Змінити режим перегляду


Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університета менеджмента освіти (м. Донецьк)НАЗВА Опис
1
()
Середня кількість навчальних груп на рік
100 груп
2
()
Локальна мережа
є
3
()
Платформа (назва)
сервер – Linux; Дистанційне навчання – Moodle; сайт -Joomla
4
()
Кількість комп’ютерних класів
3
5
()
Інститути
6
()
Центри
7
()
Факультет з підготовки та перепідготовки фахівців
8
()
Кафедра психології
9
()
Кафедра педагогіки та управління навчальними закладами
10
()
Кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки
11
()
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
12
()
Кафедра методики професійного навчання та новітніх технологій
13
()
Кафедра дизайну та соціально-гуманітарних дисциплін
14
()
Відділ інформаційного забезпечення навчального процесу
15
()
Інформаційно-технічний відділ
16
()
Відділ педагогічних технологій
17
()
Відділ сучасних технологій виробництва
18
()
Наукова бібліотека
19
()
Адміністративно-господарський та експлуатаційно-технічний відділ
20
()
Студентська науково-практична лабораторія кафедри психології
21
()
Штатні
141
22
()
Сумісники
15
23
()
доктори
Штатні - 1, Сумісники -1
24
()
професори
Штатні - 1, Сумісники -1
25
()
кандидати
Штатні - 30, сумісники - 10
26
()
доценти
Штатні - 8, сумісники - 4
27
()
Майстри в/н ПТНЗ
28
()
Викладачі професійно-теоретичного навчання ПТНЗ
29
()
Методисти ПТНЗ
30
()
Вихователі гуртожитків ПТНЗ
31
()
Директори. заступники директорів ПТНЗ
32
()
Старші майстри
33
()
Курсова
100%
34
()
Кредитно-модульна
немає
35
()
Очна
10%
36
()
Заочна
81%
37
()
Дистанційна
немає
38
()
Очно-дистанційна
9%
39
()
До 3-х кредитів (90 год.)
немає
40
()
До 4-х кредитів (120 год.)
немає
41
()
До 5-х кредитів (150 год.)
немає
42
()
До 6-х кредитів (180 год.)
немає
43
()
До 7-х кредитів (210 год.)
немає
44
()
До 2-х тижнів
немає
45
()
До 3-х тижнів
10%
46
()
До 4-х тижнів
немає
47
()
До 3-х місяців
87%
48
()
До 6-ти місяців
3%
49
()
Вхідний
є
50
()
Поточний
є
51
()
Модульний (професійний)
немає
52
()
Модульний (спеціальний)
немає
53
()
Вихідний
є
54
()
Залік (диференційований)
є
55
()
Захист випускних робіт
є
56
()
Інші
екзамен
57
()
Усний
так
58
()
Письмовий
так
59
()
Тестування
так
60
()
Національна
так
61
()
ЄКТС
ні
62
()
Навчальні досягнення
ні
63
()
Успішність підвищення кваліфікації
так
64
()
Загальна інформація
65
()
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університета менеджмента освіти (м. Донецьк)
Ліцензія: серія АГ № 508984 від 18 липня 2011 р.
Рівень акредитації: ІV, свідоцтво: серія РД-IV № 1154006 від 28 травня 2012 р.
Поштова адреса: вул. Куйбишева, 31-А, м. Донецьк, 83101
Веб-сайт
E-mail: dipodist@mail.ru
Телефон/факс: (062) 206-86-51
Директор: Ситніков Олександр Пантелійович, кандидат історичних наук, доцент
66
()
Освітня діяльність
67
()
Педагогічний контроль та оцінювання
68
()
Структура ВНЗ
69
()
Кадровий склад
70
()
Контингент (категорії)
71
()
Факультети
72
()
Кафедри
73
()
Відділи
74
()
Лабораторії
75
()
Бібліотека
76
()
Система організації навчального процесу
77
()
Форми навчання
78
()
Навантеження
79
()
Тривалість підвищення кваліфікації
80
()
Види контролю
81
()
Методи контролю
82
()
Шкали оцінювання
83
()
Показники оцінювання

Страницы: