Змінити режим перегляду


Інститут відкритої освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»НАЗВА Опис
1
()
Середня кількість навчальних груп на рік
69
2
()
Локальна мережа
Ethernet, Wi-Fi
3
()
Платформа (назва)
«Веб-класс ХПІ»
4
()
Кількість комп’ютерних класів
2
5
()
Інститути
6
()
Факультети
7
()
Центри
8
()
Кафедра університетської та професійної освіти і права
9
()
Кафедра дистанційної освіти
10
()
Кафедра інформаційних і комунікаційних технологій
11
()
Навчальний відділ
12
()
Лабораторія методики та технологій дистанційного навчання
13
()
доктори
8
14
()
професори
8
15
()
кандидати
11
16
()
доценти
7
17
()
Ректори (резерв ректорів) ВНЗ III–IV рівнів акредитації
18
()
Проректори з науково-методичної та виховної роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації
19
()
Проректори з наукової роботи та міжнародних відносин ВНЗ III–IV рівнів акредитації
20
()
Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ III–IV рівнів акредитації
21
()
Заступники директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ III–IV рівнів акредитації
22
()
Завідувачі (заступники завідувачів) кафедр ВНЗ III–IV рівнів акредитації
23
()
Викладачі кафедр ВНЗ III–IV рівнів акредитації
24
()
Викладачі дисциплін у галузі «Менеджмент і адміністрування» ВНЗ III–IV рівнів акредитації з питань удосконалення якості викладання
25
()
Викладачі-тьютори. організатори дистанційного навчання ВНЗ III–IV рівнів акредитації
26
()
Начальники (завідувачі. інспектори) відділів кадрів ВНЗ III–IV рівнів акредитації
27
()
Начальники (завідувачі. заступники начальників) навчальних (навчально (організаційно)-методичних) відділів ВНЗ III–IV рівнів акредитації
28
()
Методисти ВНЗ III–IV рівнів акредитації
29
()
Директори (заступники директорів. завідувачі відділів. провідні фахівці) бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації
30
()
Проректори з адміністративно-господарської роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації
31
()
Директори ВНЗ I–II рівнів акредитації
32
()
Заступники директорів з навчальної роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації
33
()
Заступники директорів з виробничої роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації
34
()
Заступники директорів з навчально-виробничої роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації
35
()
Заступники директорів з навчально-виховної роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації
36
()
Завідувачі відділень ВНЗ I–II рівнів акредитації
37
()
Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ I–II рівнів акредитації
38
()
Методисти відділень ВНЗ I–II рівнів акредитації
39
()
Викладачі-тьютори. організатори дистанційного навчання ВНЗ I–II рівнів акредитації
40
()
Викладачі-тьютори дистанційного навчання ВНЗ I–II рівнів акредитації
41
()
Резерв керівників ВНЗ I–II рівнів акредитації
42
()
Інспектори відділів кадрів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
43
()
Завідувачі педагогічною. виробничою практикою ВНЗ I–II рівнів акредитації
44
()
Бібліотекарі ВНЗ I–II рівнів акредитації
45
()
Директори ПТНЗ
46
()
Новопризначені директори ПТНЗ
47
()
Резерв директорів ПТНЗ
48
()
Заступники директорів з навчальної роботи ПТНЗ
49
()
Заступники директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ
50
()
Заступники директорів з навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ
51
()
Заступники директорів з економічних та комерційних питань і резерв заступників директорів ПТНЗ
52
()
Новопризначені заступники директорів з навчальної роботи ПТНЗ
53
()
Новопризначені заступники директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ
54
()
Новопризначені заступники директорів з навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ
55
()
Практичні психологи ПТНЗ
56
()
Методисти ПТНЗ
57
()
Методисти обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти
58
()
Директори обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти
59
()
Курсова
64%
60
()
Кредитно-модульна
36%
61
()
Очна
1,50%
62
()
Заочна
немає
63
()
Дистанційна
немає
64
()
Очно-дистанційна
98,50%
65
()
Інші
немає
ні
66
()
До 3-х кредитів (90 год.)
1,50%
67
()
До 4-х кредитів (120 год.)
немає
68
()
До 5-х кредитів (150 год.)
немає
69
()
До 6-х кредитів (180 год.)
немає
70
()
До 7-х кредитів (210 год.)
98,50%
71
()
До 2-х тижнів
1,50%
72
()
До 3-х тижнів
немає
73
()
До 4-х тижнів
немає
74
()
До 3-х місяців
немає
75
()
До 6-ти місяців
98,50%
76
()
Вхідний
є
77
()
Поточний
є
78
()
Модульний (професійний)
є
79
()
Модульний (спеціальний)
є
80
()
Вихідний
є
81
()
Залік (диференційований)
є
82
()
Захист випускних робіт
є
83
()
Усний
так
84
()
Письмовий
ні
85
()
Тестування
так
86
()
Національна
так
87
()
ЄКТС
так
88
()
Навчальні досягнення
так
89
()
Успішність підвищення кваліфікації
так
90
()
Загальна інформація
91
()
Інститут відкритої освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»
Ліцензія: серія АГ №508984
Рівень акредитації: IV
Поштова адреса: м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус ІІІ
Веб-сайт
E-mail: ivo.umo@gmail.com
Телефон/факс: (044)481-38-30, 482-15-85
Директор: Яковець Василь Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
92
()
Освітня діяльність
93
()
Педагогічний контроль та оцінювання
94
()
Структура ВНЗ
95
()
Кадровий склад
96
()
Контингент (категорії)
97
()
Кафедри
98
()
Відділи
99
()
Лабораторії
100
()
Система організації навчального процесу
101
()
Форми навчання
102
()
Навантеження
103
()
Тривалість підвищення кваліфікації
104
()
Види контролю
105
()
Методи контролю
106
()
Шкали оцінювання
107
()
Показники оцінювання

Страницы: