чинники, які сприяли розвитку даної ситуації в світі, та запропонувати власні проекти з урегулювання ситуації, що склалася. З...
188
()
Вправа «Причинність. взаємозв’язок і взаємодія між поняттями чи процесами»
Мета вправи: показати, що між буд-якими поняттями або процесами існують взаємозв’язки, тобто у світі все пов’язане. Для виконання такої вправи учням пропонується два поняття або процеси (наприклад з вивченої теми та загальновживане поняття з нової теми...
189
()
Вправа «Маркетологи»
Мета вправи генерування ідей в творчому процесі, розвиток творчого мислення, творчого підходу у вирішенні проблемних ситуації. Учням пропонується уявити себе маркетологами яким необхідно використовуючи рекламу переконати людей зробити вірний вибір. Впр...
190
()
Вправа «Для того щоб …. нам необхідно…»
Для того щоб учні самостійно навчилися розв’язувати проблеми, що перед ними виникають, їм необхідно тренуватися, саме ця вправа допоможе нам в цьому. Учням пропонується обґрунтувати результат певної діяльності, для цього вони мають поступенево проговор...
191
()
Вправа «Розвиток ситуації»
Учитель пропонує ситуацію і поділивши аудиторію на дві групи пропонує одній дати позитивні результати розвитку запропонованої ситуації, іншій групі - негативні наслідки розвитку поданої ситуації....
192
()
Вправа «Проблемні запитання»
Питання виникають у кожного і відповідь на них – це є вирішення певної проблеми, яка постала перед людиною, запитання без відповіді – невирішена маленька проблема, яка може стати глобальною. Тому відповідати це складна наука, яка напряму пов’язана з пр...
193
()
Вправа «А чи можна по-іншому?»
Для генерування значної кількості ідей та гіпотез з яких надалі можна вибрати ефективні та практичні використовується запропонована вправа. Групі дітей пропонується загальновідомий процес виконання певної дії стосовно якого їм необхідно запропонувати в...
194
()
Методичні оболонки етапу оцінювання кінцевого продукту та рефлексії навчального процесу
Учасникам пропонується заповнити експертні карти ефективності (по 10-ти бальній шкалі) роботи всіх груп за зазначеними критеріями (в залежності від завдання, критерії можна доповнити). Запитання для рефлексії (приклад): 1. А. Заняття було цікавим для м...
195
()
Прийом «Знайомство з проблемою»
Для стимулювання інтересу до проблеми впливу на зміну клімату засобами окремих природничо-наукових предметів познайомити учнів з конкретною науковою проблемою, вирішення якої пов’язано з новим поняттям теми, що вивчається на даному уроці (деякі пропози...
196
()
Прийом «Розгадування схеми»
На дошці (екрані) представляється схема, яка інтерпретує певну наукову проблему. Учні отримують завдання: «Яку проблему (питання) ви можете сформулювати» виходячи з цієї схеми?»...
197
()
Прийом «Проблемний експеримент»
З метою пізнавальної мотивації можна запропонувати учням висловити свої передбачення про результати простих дослідів «Що станеться, якщо?», «Чому саме?». Записати гіпотези учнів та запропонувати їм провести досліди з метою перевірки гіпотез....
198
()
Прийом «Осягнеш досягнеш!»
Для чого знати те, чого не осягаєш (до чого не можна доторкнутися)? Пропонується декілька загадок відгадкою на які є процес. Приклад завдання: Він царем у тропосфері є, куди він напрям вкаже, туди і хмарам шлях проляже… Крутить вітряк, що електроенергі...
199
()
«Загадка – інтерпретація виразу»
На дошці (екрані) записується одна або декілька фраз, які відтворюють сутність проблеми енергоефективності та збереження клімату. Звертається увага учнів на запис і ставиться питання для обговорення «Як це може бути пов’язано з предметною темою, яка ви...
200
()
«Загадка – інтерпретація зображень»
Проблемне питання можна поставити, пропонуючи розглянути один або декілька малюнків (світлин) та сформулювати проблему, яка зображена автором, або міститься на світлині. Можна також запропонувати учням декілька малюнків для визначення тих з них, що від...
201
()
«Загадка – встановлення послідовності»
На дошці розташувати декілька малюнків (фігур з надписами, плакатів тощо) у випадковому порядку. Учням пропонується скласти малюнки в певній послідовності. Питання для обговорення: «Що ви бачите?», «Що саме вийшло після складання малюнків?», «Яке відно...
202
()
«Загадка – приховане поняття»
Учням пропонується відгадати поняття, яке знаходиться під знаком питання. Навколо знака питання записуються характеристики, які описують дане поняття. Учні висувають свої гіпотези. Приклад завдання: Які поняття приховані під знаком питання?...
203
()
«Загадка: зв'язок між поняттями»
Учням надається декілька понять та пропонується знайти між ними зв'язок. Вчителю необхідно позитивно оцінювати всі здогадки та стимулювати їх висування, підсумовуючи, сформулювати узагальнюючу гіпотезу для подальшого її обґрунтування і постановки задач...
204
()
Дослідження наукових фактів
Дослідження зорганізується з метою пошуку фактів, що пояснюють зміст та виявляють об’єм заданих понять, виявляють сутність явищ, встановлюють характерні ознаки об’єктів, їх походження тощо. Джерелом інформації може бути підручник, наукові та енциклопед...
205
()
Робочий аркуш дослідника
206
()
Прийом «Структурована таблиця»
207
()
Прийом «Доведення гіпотези фактами»
208
()
Прийом «Пиріг проблеми»
Учні поділяються на групи (за кількістю фактів, гіпотез) з метою перевірки гіпотез про причини різного прояву досліджуваної проблеми. Кожна група повинна довести або спростувати один із фактів (гіпотез) (виділити хоча б одну причину) та обґрунтувати її...
209
()
Прийом «Ланцюжок подій (фактів)»
Для виявлення нових фактів та встановлення хронологічного або структурного зв’язку між ними пропонується подати ланцюжок подій (фактів), який складається на основі вивчення запропонованих матеріалів....
210
()
Прийом «Класифікація фактів»
Кожній групі учнів пропонуються різні джерела інформації, але з однієї тематики (матеріал підручника, інтернет-ресурс, наукова стаття тощо) в яких необхідно знайти та виписати факти, що підтверджують певну ідею, на окремих аркушах. Далі прикріпити всі ...
211
()
Прийом «Групування фактів»
Запропонувати учням записати знайдені ними факти на окремих аркушах (стікерах) й дати можливість поділитися своїми знахідками. Прикріпити до дошки всі аркуші з записаними на них фактами. Запропонувати учням провести класифікацію – об’єднати однорідні ф...
212
()
Прийом «Альтернатива»
Задача полягає в тому, щоб виявити як позитивні так і негативні сторони обраного фактору (ситуації, процесу, пристрою, способу виробництва тощо). Учні поділяються на групи, кожна з яких отримує завдання визначити переваги або недоліки обраного фактору....
213
()
Прийом «Дерево передбачень»
Прийом «дерево передбачень» допомагає визначати проблеми і передбачати шляхи їх розв’язання. Правила роботи за цим прийомом такі: стовбур дерева – проблема; гілки – гіпотеза, передбачення щодо її вирішення; листя – аргументи, обґрунтування гіпотези. Пр...
214
()
Прийом «Продуктивний малюнок»
Учням пропонується, користуючись олівцями, фломастерами, створити новий малюнок на основі запропонованого малюнка (схеми, структурної композиції тощо), який необхідно використати, для доопрацювання, розширення, створення власного малюнка (схеми, структ...
215
()
Прийом «Дослідна перевірка гіпотези»
Учням пропонується провести дослід для перевірки висунутої гіпотези.
216
()
Прийом «Плакат-попередження»
Організувати дослідження з метою пошуку фактів для доведення висунутих гіпотез. Для полегшення пошуку учням пропонують робочий аркуш з завданнями, відповіді на які необхідно зобразити у вигляді плакату-попередження про негативні наслідки діяльності люд...
217
()
Прийом «Відгуки історії»
Учням в усній чи письмовій формі пропонується незаперечний історичний факт який необхідно обґрунтувати спростовуючи чи підтверджуючи. Приклад завдання: У багатьох культурах, Сонце уособлюють із силами що дають життя на Землі. Правителі династії Старода...
218
()
Прийом «Проблема вибору»
Аудиторії пропонується задача з множинним вибором який заданий, необхідно з запропонованих варіантів обрати найбільш вдалий для себе та обґрунтувати його. Приклад завдання: Спекотної днини мандруючи околицями міста Вам докучає спрага, набрівши на об’єк...
219
()
Прийом «Все в моїх руках»
Де і чому енергозбереження буде ефективнішим в населеному сільському населеному пункті, місті, агломерації. Для виконання цієї вправи пропонується скористатися структурною схемою оцінювання ситуації....
220
()
ГЛОСАРІЙ ПОНЯТЬ
221
()
Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст природничих дисциплін
Зміна клімату – одна з найактуальніших глобальних проблем сучасності. Сьогодні вона обговорюється не тільки в наукових колах, оскільки все частіше спостерігаються непередбачувані стихійні природні явища, мінливість погоди, нестійкість глобальної клімат...
222
()
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
223
()
ВПРАВИ ТРЕНІНГУ ТВОРЧОСТІ
Сьогодні більшість вчених розглядають креативність, з одного боку, як особистісну якість, рівень реалізації творчого потенціалу особистості, а з іншого – як універсальну пізнавальну творчу здатність. Найсприятливішим періодом для розвитку креативності ...
224
()
МЕТОДИЧНІ ОБОЛОНКИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Для ефективного забезпечення інтеграції освітнього матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у навчальний зміст природничих предметів пропонується використовувати системно-діяльнісний підхід до навчання, методи, які збуджують інтерес, забезп...
225
()
Фізика
226
()
Хімія
227
()
Біологія
228
()
Географія
229
()
Механіка
Енергія. Види та типи енергії
Енергія. Види та типи енергії
Мікро-ГЕС
230
()
Молекулярна теорія
Склад і температура атмосфери Землі
Загальна циркуляція атмосфери, основні системи вітрів
Атмосферні опади
231
()
Термодинаміка
Види теплопередачі і енергозбереження
Внутрішня та зовнішня енергі
Вплив органічного палива на навколишнє середовище
Витрати паливно-енергетичних ресурсів (с.27-29)
Закони термодинаміки
Енерговитрати (енергоефективний і пасивний дім)
Енерговитрати (енергоефективний і пасивний дім)
Сонячна теплоенергетика. Способи перетворення енергії Сонця на теплову
Температура і зміна клімату
Теплоенергетика
Теплові насоси
Теплові насоси
Теплоємність (теплоємність океану)
Устойчивое развитие и проблемы изменения глобального климата Земли (Методы измерения температуры Земли. Температура внутренних подповерхностных слоев Земли)...
Що таке глобальне потепління
232
()
Електричні явища
Терморезистори
Енергозбереження
Зображення для енергозбереження
233
()
Електромагнетизм
Альтернативна енергетика
Альтернативна енергетика
Вітроенергетичні установки
Вітроенергетичні установки
Заощадження енергії
Електрпостачання та електроспоживання
Електричні мережі
Енергоресурси (традиційні)
Енергоресурси (традиційні)
Енергозбереження в промисловості
Енергозбереження в промисловості
Енергозбереження в промисловості
Енергозбереження в побуті
Енергозбереження в побуті
Енергозбереження в побуті
Енергоспоживання норми (с.29-34)
Мікро-ГЕС
Передавання електроенергії
Технічний потенціал енергозбереження України
Технологія виробництва електричної енергії
234
()
Електромагнітні хвилі
Радіаційна рівновага і парниковий ефект. Моделі радіаційної рівноваги
235
()
Оптика
Відбивання, поглинання сонячних променів
Способи перетворення сонячної енергії на електричну. Пряме перетворення сонячної енергії на електричну – фотоефект. Сонячні елементи (фотоелементи). Проблеми використання сонячної електроенергетики та перспективи її розвитку...
Сонячна енергія
236
()
Квантова фізика
Сонячні батареї
Сонячні колектори
Сонячні колектори
237
()
Атом і атомне ядро
Атомна електростанція (с.30, 35-37)
Атомна промисловість України ( у вирішенні проблеми зміни клімату) (с.51-53)
Радіоактивні відходи (с.38-50)
Ядерний цикл (с.18-20)
Ядерне паливо (с.21-29)
238
()
Природні джерела органічних речовин
Біодизель
Біоетанол
Біогаз
Біогаз
Брикети паливні
Деревне вугілля
Деревне вугілля
Переетерифікація для створення біопалива
Альтернативні види палива
Водневі автомобілі
Водневі автомобілі
Лужні паливні елементи
Синтетичне паливо
239
()
Застосування вуглеводів
Застосування вуглеводів
240
()
Поняття про оксиди. окиснення. горіння
Горіння
Утилізація вуглекислого газу
Утилізація вуглекислого газу
241
()
Основні фізичні та хімічні властивості неметалів
Забруднення повітря
Парникові гази
Фторовмісні гази
242
()
Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Аерозоль
Виснаження озонового шару
Фотохімічний смог
Фотохімічний смог
243
()
Неметалічні елементи та їх сполуки
Адсорбція
Звалищний газ
Зелена хімія
Карбон
Кремній нанокристалічний
244
()
Біосфера
Адаптація біологічних систем
Антропогенні зміни клімату
Деградація коралових рифів
Екологічний податок
Зелена економіка
Зелена економіка
Острівні екосистеми
Острівні екосистеми
245
()
Неклітинні форми життя
Анаеробне бродіння
Мікробні паливні елементи
246
()
Рослини і середовище існування
Біоенергія
Біопаливо
Деревна біомаса
Деревна біомаса
Лісовідновлення
247
()
Тварини і середовище існування
Біологічна різноманітність
Біологічна різноманітність
Відходи тваринництва
Гній
248
()
Фізична географія
249
()
Економічна географія
250
()
Літосфера
Природні умови
Природні умови
Природні ресурси
Природні ресурси
Природні ресурси
Природні ресурси
Природні ресурси
Корисні копалини
Корисні копалини
251
()
Атмосфера
Атмосферне повітря
Атмосферне повітря
Атмосферний тиск
Атмосферний тиск
Клімат
Клімат
Клімат
Клімат
Клімат
Клімат
Клімат
Клімат
Клімат
Глобальне потепління
Глобальне потепління
Глобальне потепління
252
()
Гідросфера
Світовий океан
Світовий океан
Світовий океан
Льодовики
Льодовики
253
()
Географічна оболонка
Закони енергоефективності
Закони енергоефективності
Закони енергоефективності
Закони енергоефективності
254
()
Природні ресурси
255
()
$1
256
()
Радіація
257
()
Електроенергетика
Альтернативні види енергії
Альтернативні види енергії
258
()
Лісова і деревообробна
259
()
Нові інформаційні технології
Науково технічні досягнення
Науково технічні досягнення
Науково технічні досягнення
Науково технічні досягнення
260
()
Альтернативні джерела енергії
261
()
Глобальні екологічні проблеми людства та деякі важливі наукові факти стосовно проблеми зміни клімату
262
()
Сучасні проблеми сталого розвитку
263
()
Енергоефективні технології та енергозбереження
264
()
Методичні оболонки етапу мотивації (створення проблемної ситуації)
Етап мотивації має важливий психологічний зміст, пов'язаний з породженням проблеми, вчитель повинен створити такі умови (проблемну ситуацію), які сприятимуть виникненню питання та формулюванню проблеми дослідження учнями....
265
()
Методичні оболонки етапів пошуку власних рішень. обміну інформацією. оцінки й класифікації фактів. формулювання та обґрунтування загального рішення проблеми
Цей етап містить цілепокладання та пошук рішення проблеми дослідження, отримання власного продукту. Сформульована проблема спрямовує та регулює пошук, який здійснює учень. Учням також пропонується ознайомитись з культурно-історичним аналогом вирішення ...
266
()
Прийоми «Підведення під поняття»
Для створення проблемної ситуації, що забезпечує виникнення у учнів власних гіпотез, активізації знань та мотивації для роботи на уроці можна скористатися наступними прийомами...
267
()
Прийоми оцінки й класифікації фактів

Страницы: